Oznanila za 36. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Takrat je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj! Zakaj, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zavoljo mene izgubi, ga bo našel. (Mt 16,24–25)

BESEDA O BESEDI

BOŽJE IN ČLOVEŠKE MISLI Mt 16,21–27

Kristus v evangelijskem odlomku napoveduje svoje trpljenje, Peter pa ga po razodetju človeške pameti odvrača. Nasprotje se tako zaostri, da Jezus imenuje Petra kar satana. Očita mu, da ne misli na to, kar je Božje, marveč na to, kar je človeško. – Peter se pri tem ni zavedal, da bi bilo v njegovih mislih kaj napačnega. Prepričan je bil, da so pravilne in dobre. Saj vendar ne gre, da bi bil Kristus, Sin živega Boga, deležen trpljenja! Če mu kaj takega preti, ga je treba odločno odvrniti. Pa je bila ravno ta namera zelo človeška in prav nič Božja. NI je navdihoval nebeški Oče, ampak Petrovo meso in kri.
Kaj podobnega se zna dogajati tudi med nami.
Zvedelo se je, da želi škof župnika premestiti. Nekaj gorečih faranov, prepričanih, da zagovarjajo Božjo stvar, se je uprlo. Obnovil nam je cerkev, nabavil zvonove, mladino ima za seboj, ne damo ga! Ščuvali so vernike, na škofijo pošiljali protestna pisma, župnika nagovarjali, naj škofa ne poskuša, grozili, da bodo zazidali cerkvena vrata … Nebeški Oče jim tega najbrž ni narekoval.
Kdo ve, če ne gre za nekaj podobnega, ko je med kristjani govora o odpravi duhovniškega celibata. Pravijo, da želijo dobro Cerkvi, ker bi potem imela več poklicev, dobro pa tudi duhovnikom, ker bodo živeli lažje in bolj človeško. Ali bi bilo po odpravi celibata res več poklicev, ne ve nihče. Ko gre pa za »lažje in bolj človeško življenje«, ni treba imeti preveč tenka ušesa, da zaznamo prišepetavanje mesa in krvi.
Kako prepoznamo, kdaj nam govori nebeški Oče, kdaj pa meso in kri? Morda iz Jezusovih besed, da življenje najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi. (po: F. Cerar, Evangelij na prepihu)

22. nedelja med letom – angelska

Zaupanje, da ima Bog za vsako razpoloženje in za vsako stisko pripravljenega angela, ki nam ga pošilja, nam daje gotovost, da bo naše življenje uspelo, da za nas ni brezizhodne situacije. Vse se lahko preobrazi. Božji angeli nas vedno znova vodijo po novih krajih naše duše, da bi od tam stvari razrešili drugače. Tako je vera v angele, ki nam jih pošilja Bog, vera, polna upanja. Je prijaznejša, z več zaupanja. V nobeni situaciji ne ostanemo sami. Bog vedno in povsod gleda na nas. Ko ga prosimo – ali tudi tedaj, ko se njemu samemu to zdi potrebno – nam pošlje angela, ki ga potrebujemo, da bi se naše življenje uresničilo. (po: A. Grün, Ti si moj angel)

Glede verouka naslednje

V župnišču so na voljo veroučne knjige in delovni zvezki ter liturgični zvezki. Prišla je že tudi prva številka otroška revija Mavrica za veroučno leto 2017/18 in pričakuje, da jo boste otroci z naročilom povabili k vam domov.
Urnika za veroučence, ki imajo verouk v povezavi z šolskim urnikom še ni, bo pa gotovo do prihodnje nedelje.
Za višje razrede bo spored naslednji:
na Gomilskem ob petkih v veroučni učilnici:
– šesti in sedmi razred ob 14.00 uri,
– osmi in deveti razred—kandidati za sv. birmo pa ob 15.00 uri.
Šentrupertska skupina (v šentrupertski cerkvi—vsaj do zime) ob torkih:
– peti razred ob 14.00 uri,
– šesti in sedmi razred ob 14.50 uri in
– osmi ter deveti razred—kandidati za sv. birmo ob 15.40 uri.
Po potrebi in možnosti se bo morda še kaj spremenilo. Začetek 12. septembra.

Bogoslužni začetek za vse veroučence pa bo na katehetsko nedeljo, 10. septembra s sv. mašo ob 10. uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Nanj naj bi se pripravili s sv. spovedjo; priložnost bo ves teden pol ure pred mašo po prednostnem redu: v ponedeljek 4 razred, v torek 5 razred, v sredo 6 razred, v četrtek 7 razred, v petek 8 razred, v soboto 9 razred.

Napoved: SREČANJE STAREJŠIH bo v nedeljo, 17. septembra ob 10. uri na Gomilskem (običajno je bilo to zadnjo septembrsko nedeljo, letos pa je zaradi okoliščin eno nedeljo prej). Bogoslužni del srečanja bo vodil lazarist g. Anton Lavrič. Zaenkrat samo toliko, da si starejši rezervirate čas; več podrobnosti o tem srečanju pa boste prebrali v prihodnjih oznanilih.

Naslovljeno na vas

STIČNA MLADIH 2017 – Narodno srečanje katoliške mladine bo v soboto, 16. septembra 2017, z začetkom ob 9. uri ob cistercijanskem samostanu v Stični.
Stična mladih je sinonim za veselje, izkušnjo skupnosti, praznovanje vere in krepitev prostovoljstva mladih. Več kot dvesto mladih prostovoljcev skozi celo leto ustvarja vsebine in program srečanja, ki bo v svoji polnosti zaživel prav 16. septembra. Takrat se bo ob cistercijanskem samostanu v Stični srečalo med pet in šest tisoč mladih katoličanov iz cele Slovenije.
Vsebinsko se letošnja Stična mladih nanaša na papeževo poslanico mladim, iz katere izhaja tudi njeno geslo »Velike stvari mi je storil Mogočni (Lk 1,49). Za mlade različnih starosti bodo na voljo program za dijake in študente, delavnice, tržnica mladinskih organizacij, maša in zaključni koncert. Med gosti bo tudi Ania Golędzinowska, ki bo spregovorila o svoji izkušnji, kako velike reči je Mogočni storil v njenem življenju. Ob somaševanju škofov in duhovnikov bo maša ob 14.15.
Ena izmed dragocenih izkušenj srečanja je za mnoge mlade prejem zakramenta sprave.
Vsak udeleženec prispeva 5 EUR vstopnine. S zbranimi sredstvi krijemo del stroškov srečanja. 1 EUR pa namenimo v dobrodelni namen.
Mladinci, vabljeni v soboto ob 20.00 uri v Dom srečanj, da se dogovorimo o skupni poti.

V preteklem mesecu — avgustu
Krščen je bil: v nedeljo, 20. avgusta Brayan Popović s Trnave 45 in s tem v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botroma in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.
Poslovili smo se: v ponedeljek, 7. avgusta na Gomilskem od Julijane Bončina iz Trnave 42. Njena velika žalost je bila smrt obeh sinov.
Naj jo Bog sprejme v svoj mir.

MAŠNI NAMENI

NED – 3.9. angelska n.
22. nedelja med letom
Gregor Vel., papež, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za vse Rotarjeve in Terezo (v Šentrupertu)

PON – 4.9.
Rozalija sicilska, dev., spokornica
19.00 za +Hermino Herman

TOR – 5.9.
Mati Terezija, redovnica, redovna ustanovit.
19.00 za +Ivana Pintarja –oblet.

SRE – 6.9.
Zaharija, prerok
19.00 za +Antona Kovačiča

ČET – 7.9.
Regina, dev., mučenka
17.00 za +Miro in Antona (v Šentrupertu)
19.00 za +Marijo Derča (god, r. d.)

PET – 8.9.
Marijino rojstvo -Mali šmaren
7.30 v dober namen
19.00 za +Marijo (god) in Ivana Grah

SOB – 9.9.
Peter Klaver, DJ, misijo.
19.00 za +Marijo in Viktorja Justinek

NED – 10.9. KATEHETSKA
23. nedelja med letom
Gregor Vel., papež, cerkveni učitelj
7.00 češčenje—s sodelavci karitas
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca Kolška ter Ivana in Terezijo Božič
Bogoslužni začetek verouka

V tem tednu: začenjamo novo pastoralno leto in se znova začenjajo dejavnosti, ki v času počitnic v glavnem mirovale.

Karitas: sestanek sodelavcev župnijske karitas bo v torek ob 20.00 uri v župnišču. Vsi lepo vabljeni.

Sestanek tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Člani vabljeni.

Bralci: v nedeljo.: I. Franc Skok, Anka Trogar II. Petra Basle, Eva Skok
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Zala Jelen
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas