Oznanila za 5. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano: »Duh Gospodov je nad menoj;
zato me je mazilil. Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled,
da zatirane izpustim v prostost in oznanim leto božjega usmiljenja.« (Lk 4,17–19)

BESEDA O BESEDI
IZPOLNJENA BESEDA (Lk 1,1-4 4,14-21)
Evangelist Luka pravi, da se je Jezus vrnil v Galilejo. Zagotovo nas zanima, od kod se je vrnil?
V Nazaretu je preživel mladost med rojaki in se komaj v čem razlikoval od svojih vrstnikov. Ko mu je bilo okoli trideset let, se je razvedelo, da se je ob Jordanu pojavil prerok, ki kliče k pokori, krščuje in oznanja nove čase. Jezus je šel tja, se pomešal med ljudi in se, kot drugi, dal od Janeza krstiti, kar smo že brali v nedeljski Božji besedi v tem novem letu. Sicer pa poznamo ta dogodek: nad njim so se odprla nebesa, Duh se je spustil nadenj, Oče ga je razglasil za svojega ljubljenega Sina.
Od Jordana je tako Jezus šel v puščavo, kjer se je postil in molil ter dopustil, da ga je satan trikrat skušal. Ko je minilo štirideset dni in je s skušnjavcem obračunal, se je vrnil v Galilejo. Tam je v moči Duha začel obiskovati shodnice in v njih tudi učiti.
Sobotni dan je prišel v domači kraj. Stopil je v shodnico in sprejel ponudbo, da bi bral, kakor nam pripoveduje Luka v današnjem odlomku. Ob besedilu preroka Izaija, ki se mu je odprlo in ki je napovedovalo mesijanske čase, se mu je ponudila priložnost, da razodene svoje poslanstvo. Njegova izjava, da se davna prerokba sedaj izpolnjuje nad njim, je bila tako nepričakovana in izredna, da je poslušalcem ob njej zastal dih.
Je pa res, da je sedaj, s tem dogodkom v shodnici, novica javna, uradna. Jezus prihaja izpolnit Božji načrt. S tem, kar stori in pove, začenja na svet prinašati srečo, ki prihaja od Boga in je že davno obljubljena po prerokih. Se dotakne tudi naših src? (Po: Beseda da Besedo)

3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma

Posebno velik Božji dar je Sveto pismo, pismo ljubečega Boga vsem nam, po njegovi podobi ustvarjenim ljudem. Berimo ga, spoznavajmo ga, živimo po njem. Tako bo naše življenje vse bolj polno. Rasli bomo v vesoljno harmonijo edinosti in ljubezni, ki bo svojo dovršitev dosegla v večnosti. (Slava Bogu – Mir ljudem)

Kristjani imamo svete knjige, ki osvetljujejo začetek in smisel človekovega življenja in so vodilo na zemeljski romarski poti do končnega cilja, ki je polnost življenja v večnosti. Sveto pismo – to je pismo samega Boga po Božji podobi ustvajenim ljudem in izžareva bistvo Boga, ki je ljubezen. Iz vseh knjig Svetega pisma na mnogotere načine odseva to Božjo ljubezen in prinaša ljudem spoznanje o Bogu in stvarstvu ter vabi ljudi na pot resnice, pravičnosti in miru.

Sveto pismo obsega 72 knjig: 45 knjig Stare zaveze in 27 knjig Nove zaveze. Te knjige so nastajale v dolgem obdobju nad tisoč let (ok. 1000 pred Kristusom do 100 po Kristusu). Napisali so jih različni pisatelji v hebrejščini, aramejščini in grščini, vendar vsi ob navdihu Svetega Duha, tretje Božje osebe enovite Svete Trojice.
Sveto pismo so zgodaj začeli prevajati, zlasti v latinščino (sv. Hieronim v 4. in 5. stoletju), in potem postopoma v druge jezike sveta, tudi v staro slovanščino in nato tudi v slovenščino.
Sveto pismo ob svojem poslanstvu spada tudi med najpomembnejše knjige svetovne književnosti. (Po: S. Janežiču)

Sveto pismo pri nas doma.
Prav je, da danes pomislimo, ali sploh imamo doma to »knjigo knjig«. Če ne, ali ni to prevelika vrzel na območju kulture in vere!? In če ga mamo – ali je na častnem mestu, ki mu pripada in kakšne knjige mu delajo družbo? Kdaj smo ga nazadnje vzeli v roke in odprli? Zagotovo to storimo danes. Morda se je na njem nabralo že nekaj prahu. Spoštljivo opravimo olepševalni poseg.
Ko pa ga bomo zopet postavili na njegovo mesto, mu obljubimo bolj pogosta srečanja.

Naslovljeno na vas
SVETOPISEMSKA DRUŽBA SLOVENIJE
Sveto pismo je temeljni milostni dar Cerkvi, njen konstitutivni element (in dokument), h kateremu se neprestano vrača, da bi slišala Božji glas. Različne krščanske tradicije se nekoliko razlikujejo v tem, kakšno vlogo naj bi imelo Sveto pismo v Kristusovi Cerkvi, vendar pa se vsi strinjamo, da gre za enega največjih Božjih darov, ki je dan in zaupan Cerkvi v oskrbo in uporabo.
In ravno tukaj lahko našo pozornost obrnemo k svetopisemski družbi. Kot vemo, so svetopisemske družbe nastale tako, da so se predstavniki različnih cerkvenih denominacij strinjali, da bi to eno delo lahko opravljali skupaj – da bi ustanovili skupno družbo, ki bo odslej skrbela za Sveto pismo v korist vseh. To se je zdelo ustrezno duhu evangelija in tudi novo odkriti misijonarski gorečnosti – poleg tega pa je bilo organizacijsko in materialno ugodnejše. Lahko bi rekli, da so različne cerkve ta segment svojega poslanstva oziroma naloge, prenesle na to eno skupno organizacijo. Svetopisemska družba je torej nekakšna »prvina« enosti Kristusove Cerkve, ker se v njej ta enost že uteleša in kaže navzven – ob osredotočenosti na zapisano Božjo besedo. Ravno zato o svetopisemski družbi ne moremo razmišljati ločeno od Cerkve: je del Cerkve, v kolikor ji je zaupan točno določen del poslanstva Cerkve; je pod Cerkvijo, ker jo je Cerkev (v pluralnosti svojih denominacij) ustanovila; lahko pa je tudi »prednja straža« Cerkve – v tem, da s posvečenostjo svoji točno določeni nalogi spodbuja in pomaga širši Cerkvi pri opravljanju celote njenega poslanstva.

Dan odprtih vrat v Zavodu sv. Stanislava
V Zavodu sv. Stanislava bo v soboto, 26. januarja 2013, potekal dan odprtih vrat. Obiskovalci bodo lahko prisostvovali pri pouku v gimnaziji in glasbeni šoli, organizirani bodo vodeni ogledi po gimnaziji in dijaškem domu, v zavodski dvorani pa bodo potekale spremljevalne predstavitve. Na stojnicah se bosta predstavila osnovna šola in študentski dom.
Informativna dneva za vpis na gimnazijo in v dijaški dom bosta v petek, 15. februarja 2013, ob 9.00 in 15.00 ter v soboto, 16. februarja 2013, ob 9.00.

MAŠNI NAMENI

NED—27.1.
3. nedelja med letom – ned. Svetega pisma
Angela Merici, dev., ustanoviteljica uršulink
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Franca -oblet. in Pavlo Jernejc
»otroška sv. maša«

PON—28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +sorodnike Šmit
Po sv. maši -17.45 se zbere svetopisemska skupina (po ned. Sv. pisma)

TOR—29.1.
Valerij, škof
17.00 za +Jožefo Lesnika, za Mačkove in Horvatove

SRE—30.1.
Martina, mučenka
17.00 za +Ano Laznik -30. dan

ČET—31.1.
Janez Bosko, duhovnik, ustanov. salezijancev
15.30 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00 za +Štefana Vnučeca -oblet.

PET—1.2. – prvi petek
Brigita Irska, opatinja
17.00 za +Matjaža Tiselja – ml.
Litanije Jezusovega srca

SOB—2.2. – prva sobota
Jezusovo darovanje – SVEČNICA
8.00 za +Franca Vasle in vse Horvatove
17.00 za +Marijo (god) in Alojza Turnšek
Pri mašah bo blagoslov sveč

NED—3.2.
4. nedelja med letom
Blaž, škof, mučenec
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Radota Drev in njegove
10.30 za +Ivana Štuseja
Blagoslov sv. Blaža

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema večera bodo gradivo in predlogi za nov slovenski pastoralni načrt od katerega bo odvisno marsikaj tudi v našem verskem življenju. Voditelj-gost večera bo preboldski župnik g. Damjan Ratajc. Bo zanimivo in koristno. Pridite, povabite še druge.

Sestanek za starše veroučencev tretjega razreda, ki so v petek manjkali bo v četrtek ob 18.00 uri, za starše osmega razreda (gomilske in šetrupertske skupine) bo v petek ob 15.45 uri v župnijskem Domu srečanj. Starši, pridite zagotovo.

Mladinski bo v soboto ob 19.00 uri v domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Katja Kunst, Nina Merzdovnik II. Mojca in Tjaša Zakonjšek
Dežurni ministrant(ka): Anja in Marko Šket
Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Zakl