Oznanila za 30. nedeljo med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« (Mt 22,36–40)

BESEDA O BESEDI

KDOR GOREČE LJUBI Mt 22,34–40

V današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, ker se nam mudi, da bi čim več zaslužili, čim več imeli, da bi iz življenja čim več iztisnili, veliko govorimo o ljubezni do sočloveka, ki pa nam največkrat ostane tujec. Tudi Jezus je govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da za sočloveka kaj žrtvujemo. Če je treba, tudi svoje življenje. To je rekel in z dejanjem tudi pokazal. Svoje trdoglave učence je prepričeval, da morajo tudi oni tako delati, če hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam.
Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. Pomen te zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. Toda rajši so se spuščali v drobnarije in izdelali številne moreče predpise. Tudi mi, ki nam sveti zgled darujoče ljubezni našega velikega brata Jezusa in nas krepi njegova milost, se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se postimo, da molimo, da hodimo k maši, da opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od časa do časa prižgemo svečko pred kipom Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega razreda! Doma pa se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo vzgojo v družini, odnos z zakoncem, slabo skrbimo za vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a vse to nič ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel Jezus na farizeje. »Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu ne daste – svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi.
Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober in pošten, da nikomur ne delaš krivice. To je polovica največje zapovedi in tako ravnanje je pravilno, vendar mora najti hrano in oporo v njeni drugi polovici – ljubi svojega Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad seboj, ki mi daje pravo modrost, ki mi pravi, da je on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje med seboj bratje, bom prej ali slej doživel razočaranje nad ljudmi. Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki dviga naš pogled kvišku in ga razširja k sočloveku. (po: S. Čuk, Misli srca)

30. nedelja med letom — žegnanjska

Danes je žegnanjska nedelja, ko se spominjamo posvetitve naših cerkva. To so sveti prostori, saj smo tu priče Jezusovemu darovanju pri sveti maši. Tu prejemamo Jezusa v sveti evharistiji. V cerkvi je podeljenih večina zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu za naše cerkve, pa tudi za vse cerkve sveta, kjer se lahko mi, njegovi učenci, vselej srečujemo z njim. (po: Uvodi pri nedeljskihsv. mašah – leto A)

Zahvala pa tudi vsem, ki ste v zadnjem letu kar koli dobrega storili, darovali za kritje stroškov obnovitvenih del, cerkvenim ključarjem naših cerkva, urejevalkam in krasilkam naših svetišč, vsem, ki s sodelovanjem prispevate k lepoti bogoslužja — gospodu Simonu, gospej Vesni in pevcem vseh zborov, oziroma glasbenih skupin, ministrantom, bogoslužnim bralcem, vsem, ki obiskujete nedeljske ali delavniške sv. maše, …! Bog vam povrni! Kako žalostna je ta praznina v cerkvah v teh epidemioloških razmerah. Še bolj žalostna pa bi bila, če bi bila zaradi virusa naše brezbrižnosti in mlačnosti. Ni brez osnove skrb, da se bodo nekateri v sedanjih okoliščinah še bolj odvadili hoditi v cerkev. Upamo pa lahko tudi, da bo precej takih, ki zdaj pogrešajo sodelovanje pri bogoslužju v živo skupaj z zbranim občestvom, da bodo to znali potem še bolj ceniti. Kaj bo posledica te preizkušnje—tega udarca je odvisno od vsakega izmed nas; pesnik pravi, »če sem steklo se zdrobim, če sem kremen, se zaiskrim«. Svetniki se niso le zaiskrili, ampak zažareli za vso večnost.

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
/med njimi –na čelu/ naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen

Naslovljeno na vas

Popolni odpustek podaljšan na ves november
Apostolska penitenciarija po posebnem pooblastilu njegove svetosti papeža Frančiška z veseljem odreja in odloča, naj letos v izogib zbiranjem tam, kjer bodo prepovedani:
a) popolni odpustek za vse, ki bodo obiskali pokopališče in molili za pokojne, čeprav samo v duhu, ki ga predpis določa samo za posamezne dneve od 1. do 8. novembra, se lahko prenese na druge dneve istega meseca vse do njegovega konca. Ti dnevi, ki jih posamezni verniki svobodno izberejo, so lahko med seboj tudi ločeni;
b) popolni odpustek 2. novembra, določen ob obhajanju spomina na vse verne rajne za tiste, ki pobožno obiščejo cerkev ali kapelo in tam zmolijo očenaš in veroizpoved, se lahko prenese ne samo na prejšnjo ali naslednjo nedeljo ali na dan Vseh svetih, ampak tudi na drug dan meseca novembra po svobodni izbiri posameznih vernikov.
Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz resnih razlogov ne morejo oditi od doma, na primer zaradi omejitev, ki jih za čas pandemije naloži pristojna oblast, da bi preprečila, da bi se številni verniki zgrnili na svete kraje, bodo lahko prejeli popolni odpustek, če se bodo le duhovno združili z vsemi drugimi verniki, če bodo popolnoma nenavezani na greh in bodo imeli namen, da bodo, takoj ko bo mogoče, izvršili ostale tri običajne pogoje (zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), pred podobo Jezusa ali blažene Device Marije zmolili pobožne molitve za pokojne, ki so ljudem najbolj pri srcu, ali se bodo zadržali v meditativnem branju enega od evangeljskih odlomkov, ki jih ponuja bogoslužje za pokojne, ali bodo opravili delo usmiljenja, ko bodo Bogu darovali bolečine in nevšečnosti svojega življenja.

Lepo in prav bi bilo, da bi se svojih rajnih spomnili z naročilom sv. maše zanje. Tudi sedaj se prav tako opravljajo, čeprav ni možno sodelovanje kot je običajno. Lani je bilo vpeljano naročanje molitvenih spominov za Dan vseh svetih. Letos pa darujte kar za sv. maše. Priporočen dar za sv. mašo je 20.00 eur, a če kdo težko da toliko, lahko da manj ali pa tudi nič, bo sv. maša po njegovi želji opravljena. Zdaj lahko zaradi izogibanja stikov naročilo z darom oddate v župnijski poštni nabiralnik, ali pa naročite po telefonu, mašni dar pa boste dali kasneje. Bog povrni!

MAŠNI NAMENI

NED – 25.10.
30. ned. med letom – žegnanjska nedelja
Krispin, mučenec
Dan suverenosti –d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 do 11.00 osebna molitev, priložnost za spoved in obhajilo /do 6 ljudi

PON – 26.10.
Lucijan in Macijan
17.00 za žive in rajne dobrotnike

TOR – 27.10.
Sabina Avil., mučenka
17.00 za +Marijo Sovinc

SRE – 28.10.
Simon in Juda Tadej
17.00 za +starše Cirar in sorodnike

ČET – 29.10.
Ermelinda (Linda), dev.
17.00 za +Franca Kneza

PET – 30.10.
Marcel, mučenec
17.00 za +Ivanko Grah

SOB – 31.10.
Bolfenk (Volbenk), škof
Dan reformacije –d.p.d.
17.00 za +Ivana Rančigaja

NED – 1.11.
V S I   S V ET I
Vigor, škof
Dan sp. na mrtve–d. p.
7.00 češčenje
7.30 za +Viktorja in vse Vovkove
8.30 do 9.30 priložnost za spoved in obhajilo /6 ljudi
10.00 za vse župljane—žive in rajne (v Šentrupertu)
18.00 molitev rožnega venca za rajne

V tem tednu
So šolske in veroučne počitnice. Vsi trije veroučitelji voščimo vsem veroučencem, kljub tem čudnim okoliščinam, lepe, zdrave ter blagoslovljene počitnice!
Praznikom, ki so v bistvu verski, dajte tudi duhovno vsebino— molitev, spremljanje sv. maše preko ekranov, …

Oznanila – 29. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,18–21)

BESEDA O BESEDI

VSI SMO MISIJONARJI Mt 22,15–21

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.
Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.
Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! (po: S. Čuk, Misli srca)

29. nedelja med letom — misijonska

MISIJONSKA NEDELJA
Letošnje obhajanje misijonske nedelje bi potekalo to nedeljo, 18. oktobra 2020. letos je zaradi koronskih ukrepov ne bomo mogli obhajati kot smo jo običajno. Vsako leto ste pri mašah velikodušno darovali znatno vsoto za potrebe misijonov. Tudi to bo to nedeljo odpadlo, pa upamo, da bomo to kakšno nedeljo v prihodnje nadoknadili. Kar ste za to nedeljo namenili prihranite, pa morda v tem času še kaj naraste
Lahko bomo pa namenili nekaj časa misli na misijone, molili za misijonarje, kaj o njih prebrali, se morda odločili za naročilo misijonskega glasila Misijonska obzorja /naročnina samo 9 evrov/ – tudi na ta način podpiramo širjenje misijonske zavesti med nami.
Tudi Osrednje praznovanje misijonske nedelje za Slovenijo letos zaradi epidemije COVID-19 odpade.

Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju. 

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO SLOVENSKIH MUČENCEV
(med njimi –na čelu) naš Izidor Završnik
Nebeški Oče, v božjih služabnikih, slovenskih mučencih, si nam razodel zgled ljubezni do Kristusa in doslednega življenja po evangeljskih načelih, za katere so živeli in delovali vse do svojega pogumnega pričevanja v smrti. Njihova kri naj bo resnično seme za našo zvestobo, edinost in spravo. Podeli nam milost, da tudi vesoljna Cerkev prizna to njihovo junaško pričevanje vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Naslovljeno na vas

Krsti
Od 1. avgusta dalje niso bili objavljeni naši novokrščenci, pa naj bo to danes nadoknadeno. Od takrat do danes so prejeli zakrament sv. krsta naslednji:
23. avgusta Bastian Fridrih z Gomilskega 82.
30. avgusta Mik Lukanc iz Grajske vasi 49.
27. septembra Ema Kovačič z Gomilskega 71 d.
4. oktobra Mark Kozelj iz Šentruperta 34
11. oktobra Lara De La Cruz Skok iz Šentruperta 18
Župljani se jih veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Pogreb
V soboto, 17. oktobra smo se na gomilskem pokopališču (v cerkvi se, žal, nismo mogli) poslovili od pokojnega Ivana Rančigaja z Gomilskega 49, ki se mu je po dolgotrajni bolezni iztekla pot zemeljskega življenja. Za vsa dobra dela naj ga Bog nagradi.

Novi ukrepi zaradi korana virusa (Slovenska škofovska konferenca)
1. Vse sv. maše, ki so oznanjene, so darovane zasebno, brez navzočnosti vernikov.
2. Krsti in poroke niso dovoljene.
3. Pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju državnih navodil.
4. Verouk je za vse razrede na daljavo.

Starše in veroučence prosimo, da so pozorni na pošto (tudi e-pošto), ki jo bodo dobivali od katehetov. Zelo bi jim koristila Mavrica ali Najst.

Dosledno naj se upošteva, prosimo, zaščitne ukrepe: uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, medsebojna razdalja (razen oseb istega gospodinjstva).

Župnijska cerkev na Gomilskem bo odprta za molitev med tednom vsak dan eno uro pred sv. mašo, ob nedeljah pa bo od 10. do 11. ure priložnost za sv. spoved in obhajilo /do 10 oseb/.

MAŠNI NAMENI

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike

PON – 19.10.
Pavel od Križa, duhovnik
18.00 za +Ljudmilo in Alojza Lukman

TOR – 20.10.
Irena, mučenka
18.00 za veroučence in verouk nadomu

SRE – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
18.00 za +Ivana Rančigaja -osmina

ČET – 22.10.
Janez Pavel II., papež
18.00 po namenu darovalca

PET – 23.10.
Severin, škof
18.00 za +Marijo in Ivana Mahor

SOB – 24.10.
Anton Marija Claret, redovni ustanovitelj
18.00 za +Julijano in Alojza Slemenšek in Jurija Zorko

NED – 25.10.
29. ned. med letom – žegnanjska nedelja
Krispin, mučenec
Dan suverenosti –d. p.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo /do 10 ljudi

V tem tednu
Bo versko življenje zaradi zdravstvenih ukrepov osredotočeno na dom in družino. Naj poživitev verskega življenja ne bo izgubljena priložnost.
Bralci: v nedeljo: ///
Dežurni ministrant(ka): ///
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: ///

Oznanila – 28. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.  (Mt 22,8–10)

BESEDA O BESEDI

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO Mt 22,1–14

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ”svojo gostijo.” Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ”vabilo na gostijo” kot pa ”domači”. – Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleči. O tem govori zadnji del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ”notranjo obleko” srca, duha. – Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil … Vse premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot del Božje šole, priprave na ”gostijo z izbornimi jedili”. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja v en dan. – V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!. (povzeto po: www.lemont-svs.org/)

28. nedelja med letom

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6)

»Kakšen je raj?«

Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je.
Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega vzdušja in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje.
Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas čaka. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Gospod, hvala, ker si nas povabil. Ne dopusti, da bi nas udeležba pri sveti maši pustila nespremenjene. Naj naše življenje usmerja vera, naša dejanja naj navdihuje ljubezen. In naše korake naj vodi upanje, da bomo nekoč zagotovo prišli k tebi. Amen. (po: Uvodi pri nedeljskih sv. mašah – leto A)

Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.«

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

Prvo sv. obhajilo

Današnji dan naj bi bil z zlatimi črkami zapisan v srca naših prvoobhajancev. Prvikrat so bili med povabljenimi k Božji gostiji, prvič so bili na ta edinstven način z Jezusom. Temu dogodku pa daje poseben pomen dejstvo, da se je zanje začela nova doba prijateljevanja z Jezusom, saj bodo sedaj pri vsaki sv. maši med povabljenimi na Jagnjetovo gostijo, če bodo le iz svoje strani izpolnjevali pogoje za prejem sv obhajila. Vsaj od časa do časa se bodo še temeljiteje pripravili s obhajanjem zakramenta sprave—sv. spovedi h kateri so zadnji petek prvič pristopili. Obojega naj bi bili v življenju čim večkrat deležni!

DRAGI NAŠI PRVOOBHANCI –
Vita, Zala, Bor, Živa, Nik, Nino, Nika, Tadej, Eva, Stella, Sofia, Jaka, Tinkara, Katarina, Zala (op.: imena so zapisana po abecednem redu priimkov) – vsi tukajšnega cerkvenega občestva vam iz srca čestitamo! Prav tako vašim staršem in vsem domačim. Z vami se veselimo in vam želimo srečno prijateljevanje z Jezusom. Po zakramentu sv. spovedi pa naj bi odpirali svoja srca Božji ljubezni, ki je bila z grehom zavrnjena. To bo vir osrečujočega notranjega miru v duši.
Želimo vam tudi lepo, veselo, zdravo praznovanje v krogu vam najljubših! Kljub neprijaznemu vremenu čim več svetlobe v doživljanju, saj je Bog sonce, ki nikoli ne zaide.
Potem pa vas vabimo, da se čim večkrat — v kolikor bo mogoče vsako nedeljo — srečamo v cerkvi zbrani okrog oltarja in se okrepimo s Kruhom življenja!

Iskrene čestitke tudi Maticu, ki je preteklo nedeljo prejel zakrament poslanstva Kristusovega pričevalca—sv. birmo.

Marija, Mati Cerkve, spremljaj naše slavljence
in jih podpiraj pri njihovi mladostni in veseli hoji za Jezusom.
MAŠNI NAMENI

NED – 11.10.
28. ned. med letom
Janez XXIII, papež
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove svojce
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA, sv. krst

PON – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec
18.00 za +Ano Pristalič in vse njene

TOR – 13.10.
Venancij, opat
18.00 za +starše Dobnik in vse njune

SRE – 14.10.
Kalist I., papež, mučen.
18.00 za +Jožico Košir

ČET – 15.10.
Terezija Velika (Avilska) dev., cerkvena učiteljica
18.00 za +Franca Kneza (v Šentrupertu)

PET – 16.10.
Marjeta Marija Alakok, devica, redovnica
18.00 za +Hedviko Petek

SOB – 17.10.
Ignacij Antijohijski, škof, mučenec
18.00 po namenu darovalca

NED – 18.10.
29. ned. med letom
Misijonska nedelja
Luka, evangelist
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Franca in Marijo Lončar ter župnika Jožeta in sorodnike
Pri mašah darovanje za misijone

V tem tednu
V soboto romanje župnijskih sodelavcev na Goro Oljko ob 9. uri izpred župnišča z osebnimi avtomobili. Sporočite voditelju(-ici) svoje skupine.

Bralci: v ned.: I. Sonja Mandelc, Jure Vasle II. Jan Juhart, Nika Šlander
Dežurni ministrant(ka): Urška Rančigaj, Neža Rožič Kelenberger
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 27. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21,42–43)

BESEDA O BESEDI

JE MOJE KRŠČANSTVO RODOVITNO? Mt 21,33–43

»Zato vam pravim: vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« S to sodbo se zaključi prilika o hudobnih vinogradnikih, ki jo je Jezus na predvečer svojega trpljenja povedal judovskim velikim duhovnikom in starešinam. Zaradi trdnega prepričanja, da so Božji izvoljenci, ker imajo njegovo postavo »v mezincu«, niso hoteli sprejeti Jezusa, Božjega Sina. Ta je bil zadnji klicar, poslan od Gospodarja vinograda z naročilom, naj oddajo pridelek: sad življenja po »največji zapovedi« – ljubezni do Boga in do bližnjega. Evangelist Matej pove, da so v priliki duhovniki spoznali, da govori o njih, in bi ga umorili, če se ne bi bali ljudstva. Bilo pa je že trdno sklenjeno, da tega zoprnega »izterjevalca« sadov Božjega vinograda spravijo s poti. – »Brez dvoma je prilika o hudobnih vinogradnikih povedana glede na ravnanje Izraela v odrešenjski zgodovini: služabniki, ki jih je gospodar vinograda poslal, da bi prejeli pridelek, so prav gotovo preroki,« razlaga Hans Urs von Balthasar, eden največjih katoliških teologov 20. stoletja. »Vendar te prilike ne bi bilo v Novi zavezi, ko ne bi zadevala Cerkve. Le-ta je, kot pravi sklepna beseda, tisto ljudstvo, kateremu bo izročeno Božje kraljestvo, odvzeto Izraelu, z namenom, da bi Bog končno vendar dobil pričakovani pridelek. Vprašajmo se, če ga resnično dobi od Cerkve, takšne, kot jo predstavljamo.« – »Prišla je ura, da izpovemo svoj greh: živimo preveč lagodno in mirno za kamnitimi zidovi naših cerkva. Preveč radi mislimo, da je dovolj biti pri maši, sodelovati pri bogoslužju, od časa do časa pokazati neko navidezno spokornost, položiti kovanec na dlan reveža, se držati treh ali štirih zapovedi. Povem vam, da Bog od nas kristjanov zahteva veliko več, neskončno več. To naše pozunanjeno krščanstvo, krščanstvo iz navade in preračunljivost, ni pravo krščanstvo, temveč samo senca in krinka krščanstva.« (Ignazio Silon). (po: S. Čuk)

27. nedelja med letom

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. (Flp 4,8)

Včeraj je bila cerkev polna, tako polna, da klopi in stolov ni bilo dovolj za vse. Pri blagoslovu na koncu maše sem pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, možje, žene, starejši in ta duhovnik iz cerkve vrnili v svoje hiše, stanovanjske bloke, na ulice, v službe, v bifeje, na avtobuse z odločno mislijo, da bodo delali vse, kar je dobro, lepo, pravično, hvalevredno, kaj bi se zgodilo?
Gospod, naš konec dežele bi se kar naenkrat spremenil, kakor tisti cvetovi, ki se odprejo v trenutku, ko jih obsije sončni žarek.«
Nato sem pomislil na vse cerkve po naši domovini in po svetu, najbrž ravno tako polne kakor naša. Mislil sem si: »Če bi vsi kristjani šli iz vseh cerkva s trdim sklepom, da bodo delali vse tisto, kar je dobro, lepo, ljubeznivo …, kaj bi se zgodilo? Ves svet bi se naenkrat spremenil.«
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cerkve in zgodilo se ne bo nič. Prav nič.
Gospod, kdo nam je vtepel v glavo, da biti kristjan pomeni slaviti tebe kot mogočnega tu notri in pričevati zate kot neznatnega tam zunaj? (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja življenjskega smisla, cilja, upanj in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi, kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo druge. Učimo se živeti drug z drugim. Učimo se živeti za Drugega. Kakor pšenični klas.
Pravični in usmiljeni Oče! Vedno bediš nad svojo Cerkvijo. Ne zapusti vinograda, ki ga je zasadila tvoja desnica. Neprestano ga neguj in blagoslavlja z roso svoje milosti, da bo obrodil bogate sadove za večnost. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. (po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« (Nadškof dr. Alojzij Šuštar)

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca.
Pridružite se skupni molitvi rožnega venca četrt ure pred mašami — ob nedeljah in delavnikih. Molite pa tudi po domovih vsaj kakšno desetko na dan.

Prvo sv. obhajilo bo v nedeljo, 11. oktobra (upamo). 15 kandidatov hrepeni, pričakuje in se pripravlja na zlati dan svojega življenja. Naj se dviga klic v nebo: »Pridi, ljubi Jezus, pridi mi v srce, naj bo skoraj srce moje dom prijeten tvoj
Spremlja naj jih vse občestvo, zlasti pa njihovi svojci—tudi z molitvijo!
Žal pa bo letos marsikaj drugače. Že to, da je dan te pomenljive župnijske slovesnosti prenesen iz najlepšega meseca v letu—meseca maja v jesenski oktober, pomeni vsaj na zunaj »lepotno napako tega praznovanja« pa upamo, da bo toliko več svetlobe in topline v naših dušah. Tudi bo omejeno število tistih, ki bodo pri slovesnosti navzoči v cerkvi. Veste, da smo doslej vabili in celo prosili, da bi se udeležili prav te sv. maše v čim večjem številu. Letos pa mora biti zaradi teh zdravstvenih ukrepov omejeno število navzočih v cerkvi in sicer samo na prvoobhajance, njihove starše in njihove domače. Vsi bi morali biti zunaj cerkve, zato naj bi prišli k maši raje v soboto zvečer ali v nedeljo k prvi maši. To naj bi vsak razumel in to sprejel iz ljubezni kot žrtev darovano za naše drage slavljence. Se pa času prvoobhajilnega bogoslužja v duhu pridružite z mislijo na prvoobhajance in molitvijo zanje.

Romanje župnijskih sodelavcev je predvideno za soboto, 17. oktobra, z osebnimi vozili na Goro Oljko.

MAŠNI NAMENI

NED – 4.10.
27. ned. med letom
Janez XXIII, papež
Začet. tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Ivana in Magdo Mahor, sv. krst

PON – 5.10.
Flora (Cvetka), devica
18.00 Mariji v čast – za izpolnjeno željo

TOR – 6.10.
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzjanov
18.00 za +Marijo Sovinc

SRE – 7.10.
Rožnovenska M. Božja
18.00 za +starše Marijo in Antona Vitanc

ČET – 8.10.
Tajda, spokornica
18.00 za +Sonjo in Borisa Topovšek

PET – 9.10.
Abraham in Sara, svetopisemski osebi
17.00 prva sv. spoved, priložnost tudi za starše, svojce in vse -tuj spovednik
18.00 za +Marijo-oblet. in Ivana Knez

SOB – 10.10.
Danilo (Danijel), škof
18.00 za +Ivana Vaša –oblet.

NED – 11.10.
28. ned. med letom
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Sklep tedna za življenje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove svojce
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

V tem tednu:
Bo v ospredju priprava na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo. Starši prvoobhajancev so po e-pošti obveščeni o programu priprave.
Od tega ponedeljka (5.10.) pa do prestavitve ure na zimski čas, bodo večerne sv. maše ob 18.00 uri. Povejte, prosim, še drugim.

Bralci: v ned.: I. navzoči pri tej maši II. Starša prvoohajancev
Dežurni ministrant(ka): Nejc in Matevž Lapuh
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev