Oznanila za 17. teden 2014

VELIKA NOČ 2014
2014-17-1
Kakšno veselje navdaja danes ves krščanski svet, kakšna radost doni v celotni Katoliški Cerkvi! Kristus je vstal, tako je zadonelo v na novo oživljeni Božji hiši in milijone ljudi danes drug drugemu veselo vzklika: »Aleluja!« Zvonovi spet zvonijo, veseli glasovi odmevajo v višavah, z enega hriba k drugemu se sliši glasen vzklik veselja: »Aleluja! Hvalite Gospoda!« Da, hvalite Gospoda, Mogočnega, čigar ime je sveto. Hvalite Gospoda Jezusa Kristusa, zmagovalca nad smrtjo in peklom, slavno vstalega, ki nam je današnjo nedeljo naredil za dan zmage nad hudobijo greha, da bi se tudi mi na ta dan veselili in radovali. (po: Anton Martin Slomšek, Prazniki)

Da bi se tudi vi ta dan veselili in radovali – pa ne le ta dan, ampak vse leto naj bo velikonočni dogodek vir veselja in upanja!   
To vam vošči vaš župnik s sodelavci

Velika noč – Kristusovo vstajenje

PRIČEVALCI  VSTAJENJA Jn 20,1–9
2014-17-2Pisatelj Alojz Rebula v zadnji zgodbi knjige Pričevalci vstajenja opisuje starejši par. Nekdanji univerzitetni profesor Leon je na invalidskem vozičku. Žena Astra mu nesebično stoji ob strani. Mož ni sentimentalno veren, a ko dobi v roke besedilo, ki govori o turinskem prtu, ga zamika, da bi si ogledal znamenitost, v katero naj bi bil zavit Kristus v grobu in je nekakšna nema priča vstajenja in naj bi po vstajenju ležal, »posebej zvit na drugem mestu« (Jn 20,7). Toda Leon od namere odstopi, ko se zave, da z vozičkom nikakor ne bo mogel na romanje. Vendar globoko verna žena Astra, po poklicu biologinja, ki iz svoje vere nesebično streže možu, vse uredi za  potovanje. Znanstvenika prebereta kopico strokovne literature o turinskem prtu in se podata na pot. V turinski stolnici ljudje z razumevanjem sprejmejo, da mož na vozičku ostane pred to relikvijo nekoliko dlje.
V hotelu pa žena med strežbo vpraša moža, ali sedaj, ko je videl prt, bolj veruje v Kristusovo vstajenje. In mož ženi, ki mu ljubeče streže, pomenljivo odgovori: »Za vstajenje je še kakšno drugo pričevanje.«
»Kakšno?« ga vpraša žena.  Mož ji je hotel reči: »Pričevanje tistih, ki iz Kristusovega vstajenja živijo.« Na glas pa ji je dejal: »Ti. Pričevalka si mi ti!« (Pričevalci vstajenja, 126)
Žena Astra je bila s svojo dolgoletno zvestobo, s potrpežljivo vzgojo otrok, s skrbno strežbo, skratka s svojo tiho ljubeznijo bolnemu možu najboljša pričevalka Kristusovega vstajenja. Zanimivo je, da se je Leona, univerzitetnega profesorja, njeno dolgoletno pričevanje bolj dotaknilo kot vsi znanstveni dokazi o pristnosti turinskega prta.
Kako bi bilo lepo, če bi bili drug drugemu s svojim življenjem, s svojo medsebojno ljubeznijo pričevalci Kristusovega vstajenja. Naj bo pričevalec mož ženi in žena možu, starši s svojim zgledom otrokom in otroci z vračanjem ljubezni svojim staršem. Kako bi bilo lepo na svetu, če bi bili pričevalci politiki s svojim nesebičnim delom in poštenostjo ali lastniki tovarn ter podjetij s skrbjo za delavce in s pravičnostjo do njih! (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Zahvala vsem, ki ste že v tem letu kaj dobrega storili za našo župnijo in naše cerkve! Zdaj se vaši dobroti priporoča posebno cerkev sv. Krištofa v Grajski vasi, da bomo poravnali račun za obnovo in restavriranje velikega oltarja. Že vnaprej – vam Bog povrni!

