Verouk

Verouk

Temeljno poslanstvo kristjana in krščanskih skupnosti,  zlasti krščanske družine in župnije, je posredovanje krščanskega verskega zaklada novim generacijam. Pri tem je seveda prva, glavna in nenadomestljiva krščanska družina s starši na čelu . Cerkev, konkretno župnija, pa prihaja staršem v pomoč glede znanja.  Župnijski verouk je zlasti potreben za pripravo na prejem zakramentov uvajanja v krščansko življenje – sv. obhajila, zakramenta sprave in sv. birme. Nekateri starši zmotno mislijo, da je to edini namen verouka, zato po birmi vnema za sodelovanje pri verouku, kljub obiskovanju, usiha. Za uspešno rast v veri pa je še pomembnejše sodelovanje pri bogoslužju.

Pri verouku uporabljamo najnovejše pripomočke: veroučne knjige za posamezne razrede,  zraven tudi delovne zvezke, zelo priporočljivo je imeti tudi liturgični (bogoslužni zvezek) in otroško versko revijo Mavrico. Večkrat se v okviru verouka predvajajo filmi z versko naravnano vsebino. Veroučenci naj bi bili tudi dejavni v različnih skupinah: v ministranski skupini, pri otroško-mladinskem cerkvenem pevskem zboru, pri krašenju cerkva,  karitativni dejavnosti,  misijonski trikraljevski akciji … V počitniškem času je zadnja leta zelo dobro dopolnilo verouka počitniški oratorij.

Verouk zaenkrat poučuje samo gospod župnik. Vabilo, da bi se kdo izmed župljank  ali župljanov  vpisal v Katehetski tečaj in potem sodeloval pri župnijski katehezi, žal še ni obrodila sadu.

Veroučencev je zadnja leta med 110 in 120. Verouk se vrši na dveh mestih: na Gomilskem, kjer so zelo dobri pogoji v župnijskem Domu srečanj, v Trnavi – Šentrupertu pa gostuje v šoli in zakristiji cerkve. Urnik za nižje razrede (do vključno 5. razreda) je usklajen s šolskim, tako da imajo otroci verouk takoj po šolskem pouku.

Ker starši in katehet sodelujemo pri skupnem projektu – spremljanju otrok na poti verske rasti, moramo svoje delo in metode usklajevati, drug drugemu pomagati pri usposabljanju in izpopolnjevanju za to lepo, a zelo odgovorno poslanstvo. Zato imamo za starše vsakega letnika verouka dvakrat letno srečanje (»sestanek za starše veruoučencev«). V zadnjem letu priprave na prvo sv. obhajilo in sv. birmo pa še kaj več. Pri teh zadnjih je udeležba visoka ali celo popolna. Pri rednih srečanjih pa različna – od zelo lepe do tudi manj številne. Je pa sodelovanje otrok navadno zrcalna slika sodelovanja staršev.

Veroučna šola je odprta vsem otrokom, ki so pripravljeni spoštovati veljavni red in izpolnjevati veroučni program, četudi  starši  ne bi imeli namena otroka »spraviti k zakramentom«, pa bi želeli, da se seznani z vsebino krščanstva, brez česar je nemogoče razumevanje klasične umetnosti in celotne kulture.