Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Volitve v Župnijski pastoralni svet v sedanji sestavi so bile februarja 2010, z mandatnim obdobjem do leta 2015. Šteje 25 članov, kar je zgornja meja določbe Statuta, po katerem tudi sicer deluje. S tem je zagotovljena enakomerna zastopanost vseh delov župnije in večja možnost za učinkovito delovanje in uresničevanje nalog na pastoralnem področju.

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji (1. člen Statuta). Organi, ki vodijo ŽPS, so predsednik (župnik) in tajništvo. ŽPS ima ustanovljene tri trajne komisije za vsako posamezno področje delovanja, v katere so imenovani posamezni člani ŽPS. To so Komisija za oznanjevanje, Komisija za bogoslužje in Komisija za dobrodelnost.

Seje, na katerih je udeležba  zelo dobra, so mesečno od septembra do junija, kolikor traja pastoralno leto. Začenjamo jih z molitvijo v cerkvi. Točke dnevnega reda, ki ga oblikujemo teden dni prej na tajništvu ŽPS,  obravnavamo v Domu srečanj. Rdeča nit vsake seje je pregled zapisnika s sklepi zadnje seje in obravnavo teme, ki jo na osnovi knjižice Naše poslanstvo pripravi posamezni član ŽPS. O njej vedno širše in zavzeto razpravljamo, kar je že obrodilo sadove. Zaključki zapisnikov posameznih sej so javno objavljeni. Pastoralno leto 2011/2012 je pastoralno leto socialne pravičnosti z geslom: PRAVIČNOST V LJUBEZNI.

Zavedamo se, da nobeno delovanje ni tako dobro, da ne bi moglo biti bolje. Naša želja je, da bi znali ustvarjati drobna zadovoljstva vsakega posameznega župljana, hkrati pa utrjevati župnijsko skupnost – občestvo. Da bi znali dajati občutek pripadnosti sredini, kjer se z ustrezno vključitvijo lahko razblinijo raznovrstne težave in dobijo odgovori na določena vprašanja, ki jih prinašajo posamezna življenjska obdobja, vloge in mejniki. Župnijsko občestvo ni nek zaprt krog. Ravno nasprotno. Po svojem poslanstvu je odprto za vse. Med drugim je preko ŽPS dolžnost utrjevati misijonsko zavest v svojem okolju in pomagati približati se oddaljenim.

To lahko dosežemo z odprtostjo do sprememb, ki jih terja nov čas in do predlogov, ki prihajajo s strani župljanov. V ta namen smo v prostorih cerkve namestili skrinjico, na internetnih straneh pa imate možnost, da nam pišete. Zavedamo se, da nas čaka še veliko dela, z vašimi predlogi pa bo ta smer bolj prava.

Gomilsko, julij 2012