Oznanila za 15. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA                                                                                            
2013_15-1Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je bil to rekel,jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. (Jn 20,19–20)

BESEDA O BESEDI
JEZUS NAM VDIHNE SVOJO LJUBEZEN (20,19-31)
»In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril: Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,22–23). Jezus dahne v svoje učence in jim tako nežno vdihne svojega Duha. To je njegov osebnih Duh, iz katerega je živel, deloval, govoril in ljubil. Ko nam vdihne svojega Duha, lahko podobno kot oni govorimo, delujemo in ljubimo. Vdihnil nam je Svetega Duha, ki je tudi njegov osebni Duh, tisti, s katerim se je bližal ljudem in jih nagovarjal. To svoje osebno izžarevanje sedaj prenaša na nas.
Vdihniti drugemu svojega duha (Duha) pomeni dati mu bistvo samega sebe. Jezus nam vdihne svojo ljubezen, z vsakim vdihom jo sprejemamo. Ne more biti tesnejše zveze med Jezusom in nami, kot da nam vdahne svojo ljubezen; z vsakim dihom jo lahko telesno občutimo. Ob tem lahko zaslutimo, kako se ta pretaka v nas. To nam podarja tako tesen odnos z njim, da si tesnejšega ne moremo predstavljati.
Evangelist Janez nam kaže na ljubezen predvsem v odnosu do odpuščanja grehov. Tu ni mišljeno odpuščanje, ki ga izkusimo od Boga, ampak tisto, ki si ga ljudje izkazujemo med seboj. Sposobnost odpustiti komu, ki me je ranil, je za Janeza delo Svetega Duha, ki mi ga je vdihnil Vstali; če drugemu ne morem odpustiti, sem z njim zvezan, v moji notranjosti pa se kopičijo jeza, bolečina in žalost. Ta drugi določa moje razpoloženje. Če pa sem prežet s Kristusovo ljubeznijo, drugemu zlahka odpustim in nad menoj ne bo imel več moči. Greh človeka omeji, loči ga iz skupnosti in ga priklene na samega sebe. Odpuščajoča ljubezen umiri v notranjosti razbitega človeka in ga ponovno sprejme v skupnost. V njem se lahko ponovno pretaka življenje in ga lahko prežema ljubezen.
Odpuščanje, ki ti ga podarja Kristusova ljubezen, ozdravlja tudi tvojo ranjeno preteklost. Ne živiš več iz ran svoje življenjske zgodbe, ampak iz resnične ljubezni, ki te preplavlja! (Po: A. Grünu)

2. velikonočna nedelja – bela – ned. Božjega usmiljenja

2013_15-2Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega imetja in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes. Zato so angeli ob njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu na višavi in mir ljudem na zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši ljubi mir, če lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino, ko je rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša srca ne vznemirjajo in ne bojte se.« Drage ovčice, danes vam želim: »Mir z vami!« To je najdragocenejše, najljubše in najboljše na celem svetu kot dragoceno velikonočno jajce. Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan, kako zlahka ukraden! (po: Anton Martin Slomšek)

Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno skrivnostjo odrešenja in vsebino tega praznika Božjega usmiljenja. Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja.. To je dan velike Božje dobrote. Prav s tem praznikom so povezane velike obljube. Največja je povezana z prejemom spovedi in  sv. obhajila na ta dan – to je obljuba »popolnega odpuščanja krivde in kazni«, oziroma take milosti, kakor  jo prejmemo samo pri zakramentus v. krsta.
Jezus (v privatnem  razodetju s. Faustini):  »Želim, da bi bil ta praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na  ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu srcu in dal jim bom svoj mir.  ….. Preden nastopim kot pravični sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi«
Cerkvi in človeštvu je bilo s tem dano še eno znamenje. Ali ga bomo prepoznali, se nad njim zamislili, ga razumeli? Si ga bomo vzeli k srcu kot pretresljiv klic Očeta …

Naslovljeno na vas
Vabilo na “Škofijafe(j)st” 2013 – škofijsko srečanje mladih
Škofijafe(j)st 2013 bo v celjski škofiji v soboto, 13. aprila 2013, v prostorih Salezijanskega mladinskega centra v Celju. Poleg srečanja z Jezusom pri sv. maši bo na sporedu tekmovanje v kvizu o bl. Janezu Pavlu II., športna tekmovanja, delavnica z Robijem Friškovcem, druženje…
Zbiranje se začne ob 9h, uvod v srečanje pa bo skupna sv. maša, ki jo bo ob 9.30 daroval celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek. Sledil bo kviz o bl. Janezu Pavlu II., vzporedno pa bo potekalo tudi tekmovanje v športnih panogah.
Program škofijskega dneva mladih 2013:
9.00 – 9.20 zbiranje
9.30 sv. maša (vodi g. škof dr. Stanislav Lipovšek)2013_15-3
10.45 prvi del KVIZA in začetek športnega tekmovanja
11.30 srečanje z gostom Robijem Friškovcem
12.30 odmor s kosilom
13.30 finale KVIZA
14.30 zaključek s podelitvijo priznanj

Lepo vabljeni tudi naši mladih, čeprav se za tekmovanje na kvizu in v športu  iz naše župnije ni prijavila nobena ekipa. Želja prireditelja – Škofijskega odbora za mlade – je, da se na srečanju zbere čim mladih.  Gotovo bodo za vse našli zanimivo in koristno zaposlitev. Animatorji pa boste lahko pridobili kakšno koristno izkušnjo ali idejo za vaše delo.
Zato se odločite, dogovorite in pojdite!

TEČAJ ZA KRASILKE IN KRASILCE CERKVA
Dom sv. Jožef Celje vabi na ta tečaj v soboto, 13. aprila od 10. do 13. ure. Na programu je praktično usposabljanje s primeri za različen čas cerkvenega leta. Tečaj je brezplačen, dobrodošli prostovoljni prispevki.
Vabljeni tudi iz naše župnije. Tistim, ki se žrtvujete za  lepo urejenost naše cerkve, bo župnija poravnala stroške.

Človekovo življenje je imelo smisel,
če je prineslo na svet
nekaj ljubezni in dobrote.
(Alfred Delp)

MAŠNI NAMENI

NED—7.4. -BELA NED.
2. velikonočna ned., ned. Bož. usmiljenja
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Drev ter Radota in Ivana
10.30 za +Petrovčeve (v Šentrupertu)

PON—8.4.
Dionizij, škof
18.30    Za +Martina Rezar -oblet. ter starše Šorn in Rezar

TOR—9.4.
Valtruda, redovnica, spokornica
18.30 za +Ano Pristalič in vse njene

SRE—10.4.
Domnij (Domen), škof, mučenec
18.30 za +Baševe

ČET—11.4.
Stanislav, škof, mučenec 
17.00 za +Leopoldino Novak (v Šentrupertu)
18.30 za zdravje (M.)

PET—12.4.
Jožef Moscati, zdravnik
18.30 za +rodbino Klančnik

SOB—13.4.
Ida, redovnica
18.30 za +Amalijo Merzelj

NED—14.4.
3. velikonočna ned., Lidvina, devica
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Jožeta Tiselj (r. d.)
začetek molitve za duhovne poklice

Seja tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vsi člani tajništva, lepo  vabljeni.
Sestanek za starše prvoobhajancev bo v petek ob 17,00 uri v Domu srečanj. Starši, prosim, pridite zagotovo – prihodnji mesec (26. maja) bo prvo sv. obhajilo!
Mladi: vabljeni na Škofijski dan mladih (»Škofijafest«) -glej na 3. strani teh oznanil.

Bralci v ned:: II. Mojca in Jan Strožer II. Maja Rojnik, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Špela Pajer
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava