Obnovitvena dela pri sv. Mateju

V podružnični cerkvi Sv. Mateja v Šmatevžu so bili obnovljeni vsi trije oltarji, prižnica in poslikava v obdobju med leti 2009 in 2010. Poslikava izvira iz gotike in je ena najlepše ohranjenih v braslovški dekaniji.
dsc_3140

Veliki oltar sv. Mateja izhaja iz leta 1795 in je v poznobaročnem slogu. V tronu je kip sv. Mateja s kipoma sv. Matije in sv. Joba. V atiko je vdelan relief Device Marije.
dsc_3130

Stranska oltarja izhajata iz sredine 19. Stoletja. V desnem stoji kip sv. Florjana s kipoma sv. Henrika II. in Kunigunde,v atiki pa je kip sv. Antona Padovanskega z Detetom. V levem stoji kip sv. Ane z Devico Marijo. Ob strani sta kipa sv. Elizabete in sv. Joahima, v atiki pa je kip sv. Janeza Krstnika.
dsc_3135dsc_3132