Oznanila za 23. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_23-1
In Jezus je pristopil in jim spregovoril te besede: »Dana mi je  vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in učite vse narode; krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse,karkoli sem vam zapovedal; in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,21–23)

BESEDA O BESEDI

VSE DNI Z VAMI  Mt 28,16–20

To, da nam je Bog blizu, je osrednja misel današnjega evangelija, ki se konča z Jezusovimi besedami: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Vedno sem pozoren na besedi vse dni. Vemo, da so dnevi lepi in grdi, veseli in žalostni, polni veselja, pa tudi skrbi, a Kristus ostaja z nami vse dni, ne le včasih. Omenjeni stavek je zadnji v Matejevem evangeliju. Kakor bi nam Jezus še čisto ob koncu želel sporočiti: »Ne bojte se! Karkoli se bo zgodilo v vašem življenju, bom jaz z vami.« Še več! Isti evangelij se tako tudi začenja, ko pravi, da se bo Odrešenik imenoval »Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). Kristus je vse svoje sporočilo strnil med zagotovili, da je on Bog, ki nam je blizu, saj je Bog z nami.
Danes se ljudje težko odločajo za poslanstvo. Pomislimo samo na pomanjkanje duhovnikov, redovnic in ne nazadnje na to, kako malo ljudi se danes poroči. Pogosto slišimo ugovor: »Bojim se. Ne vem, če bom zdržal(a).« Gotovo človek iz svoje moči poslanstva ne bo zmogel, a z Božjo milostjo in z zavestjo, da je Bog z njim vse dni, bo zmogel marsikaj.
Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj v Tamarju je na steni upodobljen angel, ki ima v rokah globus. Sporoča nam: naj se znajdemo kjerkoli na svetu, vedno je Bog z nami, kakor je bil nadangel Rafael z Tobijem. Angel drži v rokah trilisno rastlino, ki je star simbol za sv. Trojico: Bog, ki nas spremlja, je Oče, Sin in Sveti Duh. Na drugi strani kapele v Tamarju pa je upodobljen angel, ki ima okrog sebe vrv, kakršno imajo plezalci v gorah. Ob njem so tablice z imeni ljudi, ki so se smrt      -no ponesrečili v gorskih stenah nad kapelo. Sporočilo tega angela je jasno in velja tudi nam: »Nikoli ne boste sami, tudi takrat ne, ko omahnete v globino in se vam zgodi nesreča. Tudi ko boste padli najgloblje, bo Bog z vami!« (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

NEDELJA SVETE TROJICE

Danes je praznik naše vere! O skrivnosti svete Trojice si ljudje postavljamo veliko vprašanj. Podobni smo vnuku, ki je babico nenehno spraševal o veri: Zakaj Boga ne vidim? … Kje so nebesa? … Nekaj časa je babica potrpežljivo odgovarjala na vprašanja, nato pa je rekla: »Preprosta ženska sem, sprejela sem skrivnosti vere takšne, kot so. Na njih je osnovana vera. Če ne bi bilo skrivnosti, vera ne bi bila potrebna!«
In kako vsak izmed nas sprejema skrivnosti o Bogu? Sprejemamo sveto Trojico, kot skrivnost, ki nas vsak dan spremlja na naših poteh?

S to nedeljo in praznikom Svete  Trojice sovpada letos sklep majniške pobožnosti šmarnic, jutri pa bomo začeli  junijsko češčenje Jezusovega srca -vrtnice.

Ta četrtek:  PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Po prazniku sv. Rešnjega telesa nas Cerkev vodi v samo središče naših odnosov z Bogom in poveličuje Jezusa, ki je s svojo žrtvijo in svojo daritvijo uresničil tudi to, da je sedaj v evharistiji neprestano navzoč. Prav po svoji daritvi je namreč Jezus iz nas naredil sinove nebeškega Očeta. S svojo žrtvijo nam je posredoval Očetovo ljubezen in nas z njim združil.
Zaradi tega pa smo tudi mi sami združeni med seboj. V tem je vsa resničnost in bogastvo zaveze, ki jo je Jezus uresničil s svojo krvjo. Za vse to se mu danes zahvaljujemo, ko pri tem ponovno odkrivamo, da nam je vse to nujno potrebno; za obstoj nas samih pa tudi skupnosti, v kateri živimo.
To je tisto, kar se vsakič obnavlja, kadar obhajamo evharistično daritev. Kako je potem sploh mogoče, da jo večkrat obhajamo tako lahkomiselno in nezavedno, kar vedno bolj in bolj pogosto opažamo v vseh obdobjih, kadarkoli se zbere bratska skupnost vernikov.
Današnji evangelij zaključuje z besedami: »Nato so zapeli zahvalno pesem in odšli na Oljsko goro.« Udeležba pri evharistiji tudi vsakogar izmed nas vabi, da z veseljem uresničujemo blagre, ki so naša pot na Oljsko goro. Le kadar se bomo tja odpravili okrepljeni od nebeške hrane, za katero se bomo znali vedno znova zahvaljevati, bomo lahko skupaj »optimistično« stopili tudi na Oljsko goro … (po: Bogoslužno leto B)

Naslovljeno na vas

PROCESIJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA2015_23-2
K prazniku  sv. Rešnjega telesa in krvi  spada tudi procesija, na sam praznik (4.6.) bo pri župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa ob nedeljah še pri podružničnih cerkvah: že prvo nedeljo (7.6.) v Šentrupertu, za Šmatevž in Grajsko vas pa bo objavljeno v nedeljo.
Prosimo in računamo na vse, ki nameščate in krasite kapelice ter poskrbite za postavitev vej, da boste to storili to tudi letos.
Prosimo tudi vse bogoslužne sodelavce, da boste dali vse od sebe, da bodo slovesnosti v čast Kristusu, ki prebiva med nami in nas blagoslavlja, primeren izraz naše vere in hvaležnosti Kristusu.

S SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA NAŠE ŽUPNIJE.
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) ja nastopil nov mandat v novem sestavu članov. Na tem prvem delovnem srečanju se je posvetil predvsem samemu sebi: člani so se po uvodni molitvi najprej seznanili z gradivom, ki je za vse ŽPS na voljo za duhovno in strokovno usposabljanje članov, nato so namenili nekaj časa statutu ŽPS. V njem so opredeljena tri področja delovanja in življenja krščanskega občestva: oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Na podlagi teh treh dejavnosti so se oblikovale tri skupine (»komisije«) in vsak član se je odločil za eno od njih – z ozirom na to,  kateremu področju se želi prvenstveno posvečati. Posameznih nalog, ki so pred ŽPS se je le dotaknil (počitniškega oratorija, župnijskega dne, birmansko leto, …), se bo pa z njimi ukvarjal na junijski seji. Začelo se je, naj bo delo blagoslovljeno tudi po vaši molitvi!

Karitas  obvešča – Škofijska Karitas Celje pripravlja počitnice  za tiste,  ki še niso bili na morju ali si tega ne morejo privoščiti.
–  Letovanje družin v Portorožu, 20.7. – 25.7. 2015
–  Letovanje otrok- Počitnice biserov- v Portorožu,20.7. – 27.7.15
–  Letovanje mladostnikov v  Portorožu, 10.8. – 17.8. 2015
–  Enodnevni izlet na morje za družine, 8.7. 2015.
Pokličite na telefonsko številko  031 280 574.

MAŠNI NAMENI

NED—31.5.
Nedelja Svete Trojice
Obiskanje D. Marije
Sklep šmarnic     
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Vero Jelen
Kvatrna nabirka za bogoslovje

PON-1.6.
Roman, škof
Začetek vrtnic      
19.00 za vse +Boldinove

TOR—2.6.   
Marcelin, mučenec    
19.00 za +Ivano (r. d.) in Bogomirja Andoljšek

SRE—3.6.
Karel Lwanga, ugand. mučenci    
7.30 za +starše Baloh (N.)

ČET—4.6.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Kvirin, škof, mučenec  
7.30 za vse župljane
19.00 za +Alojza  Lukmana
Procesija sv. Rešnjega telesa

PET—5.6. – prvi petek
Bonifacij, škof,mučen.  
19.00 za +Stanislavo in Vinkota Mazej (oblet. poroke)
Litanije J. srca

SOB—6.6. – prva sobota
Noorbert, škof, red. u.    
19.00 za +Alojza Tiselja
Litanije Matere božje

NED—7.6.
10. nedelja med letom
Prvi muč. tržaške cerkve                                                                                                                                   7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Štuseja -oblet.
Procesija sv. Rešnjega  telesa

V tem tednu: zapovedan praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, prvi petek in prva sobota  v juniju, začetek junijske pobožnosti v čas Jezusovemu srcu.

Svetopisemska skupina se dobi v petek ob 19. 45. uri v župnišču. Vsi lepo vabljeni.

Bralci – v ned.: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar; II. v Št.R. Petra Basle, Simeona Rakun
Dežurni ministrant(ka):  Marko Mak, Janez Vošner
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

Oznanila za 22. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_22-1
Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha;katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

Beri naprej

Oznanila za 21. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_21-1
Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja. Jaz sem jim izročil tvoj nauk in svet jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih varuješ hudega. (Jn 17,13–14)

Beri naprej

Oznanila za 20. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_20-1
Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz zpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To je moja zapoved, da se med seboj ljubíte, kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15,9–17

Beri naprej