Oznanila za 13. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹« (Lk 13,6–9)

BESEDA O BESEDI

NE GRE ZA DRUGE, TEMVEČ ZA NAS SAME Lk 13,1–9

Kako naj presojamo zgodovinska dejstva, nam Jezus pokaže v prizoru iz današnjega Lukovega evangelija. Tukaj mu ljudje pripovedujejo o poslednjih novostih, političnih katastrofah in udarcih usode, ki so nerazumljivi. Tu Pilat umori Galilejce, ki so ravnokar hoteli darovati. In stolp v Siloi se je zrušil ter pri tem pobil osemnajst ljudi. Jezus v obeh primerih odgovarja podobno: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor, vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani« (Lk 13,2).
Jezus se sicer loti teologije farizejev, ki vidi v vsaki nesreči kazen za grešnike. Vendar je ne potrdi. Namesto da bi se spustil v teološko razpravo, zakaj se je tako zgodilo, usmeri svoj pogled na tiste, ki so mu to pripovedovali. Ne gre za druge, temveč za nas same. Če se ne spreobrnemo, bomo prav tako pokončani. Naše življenje bo ponesrečeno, če ne bomo začeli misliti drugače.
Pri katastrofah si ne postavljajmo vprašanja zakaj, temveč jih razumimo kot zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko enako, kot so doživele žrtve mnogih katastrof današnjega časa, pa naj gre za naravne nesreče, teroristične napade ali karkoli drugega. Pri vsem tem se postavlja pomembno vprašanje: Iz česa živimo? Kakšen smisel ima naše življenje? Nobenega jamstva nimamo, da bomo zdravi dosegli starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje uspe. Pogoj, da bo naše življenje uspelo, je spreobrnjenje. Spreobrnjenje pomeni najprej ugotoviti, da sem se Bogu odtujil, da je moje mišljenje o Bogu popačeno. In potem pomeni spreobrnjenje, da vidim svoje življenje v Božji luči, da po Bogu znam gledati v globino stvari in spoznavati Boga kot pravi cilj ter tisti temelj mojega življenja, ki me nosi. Spreobrnjenje pa ni le videvanje in spoznavanje, temveč tudi odločanje. Odločim se živeti drugače, živeti tako, kakor to odgovarja Božji volji in moji naravi. (po: A. Grünu, Jezus)

3. postna nedelja

Vsak dan znova prosimo Gospoda, da ne bomo kot nerodovitna smokva, o kateri smo slišali v današnjem evangeliju.
Prosimo ga, naj nam pomaga, da prisluhnemo njegovemu glasu in se mu pustimo voditi. Tako bomo lahko v življenju obrodili obilen sad in izpolnili poslanstvo, ki nam ga je namenil.
(po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C)

Ne hodi sem!
Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja! 2 Mz, 3,5

Bog je dober oče. Vendar ostaja Bog.
Ni kakor tisti starši, ki hočejo postati prijatelji svojih otrok in zato nehajo biti starši.
Bog je »nekdo drug« kakor mi.
Pred njim moramo gojiti in pomnožiti do neskončnosti tisto čutenje strahu in občudovanja, ki nas prevzame pred nečim, kar je s svojo veličino nad nami: pred kakšnim slapom, visoko goro, morsko širjavo …
To občutje strahu in občudovanja je zdravilno: ohranja nas v resničnosti in pripomore k zavedanju, da smo ustvarjena bitja.
Za vzgojo k strahospoštovanju do Boga je Stara zaveza zahtevala spoštovanje svetih krajev, templja. Nova zaveza nam je razodela, da je pravi tempelj Boga človekovo telo, človeška oseba.
Vsakemu človeku – moškemu ali ženski, otroku ali ostarelemu, zdravemu ali bolnemu, bogatemu ali revnemu, belcu ali črncu, izobraženemu ali nevednemu – se moramo približati s spoštovanjem in strahom, ki so ga v svetopisemskih časih ljudje čutili do templja.
Gorje, če se šalimo z Bogom in z njegovim templjem! (po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

Križev pot bo ves postni čas:
V župnijski cerkvi vsak petek na začetku bogoslužja ob 17.00 uri (razen na veliki petek, ko bo ob 15.00) in vsako nedeljo pri češčenju ob 7.00 uri,
v cerkvi sv. Ruperta pa ob četrtkih ob 16.00 uri. (po prehodu na poletni čas zanjo nedeljo v marcu pa bo v župnijski cerkvi ob 19.00, v Šentrupertu ob 17.00 uri)
Lepo vabljeni vsi!

