Oznanila za 4. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. (Jn 2,5–8)

BESEDA O BESEDI
JEZUS POMAGA LJUDEM (Jn 2,1-11)
Evangelijski dogodek, ki pripoveduje o svatbi, je na prvi pogled morda nekoliko čuden in nenavaden. Nekako izstopa iz običajnega poteka dogodkov, ki nam jih prikazujejo evangeliji. Za nekatere je ta dogodek kar malce pohujšljiv. »To je nezaslišano,« pravijo. »Jezus, učitelj vere in resnega moralnega življenja, on, ki se razglaša za Božjega Sina, začenja svoje javno delovanje z udeležbo na svatbi, kjer je dokaj čudna druščina veseljaških svatov, za nameček pa stori še čudež, kjer ogromno količino vode (cca. 600 litrov!) spremeni v vino, in to samo zato, da ohrani veselo razpoloženje že napol pijanih svatov! To se vendar ne spodobi!«
Res bi lahko dobili takšno negativno mnenje o tem dogodku spremenitve vode v vino, če bi ga presojali zgolj s človeškimi merili, iz neke navidezne pobožnosti. Vendar ima ves dogodek mnogo globlji pomen, kakor se zdi na prvi pogled, in povsem drugačno vrednost.
Bistvo tega čudeža lahko razumemo v luči zadnjega stavka, ko Janez Evangelist poudarja: »Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj«.
Jezus ni delal čudežev zaradi njih samih, zaradi atrakcije ali zato, da bi pri ljudeh vzbudil simpatije ter jih pritegnil nase. Jezus ni bil čarovnik, ki bi s triki iskal slave zase! Nikakor! S čudeži je hotel pomagati ljudem, še bolj kot to pa so bili čudeži znamenje in potrditev njegovega Božjega izvora in njegovega poslanstva, ki ga ima od Očeta. Zaradi tega moramo pri tem in vseh drugih čudežih, ki jih je storil, prodreti v ozadje samega dejanja ter skušati spoznati smisel in pomen, ki ga je določeno dejanje imelo za tedanje ljudi in ki ga ima tudi za nas danes. (Po: J. Kužniku)

2. nedelja med letom 
Mestece Kana je ležalo šest kilometrov severovzhodno od Nazareta, kjer je Jezus preživel svojo mladost in so ga zato v vsej okolici poznali. Verjetno je celo Jezus bil po materi v daljnem sorodstvu z ženinom ali nevesto. Na svatbo je bila namreč povabljena Jezusova mati Marija ter Jezus sam, z njim pa njegovi učenci, ki si jih je malo poprej izbral. Tako je bil navzoč tudi evangelist Janez, sin ribiča Zebedeja in njegove žene Salome, doma iz bližnje Betsajde ob Genezareškem jezeru, ki je edini od evangelistov zapisal to veselo oznanilo – poročilo o Jezusovem začetku javnega delovanja. (Po: S. Janežiču)

Mati Marija, posrednica med ljudmi in Bogom.
Mati ve, kdo je njen Otrok, in ve tudi, kaj potrebujejo človeški otroci.
Upa si prositi za zelo človeške potrebe.
Božja Mati je hitra v prošnji, Še Božjega Sina je prehitela:
»Kaj ti je, žena? Moja ura še ni prišla.«
Ona je verovala – prva, zaradi katere je lahko Jezus naredil prvi čudež.
Njeno naročilo »Karkoli vam reče, storite!« velja tudi nam danes!
V. K. Turnšek

Nedelja verskega tiska- letos 20. januarja
Januar ima med meseci v letu pomembno vlogo. Mnoge stvari, ki bodo veljale vse leto, zastavimo prav v tem mesecu. Tudi glede verskega tiska. Redno se prav zdaj naroča ali obnavlja naročnine za vse leto. Zadnja tretjina nam je še preostala. Premislimo še enkrat, kakšne časopise, revije, … smo letos povabili v svoje domove? Ali ni marsikaj skregano s srčno kulturo in našim krščansko vernostjo!? In kaj bi bilo vendar še dobro imeti doma? Ali ne bi bil dobrodošel še kakšen verski tisk?
Starši, kaj boste nudili svojim otrokom, kaj vašim mladostnikom, da ne boste nekoč obžalovali? Tudi to je setev za katero velja: kar bo kdo sejal, to bo žel. Pa tudi sami zase se zavedate, kako prav pride lepa spodbuda, dober nasvet, potrebna informacija in še marsikaj. Vse to vam v veliki meri lahko daje verski tisk, ki je tudi v službi evangelizacije. Vi pa boste lahko njeni podporniki.

Naslovljeno na vas

24. januar  SV. FRANČIŠEK SALEŠKI

Rodil se je 1567 v Savoji. V času študija v Parizu si je ob znanju in notranjem zorenju pridobival tudi veliko znancev in prijateljev. Bratranec mu je kasneje priskrbel mesto prošta ženevskega kapitlja. Kot duhovnik je bil iskan spovednik in odličen pridigar. Skupaj s svojim bratrancem je pred dobrimi štiristo leti šel v Savojo spreobračat kalvince, zagrizene sovražnike katoličanov.  Leta 1602 je prejel škofovsko posvečenje. Kot ženevski škof je bil zgled na svojem »delovnem mestu«, saj se je posvečal prav vsakemu v svoji škofiji. Veliko je tudi pisal (najbolj znana je Filoteja). Umrl je 1622 in bil za svetnika proglašen že leta 1665. God obhajamo 24. januarja, ko so ga slovesno pokopali v Annecyju

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV (18 – 25. jan.)
Molitev     Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji  učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje
in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam pogum,
da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala tvoja molitev za edinost
 kristjanov, kakršno Ti hočeš. V Tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,
ki vodi do edinosti  v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen

70. OBLETNICA SMRTI DUHOVNIKA IZIDORJA ZAVRŠNIKA
10. marca je bil v mariborskem zaporu ustreljen naš domačin duhovnik Izidor Završnik. Je med kandidati za pričevalca vere 20. stoletja. Ko je prišlo na dan pričevanje, da  dal življenje namesto drugega obsojenca, se ga primerja z sv. Maksimilijanom Kolbejem. Na pobudo našega škofa bo zato 10. marca spominsko bogoslužje, ki ga bo vodil sam škof. Zato naj bi se na ta dogodek dobro pripravili. V ta namen naj bi molili, se bolj zanimali za našega rojaka. Če imate kje kakšne fotografije ali kaj drugega v zvezi z njim – posodite, prosim, župniji, da bomo dopolnili gradivo o njegovem življenju. Prav tako naj ne bi se izgubili še živi spomini nanj.
Ob tej slovesnosti se bomo spominjali tudi našega rojaka duhovnika Janeza Rančigaja.

MAŠNI NAMENI

NED—20.1.
2. nedelja med letom, ned. verskega tiska
Sebastijan (Boštjan), muč.    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za zdravje Veronike Škrubej
Pri tej maši darovanje zanjo /sv. krst/

PON—21.1.      
Neža (Janja), devica, mučenka     
17.00 za + župnika Adolfa Pikla -oblet.

TOR—22.1.
Vincencij (Vinko), diakon, mučenec    
17.00 za +Vinkota Mazej in za zdravje

SRE—23.1.
Zaroka Marije in Jožefa        
17.00 za +Ivanko in Franca Dobovišek

ČET—24.1.
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
15.30 za +Stanislavo Podgoršek
17.00 v dober namen

PET—25.1.  
Spreobrnitev apostola Pavla        
17.00 za +Lončečičeve
sklep tedna molitve za edinost kristjanov

SOB—26.1.  
Timotej in Tit, škofa        
17.00 za +Luskarjeve

NED—27.1.
3. nedelja med letom
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca -oblet. In Pavlo Jernejc
»Otroška sv. maša«

Župnijski pastoralni svet bo imel sejo v sredo ob 19.30 uri v Domu srečanj. To bo prvo srečanje v tem letu,  zato vsi člani tem bolj vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev tretjega razreda kandidatov za letošnje prvo sv. obhajilo gomilske in trnavske skupine) bo  v petek  ob 15.45 uri v župnijskem Domu srečanj. Starši, pridite zagotovo.

Mladinski – srečanje za fante in dekleta bo  v soboto ob 19,00 uri v domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo:  I. Mojca in Jan Strožer   II. animatorja
Dežurni ministrant(ka):  Aljaž in Jan Juhart
Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Trnava