Naslovljeno na vas

Z veseljem in s hvaležnostjo obhajamo velikonočne praznike, ki nas s svojim sporočilom vodijo v središče naše vere in našega krščanskega življenja. Obhajamo Kristusovo vstajenje, zgodovinski dogodek, radostno sporočilo, da je naš Gospod Jezus Kristus z velikonočno skrivnostjo svojega trpljenja, smrti in vstajenja premagal greh in smrt in začel novo obdobje človeške zgodovine, ki svet in človeštvo nezadržno vodi v smeri novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost (prim. 2 Pt 3,13).
V to dogajanje smo vstopili pri sv. krstu, ko smo postali kristjani, učenci Jezusa Kristusa, in kot taki luč sveta in sol zemlje, ki nam velja Jezusovo naročilo: »Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14-16).  Zdi se, da naloga presega naše moči, ko se v današnjem svetu vedno znova soočamo s spopadom med temo in lučjo, med dobrim in zlim in na vsakem koraku srečujemo posledice moralne, socialne, ekonomske in tudi verske krize, ki se lahko priplazijo tudi v sredo mojega in tvojega srca, v zavetje naših domov in družin, pa tudi med svetne in cerkvene ustanove.
Položaj je zaskrbljujoč, ni pa brezupen. Papež Frančišek, ki je s svojim preprostim in iskrenim načinom izvajanja Petrove službe osvojil srca vseh ljudi dobre volje, zagotavlja, da je vse odvisno od naše zvestobe in predanosti Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Odločilna je naša zvestoba Jezusu Kristusu. Čim bolj se bomo z njim srečevali v molitvi, pri obhajanju zakramentov in v službi bratom in sestram, tem bolj bomo nosilci njegovega velikonočnega miru, tolažbe veselja in upanja.
V teh dneh si segamo v roke, pišemo voščila in si voščimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. . Potrudimo se, da bomo drug drugemu, posebej našim preizkušanim in pomoči potrebnim bratom in sestram pomagali k lepemu praznovanju.
Problemi in težave bodo ostali tudi po prazničnih dneh. Temu se ne moremo izogniti. Bo pa lepo in koristno, če bomo mi po teh prazničnih dneh postali drugačni, bolj pripravni za Božje kraljestvo, boj pripravljeni soočiti se z obstoječimi problemi in nalogami. To je moja želja, to je moje velikonočno voščilo.
+ dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Pogled naprej:
– Od petka, 9. maja, do nedelje, 11. maja peš romanje na Brezje, na cilju se jim pridružijo tudi romarji z avtobusom (če bo dovolj romarjev).
– V nedeljo, 18. maja bo v naši župniji birma, 25. maja pa prvo sv. obhajilo.
– Od ponedeljka, 7. julija do nedelje, 13. julija bo počitniški oratorij za otroke, zadnji dan pa bo tudi župnijski dan.
– Od 14. do 18. julija romanje v Lurd.
Kjer le morete, bodite zraven!

MAŠNI NAMENI

NED—20.4.
VELIKA NOČ – d. p. d.
Teotim, misijonar, škof    
! 7.00 velikonočna procesija
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
! 10.30    za +Dragota in vse Ribičeve

PON—21.4.
Velikonočni ponedeljek
Anzelm, škof, c. učitelj    
7.30 za +Franca Rančigaja
10.30 za +Jožeta Tiselja (r. d.) (v Grajski vasi)
Devetdnevnica – pred ned. B. usmiljenja

TOR—22.4.   
Leonid, mučenec    
18.30 za +Ano Pristalič in vse njene
Ves teden v velikonočni osmini

SRE—23.4.
Jurij, mučenec
18.30 za +starše Virant in Kovačič

ČET—24.4.
Vilfrid, škof
17.00 Za +Marijo Nikico in Julijano Rančigaj  -oblet. (v Šentrupertu)
18.30 ne bo sv. maše

PET—25.4.
Marko, evangelist        
18.30 za +Vero Brdnik -30. dan

SOB—26.4.
Marija, Mati dobrega sveta
18.30 za +Brankota Pikla in njegove

NED—27.4.
2. velikonočna nedelja
Nedelja B. usmiljenja  
! 7.00 češčenje
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
! 10.30 za +Alojza Lukmana

Verouk: na velikonočni ponedeljek verouka ne bo, ampak sodelovanje pri praznični sv. maši /velikonočni praznik traja dva dni/.
Birmanci – gomilske in šentrupertske skupine imajo pripravo na birmo in na duhovne vaje (ki bodo od petka popoldne do nedelje opoldne na Bledu) v sredo ob 16.30 uri v Domu srečanj. Starši birmancev pa sestanek v sredo ob 17.15 uri prav tako v Domu srečanj. Lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle  II. Petra Basle, Natek Robert
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Špela Pajer
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava