Oznanila za 37. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_36-1

Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. … Tako torej nobeden izmed vas, kateri se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25.28)

BESEDA O BESEDI

POVABILO, NE GROŽNJA   (Lk 14,25–33)
Posnemanje jeza Jezusa posnemanje križa. V Lukovem evangeliju Jezus učence vabi k temu, da bi nosili svoj križ: »Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec« (Lk 14,27). Kdor sledi Jezusu, mora računati s tem, da tudi njegova pot vodi h križu, v preganjanje, sovražnost in končno v smrt. Križ je tudi podoba za vsakodnevne stiske in konflikte. Vsak dan nam nekaj prekriža pot. Vsak dan nas ljudje razočarajo in ranijo. Če razumemo vsakodnevne izzive kot križ, potem nas to ne bo zlomilo, temveč nas bo križ vodil v globlje občestvo s Kristusom.  Če nas nato nekdo kritizira in krivično obravnava, če nas prizadene in razžali, potem smo marsikdaj užaljeni in se prepiramo z našo situacijo. Jezus nas hoče povabiti, da bi se v teh vsakodnevnih stiskah odprli za Boga. To za mene pomeni: zatajiti samega sebe. Pri tem je beseda samozatajitve marsikdaj razumljena napačno, kakor da naj se sebi popolnoma odpovemo, sebe razvrednotimo in ukrivimo. Po izkušnjah križa v svojem življenju naj Jaz, ki se napihuje in si umišlja, da služi vse le njemu, zanikam, da bi odkril pravi lastni jaz. Do svojega Jaza, ki bi rad vse grabil k sebi, naj zavzamem razdaljo, da bi pod tem Jazom spoznal svoje resnično osebnostno jedro.
Jezusova beseda ni nikakršen poziv, da bi si življenje posebej obteževal in si nalagal bremena, ampak povabilo, da bi se v življenju in njegovih vsakodnevnih stiskah odprl za Boga. Potem me življenje vodi k Bogu. Potem postane križ ključ za življenje. Odpira mi vrata do mojega dušnega dna, do moje lastne globine. V globini izkusim, kdo pravzaprav sem, onstran uspeha in lastnega dobrega počutja, onstran priznanja in pozornosti, onstran kritike ter žalitev. (po: A. Grünu)

23. nedelja med letom in praznik rojstva D. Marije

2013_36-2Če mati praznuje svoj rojstni dan ali god, tedaj stopijo njeni otroci skupaj in se posvetujejo, kakšno darilo naj ji prinesejo, da jo razveselijo. Pohitijo na vrt in zanjo natrgajo najlepših rož. V znamenje svoje ljubezni in hvaležnosti jih povežejo v venec in ga posadijo materi na glavo.
Rojstni dan matere je najlepši praznik družine. Vsi člani družine tekmujejo, da bi svojo mater razveselili, kolikor je v njihovi moči. Večji otroci povedo svoje čestitke v rimi, manjši pa ji izročijo cvetje, in če otrok še ne more govoriti, potem poljubi materi roko in se ji nežno privije k prsim, in to po pravici, ker na tej zemlji ni večje sreče kot imeti ljubečo mater. Mati! Ti si bila varuh moje mladosti. Bodi tudi odslej moja priprošnjica pri Bogu. Le dobre matere vzdržujejo svet, da še ni propadel.
Tudi kristjani imamo dobro, ljubečo mater in veseli praznujemo njen rojstni dan. Cerkev običajno praznuje dan smrti in ne rojstva.

Praznujemo le rojstvo Janeza Krstnika, Marije in Jezusa. Marijino rojstvo je prineslo celotnemu svetu veselje. Iz nje je rojen Jezus Kristus, naš Zveličar in Odrešenik.

Marija. Kje je kakšno srce, ki te ne kliče po imenu in pri tem ne čuti tolažbo in veselje? Koliko kristjanov praznuje praznik tvojega rojstva? Mati milosti, pomoč kristjanov. Po vsem svetu ti doni hvala. Na tebi se izpolnjujejo preroške besede: »Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi«. Praznujmo praznik rojstva Matere usmiljenja, Kraljice vseh svetnikov. Občudujmo Marijino vzvišeno dostojanstvo in prosimo z otroškim zaupanjem za njeno priprošnjo. Da bi se vsi od Marije učili čednosti, ki so jo naredile za Mater Milosti.
(po: Anton Martin Slomšek)

Napoved:
V petek, 13.9. (v primeru dežja pa 22.9.) bo ob 20. uri v Atriju Doma sv. Joževa v Celju uprizoritev drame Slehernik. Vabljeni.

Stična mladih  – 21.9. Mladi, prijavite se!

Šmatevška nedelja – 22.9. ob 10.30

Slavje Slomškove nedelje  bo 22.9. v Novi Cerkvi pri Vojniku. Ob 15. uri molitvena ura, ob 16. uri somaševanje, ki ga bo vodil naš škof. Vabljeni!

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA
Spoštovani starši, dragi šolarji! Nekaj šolskih dni v novem šolskem letu je že za vami. Tudi bogoslužni začetek veroučnega leta je že bil to zadnjo – katehetsko nedeljo. Z veroučnimi srečanji pa bomo začeli v tem tednu (s ponedeljkom 9.9). Tisti veroučenci, ki so v preteklem tednu duhovno pripravo opustili, naj bi v tem tednu nadoknadili. Vsi pa naj bi si priskrbeli veroučne pripomočke. Priporočam tudi Mavrico, za birmance pa Ognjišče.

URNIK VEROUKA:2013_36-3
Na Gomilskem:
prvi razred in drugi razred v četrtek ob 12.40 uri  
tretji razred v ponedeljek ob 11.25 uri
četrti razred in peti razred v petek ob 12.40 uri
šesti razred in sedmi razred v petek 14.45 uri
osmi in deveti razred – birmanci v petek ob 15.45

V Trnavi (v šoli) vsi torek:
prvi razred ob 11.40 uri
drugi razred ob 12.45 uri
tretji in četrti razred ob 13.25 uri

V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v ponedeljek:
peti razred ob 14.00
šesti razred in  sedmi razred ob 14.45 uri
osmi razred in deveti razred – birmanci ob 15.30 uri

Če bo potrebno in mogoče, se bo v tem tednu urnik še kaj dopolnil.
Če pa kdo v določenem terminu res ne bi mogel prihajati k verouku, pa naj se s starši oglasi pri katehetu, da se poišče ustrezna rešitev.
Posvetimo Bogu svoje delo – otroci, starši in katehet. Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo.

Mladinski – srečanja fante in dekleta (dijake, študente, mlade delavce in kmete) do prehoda ure na zimski čas ob 19.30 uri ob petkih.  Začetek bo v soboto, 4. oktobra. Lepo vabljeni! Pridružite se vsi, ki ste letos zapustili osnovno šolo.

MAŠNI NAMENI

NED—8.9. katehetska
23. ned. med letom
Marijino rojstvo-Mali šmaren    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo (god) in Ivana Grah
Bogoslužni začetek veroučnega leta –
sodelovali naj bi vsi veroučenci s starši

PON—9.9.
Peter Klaver, jezuit, misijonar    
18.30 za poglobitev vere

TOR—10.9.   
Nikolaj Toletinski, spokornik     
18.30 za +Franca Kolšek in Terezijo in Ivana Božič

SRE—11.9.
Prot in Hijacint, mučenca 
18.30 za +Borisa Topovšek – osmina

ČET—12.9.
Marijino ime    
17.00 za +Rudolfa Jelen – osmina (v Šentrupertu)
18.30 za +Milko in Zlatkota Blatnik

PET—13.9.  
Janez Zlatousti, šk. c.u.
Notburga, dev., dekla        
18.30 za +Marijo Rožič

SOB—14.9.   
Povišanje sv. Križa    
18.30 za + brata  Vinkota in starše Kapelj

NED—15.9.
24. ned. med letom
Žalostna Mati božja
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Jožija Plajnšek -oblet , Horvat.
Poroka, krst

Oznanila

Verouk: se ta teden začenja. Urnik je objavljen na prejšnji strani. Če bo potrebno in v kolikor bo mogoče, se bo še kaj spremenil. Pri višjih razredih gomilske skupine bo letos verouk pomaknjen na kasnejši čas in ne bo vezan na prihod šolskega avtobusa. Začnimo z Božjim blagoslovom in dobro voljo!

Sestanek sodelavcev Karitas bo ta ponedeljek ob 19.15 uri v župnišču. Vabljeni vsi, pa tudi novi. Prav bi bilo, da bi bili zastopani tudi mlajši.

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto v baziliki v Petrovčah v soboto: ob 9. uri molitvena ura (za ministrante pa srečanje v Dominikovem domu), ob 10. uri somaševanje, ki ga bo vodil naš škof.. Lepo vabljeni! V Trnavi bi lahko vstopili na avtobus šmarskih romarjev – prijavite pa se tukaj.

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Matjaž Rožič    II. Ana Šram, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Ana Jelen, Tamara Kosem
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko