Oznanila za 19. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-19-1In glej, dva izmed njih pa sta prav tisti dan šla v kraj, ki se imenuje Emavs in je šestdeset tečajev oddaljen od Jeruzalema. Med seboj sta govorila o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je približal sam Jezus in šel z njima, njune oči pa so bile zadržane,
da ga nista spoznala. (Lk 24,13–16)

BESEDA O BESEDI

NA NAŠI POTI NISMO SAMI Lk 24,13–35  
Evangelist Luka nam pripoveduje bržkone najlepšo vstajenjsko pripoved, kar jih je: srečanje Jezusa z emavškima učencema. Jezus je nespoznani popotnik, ki gre z obema učencema, ki zapuščata mesto Jeruzalem. Kajti upanje, ki sta ga gojila, se ni izpolnilo. Jezus, o katerem sta mislila, da je bil veliki prerok, je bil križan. Toda ker sta drug z drugim še govorila o svojem razočaranju, se lahko začne Vstali z njima pogovarjati in jima njuno izkušnjo razlagati drugače. Vstajenje pomeni tudi tukaj novo razlago Jezusovega življenja, pa tudi novo razlago naše lastne življenjske poti. Na naši poti se nam pogosto godi ravno tako kakor emavškima učencema. Postanemo razočarani. Iluzije, ki smo si jih ustvarili o življenju, se zrušijo. Tudi mi včasih verujemo, da smo »mogočni v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom« (Lk 24,19). In potem je naša samopodoba križana. Vse nam je vzeto iz rok. Stojimo pred črepinjami svojega življenja. Potem bi najraje od tega pred samim seboj zbežali. Toda na naši poti nismo sami. Dokler govorimo drug z drugim, bo Jezus, Vstali, šel z nami in nam odpiral smisel naše življenjske poti. Beseda »Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo« (Lk 24,26) je ključ do razumevanja Jezusove, pa tudi naše lastne usode. Bila je Božja volja; ne moremo več povpraševati, če je moral Mesija trpeti, da bi dospel v svojo slavo. Pa tudi naša pot je, da skozi mnoge stiske dospemo do resničnega življenja, v slavo, ki nam jo je Bog pripravil, na način, ki si ga je Bog za nas zamislil. Dobro je, da smo postali razočarani, da so uničene podobe, ki smo si jih napravili o nas samih. Samo tako dospemo v Božjo slavo. Samo tako lahko postanemo podoba, ki si jo je o nas naredil Bog. (po: A. Grünu)

3. velikonočna nedelja
Jezus je z učencema »vstopil, da bi ostal z njima« (Lk 24,29). To je po Luku smisel vstajenja: Jezus je z nami povsod, kamor gremo, in ko se ustavimo, obeduje z nami. Evharistija je kraj, kjer se srečamo z Jezusom.
Jezus je pri učencih gost, toda vede se kot domači oče, saj sam vzame kruh, ga blagoslovi, razlomi in ga deli. Prav po tem, kako to stori, učenca očitno spoznata Vstalega. In kasneje postane lomljenje kruha kraj, ko vedo, da je med njimi Vstali. V vsakem lomljenju kruha, v vsaki evharistij je sam vstali Jezus tisti, ki jim lomi kruh in jim izkazuje svojo ljubezen. (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

Kdor sme v evharističnem zboru izkusiti in užiti navzočnost Vstalega, je hkrati izzvan, da bi v današnjem svetu za navzočnost križanega Vstalega pričeval. Evharistija in misijon sodita neločljivo skupaj, ker mora liturgično praznovanje evharistije najti svoje  nadaljevanje in potrditev v evharističnem poslanstvu v vsakdanjiku. Kot sta se učenca na poti v Emavs odpravila »še tisto uro« (Lk 24,33), potem ko sta po lomljenju kruha prepoznala Gospoda, da bi pripovedovala o doživetem, slišanem in videnem, prebudi srečanje z Jezusom Kristusom v evharistij v Cerkvi in v slehernem kristjanu še danes »nujno, da pričujeta in evangelizirata«. Zaradi omenjenega je papež Janez Pavel II. na evharistijo gledal tudi kot na »načelo in načrt« misijona Cerkve, pri čemer je izpostavil predvsem družbene in politične vidike: evharistija ni le izraz živega občestva Cerkve, marveč tudi »projekt solidarnosti za vse človeštvo«. Kristjan, ki se udeleži evharistije, velike »šole ljubezni«, je namreč izzvan, da bi iz sebe naredil pospeševalca občestvenosti, miru in solidarnosti« (Mane nobiscum Domine 24,27). (po: Kurt Koch, Božja Cerkev)

Spomnimo se danes in si vzemimo k s srcu, da z današnjo nedeljo vstopamo v predzadnji teden priprave na sv. birmo. To velja najprej kandidatom za sv. birmo, njihovim staršem in vsem njihovim domačim, botrom, nato pa vsemu našemu občestvu. Da, to je tudi zadeva občestva, ker naj bi bilo po birmi okrepljeno z novimi pričevalci in sodelavci. Podpora birmancem je toliko bolj potrebna, ker je v marsikateri družini nimajo dovolj.  Molimo, darujmo dobra dela zanje!

Naslovljeno na vas

Razmišljanje mladostnika …
JEZUS: VSTOP DOVOLJEN
2014-19-2Jezus, pogosto ne najdem poti do sebe.
Počutim se kot odrezan/a, sam/a.
Živim tako tja v en dan; ne najdem se.
In tako tudi ne najdem poti do drugih.
O sebi si rekel: »Jaz sem vrata.«
Daj mi ključ, da odprem vrata svojega srca,
da lahko stopim v svojo notranjost in te tam odkrijem.
Bodi zame vrata, da najdem pot do prijateljev,
da bo med nami znova steklo življenje in oživela ljubezen.
Včasih imam občutek, da so mi zaklenjena vsa vrata v lepšo prihodnost.
Stopicam na mestu. Odpri mi vrata,
da bom zmogel/la stopiti na nova pota svojega življenja,
da se mi pokaže pot, ki bo znova dajala smisel mojemu bivanju.
Na vsej moji življenjski poti mi daj vedeti, da si ob meni.
Ti si vrata v svet, v katerem najdem sebe, svoje prijatelje in življenje.
(po: A. Grünu)

ŠMARNICE:
Pri nas bodo: ob nedeljah pri rednih mašah, med tednom vsak dan ob 18.30 uri, v Šentrupertu ob četrtkih ob 17.00 uri. Lepo vabljeni, otroci, mladina, odrasli!

Od petka, 9. maja, do nedelje, 11. maja peš romanje na Brezje, na cilju se jim pridružijo tudi romarji z avtobusom.  Skupna prošnja bo za naše birmance in prvoobhajance. Ob 14.00 uri bo romarska sv maša.

Pogled naprej:
V nedeljo, 18. maja bo v naši župniji birma – ob 9.00 uri
25. maja pa b – ob 10.30 uri
Od ponedeljka, 7. julija do nedelje13. julija bo počitniški oratorij za otroke, zadnji dan pa bo tudi župnijski dan.
Od 14  do 18. julija romanje v Lurd. Čas za prijavit je še samo do 18. maja.

MAŠNI NAMENI

NED—4.5.
3. velikonočna nedelja
Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev    
7.00 češčenje
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
! 10.30 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
v župnijski cerkvi samo prva sv. maša

PON—5.5.
Gotard, menih    
18.30 za +Ano Mahor -oblet.
Šmarnice, teden molitve za duh. p.

TOR—6.5.   
Dominik Savio, dijak,zavetnik ministrantov    
18.30 za +Silvestro Završnik

SRE—7.5.
Gizela, opatinja    
18.30 za vse +Baševe

ČET—8.5.  
Bonifacij IV., papež    
17.00 za +Milana in Marijo Korun -osmina (v Šentrupertu)
18.30 za +Viktorja Jelena

PET—9.5.  
Izaija, prerok      
18.30 za +Rozalijo, Leopoldino, v. Drčeve
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA

SOB—10.5.
Trsatska Mati Božja
18.30 za +starše Barbaro in Ivana Dobnik

NED—11.5.
4. velikonočna nedelja
Ned. Dobrega Pastirja
Mamert, škof    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Dorčija Urh -oblet., Viktorjeve
2 sv. krsta
12.00 odhod romarjev z avtobusom na Brezje

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo  v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Prvoobhajanci imajo pripravo v sredo ob 17.30 uri v župnijski cerkvi.

Birmanci imajo pripravo v petek ob 17.30 uri, gomilska skupina pa ima pred tem ob 16.30 uri verouk (ne ob 15.15 kot običajno).

Srečanje birmanskih botrov, ki bodo letošnjim birmancem stali ob strani, bo v soboto ob 17.30 uri v Domu srečanj. Naj se srečanja zagotovo udeležijo.

Bralci v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer II.  Eva Skok in Ana Šram
Dežurni ministrant(ka):  ministranti šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas