Oznanila za 14. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
72013_14-1jpgSkupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel Petra in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl na tleh povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. (Jn 20,4–8)

Beri naprej

Oznanila za 13. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_13-1Ko pa je šel dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so jih videli. Klicali so:
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah!« (Lk 19,36–38)
Beri naprej

Oznanila za 12. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_12-1Ko pa ga niso nehali vpraševati, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko pa so to slišali, so drug za drugim odhajali ven – počenši od najstarejših – in je ostal sam in žena v sredi. (Jn 8,7–9)

Beri naprej

Spominska slovesnost

Ogled fotogalerije >>

V naši župniji se je na ravni Celjske škofije 10. marca 2013 odvijala spominska slovesnost v čast dvema našima rojakoma, duhovnikoma, Izidorju Završniku in Janezu Rančigaju. Izidor Završnik, rojen 4. aprila 1917, je umrl prav na dan slovesnosti, leta 1943, ko se je odločil za nadomestno smrt. Janez Rančigaj, rojen 12. avgusta 1893, pa je umrl 17. oktobra 1942 na območju ustaškega taborišča Jesenovac (Gradina), ko je po kruti usmrtitvi bil vržen v Savo. Celo Nemci so to ustaško taborišče primerjali samo še z Dantejevim »Peklom«.

Beri naprej