Oznanila za 3. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. (Jn 1,35–37)

BESEDA O BESEDI

KAKŠNO JE MOJE POSLANSTVO? Jn 1,35–42

Apostol Peter je prišel k Jezusu in ta mu je nakazal njegovo poslanstvo: Imenoval se boš Kefa … Ni mu rekel: »Hej, Peter, zame boš dal življenje; v Rimu te bodo križali.« Če bi to storil, bi se Peter gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj hodi za njim in bo postal ribič ljudi. To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj domače. V treh letih je ob Jezusu počasi odkrival svoje poslanstvo. Šele s prihodom Svetega Duha ga je bolje doumel in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do Rima in končno za Jezusa tudi dal svoje življenje.  – Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti svoje poslanstvo je temeljna naloga vsakega človeka. Ni lahka. Potrebno je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – od Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor je izkusil ljubezen, lahko tudi sam zares ljubi. Stopiti je potrebno na pot očiščenja: potrebno je prekiniti z grešnimi navadami, odrezati določena razmerja, zapustiti določena okolja, se odpovedati določenemu branju in odpreti nova poglavja življenja, vstopiti v nova okolja, tkati nova razmerja … Potrebno je prisluhniti svojim globokim željam, zanimanjem, okolju, prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi lahko umestil svoje življenje, da bi bilo skladno s tem, kakor me vidi Kristus. Potrebno je gojiti drže hvaležnosti za prejete darove, odprtosti do Boga in do drugih ljudi in se vaditi v darovanju. Ne se bati križa. Doživljanje padcev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij in odpora sveta je del vsake poti in je potrebno za rast, zorenje, spoznavanje tega, kar je življenjsko zares pomembno. Pomembno je vedno znova vstajati in iti naprej. Potrebno je vzdrževati domačnost z Bogom, saj se poklicanost uresničuje v dialogu in ne kot izvrševanje nekega ukaza: potrebno si je vzeti trenutke, ko si zares s Kristusom, ga dolgo zreš, prebiraš duhovna besedila, gledaš svete podobe …, da bi se prepojil s Kristusovo miselnostjo in ljubeznijo. (po: www.unipas.si)

2. nedelja med letom

Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« (Jn 1,36)

Gospod, dan je pri koncu in zaprl bom veke, kajti moje oči so za nocoj opravile svojo nalogo. In moj pogled se bo vrnil nazaj v mojo dušo, potem ko se je ves dan sprehajal po vrtu, ki si ga ti ustvaril.
Gospod, hvala ti za oči, ta okna, ki so odprta v široko prostranstvo. Hvala ti za pogled, ki nosi mojo dušo k drugim, kakor plemenit žarek prinaša k nam svetlobo in toploto tvojega sonca.
Ko bom zjutraj odprl svoje oči, te prosim, daj, da bodo pripravljene služiti tebi, ki si Božje Jagnje. Stori, da te bo moj pogled vselej opazil, daj, da nikdar ne bo tak, da bi varal, razočaral, spravljal v obup, temveč naj zna vedno občudovati, se vzradostiti, prodirati v notranjost …
Daj mojim očem, da se bodo znale zapreti, da bi te lažje našle; toda nikoli naj se ne obrnejo proč od sveta iz strahu pred njim. Daj, da bo moj pogled dovolj globok, da spoznam tvojo navzočnost v svetu, in daj, da se moje oči nikdar ne zapro pred bedo ljudi.
Naj bo moj pogled jasen in odločen, vendar naj se zna tudi omehčati in moje oči naj bodo sposobne jokati.
Daj, da moj pogled tistega, ki ga zadene, ne umaže, naj ne vznemirja, temveč pomirja, naj ne spravlja v žalost, temveč posreduje veselje, naj ne zavaja in lovi, temveč naj vabi …, vabi k temu, da te ljudje prepoznajo. Naj bo klic, glas trobente, ki skliče vse ljudi, da pritečejo na prag svoje hiše. Ne zaradi mene, Gospod, temveč zato, ker boš ti šel mimo. Takrat, moje sestre in brate, ne bom gledal jaz, ampak jih boš pravzaprav gledal ti in jim boš dajal znamenja tudi po meni. (po: M. Quoist)

MAŠNI NAMENI

NED – 14.1.
2. nedelja med letom
Odon, prior v Jurkloštru
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše in brata Škoberne

PON – 15.1.
Pavel iz Teb, puščavnik
17.00 za +Marijo Derča –oblet.

TOR – 16.1.
Honorat, škof
17.00 za +Franca Završnika –30. dan

SRE – 17.1.
Anton, puščavnik, opat
17.00 za +Antona Pintarja (god)

ČET – 18.1.
Marjeta Ogrska, kneginja, redovnica
16.00 za +Binija Stepišnika (v Šentrupertu)
17.00 za +Stankota Lobnikarja –oblet.
Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov

PET – 19.1.
B.sl.Friderik Baraga, misijonar
17.00 za +Ljudmilo Grah

SOB – 20.1.
Sebastijan, mučenec
17.00 za +Rozalijo Pustoslemšek

NED – 21.1.
3. nedelja med letom
Ned Svetega pisma
Neža, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Franca in Matilda Boldin in vse Piškove

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni na to prvo srečanje v tem letu.

Verskega srečanja za odrasle (zaradi seje ŽPS) ta teden ne bo.

Ustvarjalna delavnica za otroke bo v soboto od 11.00 do 13. ure v Domu srečanj.

Mladinski bo v soboto ob 18.00 v Domu srečanj. Lepo vabljeni.

Bralci v ned: I. Majda Jelen, Jure Vasle II. Melanija Hadolin, Anja Šket
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Zala Jelen
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž