Oznanila – 15. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je vstalneki učitelj postave,ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« –»Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.« (Lk 10,25–28)

BESEDA O BESEDI

TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL Lk 10,25–37

Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše vere in naših odnosov! Pa res poznamo odgovor? Učitelj postave je Jezusa skušal, a se Jezus ni dal. Povedal mu je zgodbo in vprašanje zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike? Jezus sprašuje: Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Učitelj je razumel: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!
Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob njem temeljito ne ustavimo. Navajeni smo odgovorov iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek. A Jezus nakaže, da je bil v priliki o usmiljenem Samarijanu od treh mimoidočih bližnji le Samarijan. In če nam Jezus pravi, naj bomo tudi mi podobni Samarijanu, se moramo vprašati naprej: Kaj je oviralo duhovnika in levita, da nista postala bližnja pretepenemu in kaj je pomagalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž lahko sklepamo takole: Duhovnik in levit sta imela pomembni službi, bila sta pomembna in to je zameglilo njun pogled. V pretepenem nista mogla videti bližnjega in zato tudi sama nista postala bližnja njemu. Samarijan pa je bil preziran, manjvreden od Judov in je najbrž v drugem srečal podobnega reveža, kot je on sam. V drugem je videl sočloveka, prepoznal je bližnjega in mu postal bližnji.
In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti tako delaj? Najprej moramo priti do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji in komu bom bližnji, je stvar moje odločitve! Pot do tega spoznanja je spoznanje naše revščine – ali pa še bolje, Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo med seboj bratje in sestre. On kaže na nebeškega Očeta in nam s tem daje razumeti, da smo med seboj vsi enakovredni in vsi ljubljeni Božji otroci. To ne sme biti le naučena trditev, ne more biti le fraza, ki jo ponavljamo v pridigah, to mora biti temelj naše vere. To je temelj naših odnosov! (po: E. Mozetič)

15. nedelja med letom – zahvala ob duhovniških jubilejih

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl,
se mu je v srce zasmilil. (Lk 10,33)

Prvi korak, da postanemo bližnji, je, da živimo z odprtimi očmi za druge.
Kdor ima zaprte oči v skrbi samo zase, v sanjarjenju, ki zraste v njegovi fantaziji, ali v sanjah, ki jih vzbudi npr. televizija; kdor jih ima prilepljene na svoje ambicije in načrte; kdor ne vidi »prave« resničnosti, ker si je nataknil plašnice ideologij in modnih smernic; kdor si pusti napolniti oči s pretirano predanostjo skrbi za telo, športu, glasbi, ne more niti začeti poti, ki naj bi jo prehodil, da bi »postal bližnji«.
Ker ne vidi tistega, ki živi ali se pojavi pred njim.
Samo kdor »vidi«, se lahko odloča, ali naj stopi na drugo stran ceste ali naj gre dalje ali naj ima sočutje.
Sočutje, ki pa ni jokava in neučinkovita sentimentalnost iz televizijskih nadaljevank, niti zgolj površinski »Revež, kako se mi smili!« Sočutje je popolno poistovetenje s stanjem drugega, sodoživljanje, ob katerem vztrepeta človekova notranjost.
Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen način postanem bližnji vsem, prijateljem in sovražnikom, »lepim in grdim«.
Gospod Jezus, oprosti mi! Mogoče še nisem postal bližnji nikomur.
Daj mi moči, da se vsak dan znova trudim, da postanem bližnji drugemu; da bom lahko uresničil svoje poslanstvo; da bom oznanjal tvojo ljubezen. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Slovesnost duhovniških jubilejev v naši župnijski cerkvi

To nedeljo obhajamo svoje jubileje trije duhovniki: g. Alojz Pirnat je že preteklo nedeljo slovesno obhajal svojo zlato mašo v župnijski cerkvi pri Sv. Juriju ob Taboru, pa ima danes ponovitev zlate maše pri nas – prav je in spodobi se, da je tako. Župnik Martin, ki sem predokus zlate maše doživel že preteklo nedeljo s sobratom Alojzem, pa danes obhajam »original«. Veselimo pa se tudi z g. Vikijem Košcem, ki slavi pomenljivo obletnico — 15-let let mašništva. Voščimo mu tudi za »srečanje z Abrahamom, ki ga je doživel v maju. Namen tega praznovanja ni poveličevanje kogarkoli, ampak zahvaljevanje Bogu in vam, dobrim ljudem!

Naslovljeno na vas

TA TEDEN (od 11. do 17. julija) SE PRI NAS DOGAJA ORATORIJ

Ta teden je je v naši župniji osrednje dogajanje počitniški oratorij za otroke. V njem bo sodelovalo 35 animatorjev in 120 otrok (več jih ni bilo možno sprejeti). Gotovo bo to veselo, zanimivo in koristno dogajanje.
Letošnja tematika bo posvečena življenju in delu sv. Ignacija Lojolskega. Oratorij povezuje glavni junak, ki se v obliki zgodbe s pomočjo animatorjev predstavi otrokom. »Pri Ignaciju Lojolskemu me nagovarja njegova neustrašnost, gorečnost in razločevanje,«  je povedal mladinski delavec pri Oratoriju Slovenija. Geslo je: »Za Božjo slavo!«

Naše občestvo in vsak njen član pa naj oratorij podpre z lepo mislijo, molitvijo in po možnosti tudi materialno podporo. To kar je dobro za otroke in mlade naj nam bo vsem pomembno!
V nedeljo bo pri zaključni sv. maši ob 10.00 uri darovanje za animatorje.
Hvala, v imenu animatorjev!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na seji Župnijskega sveta je bilo dogovorjeno, da bo letos župnijsko romanje že zadnjo julijsko soboto —30.7.2022. Predlog romarske poti je: Šentilj v Slovenskih goricah (nova poslikava stropa župnijske cerkve), romarska cerkev Marija Snežna (Zgornja Velka), Apače, … zaobšli bomo prometno gnečo, občudovali lepo vinorodno pokrajino in našli »mirne oaze, za duhovno osvežitev«. Rok prijave je do petka 22. julija.
Povejte, prosim, še drugim. Odločite se in prijavite župniku, čim prej. (tel. 041 673 716)

Marija slavi Boga:
»Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem Rešitelju. Velike stvari mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.«

MAŠNI NAMENI

NED – 10.7.
15. ned. med letom
Amalija (Alma), redov.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 zlata maša župnika Martina
ponovitev zl. m. g Alojza Pirnata
15 let mašništva g. Vikija Košca
Bogu v zahvalo in blagor dobrotnikov
za +starše in sorodnike, za nove duhovne poklice, za blagoslov oratorija
z jubilanti bo somaševal g. Matic Lesjak

PON – 11.7.
Urh (Uroš), škof
19.00 za +Ingrid Krumpak in njene

TOR – 12.7.
Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
19.00 za +Marijo Orožim in vse Mlinarjeve

SRE – 13.7.
Henrik II. (Hinko), cesar
19.00 za +Radota in Anico Drev, vse njune

ČET – 14.7.
Kamil, duhovnik, red. u.
19.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)

PET – 15.7.
Bonaventura, šk., c. uč.
19.00 za +Jožefa– oblet. in Frančiško Rožič

SOB – 16.7.
Karmelska Mati Božja
19.00 za zdravja Žana

NED – 17.7.
16. ned. med letom
Aleš, spokornik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za+ Ivana Rančigaja in njegove
Sklep oratorija

V tem tednu: počitniški oratorij. V nedeljo pa vabljeni v čim večjem številu na sklep oratorija. Veselimo z mladimi kristjani!

Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk
Bralci v nedeljo: I. kateri bodo pri tej sv. maši; II. animatorja
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž

Oznanila – 14. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto inkraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recíte najprej: »Mir tej hiši!« (Lk 10,1–5)

BESEDA O BESEDI

JEZUS POŠILJA TUDI VSAKEGA IZMED NAS Lk 10,1–12.17–20

Najprej mi je v današnjem evangeliju padlo v oči število 72. Zakaj ravno 72? V tistem času je to bilo število narodov, ki so jih Judje poznali na zemlji.  Od vsega začetka je evangelij odprt za vse ljudi. Nihče ni izključen ali pozabljen.
Jezus s pogledom, ki zajame ves svet, vzklikne: »Žetev je velika, delavcev pa malo.« Gre na eni strani za velika pričakovanja in na drugi je malo število učencev. Ne gre samo za veliko nasprotje v številkah. Problem ni samo v številkah, Jezus vidi problem v kvaliteti. – Danes se soočamo z istim problemom. Malo je oznanjevalcev, vedno več občestev tako ostaja brez pastirja. To, kar nas preveva s skrbjo, je dejstvo, da se še med temi eni preveč posvečajo sebi, svojim problemom, obdelujejo svoj mali vrtiček, ali so utrujeni, naveličani, ko ne vidijo rezultatov svojega dela …
Evangelij nam kaže pot. Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja učence po dva in dva. Logično bi bilo poslati samo enega, da bi »pokrili« več krajev. A se vendarle odloči za dva, da bi v medsebojnem sodelovanju in odprtosti  bili znamenje ljubezni, znamenje tega, kar  oznanjujejo. Pošilja jih kot »jagnjeta med volkove«. Dejstvo je, da tako grozni ljudje vendarle niso bili. S tem Gospod nakaže, da bo stil krščanskega oznanjevanja razviden v blagosti, nenasilju … Kljubovati bo potrebno pritisku okolja. Ravno v tem je moč učencev, kot pravi sv. Janez Zlatousti: »Dokler smo jagnjeta, zmagujemo. Če postanemo volkovi, izgubljamo, kajti v tem primeru izgubimo pomoč Pastirja, ki pase jagnjeta in ne volkove!« – Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir v tej hiši!« Zakaj tak pozdrav? Je mar povsod vladal prepir ali nasilje in vojna? Ne, gotovo da ne. A Jezus vidi v ljudeh mnogo nemira, nestrpnosti, strahov in ranjenosti. Njegovi učenci naj prinašajo mir, ki ga svet ne more dati, more pa ga dati zaupanje v Božje usmiljenje in Božjo dobroto.
Če je prva naloga prinašanje miru, potem je druga ozdravljanje bolnih, tretja pa oznanjevanje. In ta priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo izbranim, marveč vsem kristjanom, vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot. (po: E. Mozetič)

14. nedelja med letom, sv. Tomaž, apostol

3. julij: SVETI TOMAŽ, apostol
Vsemogočni Bog, veseli obhajamo praznik svetega apostola Tomaža, ki je izpovedal vero v tvojega Sina Jezusa Kristusa. Na njegovo priprošnjo nas vodi iz dvomov k trdni veri, da bomo tudi mi priznavali Jezusa za našega Gospoda, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Dobri Bog, da tudi vsi mi z apostolom Tomažem izpovedujemo, da je Jezusu naš Gospod in naš Bog. Naj to oznanjajo tudi vsa naša dela in vse naše življenje, ko stopamo na pot med ljudi. V svet smo namreč poslani, da bi med volkovi sodobnega časa po nas ljudje spoznavali resnični mir, ki prihaja od tebe. Naj nas pri bistvu našega poslanstva in življenja ne ovirajo denarnice, draga obutev ali obleka, prestižno vozilo ali najnovejši mobilni telefon. Osredotočimo se na to, kar je namen naše poti: Jezus Kristus in njegova ljubezen, ki nam jo je izkazal, mi pa smo jo dolžni s svojim zgledom in dobrimi deli podeliti naprej.

ZLATA MAŠA DUHOVNIKA G. ALOJZA PIRNATA
To prvo julijsko nedeljo obhaja zlatomašno slavje g. Alojz Pirnat, duhovnik pri S. Juriju ob Taboru. Že osmo leto velikodušno opravlja dušnopastirsko službo v šentjurskem občestvu, ko je prej že dobrih štirideset let služil Cerkvi v različnih odgovornih službeh. Rad sodeluje tudi v gomilski župniji: mašuje, nas nagovori z lepimi pridigami, spoveduje, po potrebi nadomešča, … Zato je prav, da z njim praznujemo in se veselimo njegovega jubileja tudi gomilski župljani. Številni tudi z udeležbo pri bogoslužju na ta osebni praznik v šentjurski cerkvi, ki je kot nalašč za to slovesnost prenovljena tudi na zunaj.
Iskrene čestitke zlatomašniku Alojzu v imenu vse gomilske župnije. Bog mu daj še potrebnega zdravja, ohranja njegovo dobro voljo in pripravljenost za vse dobro. Naj bomo po njem deležni še obilo Božjih darov, njemu pa v tem obilo notranjega zadovoljstva in miru!

Naslovljeno na vas

Poročila sta se
V soboto 25. junija stasta v župnijski cerkvi na Gomilskem sklenila zakonsko zvezo in jo posvetila z zakramentom ženin Dejan Kralj in nevesta Saša Aleksandra Svetko, bivajoča v Šentrupertu, v naši župniji.
Novoporočencema čestitamo in želimo obilo blagoslova na skupni poti!

ORATORIJ 2022 PRI NAS
Dragi otroci in starši! Letošnji oratorij na Gomilskem bo potekal od 11. do 17. 7. 2022. Vsi animatorji se ga že zelo veselimo in vas nestrpno pričakujemo. Torej nas do začetka oratorija loči le še ta teden. Oratorijski program se bo začel s ponedeljkom. Lepo in prav bi bilo, da bi bila prihodnja nedelja za udeležence oratorija dan duhovne priprave na oratorij, vključno s sodelovanjem pri nedeljski sv. maši. Marsikje imajo na oratoriju nekajkrat sv. mašo ali celo vsak dan, pri nas pa največkrat samo na zaključku. Če pa jo bomo imeli tudi pred začetkom, bomo pa še globlje doživeli te prijetne in koristne počitniške dni. Lepo vabljeni vsi.
Naše občestvo in vsak njen član pa naj oratorij podpre z lepo mislijo, molitvijo in tudi materialno podporo. To kar je dobro za otroke in mlade naj nam bo vsem pomembno!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na seji Župnijskega sveta je bilo dogovorjeno, da bo letos župnijsko romanje že zadnjo julijsko soboto —30.7.2022. Predlog romarske poti je: Šentilj v Slovenskih goricah (nova poslikava stropa župnijske cerkve), romarska cerkev Marija Snežna /Zgornja Velka, Apače, … zaobšli bomo prometno gnečo, občudovali lepo vinorodno pokrajino in našli »mirne oaze, za duhovno osvežitev. Rok prijave je do petka 22. julija. Povejte, prosim, še drugim. Odločite se in prijavite župniku, čim prej. /tel. 041 673 716.

MAŠNI NAMENI

NED – 3.7.
14. ned. med letom
Tomaž, apostol
7.00 češčenje
7.30 za +Ivana Štuseja /za vse župljane bo v Juriju
9.00 zlata maša g. Alojza Pirnata (sv. Jurij Tabor)
11.30 v dober namen

PON – 4.7.
Urh (Uroš), škof
19.00 za +Ivano in Jakoba Drev oblet.

TOR – 5.7.
Ciril in Metod, slovan. ap., sozavetnika Evrope
19.00 za +Ivana Tekavca –oblet in starše Korošec ter sorod.

SRE – 6.7.
Marija Goretti, mučenka
19.00 za +Laznikove in Rojnikove

ČET – 7.7.
Vilibald, škof
19.00 za +Novak in Teršek (v Šentrupertu)

PET – 8.7.
Kilijan, škof , mučenec
19.00 +za zdravje (Š.)

SOB – 9.7.
Avguštin Zhao Rong, in drugi kitajski mučenci
19.00 za +Elizabeto Obreza

NED – 10.7.
15. ned. med letom
Amalija (Alma), redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 zlata maša župnika Martina
ponovitev zl. m. g Alojza Pirnata
Bogu v zahvalo in blagor dobrotnikov
za +starše in sorodnike, za nove duhovne poklice, za blagoslov oratorija
Z jubilantoma bosta somaševala g. Viki Košec in g. Matic Lesjak

V tem tednu:
Vabljeni na zlato mašo in k druženju po maši.

Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk
Bralci v nedeljo: I. kateri bodo pri tej sv. maši; II. animatorja
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas

Oznanila – 13. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«  (Lk 9,57–60)

BESEDA O BESEDI

ZVESTOBA BREZ POENOSTAVLJANJA Lk 9,51–62

Jezusove besede, ki smo jih slišali v današnjem evangeliju,  so neverjetno krute. Najbrž je marsikdo od vas že izgubil očeta ali pa odšel od doma. Si predstavljate, da bi vam v tistem trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, kaj boš čakal na pogreb, kaj se boš poslavljal, pojdi za menoj! Najbrž bi tega ne mogli sprejeti ravno zlahka. Zakaj je Jezus tako zahteven?
Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče pojasni že uvodni del današnjega evangelija. Tam izvemo, da je Jezus na poti v Jeruzalem, in sicer v smrt. Ta pot je peljala skozi Samarijsko vas, vas Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa tudi oni niso marali Judov. Tam niso bili sprejeti, zato sta učenca Jakob in Janez hotela priklicati nanje gorje. Že v teh nekaj stavkih vidimo, kaj je vodilo Jezusa na poti v Jeruzalem in kaj učenca. Za Jezusa pisatelj pravi, da je se je sam trdno odločil iti v Jeruzalem, kot bi želel poudariti zahtevnost te odločitve. Kot bi hotel reči: Ni lahko iti tja, ne paše mi, a vem, da moram. To je moja pot. Na drugi strani sta učenca Jakob in Janez. Kaj ju vodi pri želji, da uničita Samarijo? Preprosta užaljenost, da ju niso sprejeli. Ne moreta sprejeti tega, da niso zaželeni, in že bi priklicala maščevanje.  Lahko bi rekli, da se učenca ravnata po liniji najmanjšega odpora. V Jeruzalem nista šla s trdno odločitvijo, da naredita, kar je najbolj prav, ampak sta ob Jezusu zaradi lastne koristi, in še nista spoznala, da hoja za njim ni vezana na korist, lagodje in ugajanje.
Drža učencev Jakoba in Janeza nam je najbrž tako domača, da ne vidimo v njima nobenega problema. Reagirata spontano in logično.
Jezus pa opozarja na temelje te zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da bi hodil za njim, mu pravi: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Hoditi za njim pomeni odpovedovati se vsemu, kar nam je domače, kar vodi v lagodje. Je potovanje v neznano, zaradi zvestobe edinemu Dobremu – tj. Bogu. (po: E. Mozetič)

13. nedelja med letom

Absolutna odločitev

Odločiti se za krščanstvo, za Jezusa, pomeni prepustiti se njemu in z njim sodelovati. Če naj naredi s teboj, kar si je on zamislil, potem mora imeti prosto pot prav do vsega. V tem primeru je on tvoj edini gospodar: tvoje življenje ima novo upravo. To je temelj vere.
Vera je precej elastična beseda, ki lahko poleg resničnega zaupanja v Jezusa pomeni še marsikaj drugega. Potrebno je zaživeti v skladu z njo. Sprejeti celovito odločitev za Jezusa. To pomeni tudi zahtevo, da tako kot on postavimo Boga na prvo mesto v svojem življenju. Vključuje pa tudi ljubezen in pokorščino do njega in do Cerkve, kateri je zaupal svoje poslanstvo.
Odločitev mora biti absolutna, ne da nekaj dni capljamo za njim, ostali čas pa »hodimo po svoje«. (po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo)

Kdor hoče živeti, se mora najprej osvoboditi vsega, kar ga veže

Vsakdo želi svoje »notranje impulze«, odločitve, nekako vsaj nekoliko »zavarovati«. Ob tem mi prihajajo na misel Jezusove besede, ki jih reče ljudem, ki bi mu radi sledili, a imajo vsakovrstne pomisleke. Radi bi sledili svojemu notranjemu impulzu. Čutijo, da bi jih vodil v življenje. Toda razum najde dovolj razlogov, da te notranje impulze potlačijo ali jim pristrižejo peruti. Nek mladenič zasliši to notranje vabilo, a preden bi sledil temu notranjemu klicu, mora urediti vse mogoče. Tako pravi: »Dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« (Lk 9,59) Jezus mu odgovori: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,60) – Mož je hotel vse urediti. Doma je hotel urediti problem dediščine. Hotel je počakati, da oče umre. Šele potem bi si upal stopiti na pot. Pogosto srečujem ljudi, ki si zaradi obzirnosti do svojih staršev ne upajo hoditi po svoji lastni poti. Zagotovo je dobro, da smo do staršev obzirni. Toda obzirnost do staršev ne sme voditi k temu, da si ne upam živeti lastnega življenja. Če bom ravnal tako, bom staršem očital, da so me v življenju ovirali. Staršem smem naložiti tudi bolečino, da me izpustijo in mi dovolijo, da grem svojo pot. – Jezus je v tej situaciji odgovoril z drastičnimi besedami: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve.« Zame to pomeni: Vse to zavarovanje je le smrt, okamenelost. Kdor hoče živeti, se mora osvoboditi takšnih zavarovanj in zagotovil ter se prepustiti življenju, si ga drzniti zaživeti nezavarovano. (po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja)

Naslovljeno na vas

Sv. Peter in Pavel: Slovesni praznik v sredo, 29. junija

Na ta slovesni praznik se spominjamo sv. Petra, ki ga je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev in sv. Pavla, ki je ponesel njegovo ime med pogane.
Kljub temu, da sta si bila sv. Peter Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti zelo različna, ju skupaj proslavljamo.
Vabljeni k bogoslužju in molitvi, da bili bil ta dan duhovniških posvečenj tudi v naši celjski škofiji.

Procesije in češčenje sv. Rešnjega Telesa bodo še v Grajski vasi 26. junija ob 10.00 uri in v Šentrupertu 7. avgusta ob 10.00 uri. Za procesije postavljajo začasne kapelice—oltarje. Tudi letos naprošamo vse, ki to v naši župniji delate, da napravite to dobro delo. Na nedelje, ko bodo precesije pri podružnicah, v župnijski cerkvi ne bo druge sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu tam, kjer bo procesija. Potrudimo se dostojno počastiti našega Zveličarja.

ORATORIJ 2022 PRI NAS
Dragi otroci in starši! Letošnji oratorij na Gomilskem bo potekal od 11. do 17. 7. 2022. Vsi animatorji se ga že zelo veselimo in vas nestrpno pričakujemo. Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest. Prijavnico in vse informacije najdete na spletni strani Župnije Gomilsko ali na Facebook strani Oratorij Gomilsko. Pohitite! Morda še ujamete »zadnji vlak«.

Počitniška molitev Prosti čas
O Bog, kako lepo! Lahko se spočijem, zadiham, razmišljam. Lahko se veselim ljudi, ki jih imam rad, luči sonca, rož in dreves, petja ptic. Lahko slišim tvojo besedo in praznujem tvojo ljubezen z vsemi , ki verujejo vate. Zahvaljujem se ti, o Bog. Prosim te za tvoj blagoslov za ta dan in za vse počitnice !

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870, Namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 26.6.
13. ned. med letom
Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ferdinanda in Alojzijo Kok (v Grajski vasi)
Procesija sv. Rešnjega Telesa

PON – 27.6.
Ema Krška, kneginja
19.00 za +Toneta Kozmelja

TOR – 28.6.
Irenej Lyonski, škof, mučenec
19.00 za +Sandro Kolar –oblet.

SRE – 29.6.
Peter in Pavel, apostol
7.30 za duhovne poklice
19.00 za Antona –oblet in Ano Laznik

ČET – 30.6.
Prvi mučenci rimske Cerkve
19.00 za +Franca, Silvestro in Marijo Rovšnik in Andreja Krajnca (v Šentrupertu)
Sklep vrtnic

PET – 1.7. prvi petek
Estera, svetopis. žena
19.00 za +Magdo in Ivana Mahor
Litanije Jezusovega srca, posvetitev

SOB – 2.7. prva sobota
Evgenija, redovnica
19.00 za +Milana Košenina –oblet.
Litanije Matere Božje, posvetitev

NED – 3.7.
14. ned. med letom
Tomaž, apostol
7.00 češčenje
7.30 za +Ivana Štuseja /za vse župljane bo v Juriju
9.00 zlata maša g. Alojza Pirnata (pri sv. Juriju v Taboru)
11.30 v dober namen

V tem tednu: sklep vrtnic, četrtek pred prvim petkom, prvi četrtek, p. petek, p. sobota. Vabljeni k zakramentom.

Seja ŽPS bo v četrtek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Zadnja pred poletnim premorom, zato toliko bolj vabljeni vsi člani.

Vabljeni na zlato mašo k Juriju —g. Alojz Pirnat velikokrat deluje tukaj!

Dežurni ministranti: Zala Jelen, Hana Rančigaj
Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Magda Šalamon II. kdor bo pri tej maši
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Oznanila – 12. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.«  (Lk 9,18–20)

BESEDA O BESEDI

KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM Lk 9,18–24

Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo sem? Petrov odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin človekov zavržen in umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne ‘paše’ nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno povezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in ga razumemo kot neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to spremeniti. Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem. Zakaj tega ne bi mogli razumeti in sprejeti? Otrok bi čokolade raje ne delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri križu. Beg pred križem se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, trpel enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni tudi življenje najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir. (po: E. Mozetič)

12. nedelja med letom

MESIJA, BOŽJI IZVOLJENEC, BOŽJI MAZILJENEC

Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.« (prim. Lk 9,20)
Mesija je hebrejska beseda za »tistega, ki je maziljen«, in pomeni isto kot grška beseda »Kristus.« V stari zavezi so kralje ob izvolitvi mazilili z oljem. Maziljenje je bilo pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral za določeno službo. Do Jezusovega časa se je izraz Mesija tako že ustalil kot naslov za prihajajočega kralja.
Zunaj Palestine, med nejudovskimi kristjani, ki niso nikoli pričakovali takega voditelja, je ime »Kristus« začelo izgubljati svoj posebni pomen. Vse bolj se je uporabljalo tako, kot ga uporabljamo danes, kot del Jezusovega osebnega imena. Podobno so kmalu vernike začeli imenovati »kristjani« ali Kristusovi učenci. To so tisti, ki ne ostajajo le pri razglabljanju, kdo je Jezus Kristus, temveč se tudi zgledujejo po nauku in ravnanju svojega Učitelja. (po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo)

Videti Jezusa v bližnjem
Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim apostolom, meni papeže Frančišek, Jezus danes postavlja tudi vsem nam: Kaj pravite, kdo sem? Nanj naj bi odgovorili ne le teoretično, ampak z našim življenjem, saj je vera življenje.
Pastorala v naših skupnostih naj bi sicer bila vedno odprta mnogim potrebnim, saj je ljubezen pot popolnosti. Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti ne smejo odvrniti od stika z Gospodom, zatrjuje papež Frančišek: »Krščanska ljubezen ni preprosta filantropija, ampak je po eni strani videti bližnjega z Jezusovimi očmi in po drugi strani videti Jezusa v ubogem.«
Drugačen odnos do ljudi pa lahko zavzamemo le v luči razumevanja besed apostola Pavla, ki v pismu Galačanom opozarja, kako bi nas že sam krst moral spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj Jezusovega duha v nas je torej drugačen odnos do ljudi. Na vse namreč moramo gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj bratje. Bog nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje. (po: M. Debevc)

Naslovljeno na vas

Procesije in češčenje sv. Rešnjega Telesa bodo pri nas še: (na Gomilskem je že bila na praznik 16. junija ob 19.00 uri, v Šmatevžu je 19. junija ob 10.00 uri) v Grajski vasi 26. junija ob 10.00 uri in v Šentrupertu 7. avgusta ob 10.00 uri. Za procesije postavljajo začasne kapelice—oltarje. Tudi letos naprošamo vse, ki to v naši župniji delate, da napravite to dobro delo. Na nedelje, ko bodo precesije pri podružnicah, v župnijski cerkvi ne bo druge sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu tam, kjer bo procesija. Potrudimo se dostojno počastiti našega Zveličarja.

ORATORIJ 2022 PRI NAS
Dragi otroci in starši! Letošnji oratorij na Gomilskem bo potekal od 11. do 17. 7. 2022. Vsi animatorji se ga že zelo veselimo in vas nestrpno pričakujemo. Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest. Prijavnico in vse informacije najdete na spletni strani Župnije Gomilsko ali na Facebook strani Oratorij Gomilsko. Pohitite! Morda še ujamete »zadnji vlak«.

Počitniška molitev Prosti čas
O Bog, kako lepo! Lahko se spočijem, zadiham, razmišljam. Lahko se veselim ljudi, ki jih imam rad, luči sonca, rož in dreves, petja ptic. Lahko slišim tvojo besedo in praznujem tvojo ljubezen z vsemi , ki verujejo vate. Zahvaljujem se ti, o Bog. Prosim te za tvoj blagoslov za ta dan in za vse počitnice !

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870, namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 19.6.
12. ned. med letom
Nazarij, prvi kopr. šk
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Maka ter Antona in Marijo Basle (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega Telesa

PON – 20.6.
Florentina, opatinja
19.00 v čast Svetemu Duhu

TOR – 21.6.
Alojzij Gonzaga, redovn.
19.00 za +Viljema in Pavlo Natek

SRE – 22.6.
Pavlin iz Nole, škof
! 18.00 za +Julko in Jožeta in vse Brinovec 

ČET – 23.6.
Rojstvo Janeza Krstnika
19.00 za +Cilko Šketa (R.) (v Šentrupertu)

PET – 24.6.
Srce Jezusovo
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SOB – 25.6.
Marijino brezmadežno srce
Dan državnosti — d. p.
12.30 poroka
19.00 za +Ido Lazar
Zahvala in prošnja za domovino

NED – 26.6.
13. ned. med letom
Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ferdinanda in Alojzijo Kok (v Grajski vasi)
Procesija sv. Rešnjega Telesa

V tem tednu: »«vrtnice« – ljudska pobožnost v čast Jezusovemu Srcu v mesecu juniju in praznik Srca Jezusovega.

Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Elza Vasle; v Grajski vasi: Melanija Hadolin, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Oznanila – nedelja Svete Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,13–15)

BESEDA O BESEDI

PREPLETANJE POSLANSTVA Jn 16,12–15

V odlomku vidimo čudovito harmonijo med tremi Božjimi osebami. Jezus bi rad učence še naprej učil, a ve, da tega sedaj ne morejo nositi. Zato bo čas kasneje, ko on ne bo več med njimi. Učencem bo poslal Svetega Duha, ki jih bo postopoma uvajal v vso resnico. V tem razodevanju resnice bo Sveti Duh jemal iz Očetovega naročja in nas hkrati vračal v naročje Božje ljubezni in usmiljenja.
Tako ima vsaka Božja oseba svoje poslanstvo, ki se medsebojno prepleta. Lahko bi rekli, da so v vsaki osebi navzoče vse osebe in v vseh vsaka. Vsaka od teh pa se na poseben način povezuje z nami. Tako je nedelja Svete trojice povabilo, da bi še bolj živeli v povezanosti z Bogom. Kako?
– Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta po njegovem zemeljskem življenju. Redno branje in premišljevanje Božje besede, še posebej evangelijev, je temeljno za spoznavanje Jezusa, Božjega sina, našega brata, prijatelja in Odrešenika. Samo tako moremo stopati v tesen odnos z njim in ne delati zla.
– Sveti Duh je duh resnice: Razodevanje resnice, kot vidimo v odlomkih zadnjih nedelj, je postopno. Jezus celo pravi, da vse resnice ne moremo razodeti, ker bi je ne mogli nositi. Torej je še kako pomembno, da smo vsak dan čuječi, da prepoznavamo resnico – o sebi, o bližnjem, o Bogu in o svetu. Za to odprtost moramo neprestano moliti in prositi.
Oče je življenje: Je prekipevajoče življenje v sebi, ki se vedno daje v ljubezni vsakemu izmed nas. Je usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo izmed njegovih otrok pogubil. Še vedno trpi po svojem Sinu za odrešenje naših duš in se razdaja po delovanju Svetega duha. Življenje v zavesti zakramentov in v dejavni ljubezni je življenje v Bogu.
Naj križ, ki ga naredimo na čelo, ne bo le znamenje iz navade, ampak vedno znova povabilo, da živimo z jasno zavestjo o Troedinem Bogu in z željo, da mu po njegovem delovanju postajamo tudi podobni. (po: E. Mozetič)

Nedelja Sv. Trojice

MODROST
To govorí Božja Modrost: »Gospod me je imel v začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi deli. Bila sem zasnovana od vekomaj, od začetka, preden je bila zemlja.« Prg 8,22–23

Blagor človeku, ki je moder. Njegove odločitve ne nosijo pečata napak.
V njem je sila spoznanja, ki je nad kraji in veki in nad razumom navadnega uvida.
Modrost se dopolnjuje v ljubezni. Njej je predana do smrti, iz nje črpa svojo istovetnost. Ljubezen pa spoštuje veličino modrosti in se veseli njene trajne veljave. Tako sta eno meso, en duh in ena slava. En izvor in eno srce večnosti. Modrost prebiva v duhu, ne v razumu, čeprav jo posreduje slednji.
A spoznavamo jo v duhu, kjer nastaja in nas napolnjuje z veseljem in spoštovanjem.
Je edino človeško spoznanje, ki mu ni mogoče ničesar dodati in ničesar odvzeti.
So odločitve po meri kralja Salomona, ki ga je ožarila svetloba Presvete Trojice, od koder izvirajo vsi navdihi modrosti.
Kajti v templju Duha prebiva Božja volja na veke.
Blagor človeku, ki se ga dotika modrost nebeškega prestola.
Je namreč posredovalec resnice. Vir tolažbe. Prerok življenja.
Zvesti prinašalec trajnega. (po: P. Millonig, Zasidran v veri)

SKLEP VEROUČNEGA LETA 2021/2022 – ZAHVALA

Dobri Jezus, hvala ti za to šolsko leto, ki se izteka. Hvaležni smo ti za nova znanja in spoznanja, pa tudi za vse preizkušnje, skozi katere smo se krepili v našem odnosu do tebe in med seboj. Stoj ob strani vsem, ki morajo te zadnje šolske dni še pridobiti ocene ali drugače dokazati svoje znanje.
Obilno blagoslovi vse učitelje in katehete, ki so tudi skozi težke tedne preizkušnje zaradi korona virusa to šolsko leto vztrajali z nami. Daj nam vsem priložnost, da se v prihajajočih poletnih mesecih odpočijemo in z dobrimi deli okrepimo naše življenje. Amen.
AK

Naslovljeno na vas

Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi bomo praznovali v četrtek, 16. junija 2022.
Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja.
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno hostijo pa v običajno umetniško izdelani monštranci. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. Duhovniki monštranco izpostavljajo v češčenje za posebne priložnosti, ob veliki noči in prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi pa so v navadi tudi procesije, ki potekajo po cerkvah in/ali v bližnji okolici. Za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je v navadi postavljanje začasnih kapelic ali oltarjev, mimo katerih poteka procesija.
Procesije in češčenje sv. Rešnjega Telesa bodo pri nas: na Gomilskem na praznik 16. junija ob 19.00 uri, v Šmatevžu 19. junija ob 10.00 uri, v Grajski vasi 26. junija ob 10.00 uri in v Šentrupertu 7. avgusta ob 10.00 uri. Kot je zapisano zgoraj, se za procesije postavljajo začasne kapelice—oltarji. Tudi letos naprošamo vse, ki to v naši župniji delate, da napravite to dobro delo. Na nedelje, ko bodo precesije pri podružnicah, v župnijski cerkvi ne bo druge sv. maše. Zberimo se v čim večjem številu tam, kjer bo procesija. Potrudimo se dostojno počastiti našega Zveličarja.

ORATORIJ 2022 PRI NAS
Dragi otroci in starši! Letošnji oratorij na Gomilskem bo potekal od 11. do 17. 7. 2022. Vsi animatorji se ga že zelo veselimo in vas nestrpno pričakujemo. Prijave bodo odprte do zapolnitve prostih mest. Prijavnico in vse informacije najdete na spletni strani Župnije Gomilsko ali na Facebook strani Oratorij Gomilsko. Pohitite! Morda še ujamete »zadnji vlak«.

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči.
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870 Namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 12.6.
Nedelja Svete Trojice
Eskil, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožico -oblet. in Ivana Vaš
Sklep veroučnega leta
Kvatrna nabirka za bogoslovje

PON – 13.6.
Anton Padovanski, redovnik, cerkveni uč.
19.00 za +Antona Šlandra, vse Koprivove

TOR – 14.6.
Valerij in Rufin, mučen.
19.00 za +Ferdinanda Orožima in vse Jakovčeve

SRE – 15.6.
Vid, mučenec
19.00 za +Antona Jelena (god)

ČET – 16.6.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Beno iz Meissna, škof
7.30 za vse župljane
19.00 za starše Drev in Rojnik in Ivana
Procesija sv. Rešnjega Telesa

PET – 17.6.
Albert, tretjerednik
19.00 za +Ivana Sorčana (r. d. 9.6.)

SOB – 18.6.
Marko in Marcelijan, mučenca
19.00 za +Francija Turka – oblet.

NED – 19.6.
12. ned. med letom
Nazarij, prvi kopr. šk
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Maka ter Antona in Marijo Basle (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega Telesa

V tem tednu: »«vrtnice« – ljudska pobožnost v čast Jezusovemu Srcu v mesecu juniju, veroučne počitnice, a nadaljuje se verska praksa.
Dežurni ministranti: Zala Golob, Ana Zadnik
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Matjaž Rožič; II. V Šmatevžu: Neža Novak, Marko Vasle
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl