Trikraljevska akcija 2012


Vsako leto, v času med božičem in praznikom sv. treh kraljev, poteka v Sloveniji dobrodelna akcija Misijonskega središča Slovenije, ki je tudi dalo pobudo za oživitev koledniškega običaja. Koledniki obiskujejo domove, prinašajo veselo sporočilo božičnega praznika in želijo srečo v novem letu. Obenem zbirajo darove za uresničitev projektov misijonarjev in tako pomagajo najrevnejšim. Ljudje se s tem čutijo povezane in dobijo občutek, da niso brezimneži, ampak skupnost. Pri mladih pa se razvija čut za sodelovanje v župniji in odpiranja src za stisko bližnjega in ima tudi pastoralni pomen.

Otroci so oblečeni v oblačila sv. Treh kraljev, pastirja in angela ter tako obiskujejo domove. V imenu domačega župnika voščijo vsem ljudem dobre volje in s posebnimi nagovori pozdravijo prebivalce hiš.

Tako je bilo tudi v naši župniji. G. župnik  je organiziral posamezne skupine kolednikov in jih skupaj še z nekaterimi sodelavci vozil po vaseh cele župnije, če so bile razdalje daljše in nevarnost prečkanja ceste. Koledniki, ki so se oglasili pri vas, so vam želeli s svojim obiskom prinesti sonce, upanje in pogum. Pa ne le vam – tudi tistim, tam daleč, ki jim ni dano, da bi z vedrim obrazom in odločnim korakom stopili pravemu življenju naproti. Ali pač! Saj ste jim v minulih letih vi pokazali, da imajo prijatelje, ki mislijo nanje, ki jih niso pozabili. V Sloveniji so njihovi bratje in sestre, ki jim gradijo šole, vrtce, zavetišča, ambulante,….

Na vhodna vrata vaših domov so s kredo zapisali: 20 + G + M + B + 12 ali pa nalepili nalepko, uprizorili krajšo »gledališko predstavo« in niso občutili nobenega mraza, saj jih je grelo zadovoljstvo.

Zelo pomenljiva je misel iz Tanzanije:

»Mnogi mali ljudje iz mnogih malih krajev, ki naredijo veliko malih korakov, lahko spremenijo obličje zemlje«.

Sicer pa je Trikraljevska akcija po izvoru poganska šega, ki ji je krščanstvo dalo novo vsebino. Ne ponazarja več obhodov ob prehodu starega v novo leto, začela se je oznanjati vesela novica, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.

Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila. Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne, o čemer priča bogastvo koledniških pesmi.

Ker je tudi naša župnija pristopila k tej akciji, bodo skozi vrsto let sodelujoči otroci lahko nekoč rekli: »Bil(a) sem tudi koledni(k)ca. Imam to izkušnjo, za katero sem hvalež(en)na in imam lepe spomine!«

Hvala vsem, ki sprejemate kolednike in podpirate Trikraljevsko akcijo in tako širite veselje preko svojih družin na otroke v misijonskih deželah.