Oznanila za 6. teden 2016

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2016-06-1
Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža trgala. (Lk 5,5–6)

BESEDA O BESEDI

UBOGI PETROV ČOLN  Lk 5,1–11

Predvidevam, da apostol Peter ni imel največjega in najboljšega čolna med vsemi ribiči ob Genezareškem jezeru. Toda prav ta ubogi čoln je dal na voljo Kristusu, da je iz njega »učil množico«, ki je »pritiskala nanj«, da bi »poslušala Božjo besedo«. Prav ta skromni Petrov čoln je uporabil, da je iz njega učil. Ta čoln je bilo tudi edino, kar je Peter lahko ponudil Kristusu. Praktično mu je dal vse.
Danes veliko ljudi meni, da nimajo posebnih sposobnosti za oznanjevanje Božje besede. Duhovniki velikokrat težko dobimo sodelavce. Mladi se težko odločajo za duhovni poklic in oznanjevanje Božje besede. Ne želijo sprejeti odgovornosti v življenju (problem: da se ne poročajo). Nekako menijo, da niso sposobni …, kakor da čoln njihovega življenja ni primeren za to. Ta strah in številni drugi so odveč. Kristus more tudi iz skromnega čolna učiti množico, le na voljo mu ga moramo dati.
Sicer pa strah ob srečanju z neskončno svetim, z Bogom, ni novost. Ko se človek sreča z njim, se ustraši, ker se zave svoje majhnosti in grešnosti, kakor se je zavedel prerok Izaija v prvem berilu. Vendar ne sme pri tem ostati. Ko se je apostol Peter zbal ob srečanju s Kristusovo Božjo močjo in se zavedel svoje nesposobnosti in grešnosti, je prosil: »Pojdi od mene, ker sem grešen človek.« Obenem pa je zaupal Gospodu, saj je dejal: »Na tvojo besedo bom vrgel mreže.« Apostol Peter, ki je pozneje postal prvi med apostoli, ni šel na delo v zavesti lastne sposobnosti, ampak v veri v Gospodovo besedo. Njegove skromne danosti mu niso bile več ovira, ampak jih je dal na voljo Gospodu. Ta jih je sprejel in blagoslovil ter jih nadvse koristno uporabil. Naše (ne)sposobnosti, naša grešnost in zavest majhnosti nas ne smejo ovirati na poti za Kristusom. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

5. nedelja med letom – C  

Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža trgala. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je Simon Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« (Lk 5,5–8)
Peter imenuje Jezusa najprej Učenika, pozneje pa Gospoda. A je v Jezusovem nastopu kaj malo gosposkega. Ne zahteva od množice, naj mu da prostor, ne velela apostolom, da mu naredijo govorniški oder. Sam zelo preprosto poskrbi zanj.
»Pojdi od mene« so nam od nekod znane besede. Ni jih izgovoril Peter Jezusu, temveč Jezus Petru, ko ga je ta nagovarjal, naj ne gre v trpljenje. Takrat je Peter moral slišati očitek, da ne govori po Božje, temveč po človeško. Danes se dogaja nasprotno. Če bi danes Peter govoril po človeško, bi Jezusu rekel: »Nikar ne hodi od mene, bodi vedno na mojem čolnu, boš videl, koliko rib bova vsak dan ujela in kako se nama bo kopičil dobiček.« A glej, Peter prosi Jezusa, naj gre od njega. Čuti se nevrednega njegove bližine. Tu Peter ne misli po človeško. Kakor takrat ni šel Peter od Jezusa, tako sedaj ni šel Jezus od Petra. Za vedno sta ostala skupaj. Jezus še vedno uči iz Petrovega čolna, Peter pa še vedno na njegovo besedo spušča mreže. (po: Beseda da Besedo)

Gospod, hvala ti, ker nas nenehno spodbujaš: »Ne bojte se!«
Vabiš nas k zaupanju in krepiš našo vero.
Prosimo te, pomagaj nam, da bomo svobodni in gibljivi kot ribiči
ter sposobni v življenju zate tudi kaj tvegati.
Amen.   

Ljubezen se pač preizkusi v zvestobi,
toda dopolni se šele v odpuščanju.
(Werner Bergengruen)
Naslovljeno na vas

PUST2016-06-2

Čas veselja in norčij.  Toda vse v pravi meri. Tudi ta dan veljajo nravne norme in pravila. Tudi ta dan velja srčna kultura. Pred Bogom in svojo vestjo se ne moremo zamaskirati.

POSTNA POSTAVA

Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
2016-06-3Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.
Čemur se bomo v potu odpovedali, naj bi se spremenilo v dar potrebnim. Z molitvijo, postom in dobrimi deli  se pripravljajmo na veliko noč.
Molitveno življenje  naj dopolni sodelovanje pri križevem potu.

KARITAS  – Škofijska Karitas Celje ponovno vabi k sodelovanju pri prostovoljnem delu z begunci v Dobovi. Vsak dan potrebujejo tri prostovoljce za 8-urno delo. Delo vključuje pripravo paketov hrane, razdeljevanje paketov in pripravljanje prostora.
Vabljeni mladi, brezposelni in vsi, ki bi radi naredili kaj koristnega. Informacije  tel. 031 280 574  (Marija).

MAŠNI NAMENI

NED – 7.2.
5. nedelja med letom
Rihard, kralj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Štusej (v Šentrupertu)

PON. 8.2.
Prešernov dan
Hieronim E., red. ust.
17.00 za +Antona Pintarja – 30. dan

TOR – 9.2.
Pust
Apolonija, dev., muč.
17.00 za +Marijo in Ivana Grah

SRE – 10.2.
Pepelnica – strogi post
Sholastika, dev., muč.
14.45 slovo pri vežici Gomilsko
15.00 pogreb +Jožeta Brdnika s sv. mašo (v Šentrupertu)
17.00 za+ Antona Rudla, Roberta Slemenška
Obred pepeljenja

ČET – 11.2.
Lurška Mati božja
Svetovni dan bolnikov
15.30 križev pot bolne in trpeče (v Šentrupertu)
za + Binija Stepišnika – oblet.
17.00 za + župnika Adolfa Pikla – god

PET – 12.2.
Feliks, opat
17.00 križev pot za vse, ki so v stiskah
za +Jožefo Rančigaj, vse Brežnove

SOB – 13.2.
Jordan Saški, redovnik
17.00 za +Dragota in Antona Šmit

NED – 14.2.
1. postna nedelja
Valentin, duhov., muč.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Jerman, st. Jerman Jag
Možno pristopiti k pepelenju

Verouk: v ponedeljek ga ni. Šentrupert: birmanci v četrtek ob 14.30 uri

Sestanek Tajništva ŽPS bo v torek ob 19.30 uri v župnišču.  Člani, vabljeni.

Versko srečanje za odrasle: bo (izjemoma) v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema bo: 10 let(nica) naše – celjske škofije. Gost – voditelj srečanja bo g. opat in generalni vikar Marjan Jezernik (letos tudi birmovalec v naši župniji). Lepo vabljeni! Povabite še druge.

Mladinski: bo v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj. Dekleta in fantje, lepo vabljeni.

Bralci v ned.: I. Sonja Mandelc, Franc Skok II. Damjana Rojnik, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Marko Mak, Nejc Lapuh
Urejanje župnijske cerkve: Trnava