Oznanila za 23. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2017-23-1Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

BESEDA O BESEDI

OBLIKOVALEC ČLOVEŠKIH SRC Jn 20,19–23

Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori, da se v nas rojeva življenje vstalega Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa ne gre brez nas, brez našega sodelovanja. – Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz brezobličnega kosa kamna izkleše čudovit kip. Lahko bi ga primerjali tudi z gospodinjo, ki z kepe testa naredi sočni kruh. Morda je ta podoba še boljša, saj predpostavlja voljno testo, iz katerega naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh potrebuje tako voljno snov, nas kristjane, da more iz nas narediti Božjo umetnino. Sv. Duh sam mora omehčati naše srce, da bo ubogljivo in voljno za njegov načrt, za uresničitev Božje umetnine.
Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka brez vode ne more sama po sebi postati testo ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno v Kristusu brez »vode«, ki prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne dobiva vode, ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les ne bi nikoli rodili sadov življenja brez dežja, ki nam je bil dan od zgoraj.« – Prepustimo se tudi mi delovanju Sv. Duha in bomo postali voljno testo v Božjih rokah, postali bomo rodovitna zemlja. Tako bomo ljudem postali smerokazi, kažipoti k Bogu. Večkrat bi morali v svojih molitvah prositi podobno, kakor je rečeno v pesmi slednici na čast Sv. Duhu: »Duši madeže izmij, kar je suho spet zalij in ozdravi rane vse. Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli!« – Da pa bi Sv. Duh sploh lahko deloval, se moramo zavedati potrebe po njem. Vse kar je v Cerkvi, dobi moč in smisel po Sv. Duhu; brez njegovega delovanja je vse brez moči in brez krščanskega pomena. Tudi molitev, če ni opravljena v Sv. Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog daleč, Kristus ostane v preteklosti, evangelij ostane mrtva črka, Cerkev se spremeni zgolj v organizacijo, krščanska dejavnost pa zgolj v prazno moraliziranje. (po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del)

B I N K O Š T I

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem: pomembno od nepomembnega, dobro od slabega, resnico od laži,
pravilno od napačnega, občuteno od občutka, tebe, moj Bog, od vsega,
kar hoče biti moj bog, tvoj glas od občutkov,
tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov,
kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga ovira,
kar me s tabo povezuje od tega, kar me od tebe ločuje,
kar je moja last od tega, kar si lasti mene,
tvojo sodbo od moje obsodbe, tvoje usmiljenje od mojega obsojanja,
stanovitnost od trdosrčnosti, večno od minljivega,
in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih.
Podari mi dobro voljo in sposobnost, pogum in moč in zaupanje,
da bi se prav odločal in izbiral to, k čemur si me poklical,
kar mi hočeš podariti in kar mene in moje resnično vodi k tebi. Amen.
Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade

SKLEP VEROUČNEGA LETA2017-23-2
To je dan zahvale Bogu za vse kar je podaril veroučencem in veroučiteljem v preteklem veroučnem letu. Pa tudi vsem, ki ste to poslanstvo krščanskega občestva spremljali in podpirali na mnogotere načine: z naklonjenostjo, svojim zgledom in spodbudno besedo, z molitvijo ali darovi. Posebno zahvala staršem, ki ste bili v ustvarjalnem stiku z veroukom in ste se udeleževali srečanj za starše, se s svojimi otroki udeleževali bogoslužja. Bog povrni!
Veroučenci naj bodo veseli božjih darov in naj jih ohranjajo in iz njih živijo.
Bog daje svoje darove—tudi spoznanje po meri človekove odprtosti in sposobnosti sprejemanja. Vsaj nekaj pa pove o tem tudi veroučno spričevalo, ki so jih danes prejeli veroučenci. Starši pa jih poglejte, podpišite in otroka pohvalite, ali pa se z njim pogovorite in ga spodbudite. Eno ali drugo pa z veliko ljubeznijo, ki vas povezuje z vašim otrokom.

Naslovljeno na vas
 
Počitnice, čas velikih priložnosti tudi – za duhovno rekreacijo. Ena od priložnosti bo tudi počitniški oratorij. Je čas za ustvarjalni počitek, pa ne za lenarjenje. Kjer koli že boste mislite na to, da vedno velja Jezusovo naročilo: »Ljubi Boga, ljubi svojega bližnjega. Vsakdanja molitev, nedeljska sv. maša, prizadevanje, da bi staršem, vsem domačim in tudi drugim ljudem olepšal te poletne dni, bo tudi tebi bogatilo srce. Pa vse dobro in lepo!

V maju v naši župniji
Krščena je bila: V nedeljo, 21. maja je prejela zakrament sv. krsta Tanaja Košenina z Gomilskega 45, in s tem bila v polnosti vključena v naše župnijsko občestvo. Župljani se je veselimo in ji voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Prag večnosti so prestopili: Antonija Končan, nekdaj naša župljanka, sedaj pa je že dolga leta živela v Celju (Kopitarjeva 8), a vedno ohranjala stik z gomilskimi župljani.
Marta Wagner, iz Trnave 47 a, ki pa je velik del življenja živela zunaj domače župnije.
Franc Hudomalj, iz Celja (Nazorjeva 17). Njegova žena je z Gomilskega in tudi sam je z družino nekaj časa živel tukaj, potem pa je vedno ostal povezan s tem krajem in ljudmi.
Katarina Batalaki, iz Grajske vasi 50, kjer je preživela pomlad in jesen življenja, poletje, ustvarjalno dobo pa v Celju.
Dobri Bog, nakloni tem pokojnikom večni mir in pokoj v tvoji ljubezni, vsem žalujočim pa tolažbo krščanskega upanja.

PREDAVANJE v okviru Škofijske karitas z naslovom Naš otrok je hudo zbolel bo na Vranskem v župnijski dvorani v četrtek, 8. junija ob 19.00 uri. Starši naj bi bili pripravljeni tudi na takšne preizkušnje.

MAŠNI NAMENI

NED – 4.6.
B I N K O Š T I – Praznik Svetega Duha
Sklep velikonoč. časa
Kvirin iz Siska
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Albina in Marijo Stepišnik—oblet. /maša bo v župnijski cerkvi
ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LET

PON. 5.6.
Binkoštni ponedeljek
Marija Mati Cerkve
7.30 za blagoslov pri pripravi na misijon
19.00 za +Elizabeto in Franca Korun

TOR – 6.6.
Norbert, škof, red. ust.
16.00 pogreb +Vladimirja Novaka
19.00 za +Marijo Pustoslemšek, njene

SRE – 7.6.
Robert, opat
19.00 za +Katarino Batalaki—osmina

ČET – 8.6.
Viljem Angleški, škof
17.00 za +Ivana Marguča (v Šentrupertu)
19.00 za +Antonijo in vse Muhovčeve

PET – 9.6.
Primož in Felicijan, mučenca
19.00 za +Jožija Plajnšeka—oblet.

SOB – 10.6.
Bogumil Poljski, škof
19.00 za +Jožico –oblet. in Ivana Vaš

NED – 11.6.
SVETA TROJICA
Barnaba, apostol
7.00 češčenje /s sodelavci karitas
7.30 za vse župljane
10.00 za letošnje prvoobhajance in njihove domače
sv. krst

Svetopisemska skupina se dobi v torek ob 19.45 uri v župnišču. Vabljeni.

Sestanek Tajništva ŽPS bo v četrtek ob 19.45 uri v župnišču. Člani vabljeni.

Kvaterna nabirka za bogoslovje bo v nedeljo pri obeh sv. mašah. Hvala!

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Mojca Strožer, II Simeona Rakun, Ivan Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Matevž Lončar
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko