Oznanila za 18. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-18-1
Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko pa je z njima sédel k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. In oči so se jima odprle in sta ga spoznala: on pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni bilo najino srce v nama goreče, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« (Lk 24,30–32)

Beri naprej

Oznanila za 17. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-17-1
Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.« (Jn 20,27–29)
Beri naprej

Oznanila za 16. teden 2017

VELIKA NOČ 2017

2017-16-1Velikonočna hvalnica oznanja.
»Zveličar naš je vstal in smrt premagal! Gospod živi« – od vsepovsod odzvanja –
Z močmi teme je Kristus v boju zmagal.
V vstajenjskem siju moremo zdaj zreti
celotno odrešenja.

V veselju s Cerkvijo zdaj smemo peti Gospodu, Kralju večnega življenja,
ki pekel, smrt Ga nista mogla streti…
O čudež, vreden trajnega strmenja!
Odrešeni smo in naš dom je pravi
v nebesih, kjer je Kristus v večni slavi.

Tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo …
Še zlasti v teh velikonočnih praznikih. Naj nas to oznanjevanje in slavljenje 2017-16-2napolnjuje z mirom in veseljem.
Pa ne le enkrat ali dvakrat v letu, ampak nedeljo za nedeljo, da bomo trajno povezani s Kristusom in med seboj,
Vam vsem voščimo

Župnik z župnijskimi sodelavci
Beri naprej

Oznanila za 15. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-15-1
Pripeljala sta oslico in žrebe; in položili so nanju svoja oblačila in Jezus je sédel nanje. Zelo veliko ljudi je na pot razgrnilo svoje plašče; drugi pa so z dreves sekali vejice in jih stlali po poti. Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,7–9) Beri naprej

Oznanila za 14. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-14-1
Odvalili so torej kamen. Jezus pa je povzdignil oči kvišku in rekel: »Oče, zahvalim te, da si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi okoli stoječega ljudstva sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je z močnim glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven, … (Jn 11,42–44) Beri naprej