Križi

Gomilsko

Križ pri cerkvi svetega Štefana na Gomilskem je sestavni del cerkvenega okolja.

Grajska vas

V Grajski vasi ob lokalni cesti Grajska vas – Ojstriška vas (Tabor) je pri brvi preko potoka Konjščica lesen križ. Sedanji križ so postavili leta 2000.

Za pokopališkim zidom na severni strani neposredno pred vhodom v cerkev svetega Krištofa v Grajski vasi je križ, ki označuje cerkveni prostor.

Šmatevž

Med njivami v Šmatevžu je ob opuščeni pešpoti križ, ki pripada domačiji Sorčan, s hišnim imenom Kovačk. (Pri njih je bila nekdaj kovaška dejavnost.) Po pripovedovanju naj bi križ postavili zaradi procesij, ki so včasih šle tam mimo.

Pri cerkvi v Šmatevžu je Rančigajev – Brežnov križ, ki nima neposredne povezave s cerkvijo svetega Matevža in z verskimi obredi.

Zakl

Sredi vasi Zakl na desni strani ceste Trnava – Poljče je križ. Postavljen je v spomin na Leopolda Vasle iz Zakla, ki je padel na italijanski fronti med prvo svetovno vojno.

Na severovzhodnem delu vasi Zakl je v križišču med njivami križ, ki ima na betonskem temeljnem podstavku napis MAHORJEVI, 1926–1999. Križ je v neposredni povezavi s kapelo v naselju Zakl, ki tudi pripada domačiji Mahor iz Zakla.