Oznanila za Binkošti

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmíte Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

BESEDA O BESEDI

DELOVANJE SVETEGA DUHA Jn 20,19–23

Kaj pa je znamenje, da Sveti Duh deluje in kako deluje? Božja beseda nam danes ponuja lepo podobo o Svetem Duhu.
V prvem berilu smo slišali: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.« (Apd 2,4.6-7).
Apostol Pavel nam govori v drugem berilu: »Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.« (1 Kor 12,4-7).
V evangeliju pa smo slišali: »Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21-23).
Biti v Svetem Duhu in v njem delovati pomeni:
– Biti majhen, pomeni biti v jeziku bližnjega. Govoriti tako, da te lahko razume čisto vsak.
– Delovati v korist vseh. Ali res živimo v Svetem Duhu, se pozna po naših delih. Ali delamo za druge ali delamo zase? Sveti Duh ni duh utrdb naše pobožnosti, naše modrosti in pomembnosti.
– Biti koristen. Koristni smo lahko, če govorimo v jeziku ljudi, ki nas potrebujejo. Ali smo v Svetemu Duhu tam, kjer nas ljudje potrebujejo.
– Biti v miru in delovati v miru! Današnji čas je čas živčnosti. Ta zagotovo ni dar Svetega Duha. In kaj prinaša mir? Mir je v izpolnjevanju poslanstva, v izhodu iz sebe k drugemu. »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam,« pravi Jezus. In mir je v odpuščanju. Sveti Duh nam prinaša odpuščanje in po odpuščanju, po zavesti, da nam je odpuščeno, prejmemo mir. (po: E. Mozetič)

B I N K O Š T I

Smo skupnost in vsak, ki je del nje, ima svojo točno določeno nalogo

Vsak kristjan ima svoje poslanstvo, svojo službo. Vsakemu od nas je zaupan vloga, ki naj jo odigra v življenju Cerkve – in naše vloge ne more odigrati prav nihče drug.
Ni pomembno to, ali smo mladi ali stari, hitri ali počasni, nenadomestljivi smo! Vsak je poklican k določenemu načinu služenja. In kakšna učinkovita sila postane Cerkev, ko vsak njen član spozna, da je nezamenljiv v celodnevni službi Jezusu Kristusu. To pomeni, da v cerkev ne hodimo le po tolažbo, ampak tudi po pooblastila.
Ko Nova zaveza govori o različnih načinih služenja, ne ločuje svetega (kar delamo v cerkvi) in posvetnega (kar delamo v širši skupnosti). Duhovnik, ki sestavi pridigo, ni nujno bolj svet kot gospodinja, ki kuha. Vsak kristjan je svet – kolikor pripada Bogu in mu hoče služiti v vsakdanjem življenju. Cerkev, ki ji pripadamo, je lahko učinkovita le, če vsak odkrije svojo lastno službo. Če tega ne storim, je Cerkev na tisti točki, kjer sem jaz, hroma. Če smo leni ali če se izmaknemo, je celotna Cerkev zaradi tega mojega dejanja siromašnejša.
Pri služenju nam je vselej zgled Jezus. On si ni nikoli iskal posebnega položaja v skupnosti. Zanj je bilo pomembno le to, da je ponižno dal svoje življenje v službo drugim. Če hočemo iti danes za njim, moramo tudi mi storiti isto! (po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo)

Preroki in svetniki so bili preprosti ljudje, ki so pozorno poslušali Božji glas, cenili Božji načrt in želeli, da se načrt uresniči. To jih je gnalo v molitev, po kateri so postali primerno orodje Svetemu Duhu. Tudi danes Sv. Duh išče sodelavce, »jadra«, da vse potisne naprej.
Pa ti? Si se pripravljen(-a) odpreti delovanju Svetega Duha. Ta prihaja nadte, da ti da moč, po kateri boš lahko živa priča Njegove ljubezni v vsakdanjem svetu. Moč za to lahko vsekakor črpaš v občestvu, zato povabljen(-a), da »dihaš« z župnijo ter se čim večkrat napajaš z močjo, ki prihaja z oltarne mize.

Naslovljeno na vas

Vrtnice – pobožnost v čast Jezusovemu Srcu v juniju

Vsake vrtnice naj bi vsaj na nek način pričale o Njem, saj je mesec junij posvečen prav Srcu Jezusovemu.  V tem mesecu praznujemo  praznik Srca Jezusovega pa tudi praznik sv. Rešnjega telesa in krvi.  
V Cerkvi, kakor sploh v življenju, se večkrat dogaja, da na kakšna pomembna dejstva enostavno pozabimo.  Treba jih je ponovno odkriti, kakor je v evangeljski priliki človek odkril zaklad na njivi. Češčenje Srca Jezusovega je po nauku okrožnice »najbolj dovršeno praktično izpovedovanje krščanske vernosti«.  Jezus nas bo pritegnil k svojemu odprtemu Srcu in nam podaril neizčrpne zaklade svoje ljubezni. Tako bomo znova in znova veseli zajemali iz tega vrelca božje dobrote obilje milosti
Pri nas bodo vrtnice vsak dan v povezavi s sv. mašo. Vabljeni!

Molitev za sinodo
Zadnji dan šmarnic, 31. maja, smo povabljeni, da se vsi povežemo v molitvi in daritvi sv. maše, ki jo bo daroval škof Maksimilijan v Marijinem svetišču v Olimju (ob 18h molitvena ura, ob 19h sveta maša), kjer naj bi se pred Marijo, Spremljevalko na poti, zbrali romarji in predstavniki vse škofije v prošnji za sinodalno prenovo naše Cerkve.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
/upamo, da je med njimi tudi naš Izidor Završnik, zato še bolj molimo/

MAŠNI NAMENI

NED – 28.5.
B I N K O Š T I
Anton Julijan, mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Silvota in Majdo Lenko
s posebnim sodelovanjem otrok 2. razreda
16.00 šmarnice pri križu pri cerkvi v Šmatevžu

PON – 29.5.
Binkoštni ponedeljek
MARIJA MATI CERKVE
19.00 za +Ido Lazar
Do srede šmarnice

TOR – 30.5.
Ivana Orleanska, dev.
19.00 za +Marijo Sovinc
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 31.5.
Obiskanje D. Marije
19.00 za +Antona, Igorja, Jernejo in Mojco Vesolak, sklep šmarnic

ČET – 1.6. prvi četrtek
Justin, mučenec
19.00 za +Ivana Rančigaja in vse njegove
Molitev za duhovne poklice
Začetek vrtnic v čast Jezusovemu Srcu

PET – 2.6. prvi petek
Erazem, škof, mučen.
19.00 za +Pavlo Polak
Posvetitev Srcu Jezusovemu

SOB – 3.6. prva sob.
Janez XXIII., papež
kvatre
19.00 za zdravje (Z.)
Posvetitev Brezmadežnemu Marijinemu srcu

NED – 4.6.
SVETA TROJICA
Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Magdo Mahor—oblet.
Pri obeh mašah nabirka za bogoslovje

V tem tednu: sklep šmarnic, začetek vrtnic, prvi čet, prvi pet., prva sob.

Sestanek za starše kandidatov za sv. birmo 2024 bo v četrtek ob 17.30 uri.

Sestanek sodelavcev Karitas bo v četrtek, ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Dežurni ministranti: Srebočan Jaka, Semprimožnik Anej
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Magda Šalamon; II. Tilen Natek, Brigita Stvarnik Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila za 7. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. (Jn 17,6–10)

BESEDA O BESEDI

RESNIČNA SLAVA JE SLAVA LJUBEZNI Jn 17,1–11a

Molitev, ki smo jo danes slišali v evangelijskem odlomku, je Jezus izgovoril po zadnji večerji, ko »je dvignil oči proti nebu«. Jezus prosi za poveličanje, slavo, kar se zdi paradoksalno, glede na to, da je pred vrati trpljenje. O kateri slavi govori? Slava v Svetem pismu kaže na razodevanje Boga in je značilno znamenje njegove odrešilne navzočnosti med ljudmi. Sedaj je Jezus tisti, ki na dokončen način razodene Božjo navzočnost in zveličanje. In to naredi na veliko noč: dvignjen na križ je poveličan. Tu Bog končno razodene svojo slavo: odstrani zadnjo tančico in nas presune kakor nikoli prej. Odkrijemo, da je Božja slava v celoti ljubezen: čista, nora in nepredstavljiva ljubezen, onkraj vsake meje in brez mere.
Naj Jezusova molitev postane tudi naša. Prosimo Očeta, naj odstrani tančice z naših oči, da bi v teh dneh, medtem ko gledamo Križanega in vstalega, lahko sprejeli, da je Bog ljubezen. Kolikokrat si ga predstavljamo zgolj kot gospodarja in ne kot Očeta, kolikokrat o njem premišljujejo kot o sodniku, namesto kot o usmiljenem Rešitelju. Bog pa med veliko nočjo odstrani razdalje, ko se pokaže v ponižnosti ljubezni, ki prosi za našo ljubezen. Mi mu torej izkažemo slavo, ko vse, kar počnemo, živimo z ljubeznijo, ko vsako stvar počnemo iz srca, kakor za Njega. Resnična slava je slava ljubezni, ker je edina, ki daje svetu življenje. Seveda je ta slava nasprotna posvetni slavi, kar pomeni občudovanje, pohvale, odobravanje – ko sem jaz v središču pozornosti. Božja slava pa je popolnoma drugačna: nič aplavzov, nič občinstva. V središču nisem jaz, ampak drugi. Ob veliki noči vidimo, da Oče poveliča Sina, medtem ko Sin poveliča Očeta. Nihče ne poveliča samega sebe. Danes se lahko vprašamo: Za katero slavo živim? Za svojo ali za Božjo? Ali želim samo prejemati od drugih ali pa drugim tudi dajati? (po: E. Mozetič)

7. velikonočna nedelja – ned. sredstev obveščanja

Jn 17,1–11a
Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. (Apd 1, 13–14)

Kristjani ne moremo shajati brez razumne in uravnovešene pobožnosti do Marije. Kristjani tako ne moremo, da ne bi še naprej »enodušno vztrajali v molitvi iz Jezusovo materjo Marijo«.
Brez Marijine navzočnosti bi bila vera neprepoznavna, kakor kašna zmaličena fotografija z veliko luknjo.
Brez Marije bi Cerkev, kakor družina brez matere, ne mogla spoznati in razodevati materinskega obličja Boga.
V mesecu maju, ko se še posebej obračamo na Marijo pri šmarnični pobožnosti, ne pozabimo, da je ona naša priprošnjica pri Bogu. Bog je tisti, ki je nad vsem; Marija pa je naša priprošnjica, naša mati, ki nas objame in skupaj
z nami enodušno vztraja v naši skupni molitvi. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

Izredno hiter tehnološki napredek omogoča tudi sredstvom družbenega obveščanja hiter razvoj. A pri tem ne smemo pozabiti na njihov osnovni pomen in poslanstvo. V ospredje je potrebno postaviti njihov temelj: informirati in služiti skupnemu dobremu. Današnji čas tako še posebej od sredstev družbenega obveščanja zahteva odgovornost, da bi delovala kot nosilec resnice in miru, ki iz nje izhaja. Potrebno je natančno poročanje o dogodkih, poglobljena in predvsem celovita razlaga zadev javnega pomena, pošteno predstavljanje različnih stališč in občutek za skupno dobro. Nepristranska komunikacija zahteva načelnost, pogum in odločnost, ki ne klone pod težo števila informacij, ter se ne zadovolji le z delnimi ali začasnimi resnicami.
Prosimo Boga, da bi tudi naši mediji znali vedno delovati po teh načelih.

Naročajmo, prebirajmo še zlati verski tisk. Poslušajmo slovenski katoliški Radio Ognjišče, spremljajmo slovensko katoliško televizijo Exodus. Podpirajmo jih. Bodimo sodelavci za Resnico!

Naslovljeno na vas

ŠMARNICE in god Marije pomočnice kristjanov Marije Pomagaj, 24.5.
V naši župniji so, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri . Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… Na tretjo majniško nedeljo, 21.5. bo pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice, drugače pa bodo pri križu pri cerkvi v Šmatevžu. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!
Hvala vsem, ki se udeležujete šmarnic.

17-23. 7. 2023 (PON 17.7. – NED 23. 7. 2023 – ZAKLJUČNA SV. MAŠA, 10.00) Prijavnice bodo v kratkem na razpolago. Osrednji lik: Hobit. Spremljali bomo, kako najprej z odporom sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega junaka.

Molitev za sinodo
Škof Maksimilijan zelo močno priporoča, naj 31. maja molitve dosežejo vrh, saj papež Frančišek za ta dan prosi in vabi vse vernike sveta, da se združijo v molitvi in daritvi za sinodo. Tajništvo Škofije Celje

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
/upamo, da je med njimi tudi naš Izidor Završnik, zato še bolj molimo/

MAŠNI NAMENI

NED – 21.5.
7. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Veroniko Kunst
16.00 šmarnice pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi

PON – 22.5.
Julija, mučenka
19.00 za +Vero in Alojza Meterc
Ves teden šmarnice

TOR – 23.5.
Renata, spokornica
19.00 za Travnarjeve
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 24.5.
Marija pomočnica
19.00 za +Anico (r. d.) in Radota Drev in sorod.

ČET – 25.5.
Gregor VII., papež
17.00 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
19.00 šmarnice

PET – 26.5.
Filip Neri, duhovnik
19.00 za +Ljudmilo Jelen

SOB – 27.5.
Alojzij Grozde, mučenec
18.00 za +starše Julko in Antona Rovšnik in sorod.

NED – 28.5.
B I N K O Š T I
Anton Julijan, mučen.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Silvota in Majdo Lenko
s posebnim sodelovanjem otrok 2. razreda
16.00 šmarnice pri križu pri cerkvi v Šmatevžu /če pa nas kdo povabil kam drugam, bo sporočeno v nedeljo

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek sodelavcev Karitas bo v petek, ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Dežurni ministranti: šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Anka Trogar; II. Marija Rančigaj, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Oznanila za 6. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.« (Jn 14,15–17.20–21)

BESEDA O BESEDI

»ČE ME LJUBITE, BOSTE SPOLNJEVALI MOJE ZAPOVEDI« Jn 14,15–21

Zanimivo, da Jezus ljubezen povezuje z izpolnjevanjem zapovedi, ali pa preprosto z držanjem besede. »Če me kdo ljubi,« pravi, »bo spolnjeval moje zapovedi«. Danes pri vzgoji radi razmišljamo, da izpolnjevanje pravil ni ravno izraz ljubezni. Izpolnjevanje pravil razumemo kot nujo, nesvobodo ipd. Le kar nekdo svobodno izbira ali čuti, je lahko izraz ljubezni. Tako pogosto sklenemo, da je bolje ne ukazovati oz. zapovedovati, ampak naj človek sam pokaže, kaj hoče oz. koliko mu je do nečesa. Tako najbrž največkrat ne dosežemo prav veliko. Stvari niso narejene ne iz zapovedi, ne iz ljubezni.
Jezus se ne boji govoriti, da se ljubezen kaže tako z izpolnjevanjem zapovedi kot z držanjem besede. »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi« in nadaljuje: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede.« Zakaj tako? Verjetno manjka naši logiki pomembno dopolnilo, ki ga najdemo v današnjem evangeliju. Jezus pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.« Jezus, ki kot Bog ne potrebuje kritja za svojo besedo ali zapoved, se vendarle sklicuje na Očeta. Tako nam pove, da tega ne dala zaradi sebe, ampak iz popolnega zaupanja Očetu, iz ljubezni do njega. S tem nam kaže na vrednost vsake besede ali ukaza. Vse ima vrednost v Očetu, v Bogu. Ljubiti je mogoče, če bomo iskali besedo, ki temelji v Bogu, če bo delal vsak, kar mu »paše« ni mogoče niti priti skupaj niti ljubiti. Tako lahko razumemo prvo nalogo ljubezni – iskati temelj zanjo v Očetu oz. v izpolnjevanju Očetove volje.
Drugo, kar lahko spoznamo ob poudarku o ljubezni, ki sloni na zapovedi, je, da Jezus vidi ljubezen mogočo le, če besedo vzamemo zelo zares. Beseda ni nekaj, kar se izpolni ali ne. Beseda ni nekaj, kar lahko slišim ali ne. Beseda je Bog in Bog je beseda, med ljudmi pa pomeni, beseda je človek in človek je beseda. Če vzamem zares besedo, vzamem zares tako človeka kot Boga, če ne, ne jemljem zares niti enega niti drugega. Ljubiti pomeni vzeti besedo zares. (po: E. Mozetič)

6. velikonočna nedelja

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – v nedeljo, 14. maja

Praznik prvega svetega sv. obhajila je zlati dan za prvoobhajance, velik dan za njihove domače, njihove krstne botre, pa tudi za prijatelje in znance. Je pa tudi pomemben dogodek za vse župnijsko občestvo. Ga tako tudi doživljamo? Ali pa je zgolj lep običaj, brez duhovne vsebine in globine? Večina najbrž le doživlja dotik Božje ljubezni. Najpomembneje pa je, da lepo doživljajo današnji dan prvoobhajanci sami. Gotovo je v njih veliko iskrenega zaupanja in vdanosti Bogu, saj nam jih Jezus daje vsem za vzor, ko pravi, da naj postanemo kakor otroci, če želimo priti v Božje kraljestvo. Zato je prav, da vsi, ki smo bili prvoobhajanci pred leti ali desetletji, podoživimo tisti srečni dan in poživimo prvotno ljubezen do Jezusa Kristusa.
Prvoobhajancem – člani našega občestva z veseljem čestitamo! To pa so: Rene C., Manca G., Tinkara K., Anej K., Nika L., Lenart L., Nik M., Tilen O., Tilen P., Julija R., Kristina Š., Nace Š., Zala Z. Želimo, da boste dogodek prvega sv. obhajila zaznali, prav tako vaši starši, kot pomemben prehod v novo dobo vašega duhovnega življenja: odslej boste polnopravni udeleženci pri najsvetejšem dogajanju—sv. maši in boste lahko prejemali njen sad—sv. obhajilo, če boste le pripravljeni nanj. Odslej boste blagrovani povabljenci na Božjo gostijo. Čim večkrat se vabilu odzovite!
Še lepše pa vam bo v cerkvi, če boste dejavni med bogoslužnimi sodelavci. Že v času priprave ste se vsi srečali z ministriranjem, zdaj pa se bo, upamo, vas večje število vključilo v ministrantske vrste. Ministrantska skupina vas bo z veselje sprejela. Obveznosti pa tudi ne bodo predstavljale kašne obremenitve: ob nedeljah naj bi tako prihajali k sv. maši, potem pa vsaka dobra dva meseca en teden dežurstva.
Zelo hvalevredno in priporočljivo je tudi petje v otroškem zboru.
Zahvala staršem, ki svoje otroke spremljate na poti z Jezusom, hvala starim staršem, botrom in vsem, ki dajete otrokom dober zgled in zanje molite. Vsi se veselite tega, kar je Jezus danes storil vašim otrokom!

Naslovljeno na vas

ŠMARNICE

V naši župniji so, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri. Pozor! V drugi polovici tega tedna izjemoma ob 18.00 uri. Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… Na drugo majniško nedeljo nas bodo sprejeli pri Mahorjevi (Bitenčevi) kapeli v Zaklu, za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!
Hvala vsem, ki ste se v prvi polovici maja udeleževali šmarnic. V tem tednu pa naj bi prvoobhajanci in vsemi svojimi podaljšali praznovanje.

17-23. 7. 2023 (PON 17.7. – NED 23. 7. 2023 – ZAKLJUČNA SV. MAŠA, 10.00) Prijavnice bodo v kratkem na razpolago. Osrednji lik: Hobit. Spremljali bomo, kako najprej z odporom sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega junaka.

Pozdravljeni.
Škof Maksimilijan in Tajništvo sinode Škofije Celje so pripravili kratka besedila za poživitev molitve za sinodo in sinodalno pot naših občestev.
Škof Maksimilijan zelo močno prosi in priporoča, da jih vključite v vaše majniške šmarnične pobožnosti in da se potrudite, da dosežejo čim več ljudi, zato pripravite tudi vaše sodelavce, ki npr. vodijo šmarnice po kapelah in vaseh, da jih bodo uporabili z namenom žive molitve za sinodalno pot.
31. maja pa naj molitve dosežejo vrh, saj papež Frančišek za ta dan prosi in vabi vse vernike sveta, da se združijo v molitvi in daritvi za sinodo.
Lep pozdrav.                                                           Klemen Sitar, tajništvo Škofije Celje

Starši podarjajo otrokom otroški molitvenik Vrata k Bogu in in obhajilni simbol – evharistični križ, stari starši, botri in udeleženci praznovanja lahko zanje nabavite tukaj: rožni venček, otroško Sveto pismo, Svetopisemske zgodbe za otroke in še kaj. .. Denar ni ravno primerno darilo za to.

MAŠNI NAMENI

NED – 14.5.
6. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse verne rajne
10.00 slovesnost prvega sv. obhajila
za vse župljane—zlasti prvoobhajance
16.00 šmarnice pri Mahorjevi kapeli/Zakl

PON – 15.5. prošnji d.
Izidor, kmet
19.00 za +teto Zinko in vse Grabnarjeve
Ves teden šmarnice

TOR – 16.5. prošnji d.
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec
19.00 za +Janeza Jelena (god)
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 17.5. prošnji d.
Jošt, puščavnik
7.30 za +Zofijo Vasle
19.00 šmarnice brez sv. maše

ČET – 18.5.
GOSPODOV VNEBOHOD
Erik, kralj
7.30 za +Franca (r. d. ) in Milko Rančigaj
18.00 za +Marijo Minko) Kunst

PET – 19.5.
Urban I., papež
18.00 za +Ivana Novaka

SOB – 20.5.
Teodor, škof
18.00 za +Elizabeto Obreza

NED – 21.5.
7. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Veroniko Kunst
16.00 šmarnice pri križu pred cerkvijo v Grajski vasi /če pa nas kdo povabil kam drugam, bo sporočeno v nedeljo

V tem tednu: prošnji dnevi, praznik Jezusovega vnebohoda

Dežurni ministranti: šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Elza Vasle; II. Simeona Rakun, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila za 5. velikonočno nedeljo

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.« (Jn 14,6–7.11–12)

BESEDA O BESEDI

»VERUJTE MI, DA SEM JAZ V OČETU IN OČE V MENI« Jn 14,1–12

Jezus pravi: Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Po meni boste prišli k Njemu. A Filip nadaljuje čisto po človeško: Če praviš, da je dovolj, da poznamo Očeta, nam ga pokaži. Jezus odvrne: Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni.
Jezus gleda na svet z vidika večnosti. Cilj je v nebesih. Vse, kar se dogaja na zemlji, je minljivo in vodi v večno bivališče, pri Očetu. Apostoli pa vztrajajo na človeški ravni, ki jih prepričuje, da je dejstvo le, kar vidijo in otipajo, vse ostalo je uganka. Pričakujejo, da jim nariše pot v večnost, da jim opiše večnost in jim pokaže Očeta. A tako ne bo šlo, pravi. Dovolj jim mora biti, da je on tu, On, ki gleda v večnost, On, ki o njej govori, On, ki tja odhaja in s svojimi deli oznanja, da je nebeško kraljestvo že tu na zemlji.
Če hočemo torej slediti Jezusu v večnost, se moramo navzeti njegovega načina življenja. Mi pa bi se radi utaborili. Postavili bi šotore in tu ostali. Radi bi imeli resnico v oblasti. Kar spoznamo enkrat, naj bo za vedno. Kdo se bo neprestano učil, razmišljal, iskal. Radi bi zajemali življenje z veliko žlico, da bi že tu užili vso polnost življenja. In ker tu vse hitro mine, je potrebno iskati ponovljive užitke. Težko nam je sprejeti, da je tu na zemlji vse le prehod na ono stran. Težko gledamo naprej, kam nas nekaj pelje, kaj je v ozadju edine resnice, kam takšno ali drugačno življenje pripelje.
Če hočemo slediti Jezusu, ki je pot, resnica in življenje, se moramo najbrž dobro zavedati dveh pasti, ki sta zagotovo vedno nastavljeni. Prvo past lahko strnemo v geslu: uživaj, dokler moreš. Drugo past lahko strnemo v geslu:  kar je preskušeno, je dobro. V prvi pasti se zadovoljimo z iskanjem prijetnega in se ne premaknemo z mesta, takoj ko doživimo nekaj lepega. Po drugi pasti pa prisegamo na že preskušeno in doživeto in obtičimo na mestu, pri svojem prav in v varnih okvirih življenja. (po: E. Mozetič)

5. velikonočna nedelja

Saj ste vendar živi kamni.
Zato se vgrajujte v duhovno stavbo,
tako da boste sveto duhovništvo
in boste darovali duhovne daritve,
ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. (1 Pt, 2,5)

Cerkev – čeprav se nam naše skupnosti včasih zdijo ravno to – ni hiša v najemu: plačaš najemnino, izpolnjuješ obveznosti glede rednega vzdrževanja in nihče te ne more gnjaviti.
Cerkev je duhovna stavba, zgrajena iz živih kamnov.
Dejansko je Cerkev samo tisti, ki postane njen živi sestavni del.
Cerkev je znamenje Božjega kraljestva, raja, ki pa ni nekakšen zabaviščni park, za katerega moraš plačati vstopnico, temveč novo mesto, v katerega smo sprejeti samo pod pogojem, da smo primerni kamni za njegovo gradnjo.
Za raj se ne pripravlja tisti, ki si nabira celo premoženje maš, molitev in darov, da bi plačal vozovnico, temveč tisti, ki dodobra odbrusi vse grbine sebičnosti in oblikuje samega sebe, da bi postal primeren kamen za zidavo tega novega mesta, kjer je Bog vse v vsem in kjer je edini zakon ljubezen.
V cerkev ne hodimo. Cerkev postanemo. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

ŠMARNICE

Ves cvetoči mesec maj je namenjen tudi posebnemu češčenju najlepše cvetlice raja — Jezusove in naše nebeške Matere Marije z lepo ljudsko pobožnostjo šmarnicami. V naši župniji bodo, kot smo navajeni, ob delavnikih skupaj s sv. mašo ob 19.00 uri . Ob nedeljah pa ob 16.00 na prostem pri kakšnem znamenju, kapelici, križu… na drugo majniško nedeljo nas bodo sprejeli pri Mahorjevi (Bitenčevi) kapeli v Zaklu, za naslednje nedelje pa prosimo, da sporočite župniji, kje imate tak primeren kraj in ste ga pripravljeni katero nedeljsko popoldne odstopiti za šmarnice. Vabljeni vsi – odrasli, mladi in otroci! Po Mariji k Jezusu!
Hvala vsem, ki ste se v prvem tednu udeleževali šmarnic v tem tednu pa se naj število pomnoži, zlasti s prvoobhajanci in vsemi njihovimi.

Naslovljeno na vas

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA – v nedeljo, 14. maja ob 10.00 uri

Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali.
To je veliki dan za prvoobhajance, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Dragi bodoči prvoobhajanci! Bog ve, da je tokrat število trinajst – toliko vas je kandidatov – srečna številka. Na prvi petek v maju ste pristopili k prvi sv. spovedi. Prizadevajte si, da boste ohranili čisto dušo in srce za nedeljsko srečanje z Jezusom. Misli in hrepenenja usmerite v to, manj pa v postranske stvari tega praznovanja. Molili bomo za vas.

17.-23. 7. 2023 (PON 17.7. – NED 23. 7. 2023 – ZAKLJUČNA SV. MAŠA, 10.00)
Prijavnice bodo v kratkem na razpolago. Osrednji lik: Hobit. Spremljali bomo, kako najprej z odporom sprejme svojo poklicanost, nato pa se preko dotikov Božje previdnosti in svoje lastne vztrajnosti gradi v srčnosti in zraste v neslutenega junaka.

»Marija je pred nami kot znamenje tolažbe, opogumljanja, upanja. Marija nam pravi: ‘Upaj si tvegati z Bogom! Poskusi! Ne boj se! Opogumi se in tvegaj z vero! Opogumi se in tvegaj z dobroto! Bodi pogumen in tvegaj čisto srce! Skleni zavezo z Bogom in videl boš, da bo prav zaradi tega tvoje življenje postalo široko in razsvetljeno; ne dolgočasno, temveč polno neštetih presenečenj, kajti neskončna Božja dobrota se nikoli ne izčrpa.
Z otroškim zaupanjem se obrnimo na Marijo, da bi z njeno pomočjo napredovali v ljubezni ter iz svojega življenja naredili hvalnico Očetu po Sinu v Svetem Duhu.« Benedikt XVI.

MAŠNI NAMENI

NED – 7.5.
5. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Pavlo Polak
Šmarnice pri Mlinarjevi kapeli/Gomilsko

PON – 8.5.
Bonifacij, papež
19.00 za +Baševe
Ves teden šmarnice

TOR – 9.5.
Pahomij, puščavnik
19.00 za +Ano Slakan
Slavljenje – Bog je ljubezen

SRE – 10.5.
Job spokornik
19.00 za +Katarino in Silvota Korun in sorodnike

ČET – 11.5.
Aleksander, papež, mučenec
19.00 za +Marto Kunst –oblet.

PET – 12.5.
Pankracij, mučenec
19.00 za +Slavko in Jožeta Tiselj

SOB – 13.5.
Fatimska Mati Božja
19.00 za +Ano Pristalič (r. d.) in vse njene

NED – 14.5.
6. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse verne rajne
10.00 slovesnost prvega sv. obhajila
za vse župljane—zlasti prvoobhajance
16.00 šmarnice pri Mahorjevi kapeli/Zakl

V tem tednu: bo priprava na slovesnost prvega sv. obhajila
Priprava za ministrante za v nedeljo bo v petek po šmarnicah.

Dežurni ministranti: Jan in Alen Griguljak in drugi šmarničarji
Bralci v nedeljo: I. Naj bodo na razpolago tisti, ki bodo zjutraj pri maši; II. Starša prvoobhajancev
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev