Oznanila za 41. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_41-1In apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: »Če imate vero kakor gorčično zrno, bi tej murvi lahko rekli: ‚Izruj se s korenino in se presádi v morje‘ in bila bi vam poslušna.« (Lk 17,5–6)

BESEDA O BESEDI

SMO TUDI MI NEKORISTNI HLAPCI?  (Lk 17,5–10)
Današnji evangelijski odlomek, ki ga pred nas postavlja evangelist Luka, nič kaj prijetno ne zveni našim ušesom. Če smo ubogi hlapci, kot pravi eden od prevodov tega odlomka – kaj naj Bog z nami počne? Če smo nekoristni, kot pravi druga možnost prevoda tega istega odlomka, smo mu samo v nadlego?  Nažene naj nas, kot nažene nekoristnega hlapca pameten gospodar. A nas Bog ne nažene. Mora že imeti tehten razlog za to.
Ubogi in nekoristni smo v pomenu, da bi vse, kar storimo, mogel namesto nas storiti kdo drug. Ko to vemo, se osvobajamo lažne samovšečnosti, ki se rada nadvse postavlja in občuduje samo sebe.  Osvobojeni te samovšečnosti pa moremo postati Bogu še kako koristni. Marija je bila koristna Gospodova dekla. Apostol Pavel je bil koristen služabnik Jezusa Kristusa. Koristna sta bila Ciril in Metod, koristna Slomšek in Baraga, koristna je bil mati Terezija, koristni smo vsi, kadar storimo vsak svojo dolžnost. Če nas bo Gospodar, ko pride, našel pri delu, bo on postal naš služabnik. Posadil nas bo za svojo mizo ter nam stregel, kakor to počnejo služabniki.
Še to je vredno dodati: Nekoristne hlapce nas Kristus imenuje zato, ker bi na vsako mesto, ki ga kdorkoli od nas zavzema, mogel postaviti koga drugega. Nihče ni nenadomestljiv.
Da pa smo tudi koristni, priznava Jezus sam, ko pravi, da smo storili, kar smo bili dolžni storiti. Pripravili smo mu večerjo in mu postregli, kakor je od nas pričakoval. Starši so storili, kar so bili dolžni, ko so rodili in vzgajali otroke, duhovniki, ko so oznanjali evangelij in vernike posvečevali, zdravniki, ko so bolnim vračali zdravje, umetniki, ko so ustvarjali lepoto, kmetje, ko so pridelovali kruh, gradbeniki, ko so postavljali bivališča. Politiki, ko so se (če so se) trudili za skupno dobro. (po: Beseda da Besedo)

27. ned. med letom    

Kakšna je naša vera?
Zaupamo Božji moči ali se zatekamo k alternativam, ki se na koncu izkažejo jalove? Mnogo truda, morda še več denarja, a na koncu brez uspeha. Ko bi vse vložili raje v to, da bi utrdili našo vero, povezanost z Bogom in se prepustili njegovim načrtom, bi nam bila marsikatera »murva« prej poslušna in počela nemogoče.
Vzpodbuda današnje Božje besede je prav v tem, da bi vsakodnevno poglabljali našo vero, ki ima moč, kakršne nima noben horoskop, vrač, vedeževalec … Le kanček (kakor gorčično zrno) tistega pristnega zaupanja v Boga nam je potreben, pa še tega velikokrat ni v našem življenju. Če se sami ne trudimo zanjo, je vsakršna prošnja h Gospodu zaman.

V dveh stvareh je najtežje vzdržati:
v nezaupanju vase,
ko na videz teče vse gladko –
in v zaupanju v Boga,
ko se zdi,
da gre vse narobe.
(Johann Mihael Sailer)

V tem tednu goduje

9. oktober: SV. DIONIZIJ

2013_41-2Zahvaljujoč delu Historiae Francorum Gregorja iz Toursa (538-594) imamo zapise o sv. Dioniziju, prvem pariškem škofu. Živel je v 3. stol., bil je poslan z ostalimi škofi, da bi evangeliziral Galijo. Dionizij se je nastanil v majhni naselbini, iz katere se je kasneje razvil Pariz. Tu je pretrpel tudi mučeniško smrt v času cesarja Valerija (253–260). Na kraju mučeništva na hribu Montmartre je bila zgrajena bazilika, posvečena njemu. Poleg bazilike je kralj Dagobert leta 630 ustanovil opatijo Saint-Denis, ki je postala ena od najbolj znanih na Zahodu. Legenda pripoveduje, da je prišel sv. Dionizij v Pariz že v 1. stol., a tu je govora o Dioniziju Areopagitu, učencu sv. Pavla, ki ga je ta pridobil za vero v Atenah, in želji, da se ostanek pariške škofije poveže z apostoli.

Naslovljeno na vas

DRAGA ZAKONCA (velja kot vabilo)

Letos slavita pomembno obletnico poroke. Ozirata se nazaj na tisti dan, ko sta pred oltarjem izrekla svoj nepreklicni »Da«. Z zaupanjem gledata naprej – na pot pred vama. Vajinega jubileja se veselijo vajini najdražji, pa tudi vsa župnija. Zato vaju vabimo, da se v nedeljo,  14. oktobra udeležita slovesnosti zakonskih jubilantov, ki  bo ob 9.30 uri   v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa še družabnega srečanja  v župnijskem Domu srečanj.   To bo lepa priložnost za zahvalo Bogu in poživitev medsebojne povezanosti na skupni življenjski poti.
Hvaležni vama bomo, če bosta svojo udeležbo najavila (ni pa nujno) na: Župnija Gomilsko – tel. (03) 572 61 98 ali M: 041 673 716.
Vnaprej: »Hvala!«
V pričakovanju vajine udeležbe vaju toplo pozdravljamo.

Člani župnijskega pastoralnega sveta in vaš župnik

Teden za življenje: 6. 10. 2013 – 13. 10. 2013

2013_41-3Nad nami sije velika luč. Četudi je naše nebo zastrto z oblaki in mrak pokriva našo zemljo, je vendar visoko na našem nebu Luč, ki z neugasljivo močjo sije in z blago svetlobo ožarja globine. Nad nami je ljubezen našega Boga. Nad nami je veliko hrepenenje nebeškega Očeta, da bi vsak človek spoznal njegovo dobroto in v njej našel smisel in srečo in vso polnost življenja. To Očetovo hrepenenje nam sije po Obličju njegovega učlovečenega Sina, po ljubezni, ki nam jo je on izkazal do konca, na križu, in po radosti njegovega vstajenja, ki izpričuje, da ljubezen nikoli ne mine. Zato »naj živimo ali umrjemo, smo Gospodovi«. Nič nas ne more ločiti od njegove ljubezni. V njej nam prihaja moč, s katero zmagujemo strahove. V njej je upanje prihodnosti za vsakega človeka.
Spremljajmo prireditve, sodelujte, predvsem pa molite za spoštovanje življenja

MAŠNI NAMENI

NED—6.10.
27. ned. med letom
Bruno, redovnik, ustan kartuzijanov    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Frančiško, ostale Plazovnikove
10.30 za +Tejo Basle, vse Petrovčeve
krst, začetek tedna za življenje

PON—7.10.
Rožnovenska M. Božja    
18.30 za +Marijo in Alojza Turnšek

TOR—8.10. 
Tajda, spokornica        
16.00 pogreb +Janeza Korenta
18.30 za +Franca Orožim, vse +Mlinarjeve

SRE—9.10.
Dionizij, škof in tovariši mučenci     
18.30 za +Marijo -oblet. In Ivana Knez

ČET—10.10.
Danijel (Danilo), škof
17.00 za +Ivana in Marijo Matko
18.30 za +Ivana Vaš oblet.

PET—11.10.
Filip, diakon  
! 17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

SOB—12.10.
Maksimilijan Celjski, mučenec      
18.30 za + Amalijo Merzelj

NED—13.10
28. ned. med letom
Koloman, mučenec
Sklep tedna za življenje  
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo in starše Jerman,  Jager
slovesnost zakonskih jubilejev
15.00 srečanje dekanij. zborov v Preboldu

Pred nami je nedelja, ki veliko obeta in upamo, da bo tudi veliko dala. Mislimo na dogodka, ki sta na programu, da bosta im več ljudi nagovorila in obogatila.

Sestanek za starše veroučencev:
prvega razreda gomilske in trnavske skupine bo sredo ob 17.00 uri v župnijskem Domu srečanj
osmega in devetega razreda (birmancev) gomilske in šentrupertske skupine, ki so v preteklem tednu manjkali, bo v pa v petek ob 16.30 uri.
Oboji starši lepo vabljeni.

Mladinski – srečanje za dekleta in fante bo v soboto ob 19.00 uri. Lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Mojca in Jan Strožer II. jubilanta
Dežurni ministrant(ka): Špela Polak, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko