Oznanila – 3. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. (Mr 1,17–20)

BESEDA O BESEDI

RAZŠIRIMO SVOJA SRCA Mr 1,14-20

Sporočilo Jonove knjige, iz katere smo danes brali prvo berilo in je nastala v 5. stoletju pred Kristusom, je: Bog skrbi za vse ljudi, vsi so mu enako pri srcu.
Kristjani smo pogosto zelo podobni Jonu: Mislimo si namreč, da imamo mi, ki smo tako »pridni«, nebesa »rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih ne zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju blagovesti neštetokrat poudarjal, da smo vsi grešniki in zato vsi potrebni – in če smo skesani, tudi vredni – Božjega usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu in Janezu, ki sta na negostoljubno samarijsko vas hotela priklicati ogenj z neba, je dejal, da ne vesta, kakšnega duha sta. »Sin človekov ni prišel na svet zato, da bi svet obsojal, ampak zato, da ga odreši.«
Jezus hoče vzbuditi v nas pravega duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno z grešnim svetom, da ne pometamo toliko pred sosedovim, ampak bolj pred svojim lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s celim srcem. Kašen mora biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim zgledom. Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj polni njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote, razumevanja, širine. Sami dobro vemo, kako malo krščanski smo velikokrat, kako ozki smo, sebični zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni Kristusovi apostoli, pričevalci njegovega nauka, ki se imenuje blagovest odrešenja in osvobojenja za vse ljudi. Zaradi takih kristjanov, kot smo mi, prihaja do sporov in ločitev v manjšem in večjem obsegu. Zaradi tega je v preteklosti prišlo do ločitev med krščanskimi Cerkvami. Molimo zatorej za edinost vseh, ki nosijo ime po Kristusu. Moramo pa se potruditi, da molitvam pridružimo tudi iskreno prizadevanje, da se vsak dan spreobračamo, da vsak dan uravnamo svojo pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot zvesti apostoli. (po: S. Čuk)

3. nedelja med letom—nedelja Svetega pisma

SVETO PISMO

Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega pisma pa ne bi živel, nisem nič .
Ko bi imel vse znanje, a se ne bi napajal iz svetopisemske resnice, sem nekoristen. Nimam kaj svetovati, moje besede bi izpuhtele v praznino pozabe.
Sveto pismo je sidro človeškega razuma, ogenj srčnosti in domovanje ljubezni. Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli napisana, kjerkoli in od kogarkoli, se ne more z njo meriti.
Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako, da bi jo čim prej predstavil bralcem. Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 1500 let. Kakor da večna beseda, ko se zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki Stare zaveze, 46 po številu, so se zlagali večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 po številu, pa so se rojevale skozi eno stoletje.
Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem pismu, sprva niso zapisovali. Učitelji, navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja ustno izročali naslednjim rodovom. Kakšna kolektivna pamet in volja, da je sleherna Božja beseda ostala živa! Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in njegove trajne govorice!
Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku. Je večplastno pričevanje, ki vedno znova preseneča z novimi vsebinskimi odkritji.
Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmorejo spustiti v njegova najgloblja spoznanja.
Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne bi vsebovalo. Knjiga knjig je večno mlada, večno aktualna, večno resnična. Drugače biti ne more. Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se ponižno srce prikloni nedosegljivemu Učitelju. Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi se ga dotaknila živa beseda. Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje ustave, ki je življenje. (po: Peter Millonig, Zasidran v veri)

Nedelja Svetega pisma in svetopisemski maraton
Tudi v naši župniji ne bomo imeli običajne izvedbe svetopisemskega maratona. Zadnja leta je sodelovalo dobrih 30 bralcev. Letos pa ste vabljeni, da bi doma v družinskem krogu to storili. Če še niste, lahko še na to nedeljo, pa tudi kasneje bo prav. Sveto pismo je mogoče dobiti tukaj.

Mesec januar je mesec verskega tiska. Po možnosti naj bi čim prej poravnali naročnine.

Naslovljeno na vas

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako prav beremo Sveto pismo? Sveto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila nam. (KKC 109–119, 137)

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moram Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja to, da je treba Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram posameznosti in ne prezrem celote. Celoto moram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

KAR MI JE NALOŽENO
Bog, naš Oče, čudovito je tvoje stvarstvo. Vse ustvarjeno prihaja iz tvojih rok. Tudi mene si poklical v bivanje, mi dal za moje življenje nalogo, ki je ne more izpolniti nihče drug. Za svoje življenje imam poslanstvo. Morda ga tukaj na zemlji še ne bom čisto spoznal, toda nekoč mi bo popolnoma jasno. V to bivanje nisem poslan kar tako brez namena, ampak kot člen dolge verige, most med ljudmi in generacijami.
Gospod Bog, lepa je moja naloga: da zaključim tvoje delo, prinašam mir, delam dobro, služim resnici, živim po tvoji besedi – kjerkoli sem in kjerkoli bom. Amen.
(po: Youcat – Molitvenik za mlade)

Dar za ogrevanje /včasih se je v tem času pobirala stolnina/
Kateri bi to radi opravili čim prej, že na začetku leta, pa lahko v kuverti s pripisom darovalca oddate v cerkvi ali v poštni nabiralnik ali na TRR: SI56 o400 100 486 53831, Pripis: za ogrevanje. To zimo smo zaenkrat res manj porabili, bi pa v primeru »viška« kaj investirali v kurilne naprave. Za dar vam Bog povrni!

Duhovnikov obisk bolnika doma ali v bolnišnici je vedno mogoč, če ga povabi bolnik sam ali njegovi svojci. V bolnišnice prihajajo bolniški duhovniki. Naročilo za obisk lahko posreduje tudi domači župnik, če bi bili v negotovosti na koga se obrniti. Naj bo bolnim dana priložnost za duhovno okrepitev in poživitev.

MAŠNI NAMENI

NED – 24.1.
3. nedelja med letom – svetopisemska
Frančišek Saleški, šk.,c.u
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 v dober namen—v zahvalo (P.)

PON – 25.1.
Spreobrnenje apostola Pavla
17.00 za vse Luskarjeve

TOR – 26.1.
Timotej in Tit, škofa
14.00 pogreb + Jožeta Župančiča, 20 minut po pogrebu sv. maša zanj
17.00 za zdravje (R. M.)

SRE – 27.1.
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
17.00 za +Ivana Rančigaja (god)

ČET – 28.1.
Tomaž Akvinski, c. uč.
17.00 za +Rozalijo Pustoslemšek in njene

PET – 29.1.
Valerij, škof
15.00 pogreb +Janeza Sorčana, 20 minut po pogrebu sv. maša zanj
17.00 ne bo sv. maše

SOB – 30.1.
Martina, mučenka
17.00 V dober namen—za rajne (V.)

NED – 31.1.
4. nedelja med letom
Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Rizmalove

V tem tednu: Bo verouk še vedno na daljavo.
Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas.

Oznanila – 2. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« (prim. Jn 1,36–39)

BESEDA O BESEDI

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU Jn 1,35-42

Neki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v njeni revni sobici in zazdelo se mu je, da žari kot topla luč. V dno srca so se mu vtisnile njene besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti hvaležen Bogu za to, da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča in sta lahko udeležena pri odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem berilu današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi udje? Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega Duha, ki je v vas? Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki so ji podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni njegovih pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.«
Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katerega »vera« je uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim otrokom ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v skupnostih, kjer žive in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka pripoveduje, da v njeni tovarni od petdesetih delavk, po večini mater, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega mnoge od njih celo »krščanske« žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa pove, da si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo govoriti umazano. – Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot. Zlasti bi se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po naravi bolj dovzetna za plemenito spoštovanje. Že od stvarjenja, na poseben način pa od »preustvarjenja«, ko je Bog sprejel človeško telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha, zato jih ne smemo poniževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka kot osebo, kot Božjega otroka, moramo spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu. (po: S. Čuk)

2. nedelja med letom

Iskati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in življenja. Tako nas Božja beseda vabi, da na začetku tega novega leta ponovno stopimo po nikdar končani poti vere.
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgovoril: »Pridite in boste videli«. 
Za vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje. Kajti Kristus je isti včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, zgodovina, nikoli nismo isti in zato nam prihaja naproti, da bi nam podaril svoje občestvo in polnost življenja. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga hoditi za Jezusom, da bomo vsak dan okušali veselje ob vedno večjem pronicanju v njegovo skrivnost. (po: Benedikt XVI.)

Trikraljevska misijonska akcija
Letos, žal, iz znanih razlogov obiskov Treh kraljev—kolednikov ne bo. Lahko pa dobite v cerkvi blagoslovljene nalepke za na vrata in date svoj dar, ki ga bomo posredovali Misijonskemu središču Slovenije, ali pa dobite položnico in sami pošljete. Letos ni bilo akcije MIVA ne misijonske nabirke.

Pomoč prizadetim v potresu na Hrvatskem -Petrinji
Hvala vsem, ki ste darovali v ta namen. Prejšnji teden je Karitas Gomilsko nakazal 242,00 eur, prej v decembru pa 100,00 eur. Če še kdo želi prispevati, lahko nakaže na TRR: SI56 0214-0001-5556-761, Namen: POTRES PETRINA, Sklic: SI00-627, ali da denar v nabiralnik Karitas v cerkvi.

Dar za ogrevanje /včasih se je v tem času pobirala stolnina/
Drugo nedeljo v mesecu januarju—kar ta nedelja je, so cerkveni ključarji po mašah sprejemali vaše darove za ogrevanje. Letos iz znanih razlogov to ne bo mogoče. Morda bo kasneje? Kateri bi pa to radi opravili čim prej že na začetku leta, pa lahko v kuverti s pripisom darovalca oddate v cerkvi ali v poštni nabiralnik ali na TRR: SI56 0400 100 486 53831, Pripis: za ogrevanje. To zimo smo zaenkrat res manj porabili, bi pa v primeru »viška« kaj investirali v kurilne naprave. Za dar vam Bog povrni!

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo, 13. januarja smo se na gomilskem pokopališču poslovili od +Konrada (Kondija) Borštnerja iz Šmatevža 31. Dočakal je 80 let. Z mizarskimi deli je precej prispeval pri obnovi – sanaciji oltarjev v župnijski cerkvi in še kje. Bog mu povrni!

Teden molitve za edinost kristjanov obhajamo med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je 1909 prestopil v katoliško Cerkev. Gradivo za letošnji teden molitve so pripravile sestre iz ekumenske redovne skupnosti Grandchamp v Švici (Areuse, kanton Neuchâtel, v Švici). Skupnost Grandchamp je redovna skupnost, ki jo sestavljajo sestre iz različnih Cerkva in narodnosti. Ustanovljena je bila v prvi polovici 20. stoletja. Prav od začetka so sestre navezale tesne stike s skupnostjo v Taizéju. Danes skupnost šteje kakšnih petdeset sester. Prizadevajo si za spravo med kristjani, znotraj človeške družine in za spoštljiv odnos do stvarstva. Glavna misel, ki jo je izbrala krajevna skupina, se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,5-9)

Nedelja Svetega pisma (24.1) in svetopisemski maraton
SPLETNI SVETOPISEMSKI MARATON »Med vami bom hodil« je naslov letošnega Svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal 23. – 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta. Zato bo tokrat možnost, da se prijavijo skupine iz vseh koncev Slovenije. K enournemu branju se lahko prijavi skupina najmanj treh bralcev, od tega naj bo eden izmed njih vešč aplikacije Zoom, kjer bo potekalo branje. Prijavite se na spletni strani Svetopisemskega maratona: https://www.svetopisemskimaraton.si in voditelj skupine bo dobil vsa potrebna navodila. Lahko tudi pišete na e-naslov: metka.kos@svetopismo.si ali pokličete na GSM: 040 980 891. s. Metka Kos, koordinator projekta.

Tudi v naši župniji ne bomo imeli običajne izvedbe svetopisemskega maratona v petek pred to nedeljo. Zadnja leta je sodelovalo dobrih 30 bralcev. Letos pa ste vabljeni, da bi doma v družinskem krogu to storili. Če ne bo mogoče v petek, pa kak drugi dan. Sveto pismo je mogoče dobiti tukaj.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.1.
2. nedelja med letom
Anton (Zvonko), puščavnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Jožeta Kunsta—oblet.

PON – 18.1.
Marjeta Ogrska, redovnica
17.00 za +Ivana in Mladena Krsnika ter Marijo Stepišnik

TOR – 19.1.
Suzana, mučenka
17.00 za +Ivanko Grah –oblet.
Začetek tedna molitve za edinost

SRE – 20.1.
Fabijan in Boštjan, mučenca
17.00 za +Konrada Borštnerja –osmina

ČET – 21.1.
Neža (Janja), mučenka
17.00 za +župnika Adolfa Pikla –oblet.

PET – 22.1.
Vincencij, diakon, mučenec
17.00 za + za +Julijano –oblet. in Jakoba Korošec, Ivana Tekavca, sorodnike

SOB – 23.1.
Pavel Korejski, mučen.
17.00 za +Stanislava Mežnarja –30. dan

NED – 24.1.
3. nedelja med letom – svetopisemska
Frančišek Saleški, šk.,c.u
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 v dober namen—v zahvalo (P.)

V tem tednu: Bo verouk še vedno na daljavo.
Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Potrebno bo nekaj potrpljenja, ki ga darujmo v Božjo čast.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – nedelja Jezusovega krsta

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,9–11)

BESEDA O BESEDI

ORODJE V BOŽJIH ROKAH Mr 1,7-11

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati je bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja. – Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive zorane?« – To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo svojega lastnega. Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo, dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih družinah zelo dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na prejem prvega svetega obhajila. – Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko. (po: S. Čuk)

Jezusov krst

Voda, v katero je vstopil Jezus, je služila očiščevanju. V krstu smo očiščeni vseh kalnosti, ki so jih na nas povzročili drugi s svojimi projekcijami. V nas niso videli tistega, kar smo po Bogu, ampak so v nas z interpretacijo vnesli svoja lastna pričakovanja in primanjkljaje. Po krstu se v nas ponovno zasveti izvorni in nepopačen Božji sijaj. Če se v svojem vsakdanjiku vedno znova spominjamo svojega krsta, na primer, kadar se prekrižamo z blagoslovljeno vodo, se očistimo podob, s katerimi so nas drugi obremenili, pa tudi lastnih podob in predstav, s katerimi razvrednotimo ali pa precenjujemo samega sebe in ki kalijo naš izvorni sijaj. V spominu na krst se spominjamo, kdo v resnici smo: čista podoba Boga, v kateri zažari njegova luč. (po: A. Grün)

Prosimo te, Gospod, naš Bog, varuj v svoji milosti vse,
ki so bili v kopeli prerojenja pridruženi tvojemu ljudstvu,
naj v novem življenju vedno bolj rastejo v svoji veri,
da bodo lahko nekoč s teboj uživali večno in neminljivo slavo. Amen.
(po: Molimo s Cerkvijo, B-)

Hvala ti Gospod, naš Bog, za starše, ki z veliko ljubeznijo dajo svoje otroke krstiti in izpolnjujejo svojo obljubo o verski vzgoji. Hvala ti za botre, ki opravljajo svoje poslanstvo s svojim zgledom krščanskega življenja. Hvala tudi njim.

Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pot niso moja pota,«
govorí Gospod. Prim. Iz 55,8

Gospod Bog, zakaj nisi – kako naj rečem … – malo bolj demokratičen?
Zakaj nisi pripravljen, mogoče s kakšnim primernim zborom, skupaj z nami odločati o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se sme in kaj se ne sme delati? To, da je preveč? No, dobro. Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa osnove. Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam vsaj podrobnosti?
Ti praviš, na primer, naj ljubimo sovražnike. Prav. Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti, da izključimo tiste, ki so nam povzročili preveč gorja?
Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmoremo. Kaj praviš na to?
Praviš, da ne. Nisi za to.
Pripravljen si priti med nas, postati majhen, hoditi z nami, toda zato,
da bi nas povišal, ne pa da bi postal beden kakor mi.
Ti se ne spuščaš v kompromise: si Bog in Bog ostajaš. Na našo srečo. (po: T. Lasconi)

Naslovljeno na vas

MOLITEV STARŠEV
Gospod, veš, kako blaženo sva pričakovala prvega otroka.
To so bili čudoviti dnevi. Malo tudi dnevih strahu, ali se bo rodil zdrav.
Ko si nama ga podaril in je ležal v najinih rokah, sva čutila,
kakšen nedopovedljiv dar je življenje, kakšen dar je otrok.
A tudi odgovornost!
Potem sva ga nesla h krstu … Za tem je rasel.
Prišel je tudi drugi in tretji otrok, drugi in tretji krst.
Kakšni darovi, kakšna odgovornost!
Gospod, naj najina vera, v katero so bili najini otroci krščeni,
iz dneva v dan raste!
Naj bova tvoja ljubljena zakonca, da boš imel tudi nad nama
in najinimi otroki veselje zdaj in vekomaj. Amen. (po: V. Vider)

Trikraljevska misijonska akcija
Letos, žal, iz znanih razlogov obiskov Treh kraljev—kolednikov ne bo. Lahko pa dobite v cerkvi blagoslovljene nalepke za na vrata in oddate svoj dar, ki ga bomo posredovali Misijonskemu središču Slovenije, ali pa dobite položnico in sami pošljete. Letos ni bilo akcije MIVA ne misijonske nabirke.

Dar za ogrevanje /včasih se je v tem času pobirala stolnina/
Drugo nedeljo v mesecu januarju—kar ta nedelja je, so cerkveni ključarji po mašah sprejemali vaše darove za ogrevanje. Letos iz znanih razlogov to ne bo mogoče. Morda bo kasneje? Kateri bi pa to radi opravili čim prej že na začetku leta, pa lahko v kuverti s pripisom darovalca oddate v cerkvi ali v poštni nabiralnik. To zimo smo zaenkrat res manj porabili, bi pa v primeru »viška« kaj investirali v kurilne naprave. Za dar vam Bog povrni!

Mesec januar je mesec verskega tiska. Po možnosti naj bi čim prej poravnali naročnine. /tednik Družina je letos 119,60 eur, mesečnik Ognišče 33,50 eur, Prijatelj 12,60 eur, Božje okolje 26,40 eur, Magnifikat 59,00 eur, Mohorjeva knjižna zbirka zdaj 49,00 eur ob izidu bo 69,00 eur.
En izvod letošnje zbirke je v župnišču na razpolago še po prednaročniški ceni. Letni dar za »milijonarja dobrote« je 6,00 eur.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.1.
JEZUSOV KRST
Gregor Niški, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.00 do 10.00 spoved in obhajilo
10.00 za +Jakoba Dreva—oblet.

PON – 11.1.
Pavlin Oglejski, škof
17.00 za +Franca Turka –30. dan

TOR – 12.1.
Tatjana (Tanja), mučenka
17.00 za +Franca Obreza—oblet.

SRE – 13.1.
Veronika, devica
14.00 pogreb +Konrada Borštnerja
17.00 za +Ireno Novak

ČET – 14.1.
Oton (Odon), opat
17.00 za +Silvota in Majdo Lenko

PET – 15.1.
Pavel, puščavnik
17.00 za + Ocvirkove

SOB – 16.1.
Berard, mučenec
17.00 za +Ivana Basle –30. dan

NED – 17.1.
2. nedelja med letom
Anton (Zvonko), puščavnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Jožeta Kunsta—oblet.

V tem tednu: Bo verouk še vedno na daljavo.
Dovoljeno sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Potrebno bo nekaj potrpljenja, ki ga darujmo v Božjo čast.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – 2. božična nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil onluč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. (Jn 1,6–9)

BESEDA O BESEDI

MAR BOLJ LJUBIMO TEMO KAKOR LUČ? Jn 1,1-18

Če sredi dolgega in mrzlega zimskega večera nenadoma zmanjka elektrike, začutimo, kako težko, prav nemogoče bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč je za življenje na zemlji potrebna prav tako kot voda in zrak. Enako velja za duhovni svet. Evangelist Janez nam Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni smo, ko v kratkem odlomku kar trikrat slišimo, da svet te luči ne mara. »Luč sveti v temi, a tema je ni sprejela … Svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, a njeni je niso sprejeli.«
Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo, da se tudi v naši notranjosti nenehno odvija boj med lučjo in temo, med milostjo in grehom, med navdihi Boga in prišepetovanjem hudega duha. Tudi mi, ki se imamo za zveste Jezusove učence in prijatelje, pogosto bolj ljubimo temo kakor luč, ravnamo zahrbtno, proti Božji postavi in proti lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali počenjajo kakšno drugo hudobijo, navadno za svoje početje izrabljajo temo, mrak in noč. Vendar ne vedo, da Bog, ki vidi v skrite globine srca, vidi tudi v temo. Pri krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni, Kristusa ste oblekli.« Obleči si moramo torej Jezusa Kristusa, postati njegovi pričevalci. On, ki je Luč sveta, nas enači s samim seboj, ko nam pravi: »Vi ste luč sveta … Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Božični prazniki so prazniki luči, ker obhajamo rojstvo Luči sveta, zato simbolično osvetljujemo božična drevesa in jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve in hladne, če bi v naših dušah vladala tema. Ko bomo vsako jutro in večer v svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je v meni svetlo, ali sem s svojim življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke oziroma tiste, ki ob meni živijo in delajo. (po: S. Čuk, Misli srca)

2. božična nedelja — Jezusovo ime

Kako se glasi ime, ki ga milijoni jezikov očarano izgovarjajo, ki se mu narodi v strahospoštovanju klanjajo? Kako se glasi ime, pred katerim upogibajo angeli, vsi v nebesih, na zemlji in pod zemljo svoja kolena, pred katerim hudobni duhovi trepetajo? Katero je tisto ime, ki ga vsako verno krščansko srce s sladko očaranostjo izgovarja? To je ime Jezus.
Sam večni Oče ga je dal svojemu edinorojenemu Sinu. Le v tem imenu se lahko zveličamo. Ime, katerega lepi praznik njegova brezmadežna nevesta sveta Cerkev in z njo mi, njeni otroci, prav danes na novoletni dan slovesno obhajamo. Jezusovo ime nam je kot novoletni dar za vse leto.
bl. Anton Martin Slomšek

»In Beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Janezov evangelij ne pripoveduje idilične zgodbe o Jezusovem rojstvu v betlehemskem hlevu. V njem je skrivnost Božjega učlovečenja prikazana v podobah o hrepenenju tedanjega sveta. Ob koncu prvega stoletja so ljudje hrepeneli po tem, da bi se tema, ki zagrinja človeštvo, razsvetlila, in bi sredi kaosa našli pravo pot.
Tudi mi hrepenimo po luči, po tem, da bi se nam odprle oči in bi prepoznali resnico, da bi v vsem odkrivali Božjo resničnost. Janez želi ljudem svojega časa odgovoriti na vprašanje, kako najti resnično življenje. To se danes sprašujemo tudi mi: Kako bi moje življenje uspelo? Kako živeti, da bi lahko rekli, da resnično živimo? Kot nekoč tudi danes ljudje čutijo, da večkrat bolj životarijo, da živijo tja v en dan, da njihovo srce ostaja prazno in je njihovo življenje nerodovitno. Življenje želi rasti, cveteti, obroditi. Šele ko se v človeku naseli beseda, ko v njem le-ta postane meso, tedaj človek izkusi resnično življenje, nam govori Janez.
V učlovečenju svojega Sina je Bog nesmrtno seme svojega Božjega življenja posadil v naše umrljivo meso, da je le-to lahko zacvetelo.

Iz župnijske statistike za preteklo—2020. leto:
Krstov je bilo 10. Od tega 7 dečkov in 3 deklice. 2 iz cerkveno sklenjenega zakona, 2 iz samo civilnega in 6 iz izven zakonskih skupnosti.
Poroka: le 1. Tako malo zakramentalno sklenjenih zakonov je temna plat župnije!
Pogrebi: 13 – od tega 7 moških in 6 žensk. Najstarejša je dopolnila 99 let, najmlajši pa le 56 let. Ena naša župljanka pa je bila pokopana drugje.

Naslovljeno na vas

Razglašenje Gospodovo Trije kralji
Za praznikom Svete družine je to drugi pomemben prazniik v božičnem času. Ker nam sporoča, da Bog želi, da bi ga, kot Modri z Vzhoda, spoznali vsi ljudje in je Kristus prišel na svet za vse, ima ta dan misijonski značaj. Zato so vas tudi vsako leto obiskovali mladi in otroci v vlogah Treh kraljev, vi pa ste velikodušno namenjali svoj dar za slovenske misijonarje. Letos, žal, iz znanih razlogov obiskov ne bo. Lahko pa dobite v župnišču dobite blagoslovljene nalepke za na vrata in date svoj dar, ki ga bomo posredovali Misijonskemu središču Slovenije, ali pa dobite položnico in sami pošljete. Letos ni bilo akcije MIVA ne misijonske nabirke.

Pomagajmo prizadetim v potresu
Pozdravljeni! Caritas Hrvaške nam je sporočila, da trenutno ne spobujajo pošiljanja rabljenih oblačil in drugega materiala iz tujine za prizadete ob potresu v Petrinji in okolici. Na začasnih lokacijah je trenutno več kot dovolj zbrane pomoči za sprotno pomoč. Če bodo imeli kakšne potrebe po materialni pomoči nam bodo sporočili.
Priporočajo se za pomoč v finančnih sredstvih, saj bo v naslednjih mesecih potrebno veliko sredstev ne samo za obnovo domov, ampak tudi za celovito pomoč družinam, ki so ostale brez strehe nad glavo in sredstev za preživljanje, saj se mnogi prizadeti iz okoliških vasi preživljajo s kmetovanjem. Njihovi domovi in gospodarska poslopja so bili skoraj v celoti porušeni ali pa so nevarni.
Svoj prispevek za pomoč prizadetim lahko oddate na Župnijski Karitas Gomilsko /lahko tudi v nabiralnik za Karitas v cerkvi/, ali pa sami pošljete na:
Slovenska Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214-0001-5556-761, Namen: POTRES PETRINJA, Sklic: SI00-627

Mesec januar je mesec verskega tiska. Po možnosti naj bi čim prej poravnali naročnine. /tednik Družina je letos 119,60 eur, mesečnik Ognjišče 33,50 eur, Prijatelj 12,60 eur, Božje okolje 26,40 eur, Magnifikat 59,00 eur, Mohorjeva knjižna zbirka zdaj 49,00 eur ob izidu bo 69,00 eur.
En izvod letošnje zbirke je v župnišču na razpolago še po prednaročniški ceni. Letni dar za »milijonarja dobrote« je 6,00 eur.

MAŠNI NAMENI

NED – 3.1.
2. BOŽIČNA NEDELJA
Ime Jezusovo
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in obhajilo

PON – 4.1.
Angela, redovnica
17.00 za +Kristino Pintar –30. dan

TOR – 5.1.
Milena (Emilijana), devica
17.00 za +Franca –oblet. in Milko Rančigaj
Blagoslov vode

SRE – 6.1.
RAZGLEŠENJE GOSPODOVO
Sveti trije kralji
7.30 po namenu
17.00 za +Ano –oblet. in Antona Laznik

ČET – 7.1.
Lucijan, mučenec
17.00 za +Franca Knez–oblet.

PET – 8.1.
Severin, opat
17.00 za + Antona –oblet. in Marijo Pintar in vse Mehanove

SOB – 9.1.
Julijan, mučenec
17.00 za +Marijo Šlander –oblet. in ostale Španove

NED – 10.1.
JEZUSOV KRST
Gregor Niški, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.00 do 10.00 spoved in obhajilo
10.00 za +Jakoba Drev—oblet.

V tem tednu: bo verouk še vedno na daljavo. Bo pa od tega ponedeljka (4.1.) tudi pri nas sprostitev zdravstvenih ukrepov glede sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Potrebno bo nekaj potrpljenja, ki ga darujmo v Božjo čast.