Peš romanje na Brezje 2015

Srečanje ministrantov 2013

Župnijsko romanje na Trsat

Župnijsko romanje v  času dopustov nam vsako leto pomaga, da združimo koristno s prijetnim, da ne poskrbimo samo za telo, ampak tudi za dušo. Vsak izlet in potovanje je priložnost, da v srečanju z lepoto stvarstva občudujemo in poveličujemo Stvarnika. Kot romarji pa gremo na pot v prvi vrsti zaradi poživitve duše. Na romanju se srečujemo z Bogom kot svojim Odrešenikom, ne le Stvarnikom., pri tem se opiramo tudi na Marijin zgled in priprošnjo, saj je med našimi postajami skoraj vedno kakšna od Mariji posvečenih cerkva. Tako je bilo tudi letos, ko smo se 3. avgusta podali na župnijsko romanje v sosednjo Hrvaško, k Mariji na Trsatu. To hrvaško romarsko središče, na hribu nad Reko, je bilo v preteklosti priljubljen kraj, kamor je prihajalo veliko slovenskih romarjev. Nadaljuj branje

Telovo 2013


Na praznik Sv.Rešnjega telesa in krvi, se Jezusove navzočnosti med nami še posebej spomnimo in se zanjo zahvalimo. Zaradi slabega vremena letos na praznik ni bilo procesije okrog župnijske cerkve, procesija je bila v nedeljo, 2.6.2013 pri podružnici v Šentrupertu, v nedeljo, 9.6.2013 pri podružnici v Grajski vasi in v nedeljo, 16.6.2013 pri podružnici v Šmatevžu.

ANTON MARTIN SLOMŠEK

Na Slomškovo nedeljo, 23. septembra 2012 je praznovanje jubilejnega Slomškovega leta doseglo svoj vrh s slovesno mašo v mariborski stolnici. Slomškovo leto, ki ga praznujemo ob 150 letnici smrti blaženega Antona Martina Slomška, se končuje 25. novembra letos.

Geslo Slomškovega leta »Svetost prenavlja svet«, ki v sebi združuje misel na Slomškovo svetost in misel blaženega papeža Janeza Pavla II. izrečeno v Mariboru, da je svetost edina sila, ki lahko spremeni svet, naj nam bo stalna spodbuda, da bi ob Slomškovi, na slovenski način uresničeni svetosti, tudi mi zoreli v smeri svetosti, h kateri smo vsi poklicani, saj smo zanjo ustvarjeni. Nadaljuj branje