Oznanila za 28. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA  
2015_28-1
Jaz sem dobri pastir in svoje poznam in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in za ovce dam svoje življenje. (Jn 10,14–15)

BESEDA O BESEDI

DOBRA PASTIRJA Mt 9,14–17; Jn 10,11–16

Na današnji praznik beremo v evangeliju Jezusovo prispodobo dobrem pastirju. Ciril in Metod sta bila res pastirja. Svoje življenje sta posvetila velikim množicam. Mogla sta postati cesarska uradnika, kar je bil njun oče; mogla sta za vedno oditi v samostan, kamor ju je vleklo srce; mogla sta živeti za modrost in učenost, za kar sta bila po svojih darovih usposobljena. Previdnost pa ju je odločila za pastirsko službo veliki družini mladih slovanskih narodov.
Bila sta dobra pastirja. Čredi, ki jima je bila izročena, sta priskrbela zdravo in užitno hrano. Zdravo, ker sta pasla na livadah evangelija, užitno pa, ker sta evangelij oznanjala v domačem, vsem poslušalcem razumljivem jeziku. Pripravila sta primerne pismenke in vanje prelila evangelijsko bogastvo, da je bilo slednje vsakomur dostopno.
Dobra pastirja sta bila, ker sta se izogibala prepirom, ko so nekateri njuno oznanjevanje gledali s sumničavim očesom. Nista šla v zaostrovanje stališč, temveč sta odločitev o pravilnosti svojega ravnanja prepustila tistemu, ki je za take odločitve pristojen: Kristusovemu namestniku. Tako sta ohranila mirno srce in čisto vest. – Dobra pastirja sta bila, ker svojega znanja nista ljubosumno zadrževala zase, temveč sta ga velikodušno delila s številnimi učenci in sodelavci, ki sta jih v ta namen vzgojila. Tako je število dobrih pastirjev po njunem prizadevanju vse bolj raslo.
Prav bi bilo, če bi bila ta dva velika moža med nami bolj spoštovana. Zaslužila sta, da bi bilo po njima imenovanih več župnij, da bi bilo o njiju napisanih več knjig, da bi bilo v naših cerkvah, župniščih in domovih več njunih kipov in podob, da bi se po njima poimenovalo več ulic in trgov, da bi bilo v naših krstnih knjigah več Cirilov in Metodov. Predvsem pa, da bi vsi mi bolj cenili vero, jezik in narod! (po: F. Cerar, Evangelij na prepihu)

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope

Sveta brata Ciril in Metod sta razen knjige »Kristusove postave« našim prednikom prinesla tudi bogoslužne knjige v domačem – slovanskem jeziku. To je bilo pogumno dejanje. V času, ko je na Vzhodu – v Carigradu bila grščina bogoslužni jezik in na Zahodu – v Rimu latinščina, sta solunska brata uvedla v sveto bogoslužje slovanski jezik. Tega dejanja ni mogoče razumeti brez navdihnjenja Svetega Duha. Kar so dobili drugi narodi komaj z 2. vatikanskim koncilom, sta sv. Ciril in Metod dala Slovanom že mnoga leta prej. Petrov naslednik, papež Hadrian II. in pozneje še Janez VIII., sta spoznala iskrene namene solunskih bratov. Njuno delo sta potrdila, slovanske knjige in slovansko bogoslužje pa odobrila. V tem dejanju se razodeva za tisti čas pravi apostolski pogum, Petrova neodvisnost,je cerkvena vesoljnost, novost, ki je po Svetem Duhu v Cerkvi stalno navzoča.
S Svetim pismom in bogoslužnimi knjigami v slovanskem jeziku sta sv. Ciril in Metod postala utemeljitelja slovanskih jezikov, slovanske književnosti in očeta slovanske kulture. Tega ni mogoče prezreti. Z evangelijem in bogoslužjem prihaja duhovna izobrazba vsakega naroda. Z rojstvom Cerkve v kakem narodu se rodi tudi njegova kultura. To velja tudi za naše prednike. V tem pogledu jima ne bomo nikoli dovolj hvaležni, vedno jima bomo ostali dolžniki. (po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste)

ORATORIJ 2015 – Hočem biti svet. 2015_28-2

V naši župniji bo Oratorij od 6. do 12. julija.
Veselimo se otroškega in mladostnega živžava, ki bo v tednu pred nami napolnil župnijsko središče. To kar je bilo načrtovano in na kar so se zlasti animatorji oratorija skrbno pripravljali naj bi se udejanilo. Mladi in otroci bodo vsak dan po 8 ur in več doživljali skupaj v igri, petju, zabavi in športu. Vse v Božjo čast. Prav pa je, da smo tudi mi vsi pripravljeni pomagati: z molitvijo za blagoslov in uspeh, z darovi in prispevki: živila (pecivo, sadje, pijače, ….) prinesite, če imate domače, če bi pa kupovali, pa dajte rajši denar, ker se potem kupi ustrezna količina, sicer pride enih stvari premalo, drugih pa preveč. Vse, kar koli bo, pa naj bo dano iz srca. Bog povrni!

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKI DAN – 12. julija v župnijskem središču

V nedeljo bomo imeli že tradicionalni župnijski dan.
Začetek bo ob 10.00 uri s sv. mašo in sklepom oratorija. Sv. mašo bodo oblikovali mladi – animatorji, ki ji bo 30 in 107 otrok , ki so prijavljeni na oratorij. Seveda, vabljeni tudi drugi otroci in starši ter vsi ljudje dobre volje – od najmlajših do najstarejših, naši župljani pa tudi vsi, ki se kakorkoli čutite povezani z našim občestvom.
Po sv. maši pa bo program župnijskega dneva: v prijateljskem druženju, v medsebojnem pogovoru, pa tudi prisluhnili bomo vsem, ki bodo prispevali k programu za dobro razpoloženje, po možnosti sodelovali pri družabnih igrah, … Seveda bo bolj na začetku tudi okrepčilo, tako, da ta dan gospodinje naj ne bi imele skrbi s kuho, pa tudi žeje naj ne bi trpeli – za oboje bo poskrbljeno /le za pecivo in domači kruh se župnija priporoča – to naj bi dostavili v nedeljo zjutraj v Dom srečanj/. Dobrodošli pa bodo tudi prostovoljni prispevki. Za vse – Bog plačaj!
Največ pa boste prispevali s svojo udeležbo in sodelovanjem na praznovanju. Podarimo eden drugemu svoj čas, svojo pozornost in vsi bomo srečnejši in duhovno bogatejši. Pri nas imamo praznovanje župnijskega praznika na Štefanovo v glavnem le v cerkvi, ker je pozimi, pa naj bi tudi s tem praznovanjem dopolnili tisto praznovanje.
Pridite, rezervirajte si čas, povabite še druge, ki jih to vabilo ne bo doseglo.

Molimo. Dobri Bog, v teh počitniških in dopustniških dneh nas po oratoriju in župnijskem dnevu duhovno poživi z veseljem, ljubeznijo in mirom. Amen.

Poletni teden v Taizeju v Franciji za mlade celjske škofije
26. julij –2. avgust 2015.
Več informacij najdete v oznanilih pretekle nedelje in na oglasni deski.

MAŠNI NAMENI

NED—5.7.
Ciril in Metod
Ned. Slovencev po svetu    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Juhart in vse njegove

PON. – 6.7.
Marija Goretti, devica, mučenka        
19.00 za +Dragota Vovka (10.) oblet.

TOR—7.7.
Vilibald, škof
19.00 za +Ivana Tekavca – oblet.

SRE—8.7.
Kilijan, škof, mučenec    
19.00 za +Vero Jelen

ČET—9.7.
Avguštin in drugi kitajski mučenci    
17.00 za +Marijo -oblet in Franca Šketa
19.00 za +Antonijo Muhovic – 30. dan

PET—10.7.
Amalija (Alma), redov.        
19.00 za +Jožefa in Frančiško Rožič

SOB—11.7.
Benedikt, opat, zavetnik Evrope    
19.00 za +Ignaca Ocvirka – 30. dan

NED—12.7.
15. ned. med letom
Mohor, škof in Fortunat,diakon, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Amalijo Merzelj, sina Zvonkota
Sklep oratorija, nato župnijski dan
Nabirka pri sv.maši bo za animatorje

V dneh pred nami: od ponedeljka zjutraj do nedelje opoldan bo dajalo ton življenju našega občestva oratorijsko dogajanje in priprava na župnijski dan. Naj bodo ti dnevi dejavni in lepi!

Pripravljalni odbor za župnijski dan bo imel sestanek v petek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Naj se ga po možnost udeležijo vsi člani.

Bralci – v nedeljo.: I. ki bodo pri jutranji sv. maši II. animatorji
Dežurni ministrant(ka): Nejc Lončar, Janez Vošner
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: mladi – oratorijci

Napoved: župnijsko romanje bo v soboto, 1. avg. v Vrhpolje in še kam po Primorskem.