Oznanila – 29. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,18–21)

BESEDA O BESEDI

VSI SMO MISIJONARJI Mt 22,15–21

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.
Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! (po: S. Čuk, Misli srca)

29. nedelja med letom — misijonska

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnje obhajanje misijonske nedelje bi potekalo to nedeljo, 18. oktobra 2020. letos je zaradi koronskih ukrepov ne bomo mogli obhajati kot smo jo običajno. Vsako leto ste pri mašah velikodušno darovali znatno vsoto za potrebe misijonov. Tudi to bo to nedeljo odpadlo, pa upamo, da bomo to kakšno nedeljo v prihodnje nadoknadili. Kar ste za to nedeljo namenili prihranite, pa morda v tem času še kaj naraste
Lahko bomo pa namenili nekaj časa misli na misijone, molili za misijonarje, kaj o njih prebrali, se morda odločili za naročilo misijonskega glasila Misijonska obzorja /naročnina samo 9 evrov/ – tudi na ta način podpiramo širjenje misijonske zavesti med nami.
Tudi Osrednje praznovanje misijonske nedelje za Slovenijo letos zaradi epidemije COVID-19 odpade.

Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju. 

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
(med njimi –na čelu) naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Naslovljeno na vas

Krsti
Od 1. avgusta dalje niso bili objavljeni naši novokrščenci, pa naj bo to danes nadoknadeno. Od takrat do danes so prejeli zakrament sv. krsta naslednji:
23. avgusta Bastian Fridrih z Gomilskega 82.
30. avgusta Mik Lukanc iz Grajske vasi 49.
27. septembra Ema Kovačič z Gomilskega 71 d.
4. oktobra Mark Kozelj iz Šentruperta 34
11. oktobra Lara De La Cruz Skok iz Šentruperta 18
Župljani se jih veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Pogreb
V soboto, 17. oktobra smo se na gomilskem pokopališču (v cerkvi se, žal, nismo mogli) poslovili od pokojnega Ivana Rančigaja z Gomilskega 49, ki se mu je po dolgotrajni bolezni iztekla pot zemeljskega življenja. Za vsa dobra dela naj ga Bog nagradi.

Novi ukrepi zaradi korana virusa (Slovenska škofovska konferenca)
1. Vse sv. maše, ki so oznanjene, so darovane zasebno, brez navzočnosti vernikov.
2. Krsti in poroke niso dovoljene.
3. Pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju državnih navodil.
4. Verouk je za vse razrede na daljavo.

Starše in veroučence prosimo, da so pozorni na pošto (tudi e-pošto), ki jo bodo dobivali od katehetov. Zelo bi jim koristila Mavrica ali Najst.

Dosledno naj se upošteva, prosimo, zaščitne ukrepe: uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, medsebojna razdalja (razen oseb istega gospodinjstva).

Župnijska cerkev na Gomilskem bo odprta za molitev med tednom vsak dan eno uro pred sv. mašo, ob nedeljah pa bo od 10. do 11. ure priložnost za sv. spoved in obhajilo /do 10 oseb/.

MAŠNI NAMENI

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike

PON – 19.10.
Pavel od Križa, duhovnik
18.00 za +Ljudmilo in Alojza Lukman

TOR – 20.10.
Irena, mučenka
18.00 za veroučence in verouk nadomu

SRE – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.00 za +Ivana Rančigaja -osmina

ČET – 22.10.
Janez Pavel II., papež
18.00 po namenu darovalca

PET – 23.10.
Severin, škof
18.00 za +Marijo in Ivana Mahor

SOB – 24.10.
Anton Marija Claret, redovni ustanovitelj
18.00 za +Julijano in Alojza Slemenšek in Jurija Zorko

NED – 25.10.
29. ned. med letom – žegnanjska nedelja
Krispin, mučenec
Dan suverenosti –d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo /do 10 ljudi

V tem tednu
Bo versko življenje zaradi zdravstvenih ukrepov osredotočeno na dom in družino. Naj poživitev verskega življenja ne bo izgubljena priložnost.
Bralci: v nedeljo: ///
Dežurni ministrant(ka): ///
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: ///

Oznanila – 28. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.  (Mt 22,8–10)

BESEDA O BESEDI

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO Mt 22,1–14

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ”svojo gostijo.” Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ”vabilo na gostijo” kot pa ”domači”. – Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ”notranjo obleko” srca, duha. – Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil … Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ”gostijo z izbornimi jedili”. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan. – V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!. (povzeto po: www.lemont-svs.org/)

28. nedelja med letom

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6)

»Kakšen je raj?«

Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je.
Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega vzdušja in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje.
Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas čaka. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Gospod, hvala, ker si nas povabil. Ne dopusti, da bi nas udeležba pri sveti maši pustila nespremenjene. Naj naše življenje usmerja vera, naša dejanja naj navdihuje ljubezen. In naše korake naj vodi upanje, da bomo nekoč zagotovo prišli k tebi. Amen. (po: Uvodi pri nedeljskih sv. mašah – leto A)

Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.«

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

Prvo sv. obhajilo

Današnji dan naj bi bil z zlatimi črkami zapisan v srca naših prvoobhajancev. Prvikrat so bili med povabljenimi k Božji gostiji, prvič so bili na ta edinstven način z Jezusom. Temu dogodku pa daje poseben pomen dejstvo, da se je zanje začela nova doba prijateljevanja z Jezusom, saj bodo sedaj pri vsaki sv. maši med povabljenimi na Jagnjetovo gostijo, če bodo le iz svoje strani izpolnjevali pogoje za prejem sv obhajila. Vsaj od časa do časa se bodo še temeljiteje pripravili s obhajanjem zakramenta sprave—sv. spovedi h kateri so zadnji petek prvič pristopili. Obojega naj bi bili v življenju čim večkrat deležni!

DRAGI NAŠI PRVOOBHANCI –
Vita, Zala, Bor, Živa, Nik, Nino, Nika, Tadej, Eva, Stella, Sofia, Jaka, Tinkara, Katarina, Zala (op.: imena so zapisana po abecednem redu priimkov) – vsi tukajšnega cerkvenega občestva vam iz srca čestitamo! Prav tako vašim staršem in vsem domačim. Z vami se veselimo in vam želimo srečno prijateljevanje z Jezusom. Po zakramentu sv. spovedi pa naj bi odpirali svoja srca Božji ljubezni, ki je bila z grehom zavrnjena. To bo vir osrečujočega notranjega miru v duši.
Želimo vam tudi lepo, veselo, zdravo praznovanje v krogu vam najljubših! Kljub neprijaznemu vremenu čim več svetlobe v doživljanju, saj je Bog sonce, ki nikoli ne zaide.
Potem pa vas vabimo, da se čim večkrat — v kolikor bo mogoče vsako nedeljo — srečamo v cerkvi zbrani okrog oltarja in se okrepimo s Kruhom življenja!

Iskrene čestitke tudi Maticu, ki je preteklo nedeljo prejel zakrament poslanstva Kristusovega pričevalca—sv. birmo.

Marija, Mati Cerkve, spremljaj naše slavljence
in jih podpiraj pri njihovi mladostni in veseli hoji za Jezusom.
MAŠNI NAMENI

NED – 11.10.
28. ned. med letom
Janez XXIII, papež
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove svojce
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA, sv. krst

PON – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 13.10.
Venancij, opat
18.00 za +starše Dobnik in vse njune

SRE – 14.10.
Kalist I., papež, mučen.
18.00 za +Jožico Košir

ČET – 15.10.
Terezija Velika (Avilska) dev., cerkvena učiteljica
18.00 za +Franca Kneza (v Šentrupertu)

PET – 16.10.
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
18.00 za +Hedviko Petek

SOB – 17.10.
Ignacij Antijohijski, škof, mučenec
18.00 po namenu darovalca

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike
Pri mašah darovanje za misijone

V tem tednu
V soboto romanje župnijskih sodelavcev na Goro Oljko ob 9. uri izpred župnišča z osebnimi avtomobili. Sporočite voditelju(-ici) svoje skupine.

Bralci: v ned.: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle II. Jan Juhart, Nika Šlander
Dežurni ministrant(ka): Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 27. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21,42–43)

BESEDA O BESEDI

JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? Mt 21,33–43

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« S to sodbo se zaključi prilika o hudobnih vinogradnikih, ki jo je Jezus na predvečer svojega trpljenja povedal judovskim velikim duhovnikom in starešinam. Zaradi trdnega prepričanja, da so Božji izvoljenci, ker imajo njegovo postavo »v mezincu«, niso hoteli sprejeti Jezusa, Božjega Sina. Ta je bil zadnji klicar, poslan od Gospodarja vinograda z naročilom, naj oddajo pridelek: sad življenja po »največji zapovedi« – ljubezni do Boga in do bližnjega. Evangelist Matej pove, da so v priliki duhovniki spoznali, da govori o njih, in bi ga umorili, če se ne bi bali ljudstva. Bilo pa je že trdno sklenjeno, da tega zoprnega »izterjevalca« sadov Božjega vinograda spravijo s poti. – »Brez dvoma je prilika o hudobnih vinogradnikih povedana glede na ravnanje Izraela v odrešenjski zgodovini: služabniki, ki jih je gospodar vinograda poslal, da bi prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« razlaga Hans Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. stoletja. »Vendar te prilike ne bi bilo v Novi zavezi, ko ne bi zadevala Cerkve. Le-ta je, kot pravi sklepna beseda, tisto ljudstvo, kateremu bo izročeno Božje kraljestvo, odvzeto Izraelu, z namenom, da bi Bog končno vendar dobil pričakovani pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve, takšne, kot jo predstavljamo.« – »Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo preveč lagodno in mirno za kamnitimi zidovi naših cerkva. Preveč radi mislimo, da je dovolj biti pri maši, sodelovati pri bogoslužju, od časa do časa pokazati neko navidezno spokornost, položiti kovanec na dlan reveža, se držati treh ali štirih zapovedi. Povem vam, da Bog od nas kristjanov zahteva veliko več, neskončno več. To naše pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz navade in preračunljivost, ni pravo krščanstvo, temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silon). (po: S. Čuk)

27. nedelja med letom

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. (Flp 4,8)

Včeraj je bila cerkev polna, tako polna, da klopi in stolov ni bilo dovolj za vse. Pri blagoslovu na koncu maše sem pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, možje, žene, starejši in ta duhovnik iz cerkve vrnili v svoje hiše, stanovanjske bloke, na ulice, v službe, v bifeje, na avtobuse z odločno mislijo, da bodo delali vse, kar je dobro, lepo, pravično, hvalevredno, kaj bi se zgodilo?
Gospod, naš konec dežele bi se kar naenkrat spremenil, kakor tisti cvetovi, ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije sončni žarek.«
Nato sem pomislil na vse cerkve po naši domovini in po svetu, najbrž ravno tako polne kakor naša. Mislil sem si: »Če bi vsi kristjani šli iz vseh cerkva s trdim sklepom, da bodo delali vse tisto, kar je dobro, lepo, ljubeznivo …, kaj bi se zgodilo? Ves svet bi se naenkrat spremenil.«
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cerkve in zgodilo se ne bo nič. Prav nič.
Gospod, kdo nam je vtepel v glavo, da biti kristjan pomeni slaviti tebe kot mogočnega tu notri in pričevati zate kot neznatnega tam zunaj? (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja življenjskega smisla, cilja, upanj in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi, kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo druge. Učimo se živeti drug z drugim. Učimo se živeti za Drugega. Kakor pšenični klas.
Pravični in usmiljeni Oče! Vedno bediš nad svojo Cerkvijo. Ne zapusti vinograda, ki ga je zasadila tvoja desnica. Neprestano ga neguj in blagoslavlja z roso svoje milosti, da bo obrodil bogate sadove za večnost. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. (po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« (Nadškof dr. Alojzij Šuštar)

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca.
Pridružite se skupni molitvi rožnega venca četrt ure pred mašami — ob nedeljah in delavnikih. Molite pa tudi po domovih vsaj kakšno desetko na dan.

Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 11. oktobra (upamo). 15 kandidatov hrepeni, pričakuje in se pripravlja na zlati dan svojega življenja. Naj se dviga klic v nebo: »Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, naj bo skoraj srce moje dom prijeten tvoj
Spremlja naj jih vse občestvo, zlasti pa njihovi svojci—tudi z molitvijo!
Žal pa bo letos marsikaj drugače. Že to, da je dan te pomenljive župnijske slovesnosti prenesen iz najlepšega meseca v letu—meseca maja v jesenski oktober, pomeni vsaj na zunaj »lepotno napako tega praznovanja« pa upamo, da bo toliko več svetlobe in topline v naših dušah. Tudi bo omejeno število tistih, ki bodo pri slovesnosti navzoči v cerkvi. Veste, da smo doslej vabili in celo prosili, da bi se udeležili prav te sv. maše v čim večjem številu. Letos pa mora biti zaradi teh zdravstvenih ukrepov omejeno število navzočih v cerkvi in sicer samo na prvoobhajance, njihove starše in njihove domače. Vsi bi morali biti zunaj cerkve, zato naj bi prišli k maši raje v soboto zvečer ali v nedeljo k prvi maši. To naj bi vsak razumel in to sprejel iz ljubezni kot žrtev darovano za naše drage slavljence. Se pa času prvoobhajilnega bogoslužja v duhu pridružite z mislijo na prvoobhajance in molitvijo zanje.

Romanje župnijskih sodelavcev je predvideno za soboto, 17. oktobra, z osebnimi vozili na Goro Oljko.

MAŠNI NAMENI

NED – 4.10.
27. ned. med letom
Janez XXIII, papež
Začet. tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Ivana in Magdo Mahor, sv. krst

PON – 5.10.
Flora (Cvetka), devica
18.00 Mariji v čast – za izpolnjeno željo

TOR – 6.10.
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzjanov
18.00 za +Marijo Sovinc

SRE – 7.10.
Rožnovenska M. Božja
18.00 za +starše Marijo in Antona Vitanc

ČET – 8.10.
Tajda, spokornica
18.00 za +Sonjo in Borisa Topovšek

PET – 9.10.
Abraham in Sara, svetopisemski osebi
17.00 prva sv. spoved, priložnost tudi za starše, svojce in vse -tuj spovednik
18.00 za +Marijo-oblet. in Ivana Knez

SOB – 10.10.
Danilo (Danijel), škof
18.00 za +Ivana Vaša –oblet.

NED – 11.10.
28. ned. med letom
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove svojce
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

V tem tednu:
Bo v ospredju priprava na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo. Starši prvoobhajancev so po e-pošti obveščeni o programu priprave.
Od tega ponedeljka (5.10.) pa do prestavitve ure na zimski čas, bodo večerne sv. maše ob 18.00 uri. Povejte, prosim, še drugim.

Bralci: v ned.: I. navzoči pri tej maši II. Starša prvoohajancev
Dežurni ministrant(ka): Nejc in Matevž Lapuh
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev

Oznanila – 26. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.« (prim. Mt 21,31–32)

BESEDA O BESEDI

BOG NE MARA OBLJUB, HOČE DEJANJA Mt 21,28–32

Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo razumeli, da je prilika o »neenakih sinovih« namenjena tudi nam. Iskreno priznajmo, da smo nemalokrat podobni prvemu sinu iz evangelija. To je bil »priden fantek«: očetu brez pomisleka obljubi, da bo storil, kakor mu je rekel, dejansko pa ravna drugače. »Kar je pri pobožnosti lahko in nas dviga v očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin Škrinjar. To je tisti naš »Da, Gospod.« Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora človek potiti. Bog ne prenese takega igranja, saj vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki očetu v obraz pove, da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu pa je veliko boljši, kot se dela na zunaj, očeta ima vendarle rad in bo z dejanji popravil, kar je zagrešil z nepremišljeno besedo. Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara naših lepih besed in sladkih obljub, hoče naša dejanja, naše življenje. Ob ravnanju drugega sina nam p. Albin Škrinjar ponuja dragocen nauk: »Nikar ne zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno kesanje Bogu ljubše kot naša vase zaverovana svetost!«
In take namišljene svetosti je med tako imenovanimi »dobrimi kristjani« zelo veliko! Farizejska »žlahta« še ni izumrla in tudi po naših žilah se pretaka farizejska kri. Apostol Pavel nam v današnjem drugem berilu, vzetem iz Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit »protistrup« zoper bolezen farizejstva: »Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.« Pa ne samo navidezno, ampak iskreno. Iščimo v soljudeh, kar je dobrega, pa ne bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja pred oči tistega, ki ga smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.« Jezus nas je s svojim zgledom naučil, kakšna naj bo naša življenjska drža, naša življenjska pot. (po: S. Čuk)

26. nedelja med letom

Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj s svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. (po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Iz zakladnice Slomškovih nagovorov:
»Pogostokrat sem slišal, da se ljudje čudijo, kako so naši predniki zmogli toliko cerkva zgraditi in jih tako bogato okrasiti. Ali so bili bolj premožni kot mi? Sploh niso bili premožni, le potrebovali niso toliko kot mi. Hude letine jim niso prizanašale, pa klub temu niso pozabili na Boga. Spoznali so, da le malo tega, kar jim je Bog dal, njemu namenijo, kar Bogu posodijo, pa se jim bo stoterno povrnilo. Sami so bili ubogi, skrbeli pa so za lepoto cerkva in za Božjo čast, zato jih je Bog osrečil – in le dvojega je treba, da se veliko lepega in dobrega zgotovi: goreče srce Božje ljubezni in združena moč. Tako kot male mravlje nesejo dragega kadila in drobne čebele žlahtnega medu in voska, tudi farani po malem veliko dobrega naredijo, če so enotni in dobrosrčni.

PRAZNIK BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Na koledarju je ta praznik ta četrtek, 24. septembra. Slovesno pa se bo obhajal Slomškov praznik na današnjo Slomškovo nedeljo, Glavna slovesnost pa bo na Bizeljskem z molitveno uro ob 15.00 uri in slovesnim somaševanjem, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl. Lepo vabljeni.
Seveda pa tudi v domači cerkvi ne bomo zaobšli tega praznovanja.

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
-Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
-Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
-Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

S SEPTEMBRSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA.
To je bila prva seja v novem pastoralnem letu. Bila je po daljši prekinitvi, ki so jo narekovali zdravstveni ukrepi nato pa poletna dopustniško počitniška meseca. Zbrali smo se v starem sestavu, ker je bila izbira novih članov novega ŽPS preložena za eno leto—na prihodnjo pomlad, če se bomo že kaj iztrgali iz primeža covida-19. iz istega razloga pa je mandat dosedanjih ŽPS po vsej Sloveniji podaljšan za eno leto. Na seji pa je manjkalo nekaj več članov kot običajno — upamo, da ne gre za nestrinjanje s podaljšanjem mandata.
Seja pa je bila vsebinsko bogata: po uvodni molitvi je bil pregled sklepov zadnje seje, to je februarske. Sklepi, ki so veljali za čas pred razglasitvijo epidemijo so bili uresničeni, ostali pa ne. Nato so bili prisotni seznanjeni z novim gradivom za ŽPS-je v tem pastoralnem letu, kjer bodo v ospredju zakramenti.
Pri načrtovanju za novo pastoralno leto je zaradi negotovih okoliščin veliko stvari ostalo odprtih. Tudi srečanje starejših župljanov kot slovesnost zakonskih jubilantov. Sklep: trudili se bomo uresničiti čim več tega kar je že utečeno in dopolniti s čim novim. Govora je bilo tudi o veroučni šoli, birmi, prvem sv. obhajilu, …
Romanje župnijskih sodelavcev je predvideno za soboto, 17. oktobra, z osebnimi vozili na Goro Oljko.

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca.
Pridružite se skupni molitvi rožnega venca četrt ure pred mašami — ob nedeljah in delavnikih. Molite pa tudi po domovih vsaj kakšno desetko na dan.

Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 11. oktobra (upamo). 15 kandidatov že v tem tednu čaka več stvari v ožji pripravi nanj in čas po njem.
Spremlja naj jih vse občestvo, zlasti pa njihovi svojci—tudi z molitvijo!

MAŠNI NAMENI

NED – 27.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Anico Drev—oblet. /sv. krst

PON – 28.9.
Venčeslav, mučenec
19.00 za zdravje Marije J.

TOR – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
19.00 za +Boldinove

SRE – 30.9.
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 za zdravje (V.)

ČET – 1.10. prvi četrtek
Terezija Deteta Jezusa, red., cerkvena učiteljica
19.00 za +starše in stare starše Korun (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.10. prvi petek
Angeli varuhi
19.00 za +Frančiško (oblet., god) in Jožefa Rožič
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.10.
Kandida, mučenka
19.00 za +Ivanko Grah
Litanije Matere Božje

NED – 4.10.
27. ned. med letom
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Ivana in Magdo Mahor

V tem tednu
Bo začela veljati sprememba urnika verouka za 8. in 9. razred: ostane petek, za deveti razred ob 13.45 uri, za osmi razred ob 14.45 uri.

Bralci: v ned.: I. Elza Vasle, Sandi Završnik II. Simeona Rakun, Ivi Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Jan in Zala Rojnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – 25. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
Odgovóril je enemu izmed njih: »Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. (Mt 20,13–16)

BESEDA O BESEDI

BOŽJA PRAVIČNOST Mt 20,1–16a

Mislim, da med nami ni nikogar, ki bi bil pripravljen delati za takega gospodarja, ki daje enako plačo za eno uro dela kot za cel dan garanja. Po naši pameti so imeli čisto prav tisti, ki so pri obračunu zvečer protestirali: »Kje je pravica? Enako plačuješ tiste, ki so prišli delat pod noč, kot nas, ki smo prenašali težo dneva in vročino!« Pravim – po naši pameti. Jezus je imel namen s tole zgodbo povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. Resnico, ki smo jo slišali že v prvem berilu iz ust preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in moja pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel poudariti, da je Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Naša pravičnost nosi pečat naše omejenosti, ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se ravna po namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore.
Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj možnosti, da bi bil srečen tu in potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, kakršnega smo sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. Gospodar v današnjem evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve povedati, da je na tem svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne bi do konca sveta. Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne gre vse po sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata strašno pomanjkanje ljubezni do bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa želimo biti vsi mi. – Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo opravimo dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. (po: S. Čuk)

25. nedelja med letom

PRIDI SVETI DUH …
Tako se glasi naslov knjige, ki je spremlja mlade kristjane v pripravi na življenje po veri. Seveda pa ni dovolj, da je ta prošnja na papirju, ampak predvsem v naših srcih in tudi na naših ustnicah. To naj bi bil odsev našega teženja, hrepenenja, pričakovanja. Vidno pa naj bi bilo to tudi v naši prizadevni pripravi na sveto birmo. Ta se ne tiče le kandidatov za sveto birmo, tudi ne samo njihovih družin in bodočih botrov, ampak celotne župnijske družine. Zato je prav, da se vsi zanimamo, kako teče priprava, da z zgledom spodbujamo birmance k zavzetemu sodelovanju pri vseh dejavnostih cerkvenega občestva: bogoslužju, oznanjevanju in dobrodelnosti. Zelo pomembno je tudi je ustvarjati v javnosti pravilno gledanje na sveto birmo. Več kot očitno je, da nekaterim ne predstavlja zakramenta potrditve v veri z darovi Svetega Duha, ampak le nek običaj, povezan z bogatim obdarovanjem in razkošno obloženo mizo. To oboje sicer sodi zraven, vendar le v pametnih mejah, da nikdar ne postane glavni namen vsega in ne potisne ob stran bistvenega.
Veliko bomo storili, če bomo prebujali čut odgovornosti na vseh področjih življenja, tudi na verskem. Da tega manjka, potrjuje vsakdanja izkušnja.

Pravični Bog, ko si dal prvemu delavcu prav toliko kot zadnjemu,
si nam pokazal, da so tvoja pota daleč od naših poti,
kakor je nebo visoko nad zemljo.
Odpri naša srca modrosti Svetega Duha, da bomo z veseljem
posvetili vse svoje moči delu za tvoje kraljestvo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
(po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKE BINKOŠTI IN OSEBNE BINKOŠTI MLADIH KRISTJANOV

Vse to velja za današnji birmanski praznik v našem občestvu. Današnje birmansko praznovanje je v marsičem izjemno. Zavleklo se je pričakovanje, saj bi moralo biti to praznovanje že v mesecu maju. Sedaj pred tem novim datumom so se začele okoliščine zopet zapletati. Bomo morali birmo zopet preložiti? Ta negotovost je vznemirjala še zlasti kandidate za prejem sv. birme in njihove svojce. Pa so se končno pričakovanja le izpolnila—a žal, ne vsem. Tudi na današnje praznovanje v sočni nedelji pada senca zdravstvenih ukrepov, a lepote notranjega doživljanja to ne more okrniti. Lahko je ravno obratno.
Posebno želimo lepo doživetja tega dogodka našim birmancem.
Dragi birmanci: Valerija, Isa, Manja, Filip, Nejc, Nika, Laura, Marko, Katarina, Ana, Neža, Tina, Aljaž, Janez, župnijsko občestvo vam čestita za vaš veliki praznik in vam želi dobro upravljanje z darovi Svetega Duha.

PRAZNIK BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Na koledarju je ta praznik ta četrtek, 24. septembra. Slovesno pa se bo obhajal Slomškov praznik na Slomškovo nedeljo, 27. septembra. Glavna slovesnost pa bo na Bizeljskem z molitveno uro ob 15.00 uri in slovesnim somaševanjem, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
Lepo vabljeni.

Seveda pa tudi v domači cerkvi ne bomo zaobšli tega praznovanja.

Recimo »da« svobodi in »ne« usužnjenosti tolikim malikom našega časa.
Z eno besedo: recimo »da« Bogu, ki je ljubezen, življenje in svoboda
in ki nikoli ne razočara. Bogu, ki je živeči in usmiljeni.
(papež Frančišek)

MAŠNI NAMENI

NED – 20.9.
25. ned. med letom
Andrej Kim Tae-gon in dr. korejski mučenci
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za birmance
SV.BIRMA

PON – 21.9.
MATEJ (Matevž), apostol, evangelist
19.00 za +Jakoba –oblet. in Julijano Korošec in sorod

TOR – 22.9.
Mavricij, mučenec
19.00 za +Alojzija –oblet. in Marijo Tiselj in vse njune

SRE – 23.9.
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
19.00 za vse Klemenove

ČET – 24.9.
Anton Martin Slomšek
Rupert Salzburški, škof
19.00 za +Silvo in Franca Rovšnik (v Šentrupertu)

PET – 25.9.
Sergij Radoneš., menih
19.00 za +Jureta Bogataja

SOB – 26.9.
Kozma in Damijan, mučenca
19.00 za +Zofijo Vasle –oblet.

NED – 27.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Anico Drev—oblet., Sv. krst

V tem tednu:
Sestanek za starše prvoobhajancev bo v sredo ob 18.00 uri v Domu srečanj.
Šmatevško nedeljo bomo praznovali kar v župnijski cerkvi na Gomilskem.

Bralci: v ned.: I. Nejc Lončar, Anka Trogar II. Saša Griguljak, Tilen Hadolin
Dežurni ministrant(ka): kdor bo zdrav in bo voljan priti
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Zakl