Oznanila za 18. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_18-1Novo zapoved vam dam: »Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste imeli ljubezen med seboj.« (Jn 13,34–35)

BESEDA O BESEDI

NI POTREBNO VELIKO, PA BODO VSI SPOZNALI (Jn 13,31-35)
Jezus nas opozarja, da so “vsi” ljudje dojemljivi za pričevanje pristne ljubezni. Po tej poti lahko pridejo do vere. Jezusov stavek vzemimo za geslo evangelizacije v družini in javnosti, doma in po svetu. Ljubezen med kristjani naj hkrati žari kot ljubezen do drugih. Pred 700 leti je Ramon Lull (1232–1316) pisal, da se evangelij ne sme oznanjati zviška in napadalno. Vživeti se je treba v drugače misleče in drugače verne in jim priznavati vse, kar imajo dobrega. Pred 400 leti je prišel v Indijo jezuit p. De Nobili, ki je 42 let prebil med bramani kot spokornik. Spoštljivo je odkrival vse, kar je mogel najti pri njih dobrega. Za pragmatike je bila to izguba časa, v resnici pa je ravno s tem ustvaril globoko duhovno podlago za misijon, ki to, kar je v Indiji dobrega, spopolnjuje z evangelijem. Približno v tistem času je podobno spoštljivi jezuit p. Ricci, vrhunski matematik, astronom in kozmograf, na Kitajskem celo prodrl na cesarski dvor. Ni nastopal kot pridigar nove vere, ampak je bil v stikih z učenjaki ter si je prizadeval ovrednotiti vse, kar je pri Kitajcih dobrega. Pazil je, da jih ni žalil, da jim je laže pomagal. Napisal je znamenito knjigo “Pravilni nauk o Bogu”. Ovrednotil je vse, kar je pri Konfuciju in drugih kitajskih modrecih našel dobrega, vse pomanjkljivo pa je popravljal in izpopolnjeval z evangelijem.
Papeška Kongregacija za širjenje vere, najvišja ustanova za misijone v Katoliški Cerkvi, je leta 1659 apostolskim vikarjem poslala Instrukcijo, v kateri pravi: “Ne glejte svoje naloge v tem in na noben način ne silite ljudstev, da naj spremenijo svoje običaje, navade in vedenje, če ti niso razločno v nasprotju z vero in dobrim moralnim vedenjem. Kaj bi moglo biti bolj neumno kot prenesti Francijo, Španijo, Italijo ali kakšno drugo evropsko deželo na Kitajsko? Nikakor to, ampak jim je treba vsaditi vero, ki ne prezira in ne uničuje običajev in navad nobenega posameznega ljudstva, in predvidevajte, da niso slabi, ter jih glejte kot nepokvarjene … Zato toliko bolj pazite, da se boste z veliko skrbjo sami njim prilagodili.”
Tak odnos vzpostavljajmo tudi današnji kristjani, ko želimo pomagati k veri in zveličanju tudi drugim. (po: Družina)

5. velikonočna nedelja 

V premišljevanje vam vedno znova predlagam naslednje Jezusove besede: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj« (Jn 13,34).
Vsak človek v sebi nosi hrepenenje, da bi ljubil in bil ljubljen. Kljub temu pa je ljubiti težko in pri ljubezni se srečujemo z mnogo zmotami in neuspehi. /…/ Toda, ali se smemo kljub čustvenim primanjkljajem in razočaranjem ravnodušno prepustiti misli, da je ljubezen utopija in neuresničljiv sen? Nikakor! (po: papež Benedikt XVI)

Kadarkoli bližnjemu naredite kaj dobrega zato, ker je tudi njega ustvaril Bog in hrepeni po svojem koščku sreče prav tako kot vi po svojem, se boste naučili, da ga boste malo bolj ljubili ali vsaj malo manj sovražili. Krščanska ljubezen torej polagoma vodi tudi v naklonjenost, v drugačen čustveni odnos, čeprav tega v začetku nimamo.
Ko se trudimo biti enako prijazni do vseh, kaj kmalu ugotovimo, da nam je všeč vedno več ljudi in da imamo radi tudi tiste, za katere si tega na začetku niti misliti nismo mogli. (po: C. S Lewis)

V Sloveniji v maju   
Romanje relikvij sv. Janeza Boska

2013_18-2Sv. Janez Bosko (1815–1888) je živel v 19. stoletju v času industrijske revolucije. Pri dveh letih mu je umrl oče – in pozneje je postal oče sirot. Kot duhovnik je deloval v italijanskem mestu Turin, kamor je s trebuhom za kruhom prihajalo veliko mladih. Za svoje trdo delo so prejemali borno plačilo in bivali v neživljenjskih razmerah. Boj za preživetje jih je silil tudi v krajo, zaradi česar so se neredko znašli v zaporu. Veliko jih je zaradi težkih razmer prezgodaj umrlo. Don Boska je tak položaj mladih globoko pretresel. Odločil se je, da jim bo podaril vse svoje življenje. V oratoriju, kot je poimenoval svojo vzgojno ustanovo, je zbiral na tisoče mladih. Z namenom, da bi se njegovo delo za mlade nadaljevalo, je l. 1859 ustanovil redovno družbo salezijancev

Škofija Celje: Don Boskov center Celje, 12. maj, 10.00
(škof Stanislav Lipovšek)

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2013 V NAŠI ŽUPNIJI – od 1. do 7. julija
V župniji se že dalj časa misli na počitniške dni. Zlasti animatorji se skrbno pripravljajo zahtevno nalogo, ki jo pred njih postavlja počitniški oratorij.
Za lažje načrtovanje samega programa in vsega kar je z njim povezano, bi bilo zelo pomembno čim prej vedeti, koliko otrok se bo oratorija udeležilo. V ta namen so že na voljo zgibanke s osnovnimi informacijami in prijavnico. Zato vabimo otroke, da se s starši o tem pogovorite, se čim prej odločite, pridete k župniku po prijavnico in jo vsaj do 3. junija izpolnjeno vrnete. Na dosedanjih oratorijih ste bili udeleženi v glavnem zelo zadovoljni – upamo, da bo tako tudi letos.

Marija – maj  – šmarnice
Marijina vera je vzor naše vere. Kakor ona tako se moramo tudi mi nenehno Bogu odpirati, 2013_18-3ga poslušati, sprejemati in izpolnjevati Božjo voljo, da bomo rasli v veri in zvestobi Bogu ter tako izpolnili svoje poslanstvo: z besedo in zgledom pričati zanj in tako evangelizirati svet, v katerem živimo. Pobožnost do Marije, ki jo katoličani izražamo na toliko različnih načinov, med drugim tudi s šmarnicami v mesecu maju, ni le izraz otroške vdanosti do naše nebeške Matere, ampak je pomembna za nas, za našo rast v veri.
Zato: Marija, mati vere, naša mati, naša priprošnjica in vodnica, izprosi nam milost trdne vere in zvestobe Božji ljubezni!

Marija je hodila po poti preizkušenj, skozi temne doline nerazumevanja Božjih poti in načrtov, tudi Božje odmaknjenosti, toda hodila je v neomajni veri in trdnem zaupanju v Boga in v izpolnitev njegovih načrtov. Bila je romarica na poti vere! Med sencami je iskala pravi Jezusov obraz. Tako tudi nam kaže pot vere in nam pomaga, da bi tudi mi iz človeškega občestva vedno bolj vstopali v občestvo vere v Božjega Sina Jezusa Kristusa. Naj nas v šmarničnih premišljevanjih opogumlja in nam odpira oči za poglobljeno vero. Naj preko nje prihajamo v globlji stik z Bogom. (po: J. Kužnik)

2013_18-4VABILO: pri nas bodo šmarnice
Med tednom:
– v župnijski cerkvi na Gomilskem vsak dan ob 18.30 uri,
– v cerkvi v Šentrupertu ob torkih in četrtkih ob 17.00 uri.
Ob nedeljah:
– pri sv. mašah v dopoldanskem času.

Lepo vabljeni vsi – od najmanjših do najstarejših. – Po Mariji k Jezusu!

MAŠNI NAMENI

NED—28.4.
5. velikonočna ned.
Peter Chanel, duhovnik, mučenec    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Ano Laznik

PON—29.4.  
Katarina Sienska, dev., cerkvena uč., soz. Ev.    
18.30 za zdravje (M.)

TOR—30.4.
Pij V., papež    
18.30 za +starše Virant in Kovačič

SRE—1.5. – d. p.
Jožef Delavec
Začetek Marij. meseca        
8.00 za zaposlitev in blagoslov pri delu
18.30 v dober namen – v čast Sv. Duhu
Š m a r n i c e

ČET—2.5.
Atanazij, škof, c. uč.  
17.00 za +Stanislavo Podgoršek (v Šentrupertu)
18.30 za +Filipa Slakana (god)

PET—3.5.
Prvi petek
Filip in Jakob ml., app.      
18.30 za +Julijano in Antona Rovšnik
Posvetitev Jezusovemu srcu

SOB—4.5.
Prva sobota
Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev        
16.00 Florjanova m. za žive in + gasilce
18.00 za + Zvonkota -oblet., Amalijo Merzelj

NED—5.5. – n. turizma
6. velikonočna ned.
Gotard, menih, škof
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Tilčko, Franca in vse Turkove
10.30 za vse Ribičeve (v Šentrupertu)

V tem tednu bo veliko razlogov za več sodelovanja pri bogoslužju: tu bo praznik sv. Jožefa Delavca, ki ima v teh kriznih časih glede zaposlitve in odnosa do zaposlenih še posebno težo, prvi dnevi Marijinega meseca in šmarnice, prvi petek, prva sobota, za šolarje bo več prostega časa, …

Priprava na prvo sv. obhajilo za gomilsko in trnavsko skupino bo v soboto ob 17.00 uri.

Napoved in vabilo: peš romanje na Brezje bo letos od petka, 17. maja popoldne, do nedelje, 19. maja (zapisa s prvih dveh takih romanj lahko najdete na spletni strani župnije).
Za podrobnejšo seznanitev in prijavo se obrnite na številki: 031 280 677 ali 041 696 866.

Bralci v ned: II. Nina Merzdovnik, Jure Vasle II. Majda Jelen, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): vsi ministranti šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava