Karitas

karitasŽupnijska Karitas Gomilsko je bila ustanovljena leta 1995 na pobudo g. župnika Martina Cirarja. Karitas je dobrodelna in humanitarna ustanova rimskokatoliške Cerkve in uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.

rokiciBeseda dobrodelna/dobrodelnost izhaja iz besedne zveze dobra dela. Dobra dela pa so tista, s katerimi pomagamo ljudem v stiski in ohranjamo dostojanstvo vsakega človeka. To je tudi osnovni namen, zakaj Karitas obstaja. Dobrodelnosti rečemo tudi karitativnost. Beseda Karitas je latinska in v prevodu pomeni dejavno ljubezen. Seveda gre za ljubezen, ki se kaže v tem, da se za nekoga potrudimo in zanj naredimo nekaj dobrega.

Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci si prizadevajo za pomoč človeku v stiski, spoštujejo znanje in izkušnje drug drugega, si medsebojno pomagajo in usklajujejo svoje delo v korist tistih, ki potrebujejo pomoč.

Sodelavci Karitas sprejemajo vse osebe, potrebne materialne, duhovne ali duševne pomoči takšne, kot so in se pri delu z njimi opirajo na pozitivne strani njihovega življenja. Prednostna naloga sodelavcev Karitas je odkrivati in odpravljati socialne stiske na svojem območju.

V Župnijski Karitas Gomilsko je sodelavcev, ki prihajajo iz vseh vasi naše župnije (Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž, Trnava, Šentrupert in Zakl). Kljub majhnemu številu članov organizira naša Karitas vsako leto kar nekaj aktivnosti:

– dvakrat letno obiščemo bolnike in starejše doma in v domovih za starejše in sicer za Božič in Veliko noč;

– v septembru organiziramo srečanje starejših in bolnih, srečanje se začne s sveto mašo in podelitvijo zakramenta bolniškega maziljenja ter se nadaljuje s prijetnim druženjem in pogostitvijo v Domu srečanj, srečanja se udeleži več kot šestdeset starejših župljanov;

– organiziramo delavnico za izdelovanje adventnih venčkov, ki se ga vsako leto udeležijo dekleta, žene in otroci iz naše župnije, z darovi, ki jih župljani namenijo za adventne venčke, pomagamo kupiti darila Miklavžu;

– v decembru pripravimo v cerkvi miklavževanje za približno 120 otrok, ob tej akciji zberemo nekaj prostovoljnih prispevkov, ostala sredstva pa prispeva naša Karitas;

– v okviru Tedna Karitas zbiramo ozimnico, ki jo po potrebi razdelimo v naši župniji, nekaj pa jo odpeljemo na Škofijsko Karitas Celje;

– razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog EU.

thumbRazdeljevanje hrane nam je pomagalo do spoznanja, da je naša pomoč potrebna. Stiske se bodo še povečevale, v teh težkih časih ni v krizi samo gospodarstvo, ampak tudi sistem vrednot.
K našemu delu želimo pritegniti mlade sodelavce. Da imajo mladi čut za starejše, smo videli lansko leto, ko so po predlogu Župnijskega pastoralnega sveta mladi v oratorijski program vključili obisk starejših.

Naša Karitas sodeluje tudi z Občino Braslovče in Osnovno šolo Braslovče, Podružnično osnovno šolo Gomilsko in Podružnično osnovno šolo Trnava. Ob koncu šolskega leta z osnovno šolo sodelujemo v akciji Pokloni zvezek, kjer učenci poklonijo nove zvezke Karitasu, ki jih razdeli družinam, ki prosijo za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin.

Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagajo s svojimi prispevki; vsem, ki nam pomagajo odkrivati stiske ljudi.