Bralci

Tudi služba bogoslužnega bralca razodeva, da je bogoslužje dejanje vsega bogoslužnega občestva. Bralci opravljajo zelo pomembno in častno nalogo: berejo različne uvode, prošnje ljudstva, a vrhunec je branje beril – Božje besede.

To zahteva duhovno pripravo, dobrodošla pa je tudi »tehnična«. V ta namen so vnaprej na razpolago bogoslužna besedila. Sedaj je na seznamu trideset bralcev, ki so še skoraj vsi aktivni. Za vsako nedeljsko in praznično sv. mašo sta na sporedu po dva: bralka in bralec ali  dve bralki, ker je moških, ki bi bili voljni stopiti k ambonu, manj. Spodnja starostna meja za vstop med bralce je končana osnovna šola. Osnovnošolci berejo berila le pri otroških sv. mašah, osnovnošolci zadnjih letnikov pa kdaj tudi berila ob delavnikih. Poleg bogoslužja naj bi se bralci večkrat srečali v okviru skupine bralcev in na kakšnem izpopolnjevanju.

Vsako leto se jih lepo število pridruži skupnemu romanju vseh župnijskih sodelavcev. Bogoslužni bralci veliko prispevajo k dovršenosti bogoslužja, sami pa tudi veliko več prejmejo od bogoslužja, kot pa če bi samo  splošno sodelovali.