Župnijski gospodarski svet (ŽGS)

To je župnijska je posvetovalno in delovno telo novejšega datuma. Župniku naj bi kot svetovalno telo pomagal v sodelovanju s cerkvenimi ključarji in z župnijskim pastoralnim svetom skrbeti za gospodarski položaj župnije. Za člane je zaželena strokovna usposobljenost in življenje po evangeliju. Potrebni so posebej tam, kjer je zaradi majhnega števila cerkva tudi malo cerkvenih ključarjev. Kjer je samo župnijska cerkev, sta le dva.

Pri nas ŽGS sestavljajo cerkveni ključarji (8), katerim je pridružen nekdanji dolgoletni cerkveni ključar. Je pa naš ŽGS zelo odprt za zunanje sodelavce, ki so mu v pomoč s strokovnimi nasveti.