Ukrepi v zvezi s širjenjem koronavirusa COVID-19 v župniji Gomilsko

V zvezi s širjenjem koronavirusa je Slovenska škofovska konferenca izdala nova izredna navodila, ki smo jim zavezani tudi v župniji Gomilsko. Najdemo jih na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-izvajanje-verskih-obredov-v-casu-epidemije-koronavirusa-covid-19-stanje-11-marec-2020
Poleg tega seveda upoštevamo navodila vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, https://www.gov.si/teme/koronavirus/

V župniji Gomilsko v zvezi s tem sprejemamo naslednje ukrepe:

 1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 
 2. Svete maše po naročenih namenih bodo darovane zasebno. To pomeni, da bo mašo obhajal duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov. Prosimo vas, da v času svete maše, če je mogoče, molite doma ali ob drugem času spremljate obrede po radiu ali televiziji. V tem smisllu vas vabimo k prejemu duhovnega obhajila (navodila za to so na dnu te objave). Sv. mašo lahko spremljate npr. vsak dan ob 0.00, 6.00, 12.00 in 18.00 na TV Exodus: https://www.exodus.si/.
 3. Župnijska cerkev bo za zasebno molitev odprta:
  – ob nedeljah med 9.00 in 12.00,
  – ob delavnikih med 16.00 in 17.00,
  vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. Prosimo, da to upoštevate.
 4. Župnijski urad je zaprt. Dosegljivi smo na telefonih: 03 572 61 98, 041 673 716 ali 041 337 929 ali e-pošti:  zupnija.gomilsko@rkc.si. Zasebni obiski po dogovoru. 
 5. Verouk in druge katehetske dejavnosti do preklica odpadejo. Starše prosimo, da manjkajočo snov (vsak teden po eno naslednjo lekcijo v učbeniku oz. delovnem zvezku) predelajo skupaj s svojimi otroki.
 6. Bolnikov v tem času ne obiskujemo, razen v smrtni nevarnosti ob upoštevanju ustrezne zaščite.
 7. Do nadaljnjega preložimo volitve v Župnijski pastoralni svet, kar je bilo predvideno za nedeljo 22. marec.
 8. Prva spoved za prvoobhajance, ki je bila načrtovana za 28. marec, se preloži na dneve pred prvim obhajilom. Točen datum bo javljen kasneje.
 9. Birmanci naj medtem utrjujejo znanje (birmanska vprašanja), ker bo potrebno nadoknaditi zaostanek.

Vabimo vas k molitvi, saj v nobeni stiski nismo sami:

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

KAKO PREJMEMO DUHOVNO OBHAJILO?
(v primeru, da iz različnih razlogov ni mogoče, da bi sodelovalu pri sveti maši in prejeli Jezusa v evharistiji v zakramentalni obliki, je koristno in ustrezno, da ga prejmete v duhovni obliki)

1) Izberite si miren prostor in se pokrižajte.

2) Zmolite vero.

3) Preberite evangelij dneva.

4) Imejte kratko meditacijo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam Gospod govori).

5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končajte z znamenjem križa.

Oznanila za 11. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.« (Lk 4,1–4)

Beri naprej

Oznanila za 48. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

Beri naprej

Oznanila za 40. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Spregovoril je Janez in mu rekel: »Učenik, nekoga, ki ne hodi z nami, smo videli, da je v tvojem imenu izganjal duhove, pa smo mu branili.« Jezus je rekel: »Ne branite mu; zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo govoriti o meni. Kdor namreč ni zoper nas,
je za nas.« (Mr 9,38–40)

Beri naprej