Oznanila za 5. nedeljo med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,13–16)

BESEDA O BESEDI

VSAK KRISTJAN MORA BITI SOL IN LUČ V SVETU Mt 5,13–16

V starih časih je bila sol edina začimba, ki je dala hrani okus. Brez soli bi bila hrana brez okusa. Jezus pravi: kar je sol za hrano, so kristjani za svet. Kristjani so zato tu, da naredijo svet boljši.
Kot sol smo poklicani, da postanemo učenci, prijateljski in prijazni ter da živimo v miru med seboj. Kot luč smo poklicani, da pokažemo pot. Brez luči se zaletimo drug v drugega in pademo v jarek. Toda luč pravi: »Tu je pot, pojdi po njej; tu je nevarnost, izogni se ji.« Brez luči in soli bi bil svet v zelo slabem stanju, nezanimiv in nemogoče bi bilo živeti v njem. Z lučjo in soljo postaja svet varnejši in boljši. Dolžnost kristjanov je, da naredimo svet boljši. Toda kako naj to naredimo? Na enak način, kot delujeta sol in luč. Najprej se moramo razlikovati od hrane, preden je uporabljena. Če sol izgubi svoj okus, je neuporabna in ne more več narediti razlike. Luč se mora razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. Zato pomeni biti sol in luč sveta biti drugačen od sveta. Če verniki nimamo ničesar, kar nas loči od nevernikov, smo kot sol, ki je izgubila slanost in zato ne more povzročiti razlike. In tisto, kar nas loči od neverujočih, ne smejo biti samo oznake in priponke, ki jih nosimo, ampak predvsem življenje, ki ga živimo.
Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem lahko ločimo pravega kristjana od lažnega. Nadalje pa sol in luč delujeta tako, da se združita s stvarjo, ki bi jo rada spremenila. Sol ne more spremeniti hrane, razen če ne gre v hrano in jo spremeni od znotraj. Luč ne more pokazati poti, dokler ne sreča teme. Včasih kristjani mislijo, da je prava pot, da se držijo stran od družbe in popularne kulture. Toda če se skrivamo pred resničnostjo naše družbe in našega sveta, se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč pod mernik. Da bi naredili razliko, se moramo zdramiti in se soočiti.
Sol in luč nista namenjeni sami sebi, ampak sta za to, da ju razdajamo drugim preko dobrih del. Tako ‘vaša luč sveti pred ljudmi. Da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih’. (po: E. Mozetič)

5. nedelja med letom

V današnjem evangeljskem odlomku Gospod govori svoji skupnosti, ki je izvirala iz judovstva. Vemo, da gre za skupnost “ubogih”, za skupnost, ki jo je preganjal, sovražil in brisal lastni narod, skupnost, ki je ovirana v oznanjevanju Jezusovega imena. V resnici jih zaradi njegovega imena hudo žalijo. Skupaj s Štefanom so začetek tiste dolge vrste preganjanih samo zaradi tega, ker so bili kristjani; ta vrsta se v zgodovini nadaljuje še danes.
– Kako se odzvati na tako stanje? S krotkostjo in tako, da kot Jezus živimo iz vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust in ki vedno odmeva v Svetem pismu. Predstavlja velike priče vere, zlasti preroke. Učenec, ki ga je njihovo pričevanje okrepilo in ki to pričevanje nadaljuje, je prepričan, da je del pravega in novega Božjega ljudstva, da je nadaljevalec tiste zgodovine odrešenja, ki so jo napovedovali preroki in ki se izpolnjuje v Jezusu. Zato jim Jezus pravi: “Veselite in radujte se,” to je, ne izgubite poguma, ker “Vi ste sol zemlje /…/ Vi ste luč sveta.”
– Jezus tega ne pravi, ker bi oni to bili, ampak so to zato, ker je on rekel, ker jih je poklical in jih je, ko je dobil njihov pristanek, uvedel v njihovo nalogo soli in luči, kakor bo kasneje naredil s Simonom, ki mu bo zaupal nalogo Petra. Učenec je sol zemlje in luč sveta, ker to hoče Jezus.
– Sol, ker svetu dajo okus, okusnost. Brez njih bi bil svet plehek, brez smisla. Luč: gorje, če bi jih ne bilo. Kako bi človeški zgodovini uspelo hoditi po poti odrešenja in se preoblikovati v Božje kraljestvo? Niso neka luč, ampak so luč in svet bi brez njih, kakor brez Jezusa, znova padel v mrak, v smrtno temo. (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

Luč je prvo delo Boga Stvarnika in vir življenja. Prerok Izaija je dejal: »Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan« (Iz 58,10). Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov »okus« in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na Sinovem obličju, saj je on »resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Združeni z njim lahko kristjani razširjajo med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju. (papež Benedikt XVI.)

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
To prvo februarsko soboto, 4.2., smo se s sv. mašo v župnijski cerkvi, nato pa na gomilskem pokopališču poslovili od našega župljana +Janeza Jelena z Gomilskega 25. Bog naj ga obilno nagradi!

OŽIVILI SMO VERSKA SREČANJA ZA ODRASLE
Srečanja so v Domu srečanj ob sredah ob 19.00 uri; če bi prišlo do kakšne izjeme, pa boste pravočasno obveščeni.


Drugo srečanje bo v sredo, 8. februarja. Gost srečanja bo polzelski župnik g. Urban Lesjak s Temo Župnijsko občestvo in mladi.


Tretje srečanje bo v sredo, 8. marca. Gost bo frančiškan p. dr. Andraž Arko s temo Kristjani v odnosu do filma /film je bil tema doktorata/.
Četrto—zadnje v tem krogu srečanj bo srečanje v sredo, 22. marca. Gost bo g. Martin Golob.
Vse teme so aktualne, gostje pa taki, da nam imajo veliko povedati. Zanimivo bo tudi za mlade – dijake in študente, zato tudi lepo vabljeni , kot tudi vsi ostali. Povejte še drugim, povabite jih!

YOUCAT – katekizem za mlade: Kakšna nevarnost izhaja iz medijev?
Mnogi ljudje, predvsem otroci, verjamejo temu, kar so videli v medijih. Če se v znamenje zabave poveličuje nasilje, se odobrava asocialno obnašanje in se človeška spolnost banalizira, so se spozabili tako odgovorni v medijih kot tudi nadzorni organi, ki bi to morali prepovedati. (KKC 2496, 2512)

Ljudje, ki delajo v medijih, se morajo vedno zavedati, da imajo njihovi izdelki vzgojni učinek. Mladi se morajo vedno znova kontrolirati, ali lahko uporabljajo medije svobodno in s kritične distance ali pa so jih določeni mediji že zasvojili. Vsak človek je odgovoren za svojo dušo. Kdor prek medijev konzumira nasilje, sovraštvo in pornografijo, duhovno otopi ter sam sebi škoduje.

MAŠNI NAMENI

NED – 5.2.
5. nedelja med letom
Agata, devica, mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Elizabeto Obreza

PON – 6.2.
Doroteja, mučenka
17.00 za vse Pozničeve

TOR – 7.2.
Egidij, redovnik
17.00 za +Miro –oblet. in Antona Turk

SRE – 8.2. Prešernov d.
Hieronim, redovnik
17.00 za +Jožefa (r. d.) in Frančiško Rožič

ČET – 9.2.
Apolonija (Polona), mučenka
17.00 za +Franca Pintarja

PET – 10.2.
Sholastika, redovnica
17.00 za +Janeza Jelena –osmina

SOB – 11.2.
Lurška Mati Božja – Svetovni dan bolnikov
17.00 za +Binija Stepišnika

NED – 12.2.
5. nedelja med letom
Aleksij, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Marijo oblet in Alojza Tiselj in vse njune

V tem tednu: s ponedeljkom spet redni verouk.

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri. Gost srečanja bo polzelski župnik g. Urban Lesjak s temo Župnijsko občestvo in mladi. Lepo vabljeni vsi, tudi mladi.

Dežurni ministranti: Mitja Mak, David Zupančič
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Elza Vasle; II. Tilen Natek, Marija Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž