Oznanila za 35. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_34-1In poreče vam: »Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi, ki ste delali krivico.« Tam bo jok in škripanje z zobmi, …In prišli bodo od vzhoda in zahoda in severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,27-28a,29-30)


BESEDA O BESEDI  
VRATA V OČETOVO HIŠO (Lk 13,22–30)
Nekaj najbolj vsakdanjega je stopiti skozi vrata. Najbrž pri tem nikoli ne pomislimo, da vrata včasih odločajo o življenju in smrti.
Pred leti se je na angleškem nogometnem stadionu zgodila huda nesreča. Pred vhodom se je zbirala vedno številnejša množica navijačev, razočaranih, ker niso dobili vstopnic. Pritiskali so na vhod. Policija je morala končno popustiti. Kot bi se bil podrl jez, so navijači pritisnili na že prepolne tribune. V sprednjih vrstah je nastal pekel, v katerem je ugasnilo na desetine mladih življenje.
Pogosto moramo čakati v vrsti, potem pa stopiti skozi »ozka vrata« ali ozek prehod mimo okenca. Le tako je mogoče zagotoviti red in varnost na raznih prireditvah. Kako je lahko usodno, če gremo s silo prek tega samoumevnega pravila, kaže zgornji primer.
Evangelij nam je ohranil čudovito Jezusovo prispodobo o ozkih in širokih vratih ter o ozki in široki poti. Svetuje nam, da si prizadevamo stopiti skozi ozka vrata, ki peljejo v življenje. Prvi kristjani so v nauku o dveh poteh povzeli krščanski nravni zakonik: pot življenja je pot spolnjevanja zapovedi in Jezusovih blagrov, pot smrti pa nasprotje temu.
Vrata, skozi katera se trudoma vračamo k Bogu, so ozka in tesna. Ob tem pa vendarle vemo: pred nami je skozi ta tesna vrta – vrata križa – že stopil Božji Sin. Za  njim in v njegovi moči se moremo tudi mi vedno znova vračati v Očetovo hišo, v območje Očetove ljubezni. (po: Družina)

21. nedelja med letom        
Bog nas vzgaja
Apostol Pavel v drugem berilu piše Hebrejecem, vendar je sporočilo namenjeno vsem kristjanom, tako da tudi nam razlaga vzgojni razlog preizkušenj.
Boga primerja z očetom, ki s trdo roko vzgaja svojega sina. Temu je očetovo stahovanje bridko, ko pa bo odrasel, bo očetu nadvse hvaležen, da ga je naučil hoditi po poti pravičnosti.
Podobno ravna Bog s svojimi verniki. Kadar doživimo kaj hudega, naj torej ne vzdihujemo in ne omagujemo. Dvignimo onemogle roke, vzravnajmo klecava kolena, hkrati pa naj se varujemo, da ne bi komu dali slabega zgleda. Pri tem je prav, da si prizadevamo za mir in svetost. Tako bomo ohranili Božjo milost in postali vredni videti Gospoda. (po: F. Cerarju)

Vpričo vsega pohujšanja,
moji bratje, je eno samo zdravilo:
ne misli slabo o svojem bratu.
Ponižno se potrudi,
da boš postal to,
kar hočeš, da bi bil on;
tako ne boš več mislil na to,
da je on tak, kakršen ti nisi.
(sv. Avguštin)

V tem tednu – 28.8. goduje  
SV. AVGUŠTIN, škof, cerkveni učitelj

2013_34-2Rodil se je v Tagastu v Afriki leta 354. Pripadal je rimski družini, naseljeni v Afriki. Njegov oče je bil mestni uradnik in se je neizmerno trudil, da bi sinu omogočil boljše možnosti in boljši položaj. Avguštin je zaključil študij govorništva v Madavri in Kartagini, svoje življenje pa je preživljal v razkošju in razsipnosti. Ker ni več prenašal prigovarjanja svoje matere, ki je bila kristjanka in zelo pobožna žena, in ker je bil utrujen od neurejenega življenja in vezi, ki jih je spletel, se je napotil v Rim. Tam je dobil katedro in je predaval retoriko. V Milanu je proučeval Plotinova dela. Med pridiganjem sv. Ambroža je doživel notranji preobrat, začel je občudovati kristjane in odkrivati resnico, ki jo je iskal. Spreobrnil se je in se dal krstiti leta 387. Ko se je vrnil v Afriko, je tri leta preživel kot puščavnik. Potem je bil posvečen v duhovnika, kasneje pa v škofa cerkve v Hiponu. Umrl je leta 430.

Naslovljeno na vas
Stična mladih 2013 – v soboto, 21. septembra

2013_34-3Stična mladih je največji katoliški mladinski festival v Sloveniji. Veseli smo ga še posebno zato, ker ga pripravlja velika množica mladih, ki s tem uresničujejo svoje talente, odkrivajo osebno poslanstvo in si pri ustvarjanju prizadevajo prisluhniti navdihom Svetega Duha. Mladi – ustvarjalci programa želijo preseči miselnost, da je to zgolj enodnevni dogodek. Je dogajanje, ki se že kar nekaj časa odvija v razvejani pripravi, po samem festivalu pa naj bi se nadaljevalo v raznih dejavnostih, srečanjih, … naj bi bil vir navdiha in novega poleta v življenju mladih kristjanov. Ustvarjalci Stične mladih so prepričani, da bo ta shod mladih v celoti obrodil svoje sadove le v tolikšni meri, kolikor bomo znali stopiti skupaj. Vsakdo lahko najde sebi lasten način , da soustvarja Stično mladih in s tem Cerkev, ki bo blizu mladim.
Organizatorji festivala Stična mladih med 15. avgustom in 21. septembrom 2013 pripravljajo pobudo z naslovom Molitev Stične mladih 2013. Njen namen je med verujočimi, spodbuditi molitev za mlade ter njihove življenjske situacije.
Vseh 38 dni (med 15. avgustom in 21. septembrom 2013) jih bo povezovala priprošnja k Svetemu Duhu, naj veje in zaveje med vsemi ustvarjalci, udeleženci, duhovniki, redovniki, družinami, mladimi in starejšimi, … naj vzpostavi trdno vez med molitvijo in delom, med kontemplacijo in akcijo, da se uresničijo Jezusove besede: »Eden seje, drugi žanje.« (Jn 4,37).
DNEVNA MOLITEV
Dnevno molitev sestavlja Jezusov nagovor Očeta v molitvi Očenaš in molitev Zdrava Marija. Dve najpogostejši molitvi iz zakladnice Cerkve, ki se dotikata skrivnostne govorice Svetega Duha. Prva v povabilu in klicu »pridi k nam« ter druga preko Marijinega življenja, ki konkretno odgovarja na delovanje Svetega Duha. K obema molitvenima zgodbama pristopamo s priprošnjo za Duha Ljubezni v molitvi Pridi Sveti Duh, s katero se nas je večina srečala pri prejemu zakramenta Svete birme. Sam naslov in tema molitve je povzeta po besedah papeža Benedikta XVI. iz poslanice za mlade. Od tam je tudi geslo letošnjega srečanja mladih »Pojdite in naredite vse narode za moje učence«.
http://katoliska-cerkev.si/molitev-sticne-mladih-2013

MAŠNI NAMENI

NED—25.8.
21. ned. med letom
Ludvik IX., kralj    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Borisa Turnšek -oblet.
Sv. krst

PON—26.8.
Zefirin, papež  
18.30 za +Majdo in Silvota Lenko

TOR—27.8.   
Monika, mati sv. Avguština  
18.30 za +Ivana Vadlana -oblet. in vse njegove

SRE—28.8.
Avguštin, škof, cerkveni učitelj  
18.30 za +Amalijo Merzelj -oblet.

ČET—29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika    
17.00 za +Franca Šrama (10.) oblet. (v Šentrupertu)
18.30 za +Ivana Tekavca (god)

PET—30.8.  
Feliks (Srečko), mučenec        
18.30 za +Hedviko Petek, vse Tekavčeve

SOB—31.8.
Nikodem, Jezusov učenec      
18.30 za +Antona in vse Praznikove

NED—1.9. -angelska
22. ned. med letom
Egidij (Tilen), opat    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Ivana Rojnik in starše
10.30 za +starše Kok (v Šetrupertu)

Bralci v nedeljo: I. Franc Skok, Anka Trogar II. Saša Podbregar, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka): Aljaž in Jan Juhart
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava

2013_34-4Počitničarji, še v zadnjem tednu naj vas Bog spremlja povsod! Vi pa ne pozabite na vsakdanjo molitev in srečanje z njim v nedeljo v Božji hiši!

Napoved: v nedeljo, 1. septembra bo ob 100-letnici posvetitve bazilike Lurške Marije v Brestanici romarski shod bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. uri bo zbiranje, priložnost za spoved, ob 14.00 uri rožni venec trpečih, ob 15. slovesna škofova maša, maziljenje, blagoslov z Najsvetejšim. Pa naj bo med drugimi prošnjami tudi ta: da bi drugo leto naša župnija romala v Lurd.