Oznanila za 18. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-18-1Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.« (Jn 20,27–29)


BESEDA O BESEDI

POSAMIČNO V PEKEL – SKUPAJ V NEBESA  Jn 20,19–31
Današnji evangelij opisuje »dvomljivca« Tomaža, ki se je izogibal skupnosti in ni bil navzoč pri prvem Jezusovem prikazanju po vstajenju. Ko mu je skupnost (občestvo) učencev pripovedovala, da so »videli Gospoda« (Jn 20,25), jim ni verjel, dokler ga sam ni videl, pravzaprav dokler se ni osebno srečal z njim. Tomaž se je lahko srečal z vstalim Gospodom, ker so se učenci zadrževali skupaj. Občestvo mu je »omogočilo«, da se je srečal z vstalim Odrešenikom. Skupnost Cerkve mu je posredovala odrešenje. To dokazuje pomembnost Cerkve kot skupnosti. Kako prav so imeli vzhodni očetje, ko so poudarjali: »V pekel gre vsak sam, v nebesa pa gremo samo skupaj.«
Zanimivo je, da Tomaža ni privedla do srečanja z vstalim Gospodom idealna skupnost, ampak taka, ki se je zaprla za »zaklenjena« vrata, kjer se je skrivala »iz strahu pred Judi« (19). V njej so bili apostoli, ki so se v času Jezusovega trpljenja razbežali, v njej je bil Peter, ki ga je zatajil. Ni bila idealna, a je prav ta omogočila Tomažu, da se je srečal z Vstalim. Naj tudi danes nekateri ljudje še tako udrihajo po Cerkvi kot nepotrebni instituciji in poudarjajo samo pomen Kristusa, a dejstvo je, da brez Cerkve sporočilo o Kristusu ne bi »priromalo« skozi viharje zgodovine vse do nas. Seveda to dejstvo ne more biti za nas »potuha«, da se kot člani Cerkve ne bi trudili za osebni odnos s Kristusom in za sveto življenje, ki izhaja iz te povezanosti. Veliko bolj pričevanjska je skupnost, če je njeno življenje v skladu z Jezusovim naukom. Taka skupnost je opisana v prvem berilu. Prvo krščansko občestvo se je srečalo z vstalim Kristusom in s pričami njegovega vstajenja. Potem je vsak posameznik Kristusa postavil na prvo mesto in se trudil za življenje po njegovem nauku. Stalno povezanost z Vstalim so iskali »v lomljenju kruha in v molitvi« (Apd 2,46). To občestvo jemlje moč za pričevanje iz molitve in evharistije. »Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju« (46), zato ni čudno, da je potem Bog občestvu »vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje« (47). Prosimo Gospoda, da bi tudi mi Kristusa postavili na prvo mesto, da bi se trudili za osebno srečanje z njim v molitvi in lomljenju kruha ter bi v bratski skupnosti pričevali. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

2. velikonočna nedelja – bela

2014-18-2Vsako nedeljo praznujemo Gospodovo vstajenje. Tako bi lahko tudi mi nedeljo za nedeljo stopili na vstajenjsko pot, da bi vedno znova v sebi vzbudili življenje, ki ga med tednom pogosto zapiramo v spone omejitev in nam ga uničuje ubijajoči delovni ritem.

Tomaž na Jezusovo pobudo, naj se dotakne njegovih ran odgovori z izpovedjo: »Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20,28). To je najjasnejše priznanje Jezusovega božanstva v Janezovem evangeliju.
Tudi ti si povabljen- da skupaj s Tomažem izgovoriš »Moj Gospod in moj Bog«, morda zaslutiš, kako se v teh besedah sesujejo vsa nasprotja tega sveta: bližina in oddaljenost, ljubezen in spoštovanje, vera in nevera, dvom in gotovost, Bog in človek, izkušnja in neizkušenost, dotik in strah … Oddaljeni Bog postane tvoj Bog, nedosegljivi Bog ti je dosegljiv, nedojemljivi Bog se ti pusti prijeti. V ljubezni se sesuje razdalja med Bogom in teboj in v Kristusu postaneš eno z Bogom. (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

KANONIZACIJA PAPEŽEV JANEZA XXIII. IN JANEZA PAVLA II., RIM, 27. aprila 2014

2014-18-3PAPEŽ JANEZ XXIII. – ANGELO GIUSEPPE RONCALLI  
Dne 28. oktobra 1958 je bil izvoljen za 261. papeža. Njegovo najpomembnejše delo je bil sklic Drugega vatikanskega cerkvenega zbora z namenom odpreti Cerkev sodobnemu svetu – ena velikih sprememb je bila tudi uvedba narodnih jezikov v liturgijo in poživitev ekumenskega gibanja. Umrl je v Rimu 3. junija 1963. Papež Janez Pavel II. ga je razglasil za blaženega 3. septembra 2000.

PAPEŽ JANEZ PAVEL II. – KAROL JOZEF WOJTYŁA  2014-18-4
Za papeža je bil izvoljen 16. oktobra 1978 in tako postal prvi slovanski papež. Njegov pontifikat je trajal več kot 26 let in je bil tretji najdaljši v zgodovini. Vso svojo energijo je usmeril v ljubezen do vsega človeštva, Spodbujal je pastoralno delo Cerkve in to še posebej na mnogih apostolskih potovanjih. Slovenijo je obiskal kar dvakrat, prvič leta 1996 ob 1250-letnici krščanstva na Slovenskem in drugič leta 1999 ob beatifikaciji Antona Martina Slomška. Veliko se je posvečal družinam in mladim, ki so se okoli njega v velikem številu zbirali na Svetovnih dnevih mladih na različnih koncih sveta. Umrl je 2. aprila 2005 v Rimu. Tedaj se mu je prišlo poklonit preko tri milijone romarjev. Za blaženega razglašen v Rimu 1. maja 2011.

Sveta Janez XXIII. In Janez Pavel II., prosita za nas!

2014-18-5ŠMARNICE: Ljubi Bog je zemljo okrasil s cvetjem in ustvaril iz nje čudovit velik vrt, njemu v čast, nam pa v veselje. Zato Visoki pesmi Božji duh povabi svojo nevesto, človekovo dušo: »Glej, zima je minila«. Te ljubke besede naj bodo tudi moje povabilo k lepim šmarnicam, ki jih bomo imeli v čast Kraljice maja. (po: A. M. Slomšek)

Pri nas bodo: ob nedeljah pri rednih mašah, med tednom vsak dan ob 18.30 uri, v Šentrupertu ob četrtkih ob 17.00 uri. Lepo vabljeni, otroci, mladina, odrasli!

Pogled naprej:
Od petka, 9. maja, do nedelje, 11. maja peš romanje na Brezje, na cilju se jim pridružijo tudi romarji z avtobusom (če bo dovolj romarjev).
V nedeljo, 18. maja bo v naši župniji birma, 25. maja pa prvo sv. obhajilo.
Od ponedeljka, 7. julija do nedelje, 13. julija bo počitniški oratorij za otroke, zadnji dan pa bo tudi župnijski dan.
Od 14. do 18. julija romanje v Lurd. Čas za prijave je še samo do 18. maja.

MAŠNI NAMENI

NED—27.4.
2. velikonočna nedelja
Nedelja B. usmiljenja    
7.00 češčenje
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
! 10.30 za +Alojza Lukmana

PON—28.4.
Vital, mučenec
18.30 za +Marijo, Franca, Janija Rančigaj

TOR—29.4.   
Katarina Sienska, dev. cekv. uč., soz. Evrope    
18.30 za zdravje in duše rajnih

SRE—30.4.
Pij V., papež    
18.30 za +Silvota -oblet. in Majdo Lenko

ČET—1.5.  praznik dela
Jožef Delavec
Oriencij (Iztok), škof    
Začetek  š m a r n i c
17.00 za +Marijo in vse Trapove (v Šentrupertu)
18.30 za +Mirkota Cestnika

PET—2.5. – prvi petek
Atanazij, škof, cerk. uč.  
18.30 za +Andreja Urankarja
Posvetitev Srcu Jezusovemu

SOB—3.5. prva sobota
Filip in Jakob ml., apostola
18.30 za +Zvonkota (40.) oblet. in Amalijo Merzelj
Posvetitev Brezmadežni

NED—4.5.
3. velikonočna nedelja
Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev    
! 7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
v župnijski cerkvi samo prva sv. maša

Veroučne počitnice bodo ves teden. Ste pa otroci in mladina lepo vabljeni k nedeljskemu bogoslužju in od 1. maja naprej med tednom k šmarnicam.

Birmanci – gomilske in šentrupertske skupine – imajo pripravo na birmo v soboto ob 17.30 uri v Domu srečanj.

Na predlog ŽPS je na prvo nedeljo v mesecu druga sv. maša v Šentrupertu /v poletnem času zagotovo/, v župnijski cerkvi pa le zjutraj.

Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin, II. v Št.R. Karmen Posedel Golob, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka):  Anja in Luka Rožič Plazovnik, v maju šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl