Oznanila – 30. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,49–52)

BESEDA O BESEDI

»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!« Mr 10,46–52

Ko se je pri mestu Jeriha slepi berač Bartimaj srečal z Jezusom, je iz njegovega srca privrela prošnja: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Ker se mu je zdelo, da je pri preroku iz Nazareta naletel na gluha ušesa, je krik po pomoči ponovil še glasneje. »Prenekateri so ga svarili, naj utihne,« poroča evangelist Marko. Ko pa je Jezus velel, naj ubožca pokličejo, so vsi rekli: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Pater Albin Škrinjar ob tem Jezusovem »preobratu« v odnosu do slepega Bartimaja svetuje: »Če v molitvi vztrajamo, nas bo končno Bog še mileje pogledal in nas z lepšo besedo, večjim dejanjem potolažil. Ko se zdi, da nas ne sliši, vendarle neopaženo sledi našim klicem in je vesel, če naše zaupanje ne upada, ampak raste. Kdo ne bi vstal, ko ga kliče Jezus k sebi, potem ko je slišal njegove srčne klice na pomoč? Pred ljudi stopamo večkrat s strahom v srcu – ne vemo, kaj bodo rekli na našo prošnjo. Pred Jezusom je edino pravilno imeti zaupanje.«
Tisti, ki imajo zdrave telesne oči, si ne morejo predstavljati, kaj čutijo ljudje, ki so za ta dragoceni dar prikrajšani. Za izpolnjevanje našega krščanskega poklica pa je še veliko bolj dragoceno zdravje duhovnih oči, to je odprtost za Boga in bližnjega. Kadar sledeč hrepenenju svojega srca, ustvarjenega po Božji podobi, začutimo željo, da bi ozdraveli od duhovne slepote, se lahko zanesemo na notranji glas, ki nas nagovarja: »Zaupaj, vstani, kliče te!«
Če so naše duhovne oči velikokrat bolne, naj bodo za Božji glas odprta vsaj naša ušesa! (po: S. Čuk, Misli srca)

30. NEDELJA MED LETOM – misijonska

MISIJONSKA NEDELJA, 24.10.2021

Geslo letošnje Misijonske nedelje, ki bo 24. oktobra, je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom (prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu Kristusu (prim. Apd 3,11-26). Pri nas bo osrednje praznovanje Misijonske nedelje potekalo v mariborski nadškofiji, v Vidmu pri Ptuju, rojstnem kraju misijonarja p. Miha Drevenška – ob 15.00 program, ob 16.00 sv. maša ki jo bo vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl ob somaševanju duhovnikov mariborske nadškofije in misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Tako molitvena ura kakor tudi sv. maša bosta potekali v cerkvi sv. Vida. Vabljeni. Sv. mašo bo tudi predvajala SIP TV.
Na letošnjem srečanju misijonarjev v domovini je ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore pozval misijonarje, naj nas naučijo misijonariti, saj »okolje v katerem živimo in v katerem se je znašel ves zahodni svet, žal ni več verno«.

Bodite misijonarji Božje ljubezni in nežnosti!
Bodite misijonarji Božjega usmiljenja, ki vedno odpušča,
nas vedno pričakuje in nas tako ljubi.
(papež Frančišek)
Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A. Pričakujemo ju v začetku novembra.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

Naslovljeno na vas

OKTOBERSKA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS)
Ta je bila v sredo 20. oktobra. Udeležba članov je bila podpovprečna. Nekateri so v dvomu, da jim je mandat potekel. Res so v septembru v nekaterih slovenskih škofijah izbirali nove ŽPS, a za našo celjsko škofijo velja podaljšanje mandata sedanjim ŽPS do prihodnje jeseni. Torej tudi za naš ŽPS. Zato prosimo člane ŽPS, tudi tiste, ki ste že nekoliko utrujeni in niste nameravali ponovno kandidirati, da velikodušno nadaljujete svoje poslanstvo do oblikovanja novega sestava ŽPS! V zadnjem letu smo zaradi teh zdravstvenih okoliščin vsi tako precej počivali. Pa tudi v bližnji prihodnosti ne kaže najbolje. Potrudimo se z Božjo pomočjo!
Po začetni molitvi smo se posvetili temi meseca za ŽPS: Sv. Jožefa stiska in poslušnost. V preizkušnjah naj v poslušnosti Svetemu Duhu sledimo sv. Jožefu in nas bodo okrepile in duhovno obogatile.
Nedelje v novembru, zlasti druga sv. maša na te nedelje, bodo imele poseben namen: prva nedelja, 7. 11. bo posvečena starejšim župljanom. Zaradi zdravstvenih razmer ne bo običajnega srečanja, ampak samo sv. maša v župnijski cerkvi. Gotovo pa bo navzočih vsaj nekaj zastopnikov starejših.
Druga nedelja, 14.11. bo namenjena zakonskim jubilantom. Natančneje boste o programu slavljenci še obveščeni v naslednjih oznanilih.
Tretjo nedeljo, 21.11. bo predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo.
Četrto nedeljo, 28.12. bo predstavitev kandidatov za sv. birmo.
Na Štefanovo, 26.12. pa naj bi bila posvetitev novih zvonov—upanje je.

PRED NAMI JE PRAZNIK 1. NOVEMBER – VSI SVETI
Letos pride na ponedeljek. Za slovesen, zapovedan praznik, ki naj bi ga obhajali tudi sodelovanjem pri sv. mašah (na Gomilskem ob 7.30 in 14.00, v Šentrupertu pa ob 16.00 uri). Na nedeljo—dan pred praznikom in na praznik pa vabljeni k spovedi.
Na grobovih naših rajnih naj zagori plemeniti dar za plamen dobrote do sočloveka. Na voljo bodo Karitasove lesene negorljive svečke.

MAŠNI NAMENI

NED – 24.10.
30. nedelja med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Anton M. Klaret, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Kneza
Darovanje za misijone pri obeh mašah

PON – 25.10.
Darinka, mučenka
19.00 za +Janeza Hočevarja

TOR – 26.10.
Lucijan, mučenec
19.00 za +Majdo in Silvota Lenko

SRE – 27.10.
Sabina Avil., mučenka
19.00 za +Alfonza Tekavca—oblet.

ČET – 28.10.
Simon in Juda Tadej, apostola
17.00 za +Marijo Petrovc –oblet. (v Šentrupertu)

PET – 29.10.
Ermelinda, devica
19.00 za +Alojza, Julijano in Stankota Slemenšek in Jurija Zorko

SOB – 30.10.
Marcel, mučenec
Prehod na zimski čas
19.00 za +Šramove in Koširjeve

NED – 31.10.
31. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Volbenk, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Mihata in Adelo Drča in sorod.

V tem tednu: naj bodo veroučencem in njihovim domačim veroučne počitnice lepe in blagoslovljene —tudi za to prihajajte v cerkev!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.
Srečanje sodelavk in sodelavcev župnijske Karitas bo to sredo po maši. Lepo vabimo, da se pridružijo še novi.

Dežurni ministranti: v počitnicah prostovoljci po en dan.
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer; II. Melanija Hadolin, Anja Šket.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl.

Oznanila – 29. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,42–45)

BESEDA O BESEDI

MESTO OB JEZUSU Mr 10,35–45

Evangelij, ki smo ga brali na današnjo 29. nedeljo med letom, nam razkriva občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki povzroča razdore. 
Odlomek iz Markovega evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da so s ponižnostjo in razdori imeli težave tudi apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo obsojen na smrt, bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj jim je Jezus že prej to kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli upali, da bo Jezus spremenil svoj načrt in se prepustil slavi tega sveta, tako da bo postal kralj, ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po krvi brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila prva in najvišja v nebesih. Še tam bi rada poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi se je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: Janez in Jakob sta se postavila proti drugim desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v zboru apostolov: kdo bo večji in pomembnejši od drugih. – To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča ošabnost. Ko nekdo hoče biti več kot drugi, takrat se prične razkol. Niti demokratičnost in toleranca tega razkola ne moreta odpraviti, zato ker nista dovolj močni, da bi lahko odpravili egoizem. Miselnost tega sveta se je pretihotapila že med apostole in v poznejših stoletjih je ta miselnost dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v posedovanju (prim. Mr 10,35–45).
Pismo Hebrejcem nam danes v drugem berilu priporoča, naj se trdno držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Čeprav brez greha, je bil kakor mi preizkušan v vsem (prim. Heb 4,14–16). Ne pozabimo, da so nebesa naš cilj, in zato se ne smemo čuditi, da je pot strma in utrudljiva. Vredno je nekaj pretrpeti, da nebesa dosežemo. Kam bomo pa v teh nebesih »posedeni ob Velikem duhovniku« (če jih seveda dosežemo), pa bo jasno šele tam. (po: P. Štumpf)

29. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA, 17. 10. 2021 – 15.00 – CELJSKA STOLNICA
V Katoliški Cerkvi se že dogaja škofovska sinoda. Po vsem svetu jo bomo začeli hkrati in to nedeljo, 17. 10. 2021, ob 15. uri v stolnici sv. Danijela v Celju. Zaradi razmer so vabljeni k tej slovesnosti svečanega začetka sinode duhovniki, redovniki, redovnice, stalni diakoni in dva predstavnika vsake župnije. Sinoda se ne bo dogajala v Rimu ampak po vseh škofijah. To je sinoda o sinodi: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo (misijon). Sinoda – beseda izhaja iz latinske besede “sinŏdus”, ki se zelo uporablja v cerkveni latinščini, to pa izhaja iz grške besede “σύνοδος”, kar pomeni “srečanje”, “skupščino” ali “zbiranje”, poleg korena grškega glasu “οδος”, kar pomeni “pot”, “pot” ali “potovanje” zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov, na katerem se posvetujejo o zadevah Cerkve ali škofije

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

Jezus je marsikatero misel in željo svojih učencev postavil na glavo. Tako dela tudi v današnjem evangeliju. Jakob in Janez bi rada postala največja med apostoli. Jezusa nagovarjata, naj bi ju v svojem kraljestvu posadil enega na desnico in drugega na levico, torej na prvi in najvišji dve mesti.
Jezus je vsem skupaj povedal, da so njegovi pogledi na prva mesta drugačni. Pri narodih in njihovih veljakih res prevladuje pojmovanje, da so prvi in največji oni, ki sedijo na vladarskih prestolih.Na Jezusovo desnico in levico ne vodi nobena druga pot razen tiste, po kateri gremo z roko v roki in se med seboj podpiramo. Na sedežih poleg Jezusa bomo skupaj z drugimi – ali nas pa tam sploh ne bo. (po: F. Cerar)

Naslovljeno na vas

MISIJONSKA NEDELJA, 24.10.2021

Geslo letošnje Misijonske nedelje, ki bo 24. oktobra, je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom (prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu Kristusu (prim. Apd 3,11-26). Pri nas bo osrednje praznovanje Misijonske nedelje potekalo v mariborski nadškofiji, v Vidmu pri Ptuju, rojstnem kraju misijonarja p. Miha Drevenška – ob 15.00 program, ob 16.00 sv. maša ob 10-letnici njegove smrti.
Od klasičnega misijonarja, ki je deloval »sredi ničesar«, se je prelevil v misijonarja nove evangelizacije. Da bi se božja beseda čim bolj razširila in dosegla čim več ljudi, se je posluževal vseh tehničnih pripomočkov, ki so bili takrat na voljo. Ustanovil je radio Icengelo ter najmodernejšo tiskarno v Zambiji. Temu primerno je tudi opravljal novinarsko delo – bil je radijski voditelj in urednik kar dveh revij.
P. Miha je poleg medijskega udejstvovanja znan tudi po svojem glasbenem udejstvovanju. Pred odhodom v misijone je ustanovil skupino Minores, v Zambiji pa je organiziral več glasbenih festivalov (GRAMY – Makuba Awards). Z različnimi zambijskimi glasbenimi skupinami je večkrat obiskal domovino in z njimi nastopal po celi Sloveniji in tudi na Marijafestih – pevskih festivalih na Ptujskih Gori. Večkrat je rekel: »Kjer so bili mladi, tam sem bil jaz, in kjer sem bil jaz, tam so bili mladi …«

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.10.
29. nedelja med letom
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za vse Dobnikove in Vitančeve

PON – 18.10.
Luka, evangelist
19.00 v zahvalo za uspešno operacijo (R.)

TOR – 19.10.
Pevel od križa, duhovnik
19.00 za +Milko in Ivanko Grah

SRE – 20.10.
Irena (Mira), mučenka
19.00 za +Staneta Kebliča

ČET – 21.10.
Uršula, dev., mučenka
17.00 za +Mladena Krsnika (v Šentrupertu)

PET – 22.10.
Janez Pavel II., papež
19.00 za +starše Mešič, Stankota Slemenška in svaka Jožeta

SOB – 23.10.
Roman, škof
19.00 za +Franca Turka –st., Matildo in vse Rtvigove

NED – 24.10.
30. nedelja med letom
MISIJONSKA NEDELJA
Anton M. Klaret, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Kneza
Darovanje za misijone pri obeh mašah

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.

Seja ŽPS bo v sredo (po maši) ob 19,45 uri. Vsi člani lepo vabljeni.
Dežurni ministranti: Urban in Anej Semprimožnik
Bralci v nedeljo: I. Elza Vasle, Sandi Završnik; II. Petra Basle, Tilen Natek
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Oznanila – 28. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovóril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.« (Mr 10,23–27)

BESEDA O BESEDI

»KAJ NAJ STORIM?« Mr 10,17–30

Vsakemu izmed nas veljajo Jezusove besede o poti popolnosti, ki naj jo izberemo, da se naše prijateljstvo z njim poglobi in utrdi. To, kar nam govori, moramo vzeti zares in po tem uravnavati svojo življenjsko pot. Iz življenja sv. Antona Puščavnika je znano, da se je za to obliko hoje za Kristusom odločil prav ob poslušanju današnjega evangeljskega odlomka. »Eno ti manjka: pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj«! Bil je prepričan, da so te besede namenjen prav njemu – in njihovo naročilo je nemudoma izpolnil. Podobno je ravnal sv. Frančišek Asiški: odrekel se je očetovemu bogastvu in se »zaročil« z uboštvom, da bi s svobodnim srcem služil Bogu.
Zgodba o bogatem mladeniču, ki je bil dober in iskren, vendar premalo velikodušen, nam hoče povedati, da naj svojega srca ne navezujemo na dobrine tega sveta. Te namreč pogosto težijo našega duha, da se ne more dvigniti v višine Božjega sveta.
Smrtno nevarna bolezen materializma ne grozi samo bogatim, saj obstajajo tudi ubogi, ki se niso pripravljeni odreči svoji mali lastnini. Vsakdanje življenjske izkušnje povedo, koliko »greha« (zavisti, sovraštva, sporov, tožb) povzroči pohlep po imetju! Kakor da bi mogli vse to odnesti s seboj čez prag smrti.
Razumno in modro je na začetku vsakega dne, pa tudi večkrat čez dan, prositi Gospoda: »Dobri Učitelj, kaj naj storim?« Ne živimo od danes na jutri, ustvarjeni smo za večnost, ki jo bomo dosegli, če bomo nabirali »zaklade«, ki bodo šli z nami! Bodimo tudi mi kot mladenič pogumni in povprašajmo Gospoda, kaj nam je storiti? Pa ne ostanimo zgolj pri vprašanju, aktivno in dejavno se na to odzovimo, da bodo naša dejanja privedla k rezultatu – večni sreči, polnosti življenja. (po: S. Čuk, Misli srca)

28. NEDELJA MED LETOM—sklep tedna za življenje

NE ODVRNIMO SE OD ŽIVLJENJA

Evangelist Marko pripoveduje zgodbo, v kateri mož vpraša, kako lahko doseže večno življenje. Jezus mu svetuje zapovedi. Mož mu odgovori, da jih že vse izpolnjuje. Tega moža si predstavljam kot moškega v srednjih letih. Poskusil je pravilno živeti. Ni se ustalil le v zunanjem svetu, ampak tudi v svoji duhovnosti. Vse je poskusil storiti prav in izpolnjevati vse zapovedi. Toda v svojem srcu čuti, da še nekaj manjka. In Jezus se je ozrl nanj, »ga vzljubil in mu dejal: ›Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!‹« (Mr 10,21).
V tem človeku je Jezus začutil hrepenenje, da bi šel naprej, da se ne bi zadovoljil z zapovedmi, ki se jih je držal, saj je začutil, da mora v življenju obstajati še nekaj več. Od tega človeka Jezus pričakuje, da bo storil nekaj nenavadnega, da bo prodal vse svoje imetje in denar podaril revežem. To ni izziv, ki bi bil primeren za vsakega. Toda Jezus čuti, da bi ta radikalnost bila primerna naravi tega moža. To bi bila pot, preko katere bi njegovo življenje prinašalo sadove. Toda mož žalosten odide, ker ima veliko premoženje. Ne more pristati na Jezusovo besedo. V sebi ima impulz, da bi živel bolj radikalno in avtentično. Toda nima poguma, da bi sledil temu impulzu. Posledice so žalost in depresija. Včasih je depresija znak, da nismo sledili svojemu notranjemu impulzu. Ker zavračamo življenje, se naša duša upre z depresijo. Tako bi lahko bila depresija povabilo, naj si upamo živeti, namesto da bi dovolili, da nas plahi glasovi odvračajo od življenja. (po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja)

Dobri Jezus!
Tudi mi se velikokrat težko ločimo od svojega luksuza in bogastva, ki napolnjujejo naš vsakdan. Daj nam moči, da bi znali odložiti balast, ki nas ovira pri tem, da bi resnično služili tebi. Naj bomo zgled v svoji preprostosti in ponižnem služenju sočloveku, da bomo lahko užili notranjo srečo ter polnost v sedanjosti in večnosti. Amen. (AK)

Naslovljeno na vas

NEDELJA, 17. 10. 2021 – 15.00 – CELJSKA STOLNICA
V Katoliški Cerkvi se že dogaja škofovska sinoda. Po vsem svetu jo bomo začeli hkrati in to v nedeljo, 17. 10. 2021, ob 15. uri v stolnici sv. Danijela v Celju. Zaradi razmer so vabljeni k tej slovesnosti svečanega začetka sinode duhovniki, redovniki, redovnice, stalni diakoni in dva predstavnika vsake župnije. Sinoda se ne bo dogajala v Rimu ampak po vseh škofijah. To je sinoda o sinodi: Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo (misijon). Sinoda – beseda izhaja iz latinske besede “sinŏdus”, ki se zelo uporablja v cerkveni latinščini, to pa izhaja iz grške besede “σύνοδος”, kar pomeni “srečanje”, “skupščino” ali “zbiranje”, poleg korena grškega glasu “οδος”, kar pomeni “pot”, “pot” ali “potovanje” zborovanje škofov, izbranih duhovnikov in laikov, na katerem se posvetujejo o zadevah Cerkve ali škofije.

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti, ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.10.
28. nedelja med letom
Florencij, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Vaš—oblet. (v Šentrupertu)

PON – 11.10.
Janez XXIII., papež
19.00 za +Marijo Šlander in vse Španove

TOR – 12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec, sozavet. šk.
19.00 za +Janeza Potočnika –osmina

SRE – 13.10.
Edvard, kralj
19.00 za +Milko in Franca Rančigaj

ČET – 14.10.
Silvan, mučenec
17.00 za +Katarino in Silvota ter ostale Korunove (v Šentrupertu)

PET – 15.10.
Terezija Avilska, redov. cerkvena učiteljica
19.00 za +Ivana Rančigaja –oblet.

SOB – 16.10.
Marjeta Alacoque, red.
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

NED – 17.10.
29. nedelja med letom
Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za vse Dobnikove in Vitančeve

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid–19 —razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.

Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar; II. Ivi Rančigaj, Damjana Rojnik
 Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila – 27. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10,4–9)

BESEDA O BESEDI

POSVEČENA SKUPNOST Mr 10,2–16

Po Božji podobi ustvarjen človek je narejen tako, da ne more biti sam. V človeškem srcu je ljubezen, iskra podobnosti z Bogom, saj ljubezen povezuje med seboj tri Božje osebe. Ljubezen vedno potrebuje nekoga, da se mu razodene. Večina ljudi na svetu ima »poklic«, da ob svojem času, ko dosežejo duševno in telesno zrelost, osnujejo skupnost, ki ji pravimo družina. O družini je bila napisana cela gora knjig in izrečenih je bilo veliko lepih in globokih misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v prvem berilu in jo je Jezus navedel pred farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni, medsebojne privlačnosti) bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo nosi v svojem srcu, in iz potrebe, da bi to ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od njega prejel ljubezen, zrel človek zapusti družino, v kateri se je rodil in kjer je odraščal.
V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. Mož naj bi bil modra glava družine, žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko skupnost toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj bi s hvaležnim in učljivim srcem posnemali vse dobro, kar na starših vidijo. Krščanski zakonci imajo pravico in dolžnost, da vsak zase in drug za drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi milost zakramenta svetega zakona. To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih vplivih, predvsem svoje domače družine. Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, ki oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze že zgodaj v domači hiši, v družini od staršev pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s katerim starši oblikujejo svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo vsakdanje ravnanje in govorjenje, pri katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v tem, kaj in kakšni so.« (po: S. Čuk, Misli srca)

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA

Molitev rožnega venca v oktobru
Obnovimo in poživimo osebno in skupno molitev rožnega po družinah.
V župnijski cerkvi se vsak da (razen zelo redkih izjem); pa ste zato zlasti v oktobru vabljeni, da pridete v cerkev 15 minut, ali vsaj nekaj minut pred sv. mašo, da boste lahko sodelovali pri skupni molitvi rožnega venca
Posebno starejšim bo v pomoč skupna molitev ob radiu Ognjišče ali TV Exodus.

Cerkveno učiteljstvo je podpiralo in še podpira to molitev ter vernike vzpodbuja, naj radi molijo rožni venec. In to so voditelji Cerkve tudi delali. Pa ne le z besedami, ampak najprej s svojim zgledom. Papež Janez XXIII. Je vsak dan zmolil vse dele rožnega venca. Dejal je: »Petnajst rožnovenskih skrivnosti je petnajst oken, skozi katera v Božji luči gledam vse, kar se dogaja na svetu.« Njegov naslednik, papež Pavel VI. je rekel, da je rožni venec »povzetek celotnega evangelija« in je zato »šola evangeljskega življenja«. Papež Janez Pavel II. pa je bil nasploh neločljivo povezan s to molitvijo. Izdal je posebno apostolsko pismo »Rožni venec Device Marije«, s katerim je, poleg treh običajnih starodavnih delov rožnega venca, uvedel še četrti, t. i. »svetli del rožnega venca«, v katerem povzema Jezusovo javno delovanje. Tako rožni venec sedaj dejansko povzema celotni evangelij.
Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo priložnost, da v mesecu oktobru v naši sredi še bolj oživimo to molitev. Naj nam pomaga poglobiti našo vero. (po: J. Kužnik)

Verujem, da je bistvenega pomena to:
»Žena, glej tvoj sin – sin, glej tvoja mati!« kar je izrekel na križu umirajoči Gospod; to naročilo danes ponavlja meni, uresničilo pa se je v trenutku oznanjenja.
Zato zvest izročilu Cerkve pridružujem svoj glas množici, ki uresničuje tvojo preroško napoved: »Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi!«
In nenehno ponavljam molitev grešnikov in svetnikov: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.« Jacques Loew

Naslovljeno na vas

SVETI ZAKON – PREVEČKAT OSTAJA ZAKOPAN ZAKLAD

Božja beseda današnje nedelje nam razodeva Božji načrt o odnosu med možem in ženo. Poudarja, da gre za vseživljenjsko skupnost ljubezni. Jezus Kristus je dal vedeti, kako pomemben je sam vstop v to skupnost. Zato je dal, da je v Cerkvi med sedmimi izviri Božjih darov — zakramenti, tudi zakrament sv. zakona s katerim posveti ljubezen zakoncev na dan poroke. Kakšen pomen daje vstopu v zakonsko skupnost je pokazal tudi z udeležbo na svadbeni gostiji v Kani Galilejski. Poroka odpira vsem, ki živijo kot mož in žena, dostop do zakramenta sprave, sv. obhajila, botrstva, …
Pri pripravi na krst otroka so starši, ki živijo v izvenzakonski skupnosti povabljeni, da se poročijo. Večina jih izjavi (predpostavljam, da iskreno), da ima namen v bližnji prihodnosti to storiti, a pri večini tega koraka ni in ni.
Za mamico, ki je srce družine, gotovo ni prijetno, da ima drugačen priimek kot vsi ostali člani njene družine. Besedi »partner«, »partnerica« sta sposojeni iz poslovnega področja, kjer so odnosi na osnovi koristi, ne pa ljubezni.

Danes se mnogi bojijo sprejeti dokončno odločitev, ki bo vplivala nanje za vse življenje, ker se jim zdi to nemogoče … »Skupaj bova ostala, dokler bo najina ljubezen trajala …« Ampak kaj razumemo pod besedo »ljubezen«? Zgolj čustvo, psihofizično stanje? … Verjetno ne želite graditi na pesku čustev, ki pridejo in odidejo, ampak na skale prave ljubezni – ljubezni, ki prihaja od Boga … Ne smete dovoliti, da vas osvoji »kultura začasnosti«. Ta strah pred »za vedno« lahko ozdravite s tem, da se vsak dan izročite Gospodu Jezusu. Tako vaše življenje postaja vsakodnevna duhovna pot, sestavljena iz korakov, drobnih korakov, korakov vajine skupne rasti. papež Frančišek

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 3.10. rožnovenska
27. nedelja med letom
Gerard, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Stanislava Mežnarja (v Šentrupertu)

PON – 4.10.
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
19.00 za +Frančiško (god, oblet.) in Jožefa Rožič

TOR – 5.10.
Marija Favstina, redov.
19.00 za +iz družine Javoršek

SRE – 6.10.
Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
19.00 za +Ivana Sorčana

ČET – 7.10.
Rožnovenska M. Božja
17.00 za +Katarino in Silvota ter ostale Korunove (v Šentrupertu)

PET – 8.10.
Benedikta, mučenka
19.00 za +Ivanko Vadlan –30. dan

SOB – 9.10.
Dionizij, škof, mučenec
19.00 za +Marijo –oblet. in Ivana Knez

NED – 10.10.
28. nedelja med letom
Florencij, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Vaša—oblet.

V tem tednu:
Verouk: veroučno leto se je komaj prav začelo, a je bilo že precej izostankov zaradi izolacije. Tisti, ki manjkate se kaj informirajte pri sošolcih, birmanci pa naj izkoristijo čas za učenje molitev in učnih obrazcev
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.
Dežurni ministranti: Zala Jelen, Hana Rančigaj
Bralci v nedeljo: I. Simon Brdnik, Magda Šalamon; II. Simeona Rakun, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila – 26. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.
(Mr 9,42–43)

BESEDA O BESEDI

DUHA OZKOSRČNOSTI, REŠI NAS, O GOSPOD! Mr 9,38–43.45.47–48

V današnjem prvem berilu smo slišali, kako je Jozue prišel k judovskemu voditelju Mojzesu tožarit dva moža, ki sta prerokovala v šotorih. Mislil si je, da jima bo Mojzes to prepovedal delati, na njegovo veliko začudenje pa je odvrnil: »O, da bi vse Gospodovo ljudstvo prerokovalo!« Nekaj podobnega, skoraj enakega, so morali slišati tudi Jezusovi apostoli. Po ustih svojega zastopnika Janeza so Učitelju poročali, da so zasačili nekoga, ki je v njegovem imenu izganjal hude duhove. Prepovedali so mu to delati, ker ni hodil z njimi. Mi pa smo slišali Jezusov odgovor: »Ne branite mu! Kdor ni proti nam, je z nami.« – Jezusu je tuja naša človeška ozkosrčnost. Rad bi nas napravil bolj odprte, da bi ne bili sodniki svojih bližnjih, temveč njihovi prijatelji, zavedajoč se, da nas ima Bog vse enako rad kljub vsem našim napakam in slabostim. – Bog hoče, da bi vsi »prerokovali«. Da bi bili napovedovalci prihodnjih reči. S svojim življenjem naj bi nakazovali podobo novega, odrešenega človeštva. Biti bi morali graditelji Božjega kraljestva, za prihod katerega molimo vsak dan v očenašu. Biti bi morali graditelji pravičnosti, miru, medsebojne potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo: biti bi morali preroki odnosov, ki bodo vladali v svetu, ki mu pravimo večnost. Osnovni zakon tega sveta je ljubezen. Ali moremo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči ljubezen?
Prvi kristjani so bili napolnjeni z duhom ljubezni in so prerokovali z veliko močjo. In v čem se kaže moč ljubezni? Ljubezen se začenja doma. Je potrpežljiva, prizanesljiva, ne obsoja, ne išče svojega. Sad resnične pobožnosti bi morala biti prav taka ljubezen, ki jo ponavadi tako pogrešamo v naših medčloveških odnosih. Bog nas ne kliče, da bi ljubili »ves svet«, kliče nas, da bi ljubili tiste ljudi, ki jih je postavil v naš vsakdanji svet. Ta je morda majhen, toda prepojen z ljubeznijo postane velik. Sega v večnost. (po: S. Čuk, Misli srca)

SLOMŠKOVA NEDELJA, SLOVENSKI EKUMENSKI DAN

Blaženi Anton Martin Slomšek in naš čas

V vsaki naši življenjski situaciji lahko najdemo zglede iz življenja bl. Antona Martina Slomška, ki jih lahko posnemamo. Čas v katerem je Slomšek živel je bil vse prej kot lahek, tako v verskem, vzgojnem, kulturnem, kot tudi političnem. Iz njegove strani je bila potrebna odločnost, da je kot duhovnik in potem kot škof vodil zaupane mu vernike in spodbujal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik, svojo nacionalno identiteto v obdobju, ko Slovenija še ni bila neodvisna.
Učinkovitost njegovega pastoralnega dela ni bila samo sad njegove genialnosti, ampak je temeljila na njegovo svetosti, to je njegovi veri, upanju in ljubezni do Boga.
Iz Slomškovega življenja vidimo, kako je rastel v ljubezni do Gospoda in drugih. To se kaže v tem, kako je vedno manj živel zase in vedno bolj za druge. Ta ogenj Božje ljubezni se je vedno bolj vnemal v njegovem srcu in postajal luč za druge. Biti ljudje za druge, to je pot, ki nam jo kaže naš prvi blaži Slovenec Anton Martin Slomšek. To je pot ljubezni in zaupanja v Boga in ne v naše človeške zmožnosti.
Slomšek je vedel, kako potrebna je človeku vzgoja, da bi lahko ljudje postali zreli, se pravi tisti, ki so se sposobni odločati za prave vrednote. Pot do osebne zrelosti nas pelje preko molitve. Molitev je izvir vseh darov in korenina dobrih del. Je naša »lestev« k Bogu«, je protistrup vsem nevarnostim, ki nam pretijo, je kompas, ki nam pomaga najti pravo smer sredi različnih mnenj in pogledov.
Naj nam bo Slomškov zgled tisti, ki nas vodi na pravo pot dobrega državljana in kristjana. (nadškof Alojzij Cvikl)

Preučevanje zgodovine verskega življenja pri kakem narodu pove, da gre bolj ali manj pri vsakem narodu za skrivnostno rast, ki izhaja iz Božje previdnosti in sega po velikih osebnostih v narodovo sedanjost. To velja tudi za slovenski narod, ki ima korenine verskega življenja pri solunskih bratih sv. Cirilu in Metodu, nato pa raste prek vrste zaslužnih osebnosti v našo sedanjost. V preteklosti našega naroda izstopa iz te vrste ljudi najzaslužnejša osebnost – blaženi škof Anton Martin Slomšek.

Naslovljeno na vas

Besede staršem, veroučiteljem in veroučencem

Morda je letos na začetku katehetskega leta res navzoča večja negotovost, celo strah. Vztrajno prinašajmo to situacijo v »molitveni verigi« pred Boga, samo on lahko strah razblini, kajti v »ljubezni ni strahu« in »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,18.8.16). V tem je naša moč. Če nas strah ne bo hromil, bomo tudi lažje odkrivali in se učili novih poti v katehezi. »Bog je vedno novost, ki nas nenehno spodbuja, naj gremo na pot, onstran znanega, naproti obrobju in mejam …« (VR 135) S tega vidika lahko trenutno situacijo prepoznavamo tudi kot priložnost za rast in odkrivanje novih poti, ki jih ima Bog, da pride do ljudi.
Temeljni vogelni »kamen« pa ostaja Kristus. Sveti Duh, ki nam ga pošilja, ima vedno prave rešitve. Skupaj z njim jih bomo iskali: škofje skupaj z SKU, župniki skupaj s škofi, katehistinje in katehisti skupaj z župniki, vsi pa skupaj s pristojnimi državnimi službami in seveda s starši ter ne nazadnje z udeleženci kateheze. (Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU)

Bodoče katehistinje in katehiste pa vabi na izobraževanje Katehetsko pastoralna šola, ki deluje v vseh slovenskih škofijah. V naši—celjski škofiji deluje v Celju, telefon 041276937 /voditelj Klemen Sitar/. Odločite se.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 26.9. Slomškova
26. nedelja med letom
Kozma in Damijan, mučenca, sozavetnika naše župnijske cerkve
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Anico –oblet. in Radota Drev
Kvatrna nabirka za bogoslovje
15.00 slovesnost Slomškove nedelje (sv. Jožef-Celje)

PON – 27.9.
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
19.00 za +Jožeta Zupančiča

TOR – 28.9.
Venčeslav, mučenec
19.00 za +Franca Kneza

SRE – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET – 30.9.
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)
molitev za duhovne poklice

PET – 1.10. prvi petek
Terezija Deteta Jezusa, dev., cerkvena učitelj.
19.00 za +Magdo Mahor
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.10. prva sobota
Angeli varuhi
19.00 za vse Turkove
Litanije Matere Božje

NED – 3.10. rožnovenska
27. nedelja med letom
Gerard, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Stanislava Mežnarja (v Šentrupertu)

V tem tednu: je začetek novega meseca. Že prej v četrtek pred prvim petkom bo molitev za duhovne poklice, nato bo prvi petek in prva sobota. Lepo vabljeni tudi k sv. zakramentom.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.

Dežurni ministranti: Tjaša in Matevž Glušič
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Ana Šram; II. Št.R. Matjaž Rožič, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.