Naslovljeno na vas

25. marec: PRAZNIK GOPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI in Materinski dan: dan, ki časti žensko ne zaradi njene enakopravnosti, ki ji nedvomno pripada že iz Rajskega vrta, temveč zaradi njene posebnosti in neponovljivosti. Dar materinstva je nekaj, kar možaki lahko le opazujemo. In da smo si na jasnem: ne govorim o materinstvu kot zgolj sposobnosti in volji rojevanja, temveč kot edinstvenem daru nežnosti, ki ga premorejo le ženska bitja. Na dan Gospodovega oznanjenja je Marija izrekla svoj Zgodi se, ki ga je za njo povabljena ponoviti sleherna ženska, pripravljena sprejeti svojo odrešenjsko (žensko) vlogo v tem svetu.
A pri vsej množici pravic, za katere so se ženske skozi stoletja borile, so se mnoge sodobne ženske najhitreje odrekle prav svoji edinstveni pravici do materinstva. Ki pa jo, pravico do materinstva namreč, zdaj, v imenu enakosti in enakopravnosti spolov in spolnih usmeritev terjajo zase tisti, ki jim roditi sploh ni dano. Pa razumi, če moreš! (po: Gregor Čušin, Na tretji strani)

Čestitke vsem materam, mamam, mamicam!

Postne priprave na prejem zakramentov spovedi in obhajila za vse veroučence 3. razreda bodo potekale v soboto, dne 30.03.2019 od 13. do 18. ure v Domu srečanj. (Marija Rančigaj)

Ustvarjalne delavnice: v nedeljo, 31. 3. vam bodo po obeh sv. mašah na razpolago velikonočne vizitke iz ustvarjalnih delavnic in kot poklon ene od mamic.
Vabljeni ste, da si jih ogledate in kakšno tudi izberete. Lahko jih komu pošljete ali pa poklonite, saj so unikatni izdelek. (Marija Rančigaj)

Napoved za april: Dan celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa bo v naši župniji kot vsako leto 1. aprila. Letos pride na ponedeljek.
Spored: ob 8.00 uri sv. maša, od 9.00 do 19.00 ure češčenje, 19.00 sv. maša (ki jo bo vodil in nas nagovoril g. Janko Šket), sklep.
Od 9.00 do 10.00 Gomilsko –Sp., od 10.00 Gomilsko –Zg., od 11.00 do 12.00 Zakl, od 12.00 do 15.00 posamezniki, od 15.00 do 16.00 Šmatevž, od 16.00 do 17.00 Grajska vas, od 17.00 do 18.00 Šentrupert, od 18.00 do 19.00 Trnava. Načrtujmo nekaj časa za ta lep evharistični praznik!

MAŠNI NAMENI

NED – 24.3.
3. POSTNA NEDELJA
Katarina Švedska, redovnica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ljudmilo –oblet. in Alojza Lukman

PON – 25.3. materinski d.
Gospodovo oznanjenje
Sklep tedna družine
7.30 za vse naše matere
17.00 za +starše Štrajhar –oblet.

TOR – 26.3.
Evgenija, mučenka
17.00 za zdravje (I. V.)

SRE – 27.3.
Gelazij, škof
15.00 pogreb s sv. mašo za +Antona Jermana

ČET – 28.3.
Milada, devica
16.00 križev pot: za srečno zadnjo uro (v Šentrupertu)
maša za vse +Petrovčeve
17.00 za +Miha Brinovca –oblet.

PET – 29.3.
Bertold, redovni ustanovitelj
17.00 križev pot: za vse rajne
za +Antona Vesolaka –osmina

SOB – 30.3.
Amadej, vojvoda
17.00 za +Antona Šlandra, vse Koprivove
Prehod na poletni čas

NED 31.3.
4. POSTNA NEDELJA
Benjamin, diakon, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana –oblet in Jožico Vaš

V tem tednu: slovesen praznik Gospodovega oznanjenja, materinski dan, sklep tedna družine. Kaj nam pomeni D. Marija, matere, družina ?!

Svetopisemska skupina se bo zbrala v torek ob 18.00 uri v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž