Oznanila – BOŽIČ

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

B O Ž I Č 2021
Dete v jaslicah je naš Rešitelj,
ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še ne rojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami i n nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam —ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram evangeličanom in pravoslavnim ter pripadnikom drugih ver, še posebej vsem bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje sočutno bližino in v molitvi kličemo na vas Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro. /iz Božične poslanice slovenski škofov/

V Jezusu Kristusu je postal Bog Emanuel, kar pomeni Bog z nami.
Naj vas v božičnih praznikih in tudi v novem letu osrečuje doživljanje Božje bližine.
Župnik Martin s sodelavci

BOŽIČ

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. (Jn 1,1–5)

BESEDA O BESEDI

BOŽJE ČLOVEKOLJUBJE Lk 2,1–14 ali Lk 2, 15–20 ali Jn 1,1–18

Božični praznik, ki ga danes obhaja ves krščanski svet, je praznik Gospodovega rojstva, to je praznik otipljive ljubezni Boga do človeštva in do slehernega izmed nas. Ko premišljuje skrivnost Jezusovega učlovečenja, apostol Pavel ves presunjen zapiše, da se je »razodela dobrota in človekoljubnost Boga, našega Odrešenika«. Bog je videl, da bo človek, če bo prepuščen samemu sebi, popolnoma zgrešil svoj cilj – lastno dovršenost – in Boga samega, zato je hotel nekaj ukreniti, da ga reši. Sklenil je, da pošlje na svet svojega Sina, ki bo postal eden izmed njih, tudi tistim, ki niso prijazni in pravični do njega, ki zanj nimajo niti trohice ljubezni; brat bo postal tudi tistim, ki ga zavračajo, čeprav so ga potrebni, a se tega ne zavedajo.
Evangelij božične maše govori o luči, ki prihaja na svet, a je svet ni spoznal. Božična skrivnost se ponavlja vsak dan. Božič je le zunanje obhajanje zgodovinske resničnosti Jezusovega rojstva. Skrivnostno, duhovno učlovečenje Boga pa se nadaljuje in se bo nadaljevalo, dokler bo na svetu kakšen človek.
Bog se je naselil med nami in bo ostal z nami do konca časov. Jezusovo skrivnost moramo gledati v celoti: ob jaslicah moramo videti tudi njegov križ in vstajenje, potem se ne bomo vdajali kakšni sladkobni božični romantiki. Saj ni božiča v srcu, če ni spoštovanja Božjih zakonov, predvsem zakona ljubezni. Ta pa je težek, kajti ljudje, v katerih moramo ljubiti Boga, smo težki. Po zgledu Božjega Sina, našega brata, moramo biti bratje tudi nebratom. Ob božiču naj bi zrasli v človečnosti: v bratstvu, v očetovstvu, v materinstvu, v sosedstvu, v prijateljstvu. Jaz sem Bogu dragocen, ker me ima za svojega otroka. Zavedajmo se svojega dostojanstva! Kdor samega sebe ceni v tej luči, bo znal spoštovati tudi druge. (po: S. Čuk, Misli srca)

Naslovljeno na vas

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA že od četrte adventne nedelje v naših domovih naznanja praznik rojstva Jezusa Kristusa, ki je Luč sveta, Knez miru, rojen v Betlehemu v sveti noči. Naj tudi to znamenje na sam praznik nosi to veselo sporočilo.

BOŽIČ DRUGI NAJVEČJI PRAZNIK V VSEM LETU -naj se to vidi DRUGI DAN BOŽIČA – ŠTEFANOVO – ŽUPNIJSKI PRAZNIK
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv. Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. On nam je veliki vzornik, saj je prvi izpričal največjo ljubezen do Jezusa z žrtvovanjem svojega mladega življenja zanj, ki ga je do takrat goreče oznanjal in čudovito posnemal v odpuščanju sovražnikom. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10,00 uri /slovesnost bo vodil g. Viki Košec. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci in družine, saj je ta dan tudi PRAZNIK SVETE DRUŽINE

PRIHOD TREH KRALJEV
Tudi letos bi mladi radi potrkali (pozvonili) na vaša vrata kot Trije kralji in vam prinesti božično sporočilo in novoletno voščilo. A kot je v teh koronskih časih težko kaj načrtovati, velja tudi za to akcijo. Z mladimi in otroki je že bilo dogovorjeno za v torek in sredo, a zdaj še ni zagotovo, če sploh bo. Če bodo prišli, jih veseljem jih sprejmite, če pa tega ne bo, boste pa v cerkvi dobili blagoslovljene nalepke in lahko dali dar za misijone.

ŽUPNIKOVI OBISKI Z BLAGOSLOVOM DOMOV
Bodo zaenkrat odloženi na primernejši čas.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Izšla je prva številka biltena »PLAMENČEK«. Priskrbite si ga lahko v cerkvi, preko veroučencev in preko Marije Rančigaj na tel. 041-696-866.
Priporočamo ga v branje in tudi kot darilo. Natisnjen je v omejeni količini. Če bo interes, ga bomo ponatisnili. Prijetno branje!
Marija Rančigaj

MAŠNI NAMENI

SOB – 25.12.
B O Ž I Č – Jezusovo rojstvo
POLNOČ Za vse župljane -žive in rajne
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Blatnik Andoljšek
10.00 za + Štefana Šlandra

NED – 26.12. d. p. d.
SVETA DRUŽINA
Sv. Štefan – Župnijski praznik
Dan samostojnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +žpk dr. Stefana Steinerja
za +Petra Pavla Košeca
za domovino
Blagoslov soli

PON – 27.12.
Janez, apostol, evangelist
17.00 za +Ivana Rančigaja in njegove
Blagoslov vina
Ves teden božična osmina

TOR – 28.12.
Nedolžni otroci
17.00 za +Jankota Lukanca oblet.

SRE – 29.12.
David, kralj
17.00 za +Ano –oblet. In Antona Laznik

ČET – 30.12.
Feliks, papež
17.00 za +Ivana in Malči Basle (v Šentrupertu)

PET – 31.12. staro leto
Silvester I., papež
17.00 za +Silvo in Franca Završnik
Zahvala ob koncu leta

SOB – 1.1.2022
Marija, Sv. Božja Mati
Novo leto—dan miru
7.30 za Božji blagoslov v novem letu
10.00 za Vrbanetove

NED – 2.1.
2. nedelja po božiču
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca –obl. In Milko Rančigaj

V tem tednu:
Dežurni ministranti: počitniški red -prostovoljci po en dan
Bralci v ned.: I. Elza Vasle, Sandi Završnik II. Saša Griguljak, Robert Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 4. adventna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?« (Lk 1,41–42)

BESEDA O BESEDI

POVEZANOST BOGA IN ČLOVEKA Lk 1,39–45

Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo Boga kot človekovega tekmeca, konkurenta. Ko bi bil Bog res to, kar ti napuhnjenci mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli učlovečil. Ne bi delal s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim razumom, deloval s človeško voljo, ljubil s človeškim srcem. Bog in človek sta v krščanstvu tesno povezana, sta prijatelja, sodelavca – sta nenazadnje kot zakonca.
Kakor ni mogoča prava, nesebična skrb za človeka, ki je ne bi (vede ali nevede) navdihovala Božja ljubezen, tako tudi ne obstaja resnična svetost, če ni združena s skrbjo za človeka. To je način delovanja našega Boga. Marksisti, ustvarjalci nikoli uresničenega raja na zemlji, so kar naprej metali na kristjane krivičen očitek, da je naša vera »opij«, ker nas odtujuje od vsakdanjih življenjskih nalog. Bolje rečeno: bil bi krivičen očitek, če bi se trudili živeti po Jezusovem nauku in zgledu. Zdaj pa smo pogosto res taki, da bi tak očitek zaslužili. Preveč smo zasužnjeni od duha našega časa, ki je duh brezbrižnosti.
Kristus prihaja na svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga v njegova usta besede psalmista: »Glej, prihajam, Gospod, da izpolnim tvojo voljo.« To je jutranja molitev Odrešenika. To naj bi bila tudi naša jutranja molitev – da bi začeli nov dan s pripravljenostjo, da izpolnimo, kar Bog pričakuje od nas. Namen molitve je (jutranje, pred delom, pred študijem …): da bi razsvetljeni z Božjo lučjo spoznali, kaj je prav, in da bi okrepljeni z njegovo močjo spoznali, kaj delamo prav in kaj narobe. Neka italijanska popevka z naslovom Torej daj! ponavlja odpev: »Kaj je prav, to dobro veš, povej, zakaj pa tega ne storiš?« To se vprašajmo tudi mi zdaj, ko se pripravljamo na božič. Mogoče še prej na božično spoved. (po: S. Čuk, Misli srca)

4. ADVENTNA NEDELJA – spovedna

Četrto svečko na adventnem vencu prižigamo že polni pričakovanja. Kakor je ob Marijinem obisku poskočilo dete v Elizabetinem telesu, tako se naj v naši srcih prebuja vznemirjenje pred prihodom Gospoda. Drobno dete, položeno v jasli, prihaja med nas, da bi spoznali, kako blizu nam je. Jezus bi rad bil ob nas, v našem veselju in preizkušnjah. Želi, da pripravimo svoja srca. Nekaj dni nas še loči do božične noči. Da bi se bolje pripravili, ob adventnem venčku v molitvi te dni tudi mi iskreno pozdravimo mater našega Odrešenika: »Blagoslovljena, ti med ženami.«

ODMEVI SLOVESNOSTI PRETEKLE NEDELJE – na osmino

ZAHVALA: Vsem, ki ste kar koli storili ali prispevali za lepo slovesnost in pomemben dogodek posvetitve novih zvonov, Bog povrni.
Upajmo, da bomo ohranili lep spomin na nedeljsko (nekaj že tudi sobotno) dogajanje. Lahko pa ga bomo podoživljali ob gledanju posnetkov na CD ali ključku, saj se je snemalo. Za komad je priporočeni dar 15.00 eur. Naročila sprejemamo v župnišču.
Izvajalci so v minulem in bodo tudi v prihodnjem tednu nadaljevali z delom v zvoniku. Upamo, da bo do božiča stvar v glavnem zaključena in bo začela služiti svojemu namenu. Tako bodo prazniki še lepši.
Hvala tudi moškim, ki pridejo na pomoč pri delih, ki jih lahko sami opravimo. Hvala tudi gospodinjama, ki skrbita za kosila delavcem od drugod.
Vsem dobrotnikom novih zvonov in zvonilnih naprav in opreme za vse štiri zvonove prisrčna zahvala. Tudi tistim, ki še imate namen darovati. Bog vam obilno poplačaj.

Pojte Bogu novo pesem, slavite njegovo ime!
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA danes po skavtih prihaja tudi k nam. To je luč, ki je prižgana na kraju, kjer je bil rojen Kristus – »Knez miru«. Na razpolago vam je , da pri njej prižgete svoje svetilke. Svetilke (sveče – »lampice«), steklene ali plastične, lahko nabavite tudi v cerkvi, dokler ne poidejo. Priložite priporočeni dar. Če boste vzeli plastične, jih prižgane postavite v stekleno posodo, da se ne bi kaj vnelo! Odstranite ročaj.

Naslovljeno na vas

S sv. mašo in sv. obredi za rajne smo se poslovili:
V soboto, 4. decembra šentrupertski cerkvi in pokopališču od Terezije Marguč iz Trnave 23 a. Zemeljsko življenje se ji je izteklo v 81. letu.
V torek, 14. decembra pa v župnijski cerkvi na Gomilskem in na tukajšnjem pokopališču od Matilde (Tili) Brinovec z Gomilskega 18. Dočakala je 92 let. Bog jima daj srečo večnega življenja v Njegovi ljubezni.

PRIČAKUJEMO PRAZNIKE IN SE NANJE PRIPRAVLJAMO
V tem tednu: bo še nekaj dni iztekajočega adventa in zadnjih priložnosti za sodelovanje pri zornicah z devetdnevnico. Vabljeni.

Veroučenci, od 4. razreda naprej, naj bi pred božičem zagotovo bili pri sv. spovedi. Lepo in prav bi bilo, da bi zlasti veroučenci tretje triade to storili med tednom, ko bo vsak dan pol ure pred mašo priložnost za spoved.
Tudi ostali župljani, kolikor niste, vključno sto nedeljo, že naredili ta pomemben korak v duhovni pripravi na božič, vabljeni med tednom.

Prejem zakramentov za praznike na domovih za bolne in ostarele bo v torek dopoldne. Za večino velja že prejem zakramentov na decembrski prvi petek, ostali pa naj bi ob tem obisku. Če le morete, sporočite župniku, da želite obisk.

BOŽIČ DRUGI NAJVEČJI PRAZNIK V VSEM LETU -naj se to vidi
DRUGI DAN BOŽIČA – ŠTEFANOVO – ŽUPNIJSKI PRAZNIK
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv. Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. On nam je veliki vzornik, saj je prvi izpričal največjo ljubezen do Jezusa z žrtvovanjem svojega mladega življenja zanj, ki ga je do takrat goreče oznanjal in čudovito posnemal v odpuščanju sovražnikom. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 uri /slovesnost bo vodil g. Viki Košec. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci!

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti. Upamo, da ne bo še zaostritve.

MAŠNI NAMENI

NED – 19.12.
4. ADVENTNA NED.
Urban III., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Sonjo, Borisa in vse Topovškove
Ta dan kvatrna nabirka za bogoslovje

PON – 20.12.
Evgen, mučenec
17.00 za +starše Dobnik in Vitanc in vse njihove

TOR – 21.12.
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Matildo Brinovec –osmina

SRE – 22.12.
Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
17.00 za +Ivana Vaša

ČET – 23.12.
Janez Kancij, duhovnik
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

PET – 24.12.
Adam in Eva
SVETI VEČER
7.30 za +iz družine Javoršek
Sklep zornic
22.00 za +Ivana Novaka (v Šentrupertu)

SOB – 25.12.
B O Ž I Č
Jezusovo rojstvo
0.00 za vse župljane -žive in rajne
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Blatnik Andoljšek
10.00 za + Štefana Šlandra

NED – 26.12. d. p. d.
SVETA DRUŽINA
Sv. Štefan- župnijski praznik
Dan samostojnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +žpk dr. Stefana Steinerja
za +Petra Pavla Košeca
za domovino

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Postavitev jaslic v župnijski cerkvi: navajeni smo, da to lepo naredite mladi, zato računamo na vas tudi letos. V četrtek od 15.30 dalje, glavno po maši.

Dežurni ministranti: Zala Jelen, Hana Rančigaj
Bralci: na božič in na Štefanovo: bodite vedno na razpolago, ko boste v cerkvi.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Spoštovani! Pred izidom je prva številka veroučnega biltena naše župnije z naslovom »PLAMENČEK«. Upamo, da ne bo muha enodnevnica, saj želimo popestriti naše skupno bivanje s pisano besedo, veroučencem pa dati priložnost, da pišejo tudi javno. Priskrbeli si ga boste lahko v cerkvi od 24. 12. 2021 naprej, vse do razprodaje. Večinoma je delo naših mlajših veroučencev. Nastajalo je v lanskem šolskem letu. Vsak izvod bo označen kot original.

Priporočljiv dar za izvod je, glede na število strani, 6 €. Upam, da nad tem ne boste razočarani, saj želimo pokriti celotne materialne stroške. Prepričani smo, da vam bo branje v veselje. Vabimo vas, da si glasilo pravočasno priskrbite. Prebirajte ga po in med vrsticami in velikokrat boste strmeli nad zapisanimi mislimi naših najmlajših veroučencev.

Za uredniški odbor, katehistinja Marija Rančigaj

 

Oznanila – 3. adventna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« (Lk 3,10–14)

BESEDA O BESEDI

VESELJE IN BLAGO SRCE Lk 3,10–18

Današnji berili nas spodbujata k veselju in to povabilo tudi utemeljujeta. Prerok Sofonija potrtemu izvoljenemu ljudstvu kliče: »Vriskaj, sionska hči! Veseli in raduj se iz vsega srca! Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče se nam zdi pretirano, da bi vriskali od veselja. Pa bi morali, če bi trdno verovali, da je Jezus naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje našemu življenju smisel. Gotovo ste že doživeli ali videli, kakšno vriskanje nastane, če nogometaši dosežejo gol. Med tistimi, ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri nedeljski maši. Tam pa so se držali zdolgočaseno, čeprav se je pred njihovimi očmi dogajalo vse kaj večjega kot na nogometni tekmi.
Apostol Pavel je vernikom zapisal besede, veljavne za kristjane vseh časov in vseh starosti: »Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.« Vzrok ali razlog našega veselja je dejstvo, da je Bog blizu, da je Jezus naš prijatelj, z nami. To nas spodbuja k dobroti, blagosti. Tam, kjer živimo: v svoji družini, v šoli, na delovnem mestu, med sosedi moramo znati delovati pomirjevalno. – Človek, ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, čuti potrebo, da svoje veselje deli s kom drugim, z vsemi, ki jih sreča. Tako se njegovo veselje pomnoži Saj smo izkustveno doživeli, kako se naše veselje množi vsakokrat, ko svoje srce odpremo drugim, ko z drugimi delimo svoje imetje, ko pomagamo pomoči potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati nas in druge, nas navaja adventni klicar Janez Krstnik. Na vprašanje, kaj naj storimo oprijemljivega, odgovarja tudi nam, ko govori tistim, ki so prihajali poslušat njegove spokorne pridige ob Jordanu: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj ravna enako.« – V Malem princu beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima okus brez primere.« Lahko rečemo, da ima božanski okus, Božji okus, okus po Jezusu, ki se nam daje, da bi tudi nas naučil dajanja. (po: S. Čuk, Misli srca)

3. ADVENTNA NEDELJA – nedelja zvonov

POSVETITEV NOVIH ZVONOV
Gomilsko, 12. decembra 2021 ob 10. uri: Posvetitev novih zvonov opravil in daroval zahvalno sv. mašo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž

Pogled v preteklost
Gotovo je, da so na tem kraju zvonili zvonovi odkar stoji tukaj cerkev s stolpom, ki se zaradi zvonov imenuje zvonik. Najstarejši ohranjen zvon je tako imenovani »navček«, ki je po oceni strokovnjakov star najmanj 500 let. Težak je dobrih 100 kg in je brez okraskov in simbolov in brez letnice. Ta je včasih pel v slovo otrokom. Ko se je pred 40 leti uredila elektrifikacija zvonjenja ni bil priključen v funkcijo. Tudi sedaj ne bo, ker je zaradi častitljive starosti predragocen, da bi bil izpostavljen poškodovanju.
Drugi po starosti je prav tako bronasti zvon iz leta 1705. Težak je blizu 300 kg. Sedaj je bil obnovljen in bo nadaljeval svoje poslanstvo že četrto stoletje. Je zelo lepo izdelan in okrašen. Ima reliefne okraske – rastlinski motiv in podobe svetnikov: prvega mučenca diakona sv. Štefana, zavetnika cerkve in župnije, sv. Vida, nadangela Mihaela in Kalvarije ter veliko napisanega v latinščini: (Stefanus plenus gratiae et fortitudine protegat nos grandi et fulmine) kar v prevodu pomeni: Sv. Štefan poln milosti in moči, reši nas toče in ognja. Bolj spodaj pa je napis (Opus gaspar Franchi anno Domini 1705 Domini nostri Iesu Cristi Nazarini) v prevodu: Delo Gaspar Franchi v letu Gospodovem 1705 Gospoda našega Jezusa Kristusa Nazarečana.
Ostale zvonove pa je pobrala prva svetovna vojna. Zato so leta 1922 nabavili dva jeklena zvonova (sta v stotem letu), ker bronastih takrat ni bilo mogoče dobiti. Plačali so ju in ostalo je še za podružne cerkve iz tistih sredstev, ki so bila zbrana v celoti za gradnjo nove cerkve, pa je vojna skoraj vse požrla. Prvi od teh dveh zvonov tehta nad 2000 kg in je bil zdaj najbolj aktiven. Je zelo skromen po obliki, ima samo napis letnice 1922 (latinske številke MCMXXII) in nad tem IHS s križem nad H; na drugi strani pa napis KID, kar je kratica Krajnske industrijske družbe, ki je zvona izdelala. Nad kratico je znamenje križa.
Čisto enako je zaznamovan njegov manjši brat, ki tehta okrog 800 kg in je moral zapustiti zvonik ter prepustiti mesto novima zvonovoma. Lahko si ga ogledate pred Domom srečanj. Zahvalimo se mu za njegovo 99-letno zvesto služenje in mu zaploskajmo! Zaenkrat bo užival zaslužen pokoj, sčasoma pa si morda najde kje novo službo.

Zdaj, oziroma odslej
Z današnjim dnem se za izboljšanje uglašenosti pridružujeta dva nova bronasta zvonova. Ko smo pristopili k obnovi zvonilnih naprav, ki so odpovedovale, nam je strokovnjak (kolavdator dr. Matjaž Ambrožič) zelo priporočal, da manjši jekleni zvon zamenjamo z dvema bronastima, smo se po temeljitem razmisleku za to odločili. Tako smo junija v Livarni zvonov v Žalcu naročili in v začetku tega tedna tudi dobili dva zvonova:
Prvi zvon, ton »F« je težak 760 kg (40 kg več kot je bilo napovedano). Posvečen je »slovenskim mučencem 20 stoletja« med katerimi je, kot živo upamo, naš Izidor Završnik. To pove tudi napis na zvonu: Slovenski mučenci 20. stoletja, prosite za nas. Na vrhu krasi zvon rastlinski motiv – simbol slovenstva – lipa.
Drugi zvon, ton »A«, tehta 388 kg, je posvečen nebeški Materi in ima napis »Marija, Mati Cerkve, prosi za nas.« Na vrhu krasi zvon rastlinski motiv (hmelj).
Bog daj, da bi odslej nova zvonova ob sodelovanju starih dveh obnovljenih zvonov ubrano pela v Božjo čast in ljudem v duhovno korist.

Vsem dobrotnikom novih zvonov in zvonilnih naprav in opreme za vse štiri zvonove prisrčna zahvala. Tudi tistim, ki še imate namen darovati. Bog vam obilno poplačaj.

Pojte Bogu novo pesem, slavite njegovo ime!

MAŠNI NAMENI

NED – 12.12.
3. ADVENTNA NED.
Devica Marija iz Guadalupe
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike novih zvonov
za +Marijo in Viktorja Justinek
v zahvalo

PON – 13.12.
Lucija, dev., mučenka
17.00 za +Krumpakove in Aubrehtove

TOR – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
13.00 pogreb z mašo za +Matildo Brinovec
17.00 za +Antona –oblet. in starše Virant in Kovačič

SRE – 15.12.
Fabijan, mučenec
17.00 za +Ivana Orožima in vse Mlinarjeve

ČET – 16.12.
David, kralj
16.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)

PET – 17.12.
Lazar iz Betanije, svetopisemski mož
17.00 za +Slavko in Jožeta Tiselj

SOB – 18.12. kvatre
Teotim, mučenec
17.00 za +Adolfa (40.) oblet. in vse Sajovčeve

NED – 18.12.
4. ADVENTNA NED.
Urban III., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Sonjo, Borisa in vse Topovškove
Ta dan kvatrna nabirka za bogoslovje

V tem tednu: bomo že v drugi polovici adventa. V četrtek se začne devetdnevnica pred božičem. Lepo vabljeni k zorničnim sv. mašam.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.
Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci: v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Sonja Mandelc, II. Aljaž Lončar, Brigita Stvarnik Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Oznanila – 2. adventna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.« (Lk 3,3–6)

BESEDA O BESEDI

PRIPRAVITE GOSPODU POT Lk 3,1–6

Apostol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih vernikov pričel dobro delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: če bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki razumnosti in spoznanju. Če hočemo napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milostjo. Vsebina božičnih praznikov, na katere nas adventni čas pripravlja, je dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k človeku in da smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki obdarovanci.
Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti njegovega rojstva, skritega življenja in javnega delovanja, njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi očmi se obnavlja drama odrešenja, da bi ob doživljanju vsega tega rasli in zoreli. Bog je dobro delo v nas začel – seme je vrženo v njive naših src. Od nas je odvisno, kakšen sad bo obrodilo. Pri svojem obdelovanju srca se imamo kaj kmalu za zrele in izoblikovane ljudi. Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot ljudje, še manj pa kot kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je dar, obenem pa tudi naloga. Je kakor prazen list papirja, ki ga dobijo učenci, ko pišejo šolsko nalogo. Nanj moramo s svojimi deli »napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa nam je odmeril Božji Učitelj, ne vemo, kdaj bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene, poprava ne bo več možna. – Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika, ki je nosil spokorno obleko iz kamelje dlake, imel pa je tudi srce spokornika. Ko so prišli k njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je, je povedal: »Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, Odrešenik, Mesija … On mora rasti, jaz pa se manjšati.«
Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz dneva v dan vedno bolj prežemati, rasti. Jaz pa se moram ob tem manjšati: kar spoznavam v sebi slabega, senčnega, praznega, mora izginjati, da bo vedno več prostora za to, kar je Božje. (po: S. Čuk, Misli srca)

2. ADVENTNA NEDELJA – Miklavževa ned.

Kaj se skriva v ‚notranjosti‘ božiča?

Bog postane človek. Stopi dol: k nam, v naš svet. Odpre vrata med nebom in zemljo, odpre meje, prinese zemlji nebesa. Pride k nam ljudem, pride k meni. To pa ima za moje življenje posledice.
Če Bog postane človek, potem smem tudi jaz biti človek. Če prinese nebesa na zemljo, potem so nebesa tudi v meni. Zato gre pri tem tudi za njegovo povabilo: postati in biti človek! Kaj to pomeni? Čutiti se, zaupati hrepenenju, začeti nekaj novega kljub strahu, upati kljub vsej brezupnosti, ljubiti, odpraviti se, izpustiti …
Seveda se lahko potem kritično vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven delamo in rečemo v teh tednih, povezano s prej naštetim. Ali ‚zunanje‘ odseva takšno ‚notranje‘? Ali pa se je nekako razdvojilo, osamosvojilo? Imata Jezušček in njegovo veselo sporočilo sploh še kakšno možnost proti ‚božičku‘? Ali enostavno delamo isto kot vsi drugi? In to morda počnemo, kljub temu da nas ‚notranjost‘ pravzaprav ne zanima kaj dosti?
A jaz verjamem v božič. Verjamem, da ne glede na to, kaj postavimo ‚zunaj‘, lahko v tem vseeno najdemo nekaj ‚notranjosti‘. In tega ne more odvzeti noben božiček, nobena, še tako očarljiva praznična okrasitev. Sredi prepolnega nakupovalnega centra, obdarovalne mrzlice, v vseh, včasih prav kičastih božičnih pesmih, lahko najdemo sledi hrepenenja, ljubezni, upanja. Za božičkom se v štalici skriva ta Otrok. In obljuba ljubezni.
In ne bom izgubila upanja, da ljudje hrepenijo prav po tem, po življenju in živahnosti, obljubi in upanju, po biti in postati človek. To je ‚notri‘.
Kar je notri, je včasih preoblečeno. Morda se je tudi Jezušček samo preoblekel v božička. (po: A. Schwarz, Divji božič)

Druga svečka na adventnem vencu nas opominja, da je sicer še nekaj časa, da pripravimo Gospodu pot do našega srca, a hkrati se moramo podvizati, če želimo to narediti korenito in z namenom, da lahko pri nas tudi ostane. Vabi nas, da smo tudi mi, kakor Janez Krstnik, pričevalci v današnjem svetu. Kakor pri njem obleka, lahko tudi pri nas že zunanji vtis pove veliko. Naj nas ljudje prepoznajo po »živi ljubezni«, ki v nas raste in prehaja tudi na druge.

Naslovljeno na vas

SLOVESNOST POSVETITVE NOVIH ZVONOV IN BLAGOSLOVA NOVIH ZVONILNIH NAPRAV

Pred nami je pomenljiv dogodek, ki ga doživi le malokatera generacija. To nam dokazuje starost dosedanjih zvonov. Za navček – mali bronasti zvon, ki je že dalj časa »na počivanju«, je bila slovesnost pred več kot 500 (petsto!) leti; za sedaj in tudi v bodoče aktivnega bronastega pred 316 leti (leta 1705.); za oba jeklena, od katerih bo veliki pel še v naprej, manjši pa bo dal mesto novima zvonovoma, pa pred 99 leti (leta 1922.). V domači župniji doživijo tak dogodek le malokatera generacija. Nam bo, upajmo, dano. Zato se veselimo!

Ta teden bodo s polno paro potekala dela v zvoniku.

V soboto dopoldne – od 9. ure dalje bo čiščenje cerkve. Prosimo dekleta in žene, da pridete, če le morete. Pokažite vnemo za Božjo hišo, pa tudi v Domu srečanj bi bilo treba kaj polepšati. Možje kar zavzeto prihajajo pomagat mojstrom v zvoniku, tudi z svojo mehanizacijo.

V soboto popoldne bosta nova zvonova na vozu s konjsko vprego potovala skozi naselja župnije. Od župnijskega središča bosta krenila nekaj pred 14. uro. Lepo bo, če jim boste za dobrodošlico malo pomahali v pozdrav.

V nedeljo se bo ob 10.00 uri začela slovesnost zunaj pred cerkvijo, kjer bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž posvetil nova zvonova in blagoslovil nove zvonilne naprave. Nato bodo 3 zvonovi (poleg 2 novih še stari bronasti, ki je bil v obnovi) dvignjeni v zvonik.
Sledila bo slovesna zahvalna sv. maša v cerkvi, ki jo bo vodil g. škof. Pri njej lepo sodelujmo. Vabljeni k sv. obhajilu. Tudi za adventno sv. spoved bo priložnost najmanj pol ure pred vsako sv. mašo med tednom. Lepo vabljeni k »zornicam«, zlasti zadnje tri dni, ko bo po sv. maši še molitev za Božji blagoslov nedeljskega dogodka. Tudi po domovih molite.
Pri vsem upoštevajmo zdravstvene ukrepe. Pozor! Do nedelje, ni tukaj nobenega zvonjenja, ker ni mogoče.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.12.
2. ADVENTNA NED.
Saba (Savo), opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Šrama, Valerijo in sorod.
Po obeh sv. mašah: Miklavž za otroke

PON – 6.12.
Nikolaj (Miklavž)
17.00 za +Staneta Kebliča

TOR – 7.12.
Ambrož, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Franca Derča –oblet.

SRE – 8.12.
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
10.00 v čast Brezmadežni
17.00 za +Miro (god) in Antona (r. d.) Turk

ČET – 9.12.
Valerija, mučenka
16.00 za +Zofijo Rančigaj, vse Stepišnikove (v Šentrupertu)
17.00 za blagoslov nedeljske slovesnosti

PET – 10.12.
Frančišek Ksaver, red.
17.00 za +Boldinove

SOB – 11.12.
Damaz I., papež
17.00 za +Laznikove in Rojnikove

NED – 12.12.
3. ADVENTNA NED.
Devica Marija iz Guadalupe
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike novih zvonov
za +Marijo in Viktorja Justinek
v zahvalo

V tem tednu: priprava, tudi duhovna na nedeljsko slovesnost.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid–19 — razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi za otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Čiščenje župnijske cerkve bo v soboto dopoldne. Pridite, prosimo!

Dežurni ministranti: Lara Natek, Neža Rožič Kelenberger
Bralci: v nedeljo: I. bralca, ki bosta pri zgodnji sv. maši; II. Simon Brdnik, Marija Rančigaj