Oznanila za 47. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-47-1
Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali kisa ter govorili: »Če si ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad njim tudi napis, pisan z grškimi, latinskimi in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.« (Lk 23,36–38)

BESEDA O BESEDI

GLASNIKI NENAVADNEGA KRALJA Lk 23,35–43

Kristus, naš kralj, se je popolnoma daroval za nas. Bil je najbolj nenavaden kralj. Ni si podredil ljudi. Ni vladal, ampak služil. Dal je vse, kar je imel. Daroval je svojo ljubezen, svoj čas in svoje moči, ko je iskal bolne in uboge, izgubljene in osamljene. Končno je daroval svoje življenje za tiste, ki jih je ljubil. On pa ljubi vsakega človeka. – Še ko je umiral, se je bil pripravljen darovati za tiste, ki so bili odprti za njegovo ljubezen. Današnji evangelij nam govori, kako ljudem, ki so stali ob njegovem križu, ni mogel dati ničesar, ker so se mu posmehovali (Lk 23,36). Niso razumeli, kaj se dogaja. Tam so bili iz radovednosti. Ničesar ni mogel dati voditeljem ljudstva, ki so se norčevali iz njega. Ničesar ni mogel dati levemu razbojniku, lahko pa je obogatil desnega razbojnika, kajti njegovo srce je bilo odprto in zavedal se je, da je ubog. Slednji se je obrnil h Kristusu in ga prosil odpuščanja in Kristus mu je obljubil zveličanje z besedami: »Danes boš z menoj v raju.«
»Drama odrešenja« na Golgoti se ponavlja tudi danes. Mi in naši sodobniki imamo v srečanju s Kristusom dve možnosti: lahko ga zavrnemo, se mu posmehujemo in ga zasramujemo, lahko pa v njem vidimo »podobo nevidnega Boga« (Kol 1,15). Če storimo slednje, mu lahko zaupamo svoje rane, skrbi in grehe in usmilil se nas bo ter nam naklonil zveličanje. – Verujemo, da je Kristus Odrešenik, ki tudi danes želi ljudem darovati svoje odrešenje. Kristus potrebuje naše roke, da bo delil ljudem svoje darove, kajti njegove roke so pribite na križ. Potrebuje naše noge, da bodo šle naproti ljudem, njegove so pribite. Potrebuje nas, da ljudem povemo, da imamo v njem »odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13). Vsi smo poklicani, da z dobrimi deli postanemo glasniki Kristusa Kralja in »odposlanci« Božje ljubezni ter z dobroto prinašamo Kristusa ljudem. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Kristus kralj vesoljstva

Križ očiščuje, utrjuje in plemeniti vsakogar, ki hoče to razumeti. Nas kristjane, ki želimo biti Kristusovi posnemovalci, pa križ naravnost posvečuje. Na poseben način nas povezuje s Kristusom in med seboj. V ljubeči poveznoasti drug drugemu pomagamo nositi križ. Naše oči so usmerjen navzgor, k velikemu cilju, ko bomo eno s Kristusom, ki je naš Kralj. Kralj kraljestva, ki se imenuje Božje in do katerega vodijo vrata, ki se imenujejo »križ«.
Nad šest milijard ljudi nas je na svetu. Od teh več kot dve tretjini trpita pomanjkanje. To je problem in ne moremo in ne smemo stati križem rok in gledati v nebo ter sanjati. Bog je naš ljubeči Oče in ve, kaj vse ljudje potrebujemo. Brez njega ne bi bilo življenja. Toda Bog želi, da bi z njim pri ohranjanju in razvoju stvarstva sodelovali z živo vero in zaupanjem vanj ter najprej iskali »Božje kraljestvo«. Ob vsem tem pa nas Kristus s svojim naukom in s svojim zgledom vabi k uresničevanju ljubezni. Da. Ljubezen pa nas najprej sili k žrtvam, k razdajanju samega sebe in vsega, kar imamo. Toda ne mimo Boga ali proti njemu, ki je začetek vsega in cilj in mu je ime »Ljubezen sama«. Kako naj bomo sploh dobri brez povezave z njim, ki je neskončna dobrota?
»In človek ne živi samo od kruha« (Mt 4,4). Tudi od kruha, toda ne samo od njega! Naše hrepenenje sega dalje in više. Tudi če vse ljudi nasitimo z zemeljskim kruhom, ljudje bodo kljub temu lačni in žejni. Primanjkovalo jim bo najvažnejše, to, čemur pravimo Božje kraljestvo. Ne bodo poznali Kralja. Teden Karitas, ki je pred nami, nas vabi, da bi storili mnogo dobrega. Odzovimo se po svojih močeh, a ne pozabimo, da možnost, ki jo imamo, da pomagamo, ni plod naših osebnih sposobnosti, ampak danosti »od zgoraj«. Naj tisti, ki jim pomagamo, po nas spoznavajo tudi »Ljubezen samo«! (po: Stanko Janežič)

Danes—na zadnjo nedeljo cerkvenega leta, na praznik Kristusa Kralja začenjamo Teden Karitas
Že v okviru zahvalne nedelje smo imeli zbiranje pridelkov za Karitas. Župnijska karitas Gomilsko, ki je zbrano dostavila Škofijski karitas se zahvaljuje za darovano: 110 kg fižola, 10 vreč krompirja, 8 vreč zelja, rdečo pese in črno redkev, 30 kozarcev vložene zelenjave, mast.
Bog povrni!

Naslovljeno na vas

TEDEN KARITAS 2016 – od 20. do 27. novembra2016-47-3
Teden Karitas svoje srce odpira na 459 župnijskih Karitas z zaključkom v Nedeljo Karitas, 27. 11. 2016. V Tednu Karitas pa bodo župnijske Karitas pripravile naslednje dogodke:
23. 11. Romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo; ob 11h molitvena ura, ob 12h sveta maša, ob 14h kosilo v Celju
23. 11. Dobrodelni koncert Klic dobrote ob 16h javna generalka in ob 20h koncert s prenosom na TV SLO in Radio Sloveniji in Ognjišče

Slomškovo bralno priznanje 2016/17
Seznam knjig za Slomškovo bralno priznanje (SBP) vse, od najmlajših, do najstarejših, spodbuja k branju knjig, ki izhajajo iz življenja in vodijo k Življenju. Nekatere zgodbe so vesele in navihane, druge bolj resne in razmišljujoče. Prav vse pa nas želijo spodbuditi k setvi dobrega, plemenitega in srčnega. Akcija branja poteka že sedemnajsto leto. Naj obrodi obilen sad!
Starši, vključite svoje otroke v SBP! Na naši župniji to branje poteka že tretje leto. Knjige preskrbi župnija. Za vse sodelujoče pri SBP bo zaključna prireditev SBP v soboto, 6. maja 2017, na Ponikvi.
Prebrati je potrebno najmanj tri knjige iz priporočenega seznama, štiri prebrane knjige pa prinesejo zlato nalepko. Vodja SBP na župniji na ustrezen način preveri prebrano literaturo, na podlagi česar bralci prejmejo ustrezno priznanje, oz. nalepko.
Katehistinja

Povabilo: Duhovnik dr. Karel Gržan je namenjen napisati knjigo o našem rojaku Izidorju Završniku. V ta namen želi zbrati čim več gradiva in pričevanj o njem. Kdorkoli lahko kaj prispeva, je k temu povabljen.

MAŠNI NAMENI

NED – 20.11.
KRISTUS KRALJ
Bazilij, škof, mučenec
Začetek tedna Karitas
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Mahorjeve zahvalna (v Šmatevžu)
Sklep svetega leta B. usmiljenja

PON – 21.11.
Darovanje Dev. Marije  
17.00 za +Silvestro Rovšnik (r. d.)

TOR – 22.11.  
Cecilija, dev. mučenka  
17.00 +za Terezijo Topovšek –oblet

SRE – 23.11.
Klemen I., papež, muč. 
17.00 za +Mario Semprimožnik -oblet.

ČET – 24.11.
Andrej in drugi vietnamski mučenci    
16.00 za +Zofijo Rančigaj in vse Stepišnikove (v Šentrupertu)
17.00 za duhovne poklice

PET – 25.11.
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka    
17.00 za +Jožefa Brdnika

SOB – 26.11.
Oblet. posvetitve celjske stolnice 
17.00 za +Franca Obreza -oblet. in vse njegove

NED – 27.11.
1. ADVENTNA NED.
Nedelja Karitas
Modest in Virgil, škofa    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Hribenske
»otroška sv . maša«,  2 sv. krsta
Darovanje za Karitas 

Svetopisemska skupina se bo zbrala ob 18.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Pletenje adventnih vencev za Karitas bo v četrtek od 17.30 dalje v Domu srečanj. Vabljeni vsi, ki imate smisel za to

Bralci v ned.: I. Tilen Natek, Mojca Strožer II. Saša Podbregar, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka): Jan Juhart, Jošt Polak
Urejanje župnijske cerkve: Trnava

To nedeljo, 20.11 bo v celjski stolnici sklep svetega leta Božjega usmiljenja: ob 15.uri molitvena ura in ob 16. uri somaševanje (škof). Vabljeni!