Oznanila – 13. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa je vse odslôvil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,39–42)

BESEDA O BESEDI

JEZUS DAJE ŽIVLJENJE Mr 5,21–43

Apostol Pavel nas v svojem pismu Korinčanom (v odlomku, ki smo mu na današnjo nedeljo prisluhnili) spomni na mano, ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si je je kdo nabral veliko ali malo, nihče je ni imel več kot ostali. Vsak je imel toliko, kot je potreboval. S tem nam vera končno daje pristop k enemu samemu življenju, ki se v vsej polnosti bohoti v vseh, ki so je deležni. To je vznemirljivo bogastvo vere in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni kar težko pristati na takšno globino vere, ki jo dosegata Jair in tista žena? Izgleda tudi, kot bi mi takšno spoznanje slabo razumeli. In še, ali ni Jezus prav zaradi vsesplošnega slabega razumevanja hotel tako zadržanost in celo molk glede teh ozdravljenj? Razen njega samega in bolnice nihče okrog njiju ni ničesar vedel. Tudi k deklici Jezus spet ni vzel s seboj nikogar razen treh apostolov, to je tistih, ki jih bo izbral kasneje tudi v vrtu Getsemani in bodo priče njegovega smrtnega boja. Ti trije so tudi priče Jezusovega spremenjenja na gori. Pole teh ne prenese ob sebi nikogar več kot le otrokovega očeta in matere, pa še njima »ostro zabiča, naj tega nihče ne izve«. Množice je, kot tudi nas, verjetno pritegnila samo zunanjost vseh teh stvari. Pravega, globokega pomena pa pri vsem skupaj niso bili sposobni odkriti. Taka znamenja ozdravljenja, ki bi pravzaprav morala kar kričati o zmagi nad smrtjo, niso pripomogla k ničemur drugemu, kot da so pri ljudeh še povečala tisto zgrešeno željo, da bi pač čim dlje ostali na zemlji in po možnosti v čim večjemu udobju. No, in tudi vse to je možno samo po moči tiste energije večnega življenja, ki ga daje Jezus.
Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali posnemati Jaira ali bolno ženo. S tem bi se pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima Bog z nami – in je vse odvisno samo od njega. Z druge strani je namreč nujno potrebno, da se odločimo, kako v tisti veri, ki nam jo Gospod že daje, resnično zaživeti. (povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B)

13. nedelja med letom

MOČ BESEDE

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42)
Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, da gradi ali da podira. Da daje ali da jemlje. Da razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali da zapira.
Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi je Stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi.
Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo sporočamo in se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kakšni naj bomo. Kako naj sploh zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se osredinijo v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, nesposobni, da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazili. Karkoli poimenovali. Tudi notranja komunikacija ne more uspeti brez besede. Šele z njeno pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim seboj.
Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je življenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva. Če se tega zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak kot kelih žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda namreč vliva življenje in prinaša mir. Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom. (po: P. Millonig, Zasidran v veri)

Prva počitniška nedelja
Dobri Jezus. Zaključili smo šolsko leto, ki je bilo polno zahtevnih izzivov. Čas boja z virusom je naše šolanje popolnoma obrnil na glavo, a s tvojo pomočjo nam je uspelo tudi ta razred pripeljati do konca. Hvala ti, ker si nam in našim staršem stal ob strani. Daj nam obilje mirnih počitniških dni. Spremljaj nas s
svojim blagoslovom, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
A. K.

Počitnic naj ne bi preživljali kar »tja v en dan«, ampak si napravite načrt, v katerem ne sme izostati vsakdanja molitev – in kadar bo le mogoče – tudi nedeljska sv. maša. Kakor v počitnicah in dopustih nismo brez telesne hrane, tako tudi brez duhovne ne moremo biti.
Pa naj bodo počitnice in dopusti vsem lepi, prijetni, koristni, blagoslovljeni!

Naslovljeno na vas

Krščena sta bila
V nedeljo, 20. junija sta bila krščena: Neža Cizej iz Grajske vasi 34 in Maj Sirše iz Grajske vasi 48. s tem v polnosti vključena v naše župnijsko občestvo. Župljani se ju veselimo in jima voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Poslovili smo se
V sredo, 23. junija smo se v župnijski cerkvi na Gomilskem, nato pa z pogrebnim obredom na gomilskem pokopališču poslovili od +župljanke Marije Podgoršek iz Grajske vasi 25. , ki je bila po dolgotrajni priklenjenosti na bolniško posteljo poklicana v večnost. Naj bo deležna sreče večnega življenja pri Bogu.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Bosta tudi okrašena:
Na prvem zvonu bo (podoba) prekrižani palmovi veji – simbol mučeništva, okras lipa, napis SLOVENSKI MUČENCI 20. STOLETJA, PROSITE ZA NAS /upamo, da je med njimi naš Izidor Završnik, pa tudi Janez Rančigaj/
Na drugem pa bo (podoba) Marijin monogram, okras vrtnica, napis MARIJA, MATI CERKVE, VARUJ NAS
Predvidena vsota je 28.000,00 eur v žalski livarni zvonov (ponudba iz Nemčije je bila za tretjino višja, ker je že zvišana zaradi velike podražitve materialov). Ta razlika bo v veliki meri pokrila stroške za kemblje in drugo opremo, ter nov mehanizem zvonjenja na električni pogon.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. V naprej: Bog vam povrni!¸
Zvonovi zvonite, nas k molitvi vabite!

MAŠNI NAMENI

NED – 27  .6.
13. nedelja med letom
Ema Krška, vdova
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Raka
Sv. krst
Namenska nabirka pri obeh mašah

PON – 28.6.
Irenej, škof, mučenec
19.00 za +Ingrid Krumpak in sorod.

TOR – 29.6.
PETER in PAVEL, apostola
Ob 10.00 krizmena maša v stolnici
19.00 za vse Šmiglove in mamo Nose

SRE – 30.6.
Prvi rimski mučenci
19.00 za +Marijo Podgoršek –osmina
Sklep vrtnic

ČET – 1.7. prvi četrtek
Estera, svetopis. žena
V Šentrupertu ne bo svete maše
19.00 za +Milana –oblet., Anico Košenina
Molitev za duhovne poklice

PET – 2.7. prvi petek
Bernardin, duhovnik
19.00 za +Marijo Orožim, vse Mlinarjeve
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.7. prva sobota
Tomaž, apostol
19.00 za +Ivano– oblet. in Jakoba Drev
Litanije Matere Božje

NED – 4.7. – izseljenska
14. nedelja med letom
Urh (Uroš), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Štuseja
procesija
2 sv. krsta

V tem tednu: so pomenljivi dnevi ob vstopu v novi mesec— prvi četrtek, prvi petek, prva sobota. Vabljeni, tudi k zakramentom.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.

Ministranti: Matevž Basle, Timotej Jordan
Bralci Božje besede v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Sandi Završnik, v Št.R. II. Simeona Rakun, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl