Obnovitvena dela pri sv. Štefanu

Obnova notranjosti župnijske cerkve sv. Štefana na Gomilskem se je pričela leta 1999 z obnovo poslikave fresk iz različnih obdobij. Najstarejša poslikava izvira iz gotike v letih 1520 – 1540.
dsc_3123

Obnova se je nadaljevala leta 2001 z obnovitvenimi deli oltarjev. Kot prvi se je obnovil rokokojski oltar sv. Marije matere dobrega sveta in sv. Katarine katerega naj bi izdelal Ferdinand Gallo.
dsc_3120

Zadnji v župnijski cerkvi se je obnovil letos oltar sv. Treh kraljev, ki je bil v baročni tradiciji izdelan leta 1891. Kiparsko uokvirja Poklon sv. Treh kraljev, spremljajo jo pa kipi sv. Valentina, sv. Antona Padovanskega, sv. Antona Puščavnika in sv. Roka. Obnovitvena dela so se zaključila letos, ob 120. letnici njegove postavitve.
dsc_3122

Za njim se je obnovil poznobaročni veliki oltar iz konca 60. let 18. stoletja, katerega je prav tako izdelal Ferdinand Gallo. V tronu je kiparska skupina Poveličanje sv. Štefana, ob straneh kipa sv. Kozme in Damijana, vrh ododnih lokov pa kipa sv. Notburge in sv. Izidorja. V atiki je slika Smrt sv. Frančiška Ksavierja.
dsc_3118