Oznanila za 17. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_17-1Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. In jaz jim dam večno življenje: in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. (Jn 10,27–28)

BESEDA O BESEDI
JE PODOBA PASTIRJA ŠE AKTUALNA ZA DANAŠNJI ČAS? (Jn 10,27-28)
V prvih krščanskih stoletjih so Jezusa Kristusa radi upodabljali kot dobrega pastirja. Stoji sredi črede ali pa stopa pred njo in jo vodi na bogato pašo Božje besede. Jezus se sam v evangeliju imenuje Dobri pastir. Ni najemnik, marveč pravi pastir, ki mu ovce pripadajo. Zato jih v vsaki nevarnosti varuje in je pripravljen umreti zanje.
Kaj naj danes počnemo s podobo pastirja v tej dobi računalništva, informacijske revolucije in osvajanja vesolja? Ali ima ta prilika po dvajsetih stoletjih še sploh kaj povedati današnjemu človeku? Ali ne spada v neki docela drugačen, časovno in krajevno odmaknjeni svet? Predvsem pa danes nihče ne mara, da bi ga primerjali z ovco. Beseda je postala že kar podcenjujoča.
A vendar: podoba pastirja z ovco razodeva globoke resnice o Bogu in Jezusu kot rešitelju, govori pa tudi o nas, saj je nadvse sodobna in dragocena, čeprav na prvi pogled deluje drugače. Lahko nam je spomin in opomin na pristne, prvinske odnose človeka do drugih živih bitij in do narave sploh. Na odnose skrbi, varovanja, odgovornosti, ki se jih bomo spet morali naučiti, če bomo hoteli preživeti.  Ta lik nam zastavlja prenekatero vprašanje. Je namreč simbol naše odgovornosti ne le za živali, za naravo, ampak predvsem za druge ljudi. Vsakemu se kdaj zgodi, da lahko drugega dvigne, reši in »zadene na rame«, ali pa ga prezre, pusti in gre mimo. Drug drugega moramo prenašati in kdaj pa kdaj prevzeti del njegovega bremena.
V svetu, kjer veljajo predvsem moč, uspeh, pogum in podjetnost, v svetu, ki je zaznamovan z nasiljem nad človekom in nad  naravo, nas podoba pastirja z ovco na mah spomni, kako zelo potrebno je usmiljenje. Mar ne uporabljamo te lepe besede največkrat v njeni nikalni obliki – »neusmiljen«, »brez usmiljenja«? Ali ni v današnjem svetu vedno manj plemenite človeške, zlasti materinske, ženske drže usmiljenja? Usmiljenja do ljudi, do živali, do vseh in vsega okoli nas? (po: TV Slovenija)

4. velikonočna nedelja     –    Nedelja Dobrega Patirja
2013_17-2
Vstali Jezus nas na nedeljo duhovnih poklicev zbira okrog župnijskega oltarja in nagovarja s prav posebnimi, zgovornimi odlomki iz Svetega pisma. On, ki je za nas sprejel trpljenje in smrt, je vstal od mrtvih in živi. Ta Jezus želi danes nadaljevati svoje delo po duhovnikih, redovnikih in redovnicah, po misijonarjih, po vsakem izmed nas. Vsak, še posebej pa duhovni poklic, je Gospodovo delo. Nobeden si ne more sam izbrati poklica. Izbere in pokliče Bog.
Jezus kot dobri pastir skrbi za svoje ovce. Vsakega človeka do potankosti pozna in želi vsakega pripeljati k sebi, v nebesa; tudi tistega, ki Jezusa ne pozna, ali celo tistega, ki mu nasprotuje. On namreč daje svoje življenje za vse ljudi, kakor dobri pastir daje življenje za svoje ovce. Zato želi, da bi ga vsi ljudje spoznali in začutili njegovo iskreno ljubezen. (po: Vi ste priče)

Molitev za duhovne poklice

Gospod Jezus Kristus,
velik in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja. Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta, da pošlje delavce na svojo žetev. Jezus, ljubitelj čistosti, stori, da krščanski starši vzgajajo svoje otroke v duhu požrtvovalnosti in da velikodušno darujejo za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov, izberi in privabi med našo mladino tiste, ki nam bodo darovali daritve svete maše, delili zakramente, molili in se za nas žrtvovali.
Dobri Pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi in daj jim stanovitnost v svetem poklicu, da postanejo duhovniki po tvojem srcu. Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete Cerkve nesebično posvetijo vse svoje moči ohranitvi in širjenju tvojega kraljestva. (Po: Molitvenik Združenja Marije Pomočnice)

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2013 V NAŠI ŽUPNIJI – od 1. do 7. julija
2013_17-3
Poletne (glavne) šolske in veroučne počitnice se naglo bližajo. Pri nekaterih učencih celo prehitevajo. Da jih bo lažje čakati, prihajajo vmes naproti še prvomajske počitnice.
V župniji se že dalj časa misli na počitniške dni. Zlasti animatorji se skrbno pripravljajo zahtevno nalogo, ki jo pred njih postavlja počitniški oratorij.
Za lažje načrtovanje samega programa in vsega kar je z njim povezano, bi bilo zelo pomembno čim prej vedeti, koliko otrok se bo oratorija udeležilo. V ta namen so že na voljo zgibanke s osnovnimi informacijami in prijavnico. Zato vabimo otroke, da se s starši o tem pogovorite, se čim prej odločite, pridete k župniku po prijavnico in jo vsaj do 3. junija izpolnjeno vrnete. Na dosedanjih oratorijih ste bili udeleženi v glavnem zelo zadovoljni – upamo, da bo tako tudi letos.

Ponovljeno obvestilo:
Elektronski svečnik: Lučko žive vere sem prižgal, da bi tebi Jezus jo (za praznik) dal… k temu nas spodbujajo tudi luči in lučke, ki jih prižigamo Bogu in Mariji v čast po naših cerkvah. Zdaj je v našo župnijsko cerkev – v Marijino kapelo – postavljen eletronski  svečnik. Je popolnoma ekološki. Svečka se prižge in gori eno uro, če spustite v nabiralnik 50 centov. Sedaj je bo tukaj poskusno en mesec. Če bo dovolj zanimanja zanj bo ostal.

Srce je naše sonce, naše majhno osebno sonce.
Po srcu prinašamo svetlobo in toploto ljudem okoli sebe.
Po srcu je naše življenje polno radosti in sočutja.
Odprtost srca je edino resnično zdravilo
zoper posurovelost naše dobe.
(Susanna Tamaro)

MAŠNI NAMENI

NED—21.4.
4. velikonočna ned.
Ned. Dobrega Pastirja
Anzelm, škof, cerkveni uč.    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Rojnik in sorodnike
15.00 Molitveno srečanje za duh. poklice Šmartno/P.

PON—22.4.      
Leonid, mučenec    
18.30 za +Antona in Marijo Sovinc

TOR—23.4.
Jurij, mučenec    
18.30 za +Silvestro Završnik

SRE—24.4.
Marija Kleopova, svetopisemska žena        
18.30 za +Vanija Draksler (G.)

ČET—25.4.
Marko, evangelist    
17.00 za +Tejo Basle (v Šentrupertu)
18.30 za blagoslov pri delu, dobro letino

PET—26.4.
Marija, Mati dobrega sveta        
18.30 za +Matjaža Tiselja

SOB—27.4 – d. p.
Cita, dekla         
18.30 za +Amalijo Korun

NED—28.4.
5. velikonočna ned.
Ludvik Montfortski, duhovnik, red. ustan.
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Ano Laznik
»otroška maša« sodelovanjem prvoobhajancev
ob udeležbi vseh veroučencev, malih in staršev

Karitas: sestanek sodelavcev župnijske karitas bo ta ponedeljek ob 19.15 uri  (po maši)   v župnišču. Sodelavci, lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev šestega  in sedmega bo v petek ob 17,00 uri v Domu srečanj. Vsi starši, lepo vabljeni.

Priprava na prvo sv. obhajilo za gomilsko in trnavsko skupino bo v soboto ob 17.00 uri.

Napoved in vabilo: peš romanje na Brezje bo letos od petka, 17. maja popoldne, do nedelje, 19. maja (zapisa s prvih dveh takih romanj lahko najdete na spletni strani župnije). Za podrobnejšo seznanitev in prijavo se obrnite na številki: 031 280 677 ali 041 696 866.

Bralci v ned: II. Katja Kunst, Matjaž Rožič II. Petra Basle, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Eva Skok, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas