Oznanila za 44. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Učenik, katera je največja zapoved v postavi?«
Jezus mu je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka:  Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« (Mt 22,36–39)

Beri naprej

Oznanila za 43. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus pa je spoznal njih hudobnost in rekel: »Kaj me skušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denar. In reče jim: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim pravi: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,18–21)

Beri naprej

Oznanila za 42. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Potem reče svojim služabnikom: »Svatba je pripravljena, a povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo, katere koli najdete.« 
In njegovi služabniki so šli na pota in zbrali vse, katere so našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. (Mt 22,8–10)

Beri naprej

Oznanila za 41. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus jim reče: »Ali niste nikoli brali v pismu: ‚Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in je čudovito v naših očeh. ‘Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove. (Mt 21,42–43)

Beri naprej

Oznanila za 40. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA

A kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Obrnil se je k prvemu in rekel: ‚Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!‘ Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘ Pozneje pa se je skesal in je šel. Stopil pa je k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘, pa ni šel. Kateri teh dveh je očetovo voljo spolnil?« Pravijo: »Zadnji.« (Mt 21,28–31) Beri naprej