Oznanila za 51. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.« Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij. (Lk 3,15–16.18)

Nadaljuj branje

Oznanila za 50. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

… je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi:Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Lk 3,2–4)

Nadaljuj branje

Oznanila za 49. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,25.27–28)

Nadaljuj branje

Oznanila za 47. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.
Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Mr 13,26–27.30–31)

Nadaljuj branje

Oznanila za 46. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12,41–44)

BESEDA O BESEDI

DOLGA OBLAČILA Mr 12,38–44

Jezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge molitve. – Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in dolgim molitvam. Prav tako bi bili v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi niso ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo. – Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil je, kako so nekateri metali denar v zakladnico. Gotovo je bil marsikoga med njimi vesel, ko je videl, kako velik del svojih dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna dva novčiča. – Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo pretentali in z nikakršnim darom ga ne bomo preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. (po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo)

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 11.11.
32. nedelja med letom
Martin (Davorin), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 v zahvalo za dobro letino in zdravje (v Grajski vasi)

PON – 12.11.
Jozafat Kunčevič, škof,učenec
17.00

TOR – 13.11.
Stanislav Kostka, redov.
17.00

SRE – 14.11.
Nikolaj Tavelić, mučen.
17.00

ČET – 15.11.
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
16.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00

PET – 16.11.
Jedrt (Jerica), redov.
17.00

SOB – 17.11.
Elizabeta Ogrska, redovnica
17.00

NED – 18.11.
33. nedelja med letom
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šmatevžu)

Sestanek Tajništva ŽPS bo v sredo ob 19.00 uri v župnišču. Udeležimo se.

Sestanek za starše veroučencev šestega razreda (gomilske in šentrupertske skupine) bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Starši, pridite zagotovo.

Mladinski –srečanje za dekleta in fante bo v soboto 18.30 uri v Domu srečanj.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava