Oznanila za 18. teden 2017

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2017-18-1
Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko pa je z njima sédel k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. In oči so se jima odprle in sta ga spoznala: on pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni bilo najino srce v nama goreče, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« (Lk 24,30–32)

BESEDA O BESEDI

VSTALI NA POTI Z NAMI (Lk 24,13–35)

Evangelist Luka pripoveduje, kako dva pobita učenca zapustita Jeruzalem, kraj svojega razočaranja. Nič več nočeta slišati o svoji preteklosti. Toda pogovarjata se še: izmenjujeta si misli o tem, kar se je dogajalo. V pogovoru bi rada dognala, zakaj se je vse to zgodilo in kaj bi lahko to zanju pomenilo. Ker o vsem nista molčala in ker si pred tem, kar se je zgodilo, nista zatiskala oči, se lahko Jezus vključi v njun pogovor in ga spelje v drugo smer. – Toda z njima ni lahko: nista sicer slepa, toda njune oči so zastrte. Jezusa ne prepoznata. Tudi ženam, ki so se sklicevale na angela, nista verjela. Jezus jim očita, da sta nespametna in počasna v srcu. Ker nimata modrosti, ne razumeta, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. Biti počasen v srcu, to pomeni, da je srce ozko in da si človek ne more predstavljati nobene druge rešitve od tiste, ki jo pozna. Ker nista dovolj odprta, ne dojameta novosti in navadnosti vstajenja. – Jezus spremlja ta dva počasna in nerazumevajoča učenca ter ju pusti, da pripovedujeta, kako sta vse to doživljala in kako na to gledata, potem začne govoriti on. Njuno informacijo in njune občutke vzame zelo resno. Toda ob vse postavi Božjo besedo in v njeni luči jima lahko pojasni drugo plat: Jezusovo usodo utemelji kot nujnost, zapisano v Pismih. Moral je trpeti, toda to je bila le pot v vstajenje. Učenca sta poslušala – sprva nejeverno, toda Jezusove besede so ju zadele v srce. Zato sta ga prosila, naj ostane z njima. – V tem odloku je lepo viden pomemben motiv Lukovih vstajenjskih pripovedi: Vstali hodi z nami po naših poteh. In z njim lahko govorimo, lahko mu povemo vse, česar v svojem bivanju ne razumemo. Kakor učencema bo tudi nam razjasnil in nam s Svetim pismom odprl nov pogled na stvari. Jezus čaka, da ga prosimo, naj ostane z nami, ko se nam bliža večer, ko se v nas in okoli nas spusti mrak. Z nami gre tja, kjer se obrnemo vase, da bi bili sami s seboj. To je največja tolažba te pripovedi: »In vstopil je, da bi ostal z njima. (Lk 24,29).« (po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

3. velikonočna nedelja

Gospod, daj, da na priprošnjo device Marije Sveti Duh v nas vžge isto gorečnost, ki sta jo izkusila učenca na poti v Emavs, in naj v našem življenju obnovi evharistično občudovanje sijaja in lepote, ki ju izžareva bogoslužni obred kot učinkovito znamenje neskončne lepote skrivnosti samega Boga. Učenca sta vstala in se hitro vrnila v Jeruzalem, da bi delila veselje z brati in sestrami v veri. Resnično veselje je v spoznanju, da Gospod ostaja med nami, da je zvesti sopotnik našega potovanja. Evharistija nam odkriva, da Kristus, umrli in vstali, živi danes v skrivnosti Cerkve, ki je njegovo telo. Mi smo priče te skrivnosti ljubezni. Zaželimo drug drugemu, da bomo odšli polni veselja in čudenja naproti sveti evharistij, da bomo izkusili in drugim oznanjali resničnost besed, s katerimi se je Jezus poslovil od svojih apostolov: »Jaz sem z vami vse dni do dovršitve sveta.« (po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja)

V ZADNJIH DVEH MESECIH V NAŠI ŽUPNIJI (v marcu in aprilu)
Krščeni so bili: v nedeljo, 19. marca je prejela zakrament sv. krsta Zala Šalamon z Gomilskega 80 b. Na velikonočni ponedeljek sta bili krščeni dvojčici Veronika in Vesna Sušak iz Grajske vasi 44.
S krstom so bili otroci v polnosti vključeni v naše župnijsko občestvo. Župljani se jih veselimo in jim voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botrom in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili tem deklicam dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, birmo in obhajilo): je po polletni katehumenski pripravi prejel Matej Zidar, rojen 26.12.1989 v Ljubljani. Župljani mu čestitamo za njegovo osebno odločitev z željo, da bi z Božjim blagoslovom zvesto hodil po poti za Kristusom skupaj z župnijskim občestvom.

Poslovili smo se od naših rajnih (s pogrebnimi obredi in sv. mašo): v soboto, 18. marca od +Marije Praprotnik—Cenetove z Gomilskega 70. Veliko let je vzorno skrbela za svojega bolnega moža. Redno je sodelovala pri nedeljskem bogoslužju, dokler se niso pri njej pojavile prehude težave z zdravjem. V četrtek, 23. marca v Šentrupertu, kamor je tudi prihajal k sv. mašam, od +Ivana Marguča s Trnave 23 a. Na veliko sredo, 12. aprila od +Riharda Posedela iz Grajske vasi 14 a. V zadnjem obdobju življenja je nosil križ težke bolezni. Zvonovi v Šentrupertu so zapeli v slovo Romanu Zupancu iz Trnave, pogreb pa je bil v soboto, 29. aprila v Šempetru v Savinjski dolini.
Vse naše rajne priporočamo Bogu: Daj jim večni mir in pokoj! Radi se jih spominjajmo tudi v molitvah in pri sv. mašah

Dragi bralci in starši!
Zaključna prireditev Slomškovega bralnega priznanja 2016/17, bo v soboto, 6. maja 2017, med 9.00 in 15.00 na Ponikvi. Program srečanja je že bil objavljen v oznanilih. Čakajo nas lepa doživetja. Prevoz bo organiziran (prispevek 3 evre). Pred Domom srečanj se bomo zbrali ob 8. uri, vračali se bomo okrog 15. ure. Hvala vsem, ki ste otrokom pomagali in jih spodbujali pri branju. (Marija Rančigaj, 041-696-866)

Romanje na Brezje v nedeljo, 7. maja. Odhod avtobusa ob 11.30 uri, če se vas bo do srede dopoldne prijavilo zadostno število. Kdor je namenjen romat, naj ne odlaša s prijavo.

2017-18-2ŠMARNICE: od 1. maja v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19.00 uri. Po Mariji k Jezusu. Lepo vabljeni—otroci, prvoobhajanci, mladina, odrasli, …

MAŠNI NAMENI

NED – 30.4.
3. velikonočna ned.
Pij V., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Anico Drev
Začetek tedna molitve za duh. poklice

PON – 1.5. d. p.
Jožef Delavec
praznik delavcev
7.30 za blagoslov pri delu
19.00 za +Stankota Lobnikarja
Začetek ŠMARNIC

TOR – 2.5. d. p.
Atanazij, škof, c. učitelj
19.00 za +Ano Mahor –oblet.

SRE – 3.5.
Filip in Jakob, apostola
19.00 v zahvalo za zdravje (M. J.)

ČET – 4.5. prvi četrtek
Florijan (Cvetko), muč., zavetnik gasilcev
17.00 za +Tejo Basle –obl., Minko Petrovc (v Šentrupertu)
19.00 za +Zvonkota Merzelja –obl., starše

PET – 5.5. prvi petek
Gotard, menih, škof
19.00 za +Antona Jelena
Posvetitev Jezusovemu srcu

SOB – 6.5. prva sobota
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
11.00 zlata poroka: v zahvalo in blagoslov (v Šentrupertu)
16.00 florjanova: za gasilce-žive in rajne (v Šentrupertu)
19.00 besedno bogoslužje, šmarnice

NED – 7.5.
4. velikonočna ned.
Ned. dobrega Pastirja
Gizela, opatinja
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 za +Romana Zupanca –osmina (v Šentrupertu)
11.30 odhod romarjev na Brezje

V tem tednu: vsak dan šmarnice – pridite in še koga povabite.

Priprava na prvo sv. obhajilo bo za vse kandidate v petek ob 18.00 uri v župnijski cerkvi na Gomilskem. Z njimi naj bo tudi vsaj kdo staršev.

Peš romanje na Brezje bo od 5. do 7. maja. Info: Marija Orožim, 031280574.

NAPOVED – VABILO: 14. maja bo ob 10.00 uri slovesnost prvega sv. obhajila!

Bralci v ned.: I. Anja Rožič Plazovnik, Jure Vasle, v Šentrupertu: Karmen Posedel Golob, Matjaž Rožič
Dežurni ministrant(ka): šmarničarji
Krašenje župnijske cerkve: Gomilsko