Oznanila za 39. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_39-1Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše? (Lk 16,10-12)

BESEDA O BESEDI

KAKO PA MI SHAJAMO S SVOJO KRIVDO? (Lk 16,1–13)
V evangelijski priliki začutimo, s kakšno psihološko spretnostjo nagovarja Jezus bralca. Ko izziva poslušalce, jih izvabi iz gotovega položaja njihove pobožnosti. Prav tam, kjer nas neka prilika razjezi, smo izzvani, da postavimo svoj pogled na Boga in na človeka pod vprašaj in ga popravimo.
Jezus je s svojo priliko o nepravičnem oskrbniku, ki izigra svojega gospoda, v svojih poslušalcih, ki jih gre iskati predvsem med ubogimi, zagotovo zbudil škodoželjnost. Vendar ne gre za to. Gre za vprašanje, kako shajamo s svojo krivdo. Če hočemo ali ne, v krivdo zapademo ali se zadolžimo. Temu se ne moremo izmakniti. Vprašanje je, kako se na to odzivamo. Ali se tega vse življenje sramujemo in hodimo naokrog v spokorni obleki, kakor je razmišljal oskrbnik v svojem samogovoru? Potem povsod izpademo slabi in prosjačimo za naklonjenost. Druga možnost, kako naj se odzivamo na krivdo, bi bila trdo delati, stisniti zobe, da bi od sedaj naprej delali vse pravilno in vse zapovedi izpolnjevali izredno natančno. Toda obe poti vodita v slepo ulico. Oskrbnik pride v svojem samogovoru na tretjo pot, ki jo Jezus odobri. Namesto da bi krivdo pred Bogom poravnali z delom ali se pogreznili v sramoto, naj bi krivdo izkoristili kot priložnost, da stopimo v odnos z drugimi ljudmi. Krivda nas vabi, da ravnamo drug z drugim bolj človeško. Oskrbnik naredi edino možno: povabi dolžnike in jim zmanjša dolg. Na ta način upa, da ga bodo ljudje sprejeli v svoje hiše. S svojo krivdo ravna ustvarjalno. Razvija fantazijo, kako bi lahko iz svoje krivde naredil najboljše. Jezus hvali razumnost nepoštenega oskrbnika: »Otroci tega sveta so do svojega rodu razumnejši kakor otroci luči« (Lk 16,8). Izraz »otroci luči« spominja na esene, ki so bili zelo pobožni, toda vse, ki so njihove norme prestopili, so neusmiljeno izobčili. V krščanski skupnosti naj ne bo tako. Kristjani naj drug drugega ne izključujejo, temveč sprejemajo v svoje hiše.,. (po A. Grünu)

25. ned. med letom –  Slomškova   

2013_39-2Slomškov socialni čut, njegovo učenje ter praktično pastoralno delo ja za vse nas vzpodbuda, da bi tudi danes lahko skupaj naredili čim več tako zase kot sočloveka in celoten narod.
Ob tem je prav, da se zavedamo, da nas spremlja ne le zgled njegovega učenja in delovanja, ampak nas spremlja iz nebes predvsem njegova priprošnja. Naj nas obhajanje te Slomškove nedelje nagovarja, da bomo  gorečnostjo in določnostjo izpolnjevali svoje obveznosti in gradili prave krščanske vrednote.
Krona vsega Slomškovega življenja in dela je njegova svetost. Z njegovo beatifikacijo dobiva slovenski narod iz svojih vrst prvega svetnika, uradno razglašenega pred vesoljno sveto Cerkvijo. Priznanje Slomškove svetosti je hkrati tudi priznanje narodove svetosti, saj se prav po svetnikih razodevajo korenine posameznega naroda, njegove duhovne, verske, moralne in narodnostne vrednote. (po: dr. F. Kramberger)

Prihodnjo nedeljo

DRAGI STAREJŠI ŽUPLJANI!
Med mnogimi žlahtnimi sadovi letošnje jeseni naj bi dozorel tudi sad – srečanje starejših župljanov v naši župniji, ki naj bi prineslo prijetno druženje, poživitev medsebojne povezanosti in  duhovno obogatitev.
Letošnje srečanje bo v nedeljo  24. septembra ob 9.30 uri na Gomilskem. Prvi del srečanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo skupaj pri nedeljski sv.maši. Z nami bo  duhovnik – pater iz Celja., ki bo vodil sv.bogoslužje. Od 9,00 ure dalje bo na razpolago za sv.spoved, med sv.mašo bo tudi priložnost za sv.bolniško maziljenje, kot krona vsega pa sv.obhajilo. Zaželjeno je tudi, da bi sedeli bolj spredaj. Kdor težje vstaja, naj se nič ne ozira na druge, ampak kar lepo sedi!
Drugi del srečanja pa bo takoj po sv.maši (upamo) že v novem župnijskem Domu srečanj, kjer se boste ob okrepčilu kaj pogovorili, pa tudi  zapeli, ali prisluhnili pesmi mladih in kasnejših let. Kdor bi bil v zadregi za prevoz ali spremstvo, naj sporoči v župnišče (tel 572-61-98) in sodelavci karitas bodo radi na razpolago.
Župljani vas vse prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo!   

Naslovljeno na vas

P R O J E K T   S I M B I O Z A
Je že uveljavljen vseslovenski  projekt in teče tretje leto zapored. Namenjen je sodelovanju in prenosu znanja med generacijami ter spodbujanju vseživljenjskega učenja. Cilj je povečati pismenost in zanimanje za učenje računalniških veščin med starejšimi nad 55 let  in jim pomagati pri prvem stiku z računalnikom. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva. Ker imamo zagotovljeno računalniško podporo, ki je nameščena v Domu srečanj, se je na ta projekt kot lokacija (skupaj jih je čez 300), lahko prijavila tudi naša Župnija. Izobraževanje je brezplačno in bo potekalo sočasno od ponedeljka, 21. oktobra , do petka, 25. oktobra, dopoldne med 9. in 11. uro, popoldne pa med 16. in 18. uro. V ponedeljek se bo moč spoprijateljiti z računalnikom, v torek se bo klikalo v svet, v sredo spoznavalo prednosti elektronske pošte, v četrtek se bomo med seboj računalniško povezali in v petek spoznavali mobilno telefonijo. Pričakujemo, da bodo mesta zasedena s strani domačih tečajnikov in da jim bodo pri izobraževanju pomagali domači prostovoljci. Pri prijavah bi veljalo pohiteti, saj je v lanskem letu zmanjkalo prostora. V širši celjski regiji je samo 29 lokacij, v vseh občinah SSD so samo tri, dve sta že zasedeni. Zato kar korajžno pri prijavah! Posamezni udeleženci so stari tudi čez osemdeset let. Predstavljajte si, da je podobno kot takrat, ko ste prvič prijeli za svinčnik. Zraven je bil učitelj (sedaj prostovoljci) in radirka (sedaj ustrezne tipke na tipkovnici). Torej, še bolj priročno. Razvoj gre svojo pot. Tudi svinčniki so imeli svoje predhodnike. Čas je za nove pristope, sodobne svinčnike in praktične radirke. Več informacij lahko pridobite sami ali s pomočjo svojcev na spletnih straneh  projekta Simbioza www.simbioza.eu in  Župnije Gomilsko http://zupnija-gomilsko.rkc.si/ , ali na obvestilih Župnija in dom, v pisnih in v ostalih medijih po državi ter na telefonu 041-696-866, Rančigaj Marija.
VABLJENI VSI TEČAJNIKI IN PROSTOVOLJCI ZA VKLJUČITEV V PROJEKT SIMBIOZA!
PRIJAVITE SE G. ŽUPNIKU, POTEM BOMO SKUPAJ NAREDILI RAČUNALNIŠKO PRIJAVO!  ZA VEČ INFORMACIJ VAM JE NA VOLJO PREDSTAVITVENI MATERIAL!

Napoved:
Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 13. oktobra. v župnijski cerkvi na Gomilskem ob 9.30 uri.  Letošnji  jubilanti (od 10. leta vsakih pet let)
MAŠNI NAMENI

NED—22.9. Slomškova
25. ned. med letom
Šmatevška nedelja
Mavricij, mučenec    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo – Minko Zdolšek (v Šmatevžu)
10.30 za +Silvestro Završnik
15.00 v Novi Cerkvi slavje Slomškove nedelje

PON—23.9.
Pij iz Pietrelcine, redovnik spovednik  
18.30 za +Alojzija -obl. in vse Tiseljeve

TOR—24.9.   
Anton Martin Slomšek
Rupert, salzburški, šk.        
18.30 za +Štefko Zemljič (roj. Cizej)

SRE—25.9.
Sergij, menih  
18.30 za +Zofijo Vasle -oblet, v. Janezove

ČET—26.9.
Kozma in Domijan, mučenca  
17.00 za +starše Korun in sorodnike (v Šentrupertu)
18.30 za +Jakoba -oblet. in Julijano Korošec ter sorodnike

PET—27.9.  
Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazarist.    
! 17.00 za +Ljudmilo in Alojza Lukman

SOB—28.9.  -kvatre
Venčeslav (Vaclav), mučenec  
18.30 za + Franca in Poldiko Cenetova – oblet.

NED—29.9.
26. ned. med letom
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Pavlo in Franca Čulk

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo  v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Sestanek za starše veroučencev osmega in devetega razreda (birmancev) gomilske in šentrupertske skupine bo v sredo ob 17.00 uri.

Kvatrna nabirka za bogoslovje bo v nedeljo pri obeh sv. mašah. Boglonaj!

Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Trogar II. Simeona Rakun, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Nika Šlander, Nika Jelen
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava