Oznanila – 4. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.« (Lk 4,21–23)

BESEDA O BESEDI

ZDRAVILO ZOPER PREDSODKE Lk 4,21–30

Če premoremo kaj iskrenosti, bomo priznali, da smo do ljudi, ki nam niso pri srcu, pogosto zelo pristranski, celo krivični v mislih, sodbah in ravnanju. Takšnemu odklonilnemu odnosu do nekoga brez utemeljenih razlogov pravimo predsodek. S predsodki smo bolj aIi manj obremenjeni vsi do zadnjega, le da tega pri sebi ne vidimo, pri drugih pa nas močno bode v oči.
Ko je Jezus prišel v domače mesto Nazaret, je šel (kot smo brali preteklo nedeljo) kot veren Jud na sobotni dan v shodnico. Potem ko je na namig načelnika shodnice prebral odlomek iz preroka Izaija, je zbranim rojakom spregovoril. Kazalo je, da bo njegov govor naletel na ugoden odmev v njihovih srcih. Evangelist Luka poroča, da so mu »vsi pritrjevali in strmeli nad radostnimi besedami, ki jih je povedal«. Kmalu pa začenjajo v Nazarečanih prevladovati predsodki, ki jih izraža vprašanje »Ali ni to Jožefov sin?« in z drugimi besedami: »Tale, sin tesarja, nam bo solil pamet?« Pater Ivan Škrinjar k temu dogodku pripominja: »Nazarečani se pohujšujejo nad vsem, kar vsak dan opazujejo v Jezusovi družini: stan brez posebnega ugleda, uboštvo in pomanjkanje, morda vsakdanje nepopolnosti Jezusovih sorodnikov … Pogubna je zanje malenkostna strast vaške nevoščljivosti.« Jezus jih opomni, naj ne zapirajo svojih src pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih ust, in naj se ne postavljajo za razsodnike, koga sme s svojo močjo ozdraviti in koga ne. To jih tako razjezi, da ga hočejo pahniti v prepad. Predsodki so za mnoge ljudi nepremagljiva ovira za sprejem resnice. Predsodek namreč pomeni prostovoljno slepoto, zatiskanje oči pred resnico.
Zdravilo za te vrste slepoto je ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol Pavel poje hvalospev v drugem berilu današnje nedelje, »se ne veseli krivice, veseli se pa resnice«. Ljubezen ti odpre razum in srce za Boga, ljubezen ti pomaga dobrohotno gledati na ljudi okoli sebe. Premisleka je vredno spoznanje sv. Avguština, ki pravi: »Veliko resnico moreš objeti le z veliko ljubeznijo.« (po: S. Čuk, Misli srca)

4. nedelja med letom

Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. (1 Kor 13,1-2)

Ljubezen je v svojem bistvu podaritev samega sebe.
Je popolnoma čista in lepa, a nezavarovana in ranljiva.
Nima trdnjave in prostora, kamor bi se zatekla v uri darovanja.
Živi edinole iz Jezusovega navdiha, njegovega zgleda, zato ne potrebuje
zemeljskih čet in vojaške moči.

Njena trajna veljavnost se napaja iz Božjih korenin.
Gradi oblast v notranjosti srca in vlada na veke.
Tudi če človeka, ki se daruje, ubijejo, njegova ljubezen ostane.
Kot veličastno dejanje ostaja znamenje nepremagljivosti, vidno daleč naokrog in slišno do desetega kolena.

Januar—mesec verskega tiska in pomen verski tiska.
Letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.
Povej mi, kaj bereš in povedal ti bom kdo si.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Prošnja za darove za zvonove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnost v 2022 letu. Hvala vnaprej.
Posnetek celotne slovesnosti posvetitve naših zvonov si lahko ogledate na internetu (na Youtubu), če kliknete www.google.com in napišete: slovesnost posvetitve zvonov na Gomilskem.

Naslovljeno na vas

Jezusovo darovanje v templju – Svečnica

Na vzhodu so praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v Cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik: Svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to »luč« z vso zavzetostjo ponese svetu.
Sveti Janez Pavel II. je od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej Cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje Božjega Sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti Gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja, drugi namen je prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu in tretji namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi evangelija, da bi obhajati čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. Berilo iz Pisma Hebrejcem pa zelo dobro poveže razloge za to pomenljivo in lepo sovpadanje in nam ponuja namige za razmišljanje. Uvede v osnovno temo pisma, ki je Kristus kot veliki duhovnik. »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina« (Heb 4,14). Kristus je predstavljen kot edini Srednik. Je namreč pravi Bog in pravi človek ter zato v resnici pripada tako Božjemu kot človeškemu svetu. – V resnici ravno samo iz te vere v Jezusa Kristusa, edinega in dokončnega Srednika, ima posvečeno življenje v Cerkvi pravi smisel. Če Kristus ne bi bil resnično Bog in če ne bi bil istočasno v polnosti človek, ne bi bilo prave osnove za krščansko življenje, še posebej pa ne bi bilo osnove za kakršno koli posvetitev. Posvečeno življenje namreč pričuje in izraža na še posebej močan način ravno to medsebojno iskanje Boga in človeka ter medsebojno privlačno ljubezen. (po: Benedikt XVI)

Molitveni nameni apostolstva molitve
ZA FEBRUAR: Splošni: za rehabilitacijo zapornikov: Da bi zapornikom, zlasti mladim, uspelo ponovno sestaviti svoje življenje na temelju človeškega dostojanstva. Za evangelizacijo: za podporo in razumevanje ločenih zakoncev: Da bi ločeni zakonci v krščanskih skupnostih našli razumevanje in podporo. Slovenski: za uboge, bolne in zapostavljene: Da bi se po zgledu in naročilu papeža Frančiška zavedali, da je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni in zapostavljeni.

MAŠNI NAMENI

NED – 30.1.
4. nedelja med letom
Martina, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Raka in vse Luskarjeve

PON – 31.1.
Janez Bosko, duhovnik, ustanovit. salezijancev
17.00 za +starše Marijo in Franca Derča

TOR – 1.2.
Brigita Irska, opatinja
17.00 za +Marijo Sovinc

SRE – 2.2.
Jezusovo darovanje —svečnica
Simeon in Ana, preroka
10.00 za srečno zadnjo uro
17.00 za +Kristino Pirc in vse njene
Pri obeh sv. mašah blagoslov sveč

ČET – 3.2.
Blaž, škof, mučenec
17.00 za +Terezijo Žnidar – na Gomilskem
Molitev za duhovne poklice
Blagoslov sv. Blaža

PET – 4.2.
Ansgar (Oskar), škof
17.00 v zahvalo Bogu (P.)
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.2.
Agata, dev., mučenka
17.00 za +Marto Hramec
Litanije Matere Božje

NED – 6.2.
5. nedelja med letom
Pavel Miki in drugi japonki mučenci
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Marijo –oblet. in Alojza Tiselj in vse njihove

V tem tednu: prvi dnevi v mesecu— lepo vabljenji k bogoslužju in zakramentom

Dežurni ministranti: Jošt Polak, David Zupančič
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Magda Šalamon; II. Melanija Hadolin, Anja Šket.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – 3. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« (Lk 1,8–10)

BESEDA O BESEDI

POSTAVA PO MERI SRCA Lk 1,1–4 ;4,14–21

Pred kar nekaj leti je p. Miha Žužek ob odlomku Nehemijeve knjige, ki smo ga slišali kot prvo berilo, pogumno dejal: »Tudi mi živimo v težkih časih. Smo sicer še na svoji zemlji in v svoji deželi, toda duhovno izgnanstvo je vedno ostrejše. Podira se svet vrednot. Še pred nekaj desetletji se je vsaj na splošno vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora in kaj se ne sme. Danes si komaj kdo še upa povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe. (V teh časih se to kaže tudi v boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor pa je odgovor na to, kaj je prav in kaj narobe, odvisen od tega, kam hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, je prav. Cilj daje smisel življenju. Cilj in smisel – to je vrhovna vrednota, ob kateri se merijo vse druge.«
Stari katekizem z vprašanji in odgovori je mnogim rodovom Slovencev v dobi pred »ideološko sužnostjo« posredoval versko znanje. V njem takoj na začetku naletimo na vprašanje »Čemu smo na svetu?«, ki mu sledi odgovor: »Na svetu smo zato, da bi živeli po Božji volji in se zveličali.« Preroki vabljivega, toda varljivega humanizma, so že pred veki začeli oznanjati, v našem času pa že na vse grlo razglašajo: »Na svetu smo zato, da sami sebe uresničimo in se otresemo vsakega gospodovanja nad seboj. Le tako bomo ustvarili raj na zelji. Ne potrebujemo nobenega Boga, ki je človekov tekmec in duši njegovo svobodo!« Ti samozvani preroki so bili že večkrat postavljeni na laž, a žal jim kljub temu še vedno mnogi verjamejo.
Veliko bolj po meri resničnega človeka, ustvarjenega po Božji podobi, a zaradi greha, usodno ranjenega, je beseda večno zanesljivega Preroka: »Gospodov duh je nad menoj … Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.«
Te besede so prepričljive predvsem zato, ker ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega upanja. (po: S. Čuk, Misli srca)

3. nedelja med letom— nedelja Svetega pisma

Dobri Bog, danes, ko obhajamo nedeljo Božje besede, bi se ti radi zahvalili za vse, ki so jo zapisali v knjigo vseh knjig, pa tudi za vse, ki jo še danes širijo med nas.
Naj moč Svetega Duha, ki deluje po njej, v naša življenja prinaša upanje in zaupanje. Naj bomo tudi mi dejavni pričevalci te Besede v našem vsakdanu. Naj jo vsakdo, ki se srečuje z nami, v naših dejanjih in načinu življenja prepozna.
Vzpodbujaj mlade, da začutijo moč, ki se skriva v Svetem pismu. V družinah pa ob svoji živi Besedi zberi člane, kakor so se v tvojih časih zbirali pismouki v shodnici. Naj bo Sveto pismo knjiga, iz katere bomo sleherni dan črpali moč in vzpodbude, da postajamo vse bolj tvoji. Amen. (AK)

Evangelist Luka – drugačen pristop, kot je bilo običajno

Luka je edini evangelist, ki govori o samem sebi. V svojem predgovoru nastopa kot pisec zgodovine, ki se skrbno ukvarja z vsemi izročili in bi rad od začetka pa naprej vse natanko popisal. Predgovor je podoben predgovorom helenističnih pisateljev. Luka ima močno ambicijo, da bi napisal uspešnico. Njegova knjiga naj pride na knjižni trg. Zato jo posveča neki vzvišeni in premožni osebnosti, »zelo spoštovanemu Teófilu«. Ta naj kot založnik skrbi za objavo in razširitev.
Luka je razložil Jezusovo zgodovino kot zgodovino odrešenja in ozdravljenja človeka. V Jezusovi zgodovini se Bog razodeva kot rešujoči Bog. Kar se je zgodilo takrat, je naš svet odločilno spremenilo. Če se mi spoprimemo z Jezusovo zgodovino, bo ta spremenila tudi nas.
Luka hoče kot pisatelj nuditi svoj lastni prispevek, da bi Jezusa človeka naredil razumljivejšega: »Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se dopolnili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem od začetka vse natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, to po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, v katerih si bil poučen« (Lk 1,1–4). S svojim tankočutnim pripovedovanjem Jezusovih dejanj pridobi bralca. Njegova knjiga je kakor reklamna brošura za Jezusa in njegovo sporočilo. Pri tem se ne omejuje na Jezusovo življenje, temveč vključuje tudi učinek Jezusovega delovanja v zgodovini Cerkve. (po: A. Grün, Jezus – podoba človeka)

Naslovljeno na vas

Teden molitve za edinost kristjanov—od 18. do 25. januarja
Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden molitve za edinost kristjanov. Sklenili ga bomo v torek, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla. Ne slučajno. Opozarja nas, da tudi edinosti ne bo brez našega spreobrnjenja.

Vseslovenski Svetopisemski maraton— se začne v soboto pred nedeljo Božje besede—22. jan. Nadaljuje pa se še v tem tednu.

Maraton

Pri nas je bil Mini Svetopisemski maraton v soboto, 22.1. od 12. ure dalje. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Nismo pa uspeli ustvariti nepretrgane verige branja kot v normalnih letih, ko je bilo »v živo« v cerkvi.

Prošnja za darove za zvonove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnost v 2022 letu. Hvala vnaprej.
Posnetek celotne slovesnosti posvetitve naših zvonov si lahko ogledate na internetu (na Yotubu), če kliknete google in napišete: slovesnost posvetitve zvonov na Gomilskem.

Poslovili smo se: v soboto 15. januarja s sveto mašo in pogrebnim obredom na Gomilskem od +Ane Slakan z Gomilskega. Po težki bolezni se je njeno življenje izteklo v 93. letu. Naj živi polnost življenja v nebesih.

Januar—mesec verskega tiska in pomen verski tiska
Letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Povej mi, kaj bereš in povedal ti bom kdo si.

MAŠNI NAMENI

NED – 23.1.
3. nedelja med letom
Nedelja Božje besede
Zaroka Marije in Jožefa
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Matjaža Tiselja —oblet.

PON – 24.1.
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Roziko -oblet. in Roziko Keblič

TOR – 25.1.
Spreobrnitev apostola Pavla
17.00 ne bo sv. maše

SRE – 26.1.
Timotej in Tit, škofa
17.00 za +Ano Slakan

ČET – 27.1.
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
17.00 ne bo sv. maše

PET – 28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Silvota in Majdo Lenko

SOB – 29.1.
Valerij, škof
17.00 za +Andreja in Amalijo Urankar

NED – 30.1.
4. nedelja med letom
Martina, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Raka in vse Luskarjeve

V tem tednu: ta teden ne bo vsak dan sv. maše, zato bodo nekateri mašni nameni preloženi v prihodnji teden. Prosim za razumevanje.
Župnik bo ta teden dosegljiv samo na telefonu ali internetu.

Dežurni ministranti: David Zupančič
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer; II. Tilen Natek, Brigita Stvarnik Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Oznanila – 2. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« (Jn 2,8–10)

BESEDA O BESEDI

PRVI ČUDEŽ Jn 2,1–11

»Nezaslišano: učitelj vere in življenja po njej, ki se razglaša za Božjega Sina, začenja svoje javno delovanje s sumljivim čudežem spremenitve vode v vino. In to zato, da ohrani veselo razpoloženje pri napol pijanih svatih!« se pohujšujejo pobožni ljudje. Mislijo, da ima Bog strašno rad tiste, ki zavračajo vse, kar človeku nudi kakšen užitek ali veselje – tudi okusno hrano in dobro pijačo. Kot da so te stvari iznajdba hudiča, da nas z njimi spelje proč od Boga!
Farizeji so bili o sebi prepričani, da so od vseh ljudi najbližje Bogu. Nekoč so apostolom izrazili svoje ogorčenje nad Jezusom, ki je z veseljem sprejel kakšno vabilo na kosilo ali večerjo. Učenci so mu to najbrž povedali in ob neki priložnosti je Jezus farizejem v obraz rekel: »Ko je prišel Janez Krstnik, ki ni ne jedel ne pil, ste rekli ‘Hudega duha ima!’, zdaj pa je prišel Sin človekov, ki je in pije, pa pravite ‘Požrešnež in pijanec je!’« Lahko smo prepričani, da Jezus pri jedi in pijači ni nikoli pretiraval. S svojim zgledom pa kaže, kako naj človek Božje darove uživa brez greha in v živi hvaležnosti do Boga. Obstajajo nekateri strogi redovi, ki se močno odpovedujejo hrani, pijači in tudi spanju, vendar ne zato, ker bi na vse to gledali z zaničevanjem, ampak zato, da dvigajo svojega duha. Toda še na misel jim ne pride, da bi tak način življenja vsiljevali drugim ljudem, ki živijo sredi sveta, ali da bi jih zaradi tega, ker se vsemu temu ne odpovedujejo, imeli za slabše.
Bog je vesel, ko vidi, da smo srečni in da njegove darove sprejemamo s hvaležnim srcem. Saj smo tudi mi veseli, ko vidimo, da nekdo, ki smo ga obdarili, dar z veseljem sprejme in ga uporablja.
Na svatbi v Kani je Jezus spremenil vodo v vino in tako razodel svojo Božjo moč. To je njegov najbolj »popularen« čudež. Površni ljudje vidijo v tem samo vino kot pijačo, ki je na svatovščini pač ne sme manjkati. A Jezus nam sporoča, da se v kraljestvu njegovega Očeta čista voda spreminja v žlahtno vino, kakor se mora mlačnost spremeniti v dejavno gorečnost. Po čudežu se je spremenilo mišljenje svatov. Notranje so bili preobraženi in okrepčani. To je bistvo. (po: S. Čuk, Misli srca)

2. nedelja med letom

Papež Frančišek nas vabi, naj se v vsaki življenjski okoliščini obrnemo na Marijo. »Ko smo v težkih situacijah, ko pridejo problemi, ki jih ne znamo rešiti, ko čutimo tesnobo in nemir, ko nimamo veselja, pojdimo k Mariji in ji recimo: ’Nimam vina. Poglej, kako se počutim, poglej moje srce, poglej mojo dušo. Recimo to Materi. Ona pa bo šla k Jezusu in mu rekla: ’Poglej tega in tega, nima vina.’ Potem pa se bo vrnila k nam in nam rekla: ’Karkoli vam poreče, storite.’«
Zajemati iz vrčev za nas po papeževih besedah pomeni zaupati Besedi in zakramentom, da bi izkusili Božjo milost v našem življenju in bomo nekoč lahko vzkliknili: ’Najboljše vino si prihranil do sedaj!’ (po: M. Debevec, radio.ognjisce.si)

Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. (Jn 2,4)

Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo poskušajo na vse načine omiliti odgovor, ki ga v današnjem evangeliju daš svoji materi. Pa jim nekako ne uspe: tvoje besede ostajajo v vsakem primeru trdne, skoraj osorne.
Zame to ni pomembno.
Jezus, jaz si te rad predstavljam malce nejevoljnega, tako kot smo mi, kadar smo prisiljeni nepričakovano spremeniti načrt.
Saj veš! Tisti telefonski klici, ko mislimo, da bomo imeli mir; tisto zvonjenje pri vratih, ko ne pričakujemo več nikogar; tiste prošnje za usluge, ki nas presenetijo kot strela z jasnega …
Jezus, strokovnjaki za Sveto pismo naprezajo možgane, da bi pojasnili, kaj naj bi pravzaprav bila ta tvoja ura.
Meni ni do tega, da bi vedel do milimetra natančno.
Jezus, meni je všeč predstava, da je tista tvoja ura kakor kakšni naši načrti in programi, ki jih tako dobro pripravimo, potem pa se nam podrejo, ker kakšen nadležnež …
Jezus, rad si predstavljam, da si poleg mene in tako kot jaz v težavah zaradi načrtov, saj te tako lahko prosim, da mi pomagaš postati kakor ti.
Ti prestaviš svojo uro v veselje ljudem.
Pomagaj tudi meni, da bom naravnal uro in svoj dnevni program v veselje in dobro ljudi. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

Naslovljeno na vas

Teden molitve za edinost kristjanov—od 18. do 25. januarja
Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden molitve za edinost kristjanov.
Izbrana glavna misel oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus, nova Luč, ki razsveteljuje vsakega človeka. V našo temo je vstopil s svojim učlovečenjem in še globlje s svojo velikonočno skrivnostjo. Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov je danes v tem, da smo zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako bomo znamenje upanja in Božje navzočnosti.

Vseslovenski Svetopisemski maraton—v soboto pred nedeljo Božje besede—22. jan. Svetopisemski maraton – izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma, ki traja teden dni, 24ur na dan.
http://www.svetopisemskimaraton.si/svetopisemski-maraton

Pri nas Mini Svetopisemski maraton v soboto, 22.1. od 12. ure dalje

Nekateri sprašujejo, če je že prepozno, da bi še darovali za zvonove. Žal, ni še prepozno in to še ne bo tako hitro. Prošnja za darove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnosti v 2022 letu. Hvala vnaprej

Januar—mesec verskega tiska in pomen verski tiska.
Letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

MAŠNI NAMENI

NED – 16.1.
2. nedelja med letom
Nedelja verskega tiska
Honorat, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča—oblet.

PON – 17.1.
Anton, (Zvonko) puščavnik, opat
17.00 za +Jožeta Kunsta –oblet.

TOR – 18.1.
Marjeta Ogrska, knegijna, dominikanka
17.00 za +Stankota Lobnikar –oblet.
začetek tedna molitve za edinost kristjanov

SRE – 19.1.
Makarij Aleksand., opat
17.00 za +Julijano –oblet. In Jakoba Korošec in vse njune

ČET – 20.1.
Sebastijan (Boštjan), mučenec
16.00 za +Silvestro in Franca Rovšnik in Andreja Krajca (v Šentrupertu)

PET – 21.1.
Neža (Janja), devica, mučenka
17.00 za +župnika Adolfa Pikla –oblet.

SOB – 22.1.
Vincencij, diakon, mučenec
17.00 za +Ivanko, Milko in starše Grah
SVTOPISEMSKI MARATON (od 12.00 ure — do zadnjega bralca)

NED – 23.1.
3. nedelja med letom
Nedelja Božje besede
Ildefonz, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Matjaža Tiselja —oblet.

V tem tednu: bo od torka naprej molitev za edinost kristjanov, v soboto pa branje Svetega pisma v okviru Svetopisemskega maratona na domu.

Dežurni ministranti: Matevž Basle, Timotej Jordan
Bralci v ned.: I. Sonja Mandelc, Elza Vasle II. Simona Rakun, Ivi Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila za nedeljo Jezusovega krsta

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,21–22)

BESEDA O BESEDI

OBNOVI KRSTNO MILOST Lk 3,15–16.21–22

Za vse, kar v življenju prejmemo, velja: kolikor več truda nas stane, toliko bolj znamo to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli milost Božjega otroštva, se premalo zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od nas je ta zakrament namreč prejela v prvih mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega življenja. Dar nam je bil položen praktično v zibelko. Brez naših zaslug nas je povezal z Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z vezmi, ki so tesnejše kot krvne vezi družinskih članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in kot kristjani dozorimo, moramo ta dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo nase tiste obveznosti, ki so jih ob krstu namesto nas sprejeli starši in botri.
V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso mogli pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo treba biti kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez pridržka. Na krst so se pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala katehumenat in je trajala po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni kandidat izkazal za poštenega, zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo pripravo. Ta je potekala ves postni čas in se je zaključila s krstom na velikonočno vigilijo. Krst je ponavadi podeljeval škof, in sicer s potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola Pavla: »Kakor ste bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim vstali k novemu življenju.« Novokrščenci so si prizadevali živeti, »kot se s podobi za poklic, h kateremu so bili poklicani«.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S tem zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani smo bili kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost stavbe je pomembna vsaka opeka, vsak kamen.
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo stavbo –kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi. (po: S. Čuk, Misli srca)

Jezusov krst

Jezus nam v današnjem evangeliju kaže, kaj bi se lahko v molitvi zgodilo tudi za nas. Pri krstu namreč Jezus moli in nad njim se odpre nebo (Lk 3,21). To je lepa podoba za delovanje molitve. Ko molimo, se nad nami odpre nebo. V molitvi se spusti na nas Sveti Duh. In v molitvi izkušamo, da smo s strani Boga brezpogojno ljubljeni. V molitvi spoznavamo, kdo pravzaprav smo. Molitev je nekakšno zaklonišče, v katero se smemo umakniti, da bi bili obvarovani pred hrupom sveta in pričakovanji ljudi. Nad nas se spušča Sveti Duh, da nam znova pove, da smo ljubljeni ter da se ob njem in zaupanju nimamo česa bati. (po: Anselm Grün, Jezus – podoba človeka)

ZAKAJ KRSTNA VODA?

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima voda moč očiščevanja in prenavljanja. Krstna voda nas očiščuje napak preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli živeti kot novi ljudje.
To lažje razume odrasel človek, ki je oblit z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil očiščen otrok, ki še ni grešil? Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok očiščen izvirnega greha. Danes bi bilo mogoče to pojasniti na bolj sodoben način: otrok je izvzet iz okolja, v katero ga je postavila usoda. Vse, kar obremenjuje otroka, začenši z dednimi dejavniki, pa vse do duhovnega ozračja v družini, ki je pogojeno z izkušnjami iz otroštva staršev in starih staršev, je »izmito« s krstom.
Seveda se to ne zgodi kot po neki čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi duševni zapleti preprosto razpletejo s krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne moremo predstavljati, da je voda, ki je oblila glavo otroka, zagotovilo, da se v njem ne bo ponavljala usoda njegovih staršev in starih staršev. Vsekakor pa mu to daje možnost, da začne novo življenje.
V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni obremenjen s preteklostjo, temveč je odprt za novost, ki jo hoče Bog uresničiti po njem. Ne bodo ga zaznamovale temne sence družinske preteklosti, Božji angel ga bo, kljub bremenom družinske dediščine, vodil v svobodo in življenje. Na mestu je tudi misel, da voda odplakne vse motnje, ki jih povzročamo otroku s svojimi dvomi in skrbmi.
Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, kar bi moglo zamegliti neponovljivo Božjo podobo, ki se razodeva v njem. (po: A. Grün, Krst, slavje življenja)

Naslovljeno na vas

SPREMINJANJE SVETA

Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni postati novi ljudje, raste nov svet. Analizirati težave ni dovolj. Priti morajo novi ljudje.
Z novim gledanjem, z novo naravnanostjo. Ljudje, ki ne mislijo več samo nase, ki nočejo več živeti na stroške drugih ljudi, ampak se ponudijo na razpolago.
Novi svet ne nastane iz lepega sna o novih strukturah, iz iluzije o nebeških časih, ampak iz trdne volje, da se bo živelo drugače, drugače skupaj živelo.
Večina ljudi hoče spremeniti svet. Samo ne samih sebe. Ostali se morajo spremeniti. Tisti tam zgoraj, rečejo tisti spodaj. Tisti tam spodaj, rečejo tisti zgoraj. Moški, rečejo ženske. Ženske, rečejo moški. Začnemo groziti in ustvarjati pritisk. Tako težko dojemamo, da nihče nima pravice drugih prisiliti k spremembi. Samo prepričanje, samo razumevanje, samo prijateljstvo lahko pripeljejo do spremembe. Kdor hoče ljudi spremeniti z nasiljem, je diktator.
Človek je edino bitje, ki zmore samega sebe spremeniti. Samo tako spremeni način skupnega človeškega življenja. Družbene strukture se same ne morejo spremeniti. Ljudje so jih naredili, jih ohranjali in nosili. Če se ljudje ne spremenijo, se ne spremeni nič. (po: P. Bosmans, V tebi je sreča)

Nekateri sprašujejo, če je že prepozno, da bi še darovali za zvonove. Žal, ni še prepozno in to še ne bo tako hitro. Prošnja za darove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnosti v 2022 letu. Hvala vnaprej!
DVD in ključki s posnetki slovesnosti posvetitve zvonov so na voljo v župnišču, oziroma se še lahko naročijo.

Januar—mesec verskega tiska in pomen verskega tiska.
Letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi za otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

MAŠNI NAMENI

NED – 9.1.
Jezusov krst
Pij IX, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan

PON – 10.1.
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Jakoba –oblet. in Ivano Drev in vse njune

TOR – 11.1.
Pavlin Oglejski II., škof
17.00 za +Matildo Brinovec –30. dan

SRE – 12.1.
Tatjana (Tanja), mučenka
17.00 za +Milico Ostrožnik

ČET – 13.1.
Hilarij, škof, cerkv. uč.
16.00 za +Janeza Potočnika (v Šentrupertu)

PET – 14.1.
Odon, prior v Jurkloštru
17.00 za +Ivana Sorčana

SOB – 15.1.
Pavel iz Teb, puščavnik
17.00 za +Francija Rožiča

NED – 16.1.
2. nedelja med letom
Nedelja verskega tiska
Honorat, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča—oblet.
Po mašah nabirka »za ogrevanje«

V tem tednu:
V cerkvenem letu vstopamo po prazniku Jezusovega krsta v »čas med letom«, ki traja do pepenice—letos 2.3., ko se začne postni čas. To je prvi čas med letom, ki se lahko imenuje predpostni čas, drugi, ki zajema velik del leta pa je od binkošti do prve adventne nedelje. Zelena barva bogoslužnih oblačil nas opozarja, da naj bi bil to za nas čas duhovne rasti.

Dežurni ministranti: Urban Rančigaj, Anej Semprimožnik
Bralci v ned.: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar II. Neža Novak, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila – 2. nedelja po Božiču

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža ampak iz Boga. (Jn 1,9–13)

BESEDA O BESEDI

TISTIM, KI SO JO SPREJELI, JE DALA MOČ Jn 1,1–18

Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi. V teh dneh smo ta stavek že mnogokrat slišali. Nevarno je, da bi zaradi tega ta resnična beseda odšla mimo nas, ne da bi se nas dotaknila. Bog se je učlovečil. Po besedi je postal človek. On, ki ni le beseda, le glas oz. nek zvok, ampak Beseda »človek«. Je oseba, ki govori, ljubi, se smeje, ki se te dotakne, ki te objame, potolaži … Človek, ki ustvarja odnos.
Tudi v naših medsebojnih odnosih ne moremo ostati zgolj pri besedah. Preiti moramo k nečemu bolj vidnemu, otipljivemu. Tako želi Bog na skrivnosten način ostati z nami v Jezusu, ki je z nami v vsakem trenutku. Bog namreč z učlovečenjem ni več enak Bogu Stare zaveze, kjer so ga ljudje dojemali kot neko bitje na nebu, daleč od njih. Bog v Novi zavezi po Jezusu v človeški podobi prihaja med ljudi, da ga lahko vidijo z očmi, z njim govorijo, se ga dotaknejo, da jih ta Bog lahko objame. Pa ne prihaja zgolj med takratno ljudstvo. Prav ta isti Bog želi danes priti med nas. Med bogate in revne, zdrave in bolne, mlade in stare, … prihaja povsod, tudi v tiste pore, kjer smo najbolj slabotni, najbolj »krvavi«, najb olj nemočni. To je veličina Besede, ki se je učlovečila
Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzočnost bližnjih: njihov čas, ljubezen, besedo vzpodbude, tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega človeka. In tu je razlog, zakaj se je Bog učlovečil. Da bi ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne udejanjena.
A ne smemo spregledati tudi naslednjega dejstva, ki nam ga predoča evangelist Janez: »Beseda je prišla med svoje, a je niso sprejeli.« Še danes prihaja med nas. Pa tega Jezusa, mi, ki smo njegovi, resnično sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj moramo sprejeti to učlovečeno Besedo in jo ponesti na svoje domove, v svoje družine in jo udejanjiti. Ne more se nam zgoditi, da ostanemo sami, saj vsak dan prihaja med nas: po zakramentih, Božji besedi, ljudeh okrog nas … Le sprejeti jo moramo. (po: P. Pučnik, Radio Ognjišče, 2014)

2. nedelja po božiču
Za vsakega človeka je potrebno, da najde globok smisel za svoj obstoj. Za to ne zadostujejo knjige, niti Sveto pismo ne. Otrok iz Betlehema nam razodeva in posreduje resnično, dobro in zvesto obličje Boga, ki nas ljubi in nas niti v smrti ne zapusti. Janez zaključi Uvod z besedami: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18).

BESEDA

Beseda deluje, nas oblikuje. Beseda da dogajanje na verskem področju, daje življenje, gradi, dviga, zdravi, rešuje. Beseda pa tudi ruši, uničuje, zavaja. Danes pogosto slišimo in beremo besede, ki so lažnive, ki rušijo, ki razdvajajo, ki uničujejo, ki zavajajo. In v takem okolju se človek nehote hitro navzame izkrivljanja, razvrednotenja, laži. Zato je potrebno besedo varovati, negovati, ohranjati, podarjati.
Besede je potrebno dati na rešeto. Iz množice besed je potrebno izbrati tisto, kar je vredno, kar daje in krepi življenje, kar dviga in bogati. Mreža na tem rešetu so besede apostola Janeza: »Beseda je bila pri Bogu.« Če je moja beseda, izgovorjena ali zapisana, bila najprej pri Bogu, če torej izhaja od njega, ki je Resnica, ki je Dobrota, potem so moje besede nekaj vredne, potem bogatijo, potem dajejo in ohranjajo življenje. Če pa moja beseda prihaja samo iz mojega srca ali iz moje pameti, ne da bi se dotaknila večne Resnice in Dobrote, ne bo nikogar obogatila, nikomur pomagala. – Besede, ki jih berem ali poslušam, spuščam skozi Janezovo rešeto. Vprašam se: Je bila ta beseda, ki sem jo prebral, ki sem jo slišal, pri Bogu? Je bil ta človek, ki jo je izgovoril ali zapisal, pri Bogu? Biti pri Bogu ne pomeni biti v cerkvi, se udeležiti bogoslužja. Seveda tudi to pomaga, da smo lahko pri Bogu. Biti pri Bogu pomeni, prizadevati si za vse, kar je lepo, dobro, pošteno, pravično. – Če spoznam, da kakšna beseda ni bila pri Bogu, otresem besedo iz svojih ušes in iz svojega srca in iščem drugo, ki prihaja iz dobrega vira, z dobrim namenom. Potrebno je torej aktivno sprejemanje besed. Potrebno je razmišljanje. Potreben je pogost počitek pri Besedi, ki je bila v začetku. Kajti v njej je življenje in življenje je luč ljudi. In luč Besede sveti tudi v najtrši temi. (po: L. Kozar, Radio Ognjišče)

V misijonski Trikraljevski akciji ste darovali dobrih 2.550,00 eur. Hvala vam, in našim veroučencem, ki so za to darovali del svojih počitnic!

Naslovljeno na vas

Nov način zvonjenja
Veseli nas, da že vsi štirje zvonovi opravljajo svoje poslanstvo. Bo pa poleg ubranih glasov še nekaj sprememb v načinu zvonjenja, s čimer boste sproti seznanjeni.
Ena prvih in za vse pomembna bo sprememba zvonenja za začetek sv. maše. Doslej je bilo pri nas tako, da smo počakali, da je ura odbila čas, ko naj bi se začela sv. maša, šele nato pa je zvonilo za začetek sv. maše. Odslej pa bo zvonilo pred bitjem ure, mašnik pa bo pristopil k oltarju takoj, ko bo ura odbila čas, ko naj se bogoslužje začne. Tako bo treba priti nekaj minut prej, da ne bi bilo zamude.
Nekateri sprašujejo, če je že prepozno, da bi še darovali za zvonove. Žal, ni še prepozno in tudi še ne bo tako hitro. Prošnja za darove še ni preteklost, tudi ne zgolj sedanjost, ampak zagotovo še nekaj prihodnosti v 2022 letu. Hvala vnaprej!
DVD in ključki s posnetki slovesnosti posvetitve zvonov so na voljo v župnišču.

Januar—mesec verskega tiska in pomen verskega tiska
V začetku leta se na novo naroča verski tisk ali obnavljajo naročnine, razen otroške revije Mavrica, ki je vezana na začetek veroučnega leta. Zato je to čas, ko naj bi tudi razmišljali o pomenu verskega tiska. Verski tisk nas seznanja, nas izobražuje, nas oblikuje v krščanskem duhu, …. Res je, da postajajo elektronski mediji vedno bolj razširjeni, a pisane besede bodo še vedno ostale nenadomestljive. Z naročanjem verskega tiska podpiramo oznanjevalno poslanstvo krščanskega občestva. S svojimi prispevki za naročnine pa pomagamo tudi drugim naročnikom, kajti le dovolj velika naklada omogoča dostopne cene tudi za tiste, ki težje plačujejo. Takšne pa so letne naročnine za letos (možno je poravnati v dveh obrokih na pol leta): tednik Družina 130,00 eur do 31.1., mesečna revija Ognjišče 35,00 eur, dvomesečniki Prijatelj 13,80 eur, Misijonska obzorja 9,00 eur in Božje okolje 29,70 eur, letna Mohorjeva zbirka 51,00 eur, Magnifikat 59,40 eur, … Na voljo je še marsikaj—informacije lahko dobite.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

MAŠNI NAMENI

NED – 2.1.2022
2. nedelja po božiču
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa, cerkvena učitelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca –obl. in Milko Rančigaj

PON – 3.1.
Presveto Jezusovo ime
17.00 za +Ivana –oblet. in Magdo Mahor

TOR – 4.1.
Angela F., redovnica
17.00 za +Ignaca in starše Ocvirk

SRE – 5.1.
Emilijana (Milena)
Od 9.00 dekanijska rekolekcija
17.00 za +Franca Kneza –oblet.
Blagoslov vode

ČET – 6.1.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji Gašper, Miha Boltežar
16.00 za +Terezijo in Ivana Marguč (v Šentrupertu)
17.00 za +Jožeta Zupančiča

PET – 7.1. prvi petek
Rajmund P., duhovnik
17.00 za +Konrada Borštnerja
Litanije Jezusovega srca

SOB – 8.1.
Severin Noriški, opat
17.00 za Antona –oblet. in Marijo Pinter in vse Mehanove
Litanije Matere Božje

NED – 9.1.
Jezusov krst
Pij IX, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan

V tem tednu: prvi dnevi v mesecu—prvi četrtek, prvi petek in sobota po prvem petku. Lepo vabljeni k sv. mašam, zakramentom in molitvam na te dni.
Vaše darove za ogrevanje boste oddali c. ključarjem v nedeljo po mašah.
Čiščenje Doma srečanj v torek od 15.00 ure. Lepo prosimo žene, dekleta, …

Dežurni ministranti: Tjaša Glušič, Urška Rančigaj
Bralci v ned.: I. Matjaž Rožič, Magda Šalamon II. Petra Rančigaj, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas
Vsem članom tukaj zapisanih skupin in tudi ostalih, ki ste vsak teden naprošeni za »dežurstvo«, naj Bog v novem letu nagrajuje vašo velikodušnost!