Oznanila – 26. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ (Lk 16,23–26)

BESEDA O BESEDI

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE Lk 16,19–31

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse nas priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva. – Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere. – Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem. (po: E. Mozetič)

26. nedelja med letom – Slomškova – ekumenski dan

Letos, 24. septembra 2022, je minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, ampak začetek novega življenja v Božji ljubezni.
(na sliki je Slomškov grob)
Osrednja slovesnost letošnje Slomškove nedelje, ki jo obhajamo to zadnjo septembrsko nedeljo je v mariborski stolnici. Ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.
Lepo vabljeni!

ŠKOF SLOMŠEK – APOSTOL EDINOSTI
Danes se veliko piše, da mora Cerkev ponovno oznaniti evangelij, resnico o Bogu, o človeku, o vsebini in cilju življenja, o miru in medsebojnem sožitju. Po Slomšku smo z Bratovščino sv. Cirila in Metoda bili postavljeni v sredino, da bi bili bratje in sestre z vsemi narodi v evropski družini. Slomšek tako stoji med prvaki ekumenskega gibanja, h kateremu smo še toliko bolj povabljeni v današnjem času. (po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste)

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI
Po dolgem premoru smo zopet uspeli to zadnjo septembrsko nedeljo, ki je že po tradiciji v naši župniji vaša, nameniti vam, starejšim župljanom. Vi ste dragocen del naše skupnosti in ste ji v svojem življenju že veliko podarili in še zdaj jo bogatite zlasti s svojimi molitvami in žrtvami.
Pri sv. mašah se vas pred Bogom spominjamo, zlasti tistih, ki težko pridete ali sploh ne morete zaradi bolezni ali onemoglosti. Tudi vi se nam radi v duhu pridružite, tudi ob spremljanju bogoslužja po prenosu od drugod. Priporočamo vam spremljanje katoliške TV Exodus. Na programu je veliko lepih oddaj, ki spodbujajo in podpirajo versko življenje.
Bog vam daj še zadovoljivega zdravja in moči, predvsem pa dobre volje.

Sodelavci Karitas, in vse župnijsko občestvo z župnikom smo veseli snidenja z vami.

Naslovljeno na vas

OKTOBER – SLAVIMO BOGA Z MARIJO V MOLITVI ROŽNEGA VENCA

Začenjamo tudi mesec molitve rožnega venca. Vabljeni k molitvi v cerkvi in doma v družini. Obnavljajmo družinsko duhovno bogastvo molitve. Vsaj v oktobru se v večjem številu skupni molitvi, ki je pred vsako sv. mašo. Molimo za mir! Človeštvo je tako blizu brezna samouničenja kot še nikoli doslej.

SKAVTI – v nedeljo 2.10. 2022, ob 15.00 z uvodnim srečanjem začenjamo novo skavtsko leto. Vabljeni vsi mladi od 6. razreda pa vse do 21 leta, da se nam pridružite. Skavti smo »norost«. »Norost«, ki deluje. Se vidimo pred Aninim domom v Preboldu.

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V naši celjski škofiji bo sredi oktobra letos pomemben dogodek za prihodnja 4 leta izbira članov župnijskega pastoralnega sveta za nov mandat 2022 do 2026. V ostalih slovenskih škofijah so to opravili že lani.
To bo za župnijo zelo pomembno, zato molimo za modro izbiro, pa tudi za pripravljenost župljanov, da bi velikodušno z ljubeznijo do Boga in sožupljanov sprejeli to poslanstvo, ki bo tudi njih duhovno bogatilo.

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

MAŠNI NAMENI

NED – 25.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Ekumenski dan
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alojzija –oblet. in Marijo Tiselj in vse njene—praznik starejših

PON – 26.9.
Kozma in Damijan, mučenca
19.00 za +Zofko Vasle (30.) oblet

TOR – 27.9.
Vincencij Pavelski, duhovnik, ustan. lazaristov
19.00 za +Antona, Lidijo, Albina in Klavdija Kovačič

SRE – 28.9.
Venčeslav, mučenec
19.00 za vse +Kozoletove

ČET – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
17.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)

PET – 30.9.
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 za +Elizabeto Obreza

SOB – 1.10.
Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkv. učiteljica
19.00 za +Ivanko Vadlan

NED – 2.10.
27. ned. med letom
rožnovenska nedelja
Angeli varuhi
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Zupančiča
Nabirka za bogoslovje. Hvala!

V tem tednu :
Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 19.45 uri. Vabljeni.

Napoved: slovesnost zakonskih jubilejev bo 9.10. Volitve ŽPS pa 16.10.

Dežurni ministranti: Jaša in Vita Ana Cvenk
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Sandi Završnik; II. Melanija Hadolin, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila – 25. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 16,10–13)

BESEDA O BESEDI

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA Lk 16,1–13

Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam Jezus pravi, naj se zgledujemo po človeku, ki lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli smisel te Jezusove prilike, ga moramo gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje Lukovega evangelija namreč govori o našem odnosu do imetja, do bogastva, na neki način pa je to smiselno nadaljevanje pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj nastane, če ima človek napačen pogled na bogastvo. Ni težava v samih materialnih dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki te dobrine uporablja, saj piše Matejev evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij, je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v življenju?
Krivični oskrbnik naredi vse, kar je v njegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v zadevah tega sveta, prenesti na naše duhovno področje.
Kako odlično bi bilo, če bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”, vendar pa je logika, kako priti do tega “kraljestva luči”, torej do nebes, do blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti sam, ampak si mora pridobiti prijatelje. Vendar je treba biti pozoren na to, da si prijateljev nihče ne more pridobiti s podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo. Treba je imeti odprto in velikodušno srce. Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.” Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje srce upodabljali po Jezusovem in Marijinem Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali pridobiti prostorček v nebesih. (po: E. Mozetič)

25. nedelja med letom—šmatevška nedelja

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal. (Lk 16,8)

Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker ji uspe prodajati mahne in umišljene raje.
Pač pa zato, ker to počne z veliko pretkanostjo in izredno spretnostjo.
Oboje bi morali uporabiti mi za oznanjevanje tvojega raja.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zato, ker si zna izmišljati zavajajoče potrebe, ki jih sploh ni.
Pač pa zato, ker za to početje namenja denar,
uporablja možgane, domišljijo in umetniške sposobnosti.
To, kar bi morali uporabiti mi, da bi odgovorili na resnične potrebe in pereča vprašanja moških in žensk.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Ne zaradi tega, kar govori, pač pa zato, kako govori.
Gospod, naše oznanjevanje je prevečkrat oguljeno, ponavljajoče in malomarno.
Gospod, moram pohvaliti ekonomsko propagando.
Zaradi njene iznajdljivosti.
Iznajdljivi bi morali biti tudi mi. Za tebe! (po: T. Lasconi 365+1 dan s Teboj)

IZBIRA (»VOLITVE«) ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V naši celjski škofiji bo sredi oktobra letos pomemben dogodek za prihodnja 4 leta izbira članov župnijskega pastoralnega sveta za nov mandat 2022 do 2026. v ostalih slovenskih škofijah so to opravili že lani.
To bo za župnijo zelo pomembno, zato molimo za modro izbiro.

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

Naslovljeno na vas

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI

Nastopila je jesen, ki nas razveseljuje z obiljem sadov. Tudi v vašem življenju jih je že veliko dozorelo. Zato je prav, da se skupaj z vami zberemo pri sveti maši in se Bogu in vam zahvalimo za vsa vaša dobra dela, na zadnjo septembrsko nedeljo.
Zato ste prav prav lepo vabljeni na letošnje vaše srečanje, ki bo v nedeljo, 25. septembra 2022 ob 10.00 uri na Gomilskem.
Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv. maši. Bogoslužje bo vodil lazarist Stanko Domajnko od Sv. Jožefa v Celju.
Od 9.30 ure naprej bo na razpolago za sv. spoved. Med sv. mašo boste tisti, ki boste želeli, prejeli sv. bolniško maziljenje. Lepo vabljeni k sv. obhajilu . Zaželjeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Če težje vstajate, kar mirno sedite vso mašo.
Drugi del srečanja po sv. maši pa bo letos zaradi varovanja zdravja nekoliko omejen, tako, da bo v primeru lepega vremena kar pred cerkvijo.
Kdor bi imel težave glede prevoza ali spremstva, naj sporoči v župnišče (tel 03 572-61-98) ali kateremu sodelavcu Karitas in se bo to uredilo.
Župnik, sodelavci Karitas in vsi župljani vas vse prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo!

župnijsko občestvo z župnikom

V nedeljo, 25. sept. bo Slomškova nedelja
Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nekega novega, polnega življenja, v Božjem objemu.
S to mislijo vabim vsa župnijska občestva iz mariborske nadškofije, metropolije in širše, da se v čim večjem številu udeležite osrednje slovesnosti letošnje Slomškove nedelje, ki jo bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.

Nadškof Alojzij Cvikl

MAŠNI NAMENI

NED – 18.9.
25. ned. med letom
Šmatevška nedelja
Sklep tedna mladih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Sorčana (v Šmatevžu)

PON – 19.9.
Januarij, škof, mučen.
19.00 za +Ljudmilo (god) in Alojza Lukman

TOR – 20.9.
Andrej Kim Tae-gon, duh. in drugi korejski mučenci
19.00 za +Darjo Poznic

SRE – 21.9.
Matej (Matevž), apostol in evangelist
19.00 za +Bernardko Vasle

ČET – 22.9.
Mavricij, mučenec
17.00 za +Mladena in Ivana Krsnik –oblet. ter Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)

PET – 23.9.
Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
19.00 za +Karola Semprimožnika –30. dan

SOB – 24.9. kvatre
Anton Martin Slomšek, škof
19.00 za +Justino (r. d., god) in Franca Hudomalj

NED – 25.9.
26. ned. med letom
Slomškova nedelja
Ekumenski dan
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Alojzija –oblet. in Marijo Tiselj in vse njene

V tem tednu :
Sestanek cerkvenih ključarjev bo v četrtek ob 20.00 v župnišču. Vsi lepo vabljeni.

Napoved: slovesnost zakonskih jubilejev bo 9.10.
Volitve ŽPS pa 16.10.

Dežurni ministranti: David Zupančič, Maks Turnšek
Bralci v nedeljo: I. Elza Vasle, Jure Vasle II. Lara Natek, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 24. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ (Lk 14,14–18)

BESEDA O BESEDI

V OČETOVEM DOMU JE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE Lk 15,1–32

Jezus je današnjo priliko povedal tistim, ki so kasneje pobesneli in ga križali. Križali so ga, ker jih ni hvalil in videl njihovih zaslug, njihovega prizadevanja za dobro itd. Toda tudi v priliki, ki jo pove, govori o dveh sinovih, ki ne vidita dobrote Očeta in samo tekmujeta med seboj. – Mlajši se veseli z vlačugami, dokler ne nastane huda lakota. Za svojega očeta se prav nič ne meni. Starejši izpolnjuje očetove ukaze in si želi veseliti se s svojimi prijatelji. Tudi ta si ne predstavlja, da bi se lahko veselil z očetom. Lahko si predstavljamo, kakšna bolečina je to za očeta. Sinova se samo dajeta, kdo bo prvi, kdo bo dobil več. Jezus govori o svojem Očetu, o Bogu, ki nam vse podarja, mi pa tekmujemo med seboj in se malo menimo za Očeta.
Izgubljeni sin je v očeh starejšega brata zguba, zajedavec, sramota zanj in za očeta. Za Očeta je bil in ostaja ljubljeni sin. Brat se primerja in tekmuje vse življenje. Sam ni prestopil ukaza, mlajši pa še nobenega ni izpolnil. Oče se ne ozira na grehe, vidi otroka in si neskončno želi, da bi zaživel. To ga vodi v sočutje, ki nima meja. Mlajšemu sinu spet daje vse: svobodo, sinovstvo, dostojanstvo. Tega ni mogoče razumeti v logiki tehtanja in merjenja znotraj človeške pravičnosti. Jezus v luči blagrov kakor Oče dviga izgubljene sinove iz blata v življenje. Hkrati pa je sam kakor izgubljeni sin, ko hrepeni po svobodi, a ne zase, ampak za izgubljeno ljudstvo. Da bi pridobil svobodo za izgubljene, se odpravi na obrobje, med »svinje« in trpi lakoto.
Tekmovanje uniči vsak odnos. Njuni pogovori so ena sama zahteva. Oče je drugačen. Zna poslušati, razume, upa in čaka. Vrača izgubljeno dostojanstvo, skrbi za drugega. Pravi pogovori niso tekmovanje, ampak dvigajo dostojanstvo bližnjim in nas usmerjajo v osebno rast in občestvo. – Evangelij nas vabi, da se veselimo tega, da se nas Oče veseli. Da se resnično navdušimo nad njim in vsem, kar nam podarja. Ne koristi nam tekmovanje z brati in sestrami, ljubosumje in ‘obiranje’. V Očetovem domu je dovolj prostora za vse. (po: E. Mozetič)

24. nedelja med letom

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta
Pogumno in z vero v novo pastoralno leto! – 2. del
»Srce je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26).
Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta. – Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26).
Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega Odrešenika. – »Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).

Naslovljeno na vas

URNIK VEROUKA
Gomilsko: 
1 . razred v četrtek 13.25 do 14.10 
2. razred v četrtek 12.40 do 13.25 
3. razred v ponedeljek 12.40 do 13.25 
4. razred v ponedeljek 13.25 do 14.10 
5. razred v četrtek 13.45 do 14.30
6. razred četrtek 14.30 do 15.15
7. razred v torek 14.15 do 15.00
8. razred v torek 15.00 do 15.45
9. razred v ponedeljek 14.00 do 14.45

Trnava
1. razred v petek 13.00 do 13.45
2. razred v petek 13.45 do 14.30
3. razred v ponedeljek 7.15 do 8.00
4. razred v torek 7.15 do 8.00

Nabava veroučnih knjig in delovnih zvezkov
Če imate možnost si sposoditi ali kupiti rabljeno knjigo, storite to do prve veroučne ure, sicer si nabavite novo, vsi pa nove delovne zvezke.
Za prvi razred delovni zvezek: Božji otrok sem = 12,00 Eur
Drugi razred delovni zvezek: Jezus moj prijatelj = 12,00 Eur
Tretji razred delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj = 12,00 Eur
Četrti razred delovni zvezek: Božje darilo zate (novo) = 15.00 Eur
(V nadaljevanju: učbenik/knjiga = U, delovni zvezek = DZ)
Peti razred: Znamenja na poti k Bogu – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Šesti razred: Skupaj v novi svet – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Sedmi razred: Kdo je ta? – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Osmi razred: V življenje – U = 9,50 Eur, DZ = 7,50 Eur
Deveti razred: V življenje U = 9,50 Eur, navaden zvezek
Če težko ta mesec poravnate, pa boste v oktobru.
Druga nedelja v mesecu septembru je nedelja mladih. Z njo vstopamo v teden mladih v okviru katerega bo v torek, 13. 9. 2022 ob 20.00 v župniji Polzela potekal slavilni večer. Mladi (tako po srcu, kot starosti) lepo vabljeni, da se nam pridružite. 

MAŠNI NAMENI

NED – 11.9.
24. ned. med letom
Prot, Hijacint, mučenca
Ned. mladih, začetek tedna mladih
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan iv vse Horvatove
Bogosluje na začetku veroučnega leta

PON – 12.9.
Marijino ime
19.00 za + Ano Pristalič in vse njene

TOR – 13.9.
Notburga, dev., dekla
19.00 za +Marto Kunst

SRE – 14.9.
Povišanje sv. Križa
19.00 za vse +Ožboltove

ČET – 15.9.
Žalostna Mati Božja
Dan vrnitve Primorske –d.p
17.00 za Ivana Novaka (v Šentrupertu)

PET – 16.9.
Ljudmila (Milka), kneginja, mučenka
19.00 za +Justo Sajovic in vse njene

SOB – 17.9.
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Staneta –oblet. in Roziko Keblič

NED – 18.9.
25. ned. med letom
Šmatevška nedelja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Sorčana

V tem tednu se začenja redni verouk za vse razrede.

Napoved: 17.9. bo »Stična mladih«. Mladi, za prevoz se prijavite do torka župniku. Lepo vabljeni v čim večjem številu.

Sestanek sodelavcev Karitas bo v torek ob 19.45 uri v Domu srečanj.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v petek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Pomembno: na začetku novega PL, volitve novega ŽPS—16.10.

Dežurni ministranti: Hana Rančigaj, Neja Štrajhar
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Anka Trogar II. Aljaž Lončar, Neža Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – 23. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–27)

BESEDA O BESEDI

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE IZKLJUČUJE DRUGIH Lk 14,25–33

Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus nas opozori pred skušnjavo, da bi udomačili vse in da bi iz vere ter Boga samega naredili eno od številnih sestavin velikega koktajla življenja. Za praznike in nekatere pogrebe gremo k maši, morda damo tudi kakšen dar za Cerkev in smo prepričani, da smo naredili celo več, kot smo bili do nje dolžni narediti. Vera je torej postavljena v svojo nišo poleg ostalih niš, ki so morda precej širše in jih predstavlja služba, zaslužek, politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari.
Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, ki zahteva, da bi bil ljubljen bolj kot oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je treba pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni.
Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa vstopa v konkurenco z različnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, do sozakonca, do otrok ter do bratov in sester. Kristus ni »tekmec v ljubezni« do nikogar in ni na nikogar ljubosumen.
Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je namreč tisti, v katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo ter potrebno milost, da bi jo lahko živeli do zadnjih globin.
Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; zahteva vse, ker hoče vse dati; pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta človek, ki je živel pred dva tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh zahteva to absolutno ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč nazaj, najdemo v njegovem zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz zgodovine: on je prvi, ki je za človeka dal vse. »Vzljubil nas je in je daroval sam sebe za nas.«
In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške križe, ampak, da bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa, bo našel križ brez Jezusa«, kar pomeni brez moči, da bi ga mogel prenašati. (po: E. Mozetič)

23. nedelja med letom

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta
Pogumno in z vero v novo pastoralno leto!
Vera, resnica in ljubezen
Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši,
na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, ki dušijo naša okolja.
Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, da je sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov – angelom smrti.
Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje. Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). (1. del—prihodnjič 2. del)

Naslovljeno na vas

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE, SVETOST IN STANOVITNOST POKLICANIH
V soboto, 10. septembra 2022, bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal že tradicionalni molitveni dan za duhovne poklice. Z geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev«, nadaljujemo sinodalno dogajanje, ki je klic k prenovi nas samih, naših občestev in celotne Cerkve.

Molitveno srečanje za škofijo Celje: bo v romarski cerkvi Marijinega obiskanja v Petrovčah pri Celju: ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 sveta maša /škof Maksimilijan
Lepo povabljeni tudi ministranti v liturgičnih oblačilih k sodelovanju pri sveti maši.

Z naslovnimi besedami je Bog nekoč poklical sv. Frančiška Asiškega k pogumni, preprosti in ponižni hoji za njim in iz Frančiškovega gorečega odgovora je zrasla velika prenova takratne Cerkve. Združimo se v molitvi, da bi fantje in dekleta slišali Božje vabilo v duhovni poklic in imeli pogum za odločitev. Molimo tudi za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi vztrajali v prizadevanju za svetost in živeli svojo poklicanost v zaupanju v Božjo milost.
Vabljeni v Petrovče, na molitveni dan za duhovne poklice!

URNIKA ZA VEROUK ŠE NI MOGOČE OBJAVITI. Bil je že sestavljen, a je v šolskih urnikih prišlo do sprememb in »domine so se podrle«. Bo pa zagotovo prihodnjo nedeljo, ker se bo z 12. septembrom verouk začel.

Objava po naročilu škofije:
PRISPEVEK STARŠEV ZA KATEHEZO:
Zbor dekanov in prodekanov je na 3. seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da:
»Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (poleg stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Najvišji prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino).
Klemen Sitar, Tajništvo Škofije Celje
Pojasnilo, kako bo veljalo pri nas: Prispevek je priporočeni dar, zato smejo tisti, ki težje dajo, dati manj ali nič. Seveda pa tudi ne bo nihče branil dati več, če bo kdo dobrovoljno tako namenil. Vrata bodo odprta vsem otrokom in mladim, ki želijo s pravim namenom obiskovati verouk – da bi rastli v veri in ljubezni.. Dar naj bi izročili starši sami, ne po otroku (lahko po maši ali po sestanku za starše, …). Hvala!

MAŠNI NAMENI

NED – 4.9.
23. ned. med letom
Rozalija Sicilska, devica, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za + Miroslava Roterja –st. in teto Terezo (v Šentrupertu)

PON – 5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
19.00 za + Ivana (god) in Marijo Knez

TOR – 6.9.
Zaharija, prerok
19.00 za +Ivana Rančigaja in vse njegove

SRE – 7.9.
Regina, dev., mučenka
19.00 za +Marijo Brinovec

ČET – 8.9.
Rojstvo Device Marije — mali šmaren
17.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)
19.00 za veselje v družinah ob rojstvu

PET – 9.9.
Peter Klaver, jezuit, misijonar
19.00 za +Marijo Kunst –30. dan

SOB – 10.9.
Nikolaj T., spokornik
19.00 za +Julko in Alojza Slemenšek ter Jurija Zorko

NED – 11.9.
24. ned. med letom
Prot, Hijacint, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan in vse Horvatove
Katehetska nedelja

V tem tednu: v središču priprava na štart v novo veroučno leto, vključno z pripravo na sv. mašo prihodnjo nedeljo (katehetsko). Zelo prav bi bilo, da bi veroučenci od četrtega razreda naprej, ki niso bili pri sv. spovedi med oratorijem, prišli v tem tednu k spovedi. Priložnost bo vsak dan vsaj pol ure pred sv. mašo. Ne pozabimo na Marijin rojstni dan!

Napoved: 17.9. bo »Stična mladih«. Mladi, rezervirajte si čas zanjo!

Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer II. starša veroučencev
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl