Oznanila – 5. postna nedelja


Prenesite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite bogoslužje za družine in katehetsko gradivo za 5. postno nedeljo.
Sledite objavam in navodilom Slovenske škofovske konference.


BESEDA ŽIVEGA BOGA — TIHA NEDELJA

Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je … zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. (Jn 11,39-44)

CVETNA NEDELJA — DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE

Ker skupno bogoslužje še vedno ni mogoče, ste vabljeni, da spremljate prenos svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Ob istem času bo tudi (zasebna) maša v naši župnijski cerkvi, ki se ji v duhu pridružite.
Ob 11.35 vabljeni k tedenskemu nagovoru nadškofa Zoreta na TV SLO1.
Doma pripravite zelenje (butare), pripravite blagoslovljeno vodo, če te nimate, vsaj navadno vodo. Blagoslov zelenja opravite sami oz. v družinskem krogu po naslednjem obredu.

Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Nekdo prebere naslednji evangeljski odlomek:

Iz svetega Evangelija po Mateju.

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel:
»Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,  krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.
Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:
»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«

To je Kristusov Evangelij

Lahko izrazimo kakšno prošnjo s svojimi besedami.

Vsi skupaj molimo: Oče naš, ki si v nebesih …

Oče ali mati zmoli blagoslovno molitev:

Molimo.
O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno združeni z njim , da bo naše življenje polno dobrih del.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po možnosti) z blagoslovljeno vodo.

Sklep moli oče ali mati, vsi se pokrižamo: Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Vsi: Amen.

ZVONJENJE in molitev V ČASU EPIDEMIJE

Duhovniki po naročilu škofov zvonimo ob običajnih urah. Določajo, da se v tem času zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Pri nas zvoni ob 7.00, ob 12.00, zvečer pa ob mraku (se premika, trenutno ob 20.00). V času zvonjenja obudimo molitev »Angel Gospodov« v družinah, kot je to že stoletna tradicija in izvira prav iz časov, ko je v naših krajih razsajala kuga.

Prav tako vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 slovenski duhovniki vabimo vernike k molitvi škofov, ki poteka na Radiu Ognjišče. V tem času prižgemo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

V ponedeljek, 30. 3. bo od 21. do 22. ure na radiu Ognjišče predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore opravil obnovitev posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu vseh in vsakogar v našem narodu in državi. Obnovitev posvetitve je spodbujena s koronavirusom Covid-19, ki predstavlja resno grožnjo in preizkušnjo.

Vabimo vas, da pri tej posvetitvi sodelujete in povabite še druge, da se temu pridružijo. Posvetitvi se pridružimo tako, da se posvetimo sami sebe in vse tiste, ki nam pripadajo — svoje družine, skupnosti, delavce … Duhovniki bomo sodelovali tako, da bomo posvetili sebe in svoje župnije.

Če moremo se na posvetitev pripravljamo že kakšen dan prej z molitvijo, npr.: zmolimo desetko rožnega venca, preberemo dnevni evangelij (hozana.si), zmolimo litanije Jezusove Srca oz. Marijine litanije.

KLIC V STISKI IN POMOČ

Vsi, ki ste v tem času krize v osebni stiski, se čutite osamljeni, prestrašeni, nemirni ter potrebujete pogovor.
Škofijska Karitas Celje vam nudi pomoč preko telefona 051 658 299 vsak dan med 8.00 — 13.00 ter 16.00 — 18.00.

Za duhovni pogovor in pomoč sva po telefonu na voljo tudi vaša domača dušna pastirja!
V najinih molitvah in pri svetih mašah se spominjava vseh vas in vaše stiske polagava na oltar ter prosiva Božjega usmiljenja za vse.

RADIJSKI MISIJON

Skupaj s slovenskimi škofi vas vabim, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate radijski misijon po Radio Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. To je zelo dobrodošel pripomoček za duhovno življenje, posebej zdaj, ko je vaš stik z domačo župnijo okrnjen.

NEDELJA – 29. 03.

5. postna nedelja – tiha

7.30

8.15

za vse žive in rajne župljane

po namenu

PONEDELJEK – 30. 03.

sv. Janez Klimak

19.00 za † Antona Šlandra obl.

in vse Koprivove

TOREK – 31. 03.

sv. Modest

19.00 za † Baševe 
SREDA – 01. 04.

CELODNEVNO ČEŠČENJE

19.00 za † Marijo Orožim obl.

in vse Mlinarjeve

ČETRTEK – 02. 04.

sv. Frančišek Pavelski

19.00 za † Franca Obreza
PETEK – 03. 04.

sv. Rihard

19.00 za nerojene otroke
SOBOTA – 04. 04.

bl. Frančišek Marto

19.00 za † Viktorja in Rozino Jelen

in vse Vovkove

NEDELJA – 05. 04.

6. postna nedelja –

cvetna

7.30

10.00

za vse žive in rajne župljane

za † Riharda Posedela

 

Cvetna nedelja: pripravimo butare, vendar jih ne nesemo v cerkev, ampak sami doma v družinskem krogu opravimo obred blagoslova. Po TV spremljamo sveto mašo. Vse to je opisano zgoraj v tem župnijskem listu.

Župnijska cerkev je odprta, a zgolj za zasebno molitev:

 • na tiho nedeljo med 9.00 in 12.00,
 • na cvetno nedeljo 9.00 — 9.30 in 11.00 — 12.00
 • ob delavnikih med 17.30 in 18.30

Celodnevno češčenje je v naši župniji vsako leto 1. aprila. Zaradi znanih razmer se boste ta dan lahko udeležili zgolj zasebnega češčenja pred izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom v naslednjih urah:

 • 9.00 do 11.00
 • 16.00 do 18.00

Prosimo, da vedno upoštevate navodila, da v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. V cerkvi je tudi razkužilo za roke, ki ga uporabimo. Sveta maša bo zasebna ob 19.00.

Oznanila – 4. postna nedelja


Prenesite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite bogoslužje za družine in katehetsko gradivo za 4. postno nedeljo.
Sledite objavam in navodilom Slovenske škofovske konference.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moram opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,13–15)

POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI Z UKREPI OB EPIDEMIJI COVID-19

Ali so svete maše res »odpovedane«? Kaj je z nedeljsko dolžnostjo?
V izogib širjenju COVID19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, se do nadaljnjega vse svete maše darujejo brez navzočnosti vernikov, niso pa odpovedane! Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Odsotnost od bogoslužja nadomestimo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Takšno stanje bo predvidoma, dokler ne bo preklicano stanje epidemije. Škofje naročajo, naj se verniki preventivno samoizoliramo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

Ali bo maša, ki smo jo naročili, darovana?
Duhovniki vse maše darujemo zasebno po oznanjenih namenih in po objavljenem urniku. Če ste mašo naročili za določen datum, bo po vašem namenu darovana, kot je bilo dogovorjeno. Če želite mašo prestaviti na kasnejši čas, nam sporočite po telefonu ali e-pošti.

Ali je smiselno zvoniti, če ne moremo k sv. maši?
V času epidemije zvonimo kot običajno. Zvonjenje je v teh časih ena izmed povezav med verniki in župnijo. Vabimo, da v času, ko pozvoni k začetku maše, molite doma in se tako v duhu povežete s sveto mašo.

Ali je cerkev odprta za osebno molitev?
Da. Župnijska cerkev je odprta, a zgolj za zasebno molitev posameznikov:

 • ob nedeljah med 9.00 in 12.00,
 • ob delavnikih med 16.00 in 17.00,

vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. V cerkvi je tudi razkužilo za roke, ki ga uporabimo.

Ali se lahko v tem času oglasim v župnišču?
Župnijski urad je zaprt! Za vsa vprašanja smo dosegljivi na telefonih: 03 572 61 98, 041 673 716, 041 337 929 ali e-pošti: zupnija.gomilsko@rkc.si.

Kako je z verskim tiskom (Družina, Ognjišče, župnijska oznanila, … )?
Verski tisk redno izhaja, tudi župnijska oznanila. Vse lahko dobite v cerkvi v času, ko je odprta. Tiskana oznanila najdete tudi pred vhodom v cerkev.

Kako naj preživimo čas epidemije, če ne moremo obiskovati sv. maš?
Tukaj so predlogi za duhovno življenje: https://tinyurl.com/uj2otac.

Kje lahko spremljam sveto mašo in druge pobožnosti na TV oz. spletu?
Radio Ognjišče: vsak dan ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00.
TV Exodus (www.exodus.si): vsak dan ob 6., 12., 18. in 24. uri, ob nedeljah ob 8.30.
Nova24tv: vsak dan ob 7.00 papeževa maša.
TV Slovenija 2: nedelja ob 10.00 (ponovitev v sredo in petek ob 10.00).
Tukaj je širši seznam prenosov svetih maš: https://tinyurl.com/tr64wee.

Kdaj se bo začel verouk?
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Prosimo, da manjkajočo snov otroci predelajo skupaj s svojimi starši. Na spletni strani župnije dobite tudi nekaj gradiv.

Kako je s cerkvenimi pogrebi?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanjem navodil pristojnih državnih oblasti. V tem primeru svojci obvestijo duhovnika in se udeležijo pogreba v najožjem krogu. Pogrebna sveta maša bo v tem času darovana zasebno ali javno po preklicu navodila.

Kako bo s podelitvijo zakramenta sv. birme?
Do preklica je tudi podeljevanje sv. Birme omejeno. Škofija bo glede na razmere v državi pravočasno sporočila župnikom, če bo predviden termin ostal ali bo podelitev zakramenta sv. birme prestavljena na drug datum.

Ali lahko krstimo svojega otroka?
Vsi krsti so odloženi za čas po koncu epidemije. V smrtni nevarnosti lahko krsti vsak človek, ki upošteva naslednja navodila: imeti mora namen storiti to, kar dela Cerkev; glavo kandidata tri krat oblije z vodo (ni treba, da je blagoslovljena) in izreka krstni obrazec: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Če je mogoče, naj bo pri tem kakšna priča. Če otrok (bolnik) ozdravi, se opravi sprejem že krščenega otroka v cerkvi.

Kdaj se bova lahko cerkveno poročila?
Dovoljene so poroke samo v smrtni nevarnosti, v tem primeru pokličite duhovnika.

Kje lahko prejmem zakrament spovedi v času epidemije?
Duhovniki imajo prepoved spovedovanja do preklica, razen, če je spovedanec v smrtni nevarnosti. V tem primeru pokličite duhovnika.

Ali je dovoljeno spovedovanje po telefonu?
Spovedovanje po telefonu, preko spleta ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano. S sveto spovedjo počakamo na konec epidemije oz. na navodila škofov.

Ali lahko v primeru bolezni prejmem bolniško maziljenje?
Bolnik, ki se mu je bolezen zelo poslabšala ali je v resnem zdravstvenem stanju lahko v takšnih primerih prejme sv. bolniško maziljenje, s katerim so mu odpuščeni vsi grehi. V tem primeru pokličite duhovnika.

MOLITEV V ČASU KORONAVIRUSA

Vabimo, da kot družina v času, ko je v cerkvi sveta maša in je ne morete obiskati, molite naslednjo molitev z duhovnim obhajilom:

1) Pokrižajte se in molite veroizpoved.

2) Preberite evangelij dneva (hozana.si) in v tišini premislite vsebino.

3) Molite naslednjo molitev v času koronavirusa:
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

4) Dodajte še druge prošnje za različne potrebe po svoji presoji.

5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in dodate:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končajte z znamenjem križa.

NEDELJA – 22. 03.

4. postna nedelja

7.30

8.15

za vse žive in rajne župljane

za † Ivana Rojnik (obl.)

PONEDELJEK – 23. 03.

sv. Alfonz

17.30 za † Franca Kneza
TOREK – 24. 03.

sv. Katarina Švedska

17.30 za † Mirana Roterja
SREDA – 25. 03.

Gospodovo oznanjenje

17.30 za † Antona Kovačiča in starše Kovačič in Virant
ČETRTEK – 26. 03.

sv. Evgenija iz Kordove

17.30 za vse † Petrovčeve
PETEK – 27. 03.

sv. Rupert

17.30 za † Jožeta in vse Turkove
SOBOTA – 28. 03.

sv. Milada Praška

17.30 za † Miha Brinovca
NEDELJA – 29. 03.

5. postna nedelja, TIHA

7.30

8.15

za vse žive in rajne župljane

po namenu

Oznanila – 3. postna nedelja


Prenesite Oznanila v PDF obliki.
Prenesite molitev v družini za 3. postno nedeljo.
Sledite objavam in navodilom Slovenske škofovske konference.


UKREPI GLEDE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

V zvezi s širjenjem koronavirusa je Slovenska škofovska konferenca 12. 3. izdala izredna navodila, ki smo jim zavezani. V župniji Gomilsko v zvezi s tem sprejemamo naslednje ukrepe:

1) V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Škofje nam podeljujejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski maši.

2) Župnijska cerkev bo za zasebno molitev odprta:
– ob nedeljah med 9.00 in 12.00,
– ob delavnikih med 16.00 in 17.00,
vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. Prosimo, da to navodilo upoštevate!

3) Svete maše po naročenih namenih bodo darovane zasebno. To pomeni, da bo mašo obhajal duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov. Prosimo vas, da v času svete maše, če je mogoče, molite doma in prejmete duhovno obhajilo (navodila najdete v nadaljevanju).

4) Župnijski urad je zaprt. Dosegljivi smo na telefonih: 03 572 61 98, 041 673 716 ali 041 337 929 ali e-pošti: zupnija.gomilsko@rkc.si. Zasebni obiski so mogoči po dogovoru.

5) Verouk in druge katehetske dejavnosti do preklica odpadejo. Starše prosimo, da manjkajočo snov (vsak teden po eno naslednjo lekcijo v učbeniku oz. delovnem zvezku) predelajo skupaj s svojimi otroki.

6) Bolnikov v tem času duhovniki ne obiskujemo, razen v smrtni nevarnosti ob upoštevanju ustrezne zaščite.

7) Do nadaljnjega preložimo volitve v Župnijski pastoralni svet, kar je bilo predvideno za nedeljo 22. marec.

8) Prva spoved za prvoobhajance, ki je bila načrtovana za 28. marec, se preloži na dneve pred prvim obhajilom.

9) Birmanci naj medtem utrjujejo znanje (birmanska vprašanja), ker bo potrebno nadoknaditi zaostanek.

Poleg tega vsi skupaj upoštevajmo navodila vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Neupoštevanje navodil je neodgovorno. Soboški škof Štumpf je to ubesedil takole: »Kdor bi izzival Boga z neupoštevanjem navodil, ki jih dajemo tudi škofje, hudo krši peto Božjo zapoved, ki pravi: NE UBIJAJ. Nihče ne more in ne sme izzivati Boga, da od Njega izsiljuje čudež tam, kjer smo najprej mi sami odgovorni, ne samo zase, temveč tudi za zdravje in življenje drugih ljudi. Bog daje svoj blagoslov in pomoč tam, kjer najprej mi sami ravnamo razumno.«

DUHOVNO ŽIVLJENJE V ČASU PREIZKUŠNJE

Nastala situacija nas je prisilila, da začnemo iskati in odkrijemo drugačne, morda že pozabljene načine duhovnega prizadevanja. Spremenjene razmere še zdaleč ne pomenijo, da smo prepuščeni sami sebi ali da zmoremo sami in Boga ter krščanske skupnosti ne potrebujemo. Mogoče je za nekatere celo olajšanje, da »ni treba v cerkev«. Če imamo kaj radi Boga in našo skupnost (župnijo), potem nas boli, da je tako in čutimo, kako je lahko bolezen v resnici zlo, ki nas rani tudi v duhovnem življenju. Morda bomo v tem času fizične osame odkrili pomen duhovne povezanosti in potrebo po živi skupnosti, ki jo bomo začeli pogrešati.

Še posebej je boleče, da boste laiki kar nekaj časa brez zakramentalnega svetega obhajila, brez živega Jezusa pod podobo kruha, da bi vas hranil s svojim telesom in krvjo. Upam, da boste v tem času »posta« začutili duhovno lakoto po sveti maši in po Njem v obhajilu, ki je naš edini Odrešenik. Upam, da ga boste začeli bolj pogrešati in si zaželeli njegove tolažilne in ozdravljajoče bližine. Medtem boste lahko odkrili duhovno obhajilo.

Ker laiki nekaj časa ne morete k sveti maši in obhajilu, bo vsak dan nekaj časa odprta župnijska cerkev. Včasih so bile cerkve odprte ves čas in ste lahko Gospoda obiskali kadar koli, zadnje čase zaradi varnosti ni več tako, kar je žalostno. Bo pa v naslednjih dneh in tednih priložnost, da znova odkrijete blagoslov obiska cerkve čez dan v tihi osebni molitvi in pogovoru z Gospodom (urnik odprte cerkve je objavljen na prvi strani).

V tem času boste — tako upam — znova odkrili vero v družini in družinsko molitev. Izraelci so svojo vero ohranili 3000 let in to skoraj izključno zaradi tega, ker svojo vero živijo v glavnem v družini. Oče je tisti, ki je glavni dedič vere in odgovoren, da jo prenese v naslednji rod. Namesto obiska svetih maš ste namreč povabljeni, da kot družina, ki je »mala cerkvena skupnost«, skupaj molite in v času, ko ni verouka, skupaj z otroki poglabljate vsebino naše čudovite vere.

Nenazadnje pa je zaradi nastale situacije vedno več prisotnosti katoliške duhovnosti na internetu. Gotovo večina, posebej mladi, veliko brskajo po internetu. Veliko od tega je neumnosti. Sedanja stiska pa nam nudi priložnost, da najdemo verske vsebine na internetu. Morda se boste čudili, kaj vse že obstaja. Ogromno duhovne hrane, če jo le hočemo vzeti.

MOLITEV V ČASU KORONAVIRUSA

Vabimo, da kot družina (ali osebno) v času, ko je v cerkvi sveta maša in je ne morete obiskati, molite naslednjo molitev z duhovnim obhajilom:

1) Pokrižajte se in molite veroizpoved.

2) Preberite evangelij tistega dneva (https://hozana.si) in v tišini premislite vsebino (ter si podelite navdihe, če vas je več).

3) Molite naslednjo molitev v času koronavirusa:
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

4) Dodajte še druge prošnje za različne potrebe po svoji presoji.

5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in dodate:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končajte z znamenjem križa.

KORISTNE POVEZAVE ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE IN MOLITEV

 1. Prenosi svetih maš: Radio Ognjišče vsak dan ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00; TV Exodus (www.exodus.si) vsak dan ob 6., 12., 18. in 24. uri, ob nedeljah ob 8.30.
 2. Dnevna Božja beseda in molitveno bogoslužje: www.hozana.si, shorturl.at/lxDL0
 3. Android aplikacija »Sveto pismo«: shorturl.at/oNSTV
 4. Molitvena revija Magnificat: shorturl.at/fjG58
 5. Več bližnjic za duhovno življenje v članku: shorturl.at/gkmpu

 

NEDELJA – 15. 03.

3. postna nedelja

7.30

8.15

za vse žive in rajne župljane

za † Andreja Urankarja

PONEDELJEK – 16. 03.

sv. Julijan

17.30 v dober namen
TOREK – 17. 03.

sv. Jedert

17.30 za † Antona Vesolaka (obl.)
SREDA – 18. 03.

sv. Ciril Jeruzalemski

17.30 za † Tomaža Lončarja (obl.)
ČETRTEK – 19. 03.

sv. Jožef, Jezusov rednik

17.30 za † Jožefa in Frančiško Rožič

za † Ljudmilo obl. in Alojza Lukman 

PETEK – 20. 03.

sv. Klavdija

17.30 za † Vladota Juharta
SOBOTA – 21. 03.

sv. Nikolaj iz Flüe

17.30 za † Pavlo obl. in Vilijema Natek
NEDELJA – 22. 03.

4. postna nedelja

 

7.30

8.15

za vse žive in rajne župljane

za † Ivana Rojnik (obl.)

2011 Župnijski list Gomilsko

Ukrepi v zvezi s širjenjem koronavirusa COVID-19 v župniji Gomilsko

V zvezi s širjenjem koronavirusa je Slovenska škofovska konferenca izdala nova izredna navodila, ki smo jim zavezani tudi v župniji Gomilsko. Najdemo jih na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-izvajanje-verskih-obredov-v-casu-epidemije-koronavirusa-covid-19-stanje-11-marec-2020
Poleg tega seveda upoštevamo navodila vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, https://www.gov.si/teme/koronavirus/

V župniji Gomilsko v zvezi s tem sprejemamo naslednje ukrepe:

 1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 
 2. Svete maše po naročenih namenih bodo darovane zasebno. To pomeni, da bo mašo obhajal duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov. Prosimo vas, da v času svete maše, če je mogoče, molite doma ali ob drugem času spremljate obrede po radiu ali televiziji. V tem smisllu vas vabimo k prejemu duhovnega obhajila (navodila za to so na dnu te objave). Sv. mašo lahko spremljate npr. vsak dan ob 0.00, 6.00, 12.00 in 18.00 na TV Exodus: https://www.exodus.si/.
 3. Župnijska cerkev bo za zasebno molitev odprta:
  – ob nedeljah med 9.00 in 12.00,
  – ob delavnikih med 16.00 in 17.00,
  vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. Prosimo, da to upoštevate.
 4. Župnijski urad je zaprt. Dosegljivi smo na telefonih: 03 572 61 98, 041 673 716 ali 041 337 929 ali e-pošti:  zupnija.gomilsko@rkc.si. Zasebni obiski po dogovoru. 
 5. Verouk in druge katehetske dejavnosti do preklica odpadejo. Starše prosimo, da manjkajočo snov (vsak teden po eno naslednjo lekcijo v učbeniku oz. delovnem zvezku) predelajo skupaj s svojimi otroki.
 6. Bolnikov v tem času ne obiskujemo, razen v smrtni nevarnosti ob upoštevanju ustrezne zaščite.
 7. Do nadaljnjega preložimo volitve v Župnijski pastoralni svet, kar je bilo predvideno za nedeljo 22. marec.
 8. Prva spoved za prvoobhajance, ki je bila načrtovana za 28. marec, se preloži na dneve pred prvim obhajilom. Točen datum bo javljen kasneje.
 9. Birmanci naj medtem utrjujejo znanje (birmanska vprašanja), ker bo potrebno nadoknaditi zaostanek.

Vabimo vas k molitvi, saj v nobeni stiski nismo sami:

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

KAKO PREJMEMO DUHOVNO OBHAJILO?
(v primeru, da iz različnih razlogov ni mogoče, da bi sodelovalu pri sveti maši in prejeli Jezusa v evharistiji v zakramentalni obliki, je koristno in ustrezno, da ga prejmete v duhovni obliki)

1) Izberite si miren prostor in se pokrižajte.

2) Zmolite vero.

3) Preberite evangelij dneva.

4) Imejte kratko meditacijo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam Gospod govori).

5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končajte z znamenjem križa.

Oznanila – 2. postna nedelja

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«
Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. (Mt 17,5–7)

BESEDA O BESEDI

Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski odlomek o Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti: Matej, Marko in Luka, ki o tem dogodku poročajo, povedo, da so Peter, Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče svojega poveličanja, slišali iz oblaka glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« Podobne besede je nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel: »Ta je moj ljubljeni otrok, nad katerim imam veselje.« S to izpovedjo očetovske ljubezni nas je poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa ne more imeti vedno veselja nad nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas znova in znova vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas po svojem Sinu, ki je daroval svoje življenje za nas, da bi nas prepričal, koliko veljamo pred Bogom in kako rad nas ima.

»Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po lastnem sklepu in milosti,« piše v drugem berilu apostol Pavel. Naše spoznanje o Bogu in naše prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim darom, zato mora biti naš odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni veselo priznanje darov, ki jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te nezaslužene darove posredujemo naprej.     Po: S. Čuk, Misli srca

IZBIRA ČLANOV ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
za mandat 2020 — 2025

Bog po imenu kliče vsakega izmed nas. Vsak izmed nas ima edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo je Bog namenil v svojem odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more izpolniti nihče drug. Naloga vsakega izmed nas je, da Božjo voljo razločimo, jo sprejmemo in živimo. To je naš osebni odgovor na klic k svetosti. Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu Cerkve.
Člani ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to, kakšna bo naša župnija v prihodnosti. Pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta moramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in odprta. Morda smo sami spoznali, kako lahko prispevamo k temu, da bo naša župnija na določenem področju še bolj zaživela in smo svoje darove dali na razpolago občestvu. Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost župljanov, možnost njihovega sodelovanja pri pastoralnem delu v župniji in prizadevanju za oznanjevanje evangelija, pa je zelo pomembno, kateri predstavniki župnijskega občestva postanejo člani župnijskega pastoralnega sveta, tega posvetovalnega telesa, ki župniku pomaga pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela v župniji.

Kako lahko sodelujem v župniji?
Karitativna dejavnost:

 • obisk starejših, bolnikov in Ijudi v stiski na domu
 • vodenje in sodelovanje v župnijski karitas
 • medsosedska pomoč (še posebno starejšim)
 • priprava srečanj, ki lajšajo stisko in osamljenost
 • nudenje možnosti pogovora, svetovanj Ijudem v stiski
 • konkretna pomoč mladim družinam, mamicam, obisk
 • družin ob rojstvu otroka
 • prevoz starejših k sveti maši, v zdravstveni dom, trgovino
 • medgeneracijski centri

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,
dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah
po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.

POSTNE AKCIJE

Najbrž smo si že sami izbrali kakšno osebno postno prizadevanje, ki nam pomaga k spreobrnjenju. Čeprav smo že kar krepko vstopili v postni čas, se še vedno lahko vključimo v katero izmed skupnih postnih akcij:

 • 40 dni brez alkohola: v postnem času se odpovemo pitju alkohola , ki je najbolj razširjena droga pri nas: https://brezalkohola.si/
 • Vključimo se v program preko spleta in vsak dan dobivamo spodbude:
 • Za zakonce: https://www.iskreni.net/postna-akcija/
 • Za vse: https://zupnija-mozirje.si/40-postnih-dni-2020-duhovne-vaje-v-vsakdanjem-zivljenju/

PRIPOROČLJIVE PRIREDITVE IN DOGODKI

Dom sv. Jožef Celje vabi na predavanje z naslovom Slomškova svetniška pot, ki bo v torek, 10. marca 2020, ob 19.00. Predaval bo upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.

V soboto, 14. marca, od 8.30 do 17.00 bo v prostorih Škofijske gimnazije A. M. Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru potekalo 3. vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov. Predavanje in pričevanje dr. Andreja Perka in njegove soproge Verene. Prijave: https://moskaduhovnost.si/vabilo-na-3-vseslovensko-srecanje-moz-ocetov-in-sinov/

NEDELJA – 08. 03.

2. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † starše Amalijo in Andreja Urankarja

PONEDELJEK – 09. 03.

sv. Dominik Savio

17.30 za † starše Štrajhar
TOREK – 10. 03.

40 mučencev iz Sebaste

17.30 za † Jožeta Kuglerja (obl.)
SREDA – 11. 03.

sv. Sofronij

17.30 za † Ivana Mahorja
ČETRTEK – 12. 03.

sv. Doroteja

Gomilsko

17.30

Šentrupert

za vse † Sternadove 

 

za † Mladena Krsnika

PETEK – 13. 03.

sv. Kristina

17.30 križev pot (vodijo birmanci)

maša za † Mežnarjeve

SOBOTA – 14. 03.

sv. Matilda

17.30 za † Marijo in Karla Tekavc

in vse nujne

NEDELJA – 15. 03.

3. postna nedelja

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Andreja Urankarja

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Sonja Mandelc, Lucija Blatnik

                                 pri 2. sv. maši: Ana Šlander, Melanija Hadolin

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Dežurni ministranti: Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger

Birmanci imajo ta teden verouk v petek ob 16.30 (namesto ob 14.15) in sodelujejo pri križevem potu in maši ob 17.30.

VEČER ZA ZDRAVJE

V sredo 11. 03. ob 18.30 bo zadnje srečanje letos. Predaval bo

g. Damjan JUSTINEK, dr. med., na temo:
SLADKORNA BOLEZEN DANES.

Strokovnjak za diabetes nam bo pomagal izvedeti več o preprečevanju nastanka te zahrbtne bolezni, zdravljenju in o življenju z njo.