Oznanila za 3. postno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

B E S E D A Ž I V E G A B O G A

Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat.« (Jn 4,13–15)

B E S E D A O B E S E D I

»DAJ MI PITI« Jn 4,5–42

Evangelij, ki smo ga poslušali, se ne obotavlja, da bi nam pokazal Jezusa, ki je utrujen od poti. Opoldne, ko je sonce najmočnejše, ga vidimo ob vodnjaku, da bi se od- žejal, si opomogel, obnovil moči za nadaljevanje svojega poslanstva. Nemalokrat pa se zdi, da se je v naše skupnosti naselila pretanjena vrsta utrujenosti, ki nima ničesar opraviti z Gospodovo. Gre za skušnjavo, ki bi jo lahko imenovali utrujenost upanja. Kakor da bi vse postalo zmedeno. Pri tem ne mislim na ‘poseben napor srca’ nekoga, ki izmučen zaradi dela na koncu dneva premore vesel in hvaležen nasmeh; ampak na utrujenost pred prihodnostjo. Gre za utrujenost, ki vse omrtviči. Nastane, ko gledamo naprej in ne vemo, kako se odzvati na intenzivnost in negotovost sprememb, ki jih doživljamo. Na videz se zdi, da se vse normalno odvija, a v resnici se vera izrablja in uničuje. Brez upanja pred stvarnostjo, ki je ne razumemo, ali pa mislimo, da Gospod in naše skupnosti nimajo ničesar več povedati in ne dati temu svetu. Dobro je imeti isto drznost, kot jo je imel Učitelj, in reči: ‘Daj mi piti.’ Kot se je zgodilo Samarijanki in se lahko zgodi vsakemu med nami, ne želimo potešiti žeje s kakršno koli vodo, ampak s tistim ‘izvirom vode, ki teče v večno življenje’ (Jn 4,14). Kakor Samarijanka, ki je več let nosila prazne vrče neuspelih ljubezni, tudi mi dobro vemo, da nam ne more pomagati katera koli beseda, da bi obnovili moči in preroštvo poslanstva. Ne kakršnakoli novost, pa naj se zdi še tako zapeljiva, ne more ublažiti žeje. ‘Daj mi piti’ je tisto, kar prosi Gospod, in kar prosi, da rečemo tudi mi. Ko to povemo, odpremo vrata našega utrujenega upanja, da bi se brez strahu vrnili k temeljnemu vodnjaku prve ljubezni. ‘Daj mi piti’ pomeni tudi priznati potrebo, da nas Duh preoblikuje v ljudi spomina na srečanje, na zveličaven mimohod Boga. In zaupanje, da kakor je storil včeraj, tako bo še naprej delal jutri. Podati se h koreninam nam nedvomno pomaga ustrezno živeti sedanjost, brez strahu. (po: E. Mozetič)

3. postna nedelja

ZAVRŠNIKOVA NEDELJA
Ob 8o-letnici smrti Izidorja Završnika in kot upamo rojstva za večno življenje

Upravičeno govorimo pri nas o Završnikovi nedelji, saj je zadnje desetletje najbolj znani rojak naše župnije. O njem se kar precej piše in govori (a še premalo!). Veliki upi in pričakovanja se stavijo vanj. Ali bo v bližnji ali malo bolj oddaljeni prihodnosti postal vzor velikodušnosti, požrtvovalnosti, največji ljubezni, ki je sposobna dati svoje življe za bližnjega in njegovo rešitev. To je najbolj dosledno posnemanja Jezusa in vseh, ki so mu odločno sledili, kot np. sv. mučenec ljubezni do Boga in bližnjega, Maksimilijan Kolbe.
Naj bo hvala Bogu za današnji dan. Za bogato sporočilo tega praznovanja. Hvala vsem, ki ste pripravili vse potrebno za današnji dan: krasilkam, molivcem, ki ste nas vodili skozi skrivnosti žalostnega dela rožnega venca, mladim za posredovanje doživljanja drame Jezusovega trpljenja v križevem potu in molitev pred Najsvetejšim, ministrantom, pevcem, bravcem – tokra so bili to bogoslovci, ki so nas po svojih letih nekoliko spominjali na mladeniča Izidorja, ki je v tistem usodnem trenutku še vedno bil.
Hvala duhovnikom, ki so se pridružili pri sv. bogoslužju.
Še posebno hvala gospodu škofu Stanislavu, ki je povzdignil to slovesnost s svojo navzočnostjo in zavzetim vodenjem evharističnega slavja.
Hvala tudi za vse kar nas je na koncu čakalo zunaj cerkve. Hvala skrbne gospodinje.
Upamo, da današnje praznovanje ni bilo »kurjenje slame, ki povzroči malo dima, ne da pa toplote, temveč nas bo kaj razvnelo v veri in ljubezni, pa tudi zavzetosti za Izidorja Završnika, da ne bi bil »prerok brez časti v domačem kraju«.
V četrtek, 16. marca, bo ob 19. uri v Celju pri sv. Jožefu, predavanje o Izidorju Završniku. Zanimivo! Tudi nanj vljudno vabljeni.

Naslovljeno na vas
Poslovili smo se
Minuli četrtek, 9. marca, smo se s sv. mašo v župnijski cerkvi nato pa s sv. obredi za rajne na gomilskem pokopališču poslovili od +Pavle Polak iz Grajske vasi 48. Bila je dejavna članica našega občestva. Bog naj jo v večnosti nagradi z blaženostjo nebeške sreče.

Pomoč prizadetim v potresu v Turčiji in Siriji zbiramo v nabiralniku Kari- tas v cer kvi. Lahko tudi nakažete na TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 00 626, namen: potres Turčija-Sirija

MEDŽUPNIJSKA KARITAS PETROVČE Dobrodelni koncert Dom II. slovenskega tabora Žalec – torek, 14. 3. 2023, ob 19.30 uri. Vstopnice lahko nabavite pred predstavo.

Kot dober in usmiljen oče nam Bog želi najvišje dobro in to dobro je on sam. Samarijanka predstavlja bivanjsko nepotešenost tistega, ki ni našel tega, kar je iskal; imela je namreč pet mož in sedaj živi z drugim človekom. Njeno odha- janje po vodo in prihajanje od vodnjaka izraža ponavljajoče in v usodo vdano življenje. Vse pa se je zanjo spremenilo tistega dne po pogovoru z Gospodom Jezusom, ki jo je tako pretresel, da je celo pustila vrč z vodo pri vodnjaku in stekla v vas, da bi ljudem povedala: »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija?« (Jn 4, 28–29).
Dragi bratje in sestre, tudi mi odprimo svoje srce zaupnemu poslušanju Božje besede, da bi srečali kot Samarijanka Jezusa, ki nam razodeva svojo ljubezen in nam pravi: »Mesija, tvoj zveličar ‘sem jaz, ki ti govorim’« (Jn 4,26). Naj nam izprosi ta dar Marija, prva in popolna učenka Besede, ki je postala meso. (Benedikt XVI.)

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV – med njimi naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

MAŠNI NAMENI

NED – 12.3.
3. postna nedelja
Obhajanje 80. obletnice smrti Izidorja Završnika
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
Slovesnost ob 80-letnici smrti I. Z.
9.00 molitvena ura
10.00 Bogu v zahvalo za Izidorja Završnika
Za vse +duhovnike naše župnije
Za + Matildo Brinovec, Matildo Jilg r. Brinovec, Slavko Gajšek

PON – 13.3.
Kristina, dev., mučenka
17.00 za +Ivana Rojnika–oblet. in njegove

TOR – 14.3.
Matilda, kraljica
17.00 za +Marijo –oblet. in Karla Tekavc
Slavljenje—Bog je ljubezen

SRE – 15.3.
Ludovika, redovnica
17.00 za +Vido –oblet. in Franca Stanko

ČET – 16.3.
Hilarij Oglejski, škof
17.00 za +Ano Zadobovšek -(30.) oblet. in vse Fondove

PET – 17.3.
Patrik (Patricij), škof
17.00 Križev pot -vodijo pevci
Za +Pavlo Polak –osmina

SOB – 18.3.
Bogoslužno praznovanje sv. Jožefa
17.00 Za +Andreja Urankarja -(10.) oblet.

NED – 19.3.
dan očetov
4. postna nedelja
Jožef, Jezusov rednik
Začetek tedna družine
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta (god) in Vero Kunst

V tem tednu
Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri. Lepo vabljeni
Dežurni ministranti: Neža Rožič K., Hana Rančigaj
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Matjaž Rožič; II. Melanija Hadolin, Aljaž Lončar
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas