Oznanila za 4. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_04-1
Naslednji dan je Janez spet stal tam in z njim dva izmed njegovih učencev; in ko se je ozrl v mimo gredočega Jezusa, je rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Oba učenca sta slišala njegove besede in sta šla za Jezusom. (Jn 1,35–37)


BESEDA O BESEDI

KOT LJUBLJENI BOŽJI OTROCI Mr 1,7–11

Iz evangeljskih poročil je razvidno, da je Janez Krstnik pozornost svojih poslušalcev, ki so se ob Jordanu gnetli okoli njega, vse bolj usmerjal k tistemu, čigar pota je pripravljal. Pokazal je veliko duhovno širino – mi bi danes rekli, da je imel ekumenskega duha.     Za edinost se kristjani trudimo zato, da bi odstranili nasprotja, ki so se v teku zgodovine med nami nakopičila. Doseči jo bo mogoče le s prijateljskim in enakopravnim pogovorom. So pa nekateri, ki so tako prepričani o lastnem prav, da vsak pogovor že vnaprej odklanjajo. Strah jih je, da bi se v pogovoru morda odkrila kakšna njihova zmota ali pa bi nasprotni strani v čem morali dati prav. Bojijo se, da bi priznanje česa takšnega okrnilo njihovo čast in omajalo njihov ugled. Ne uvidijo pa, da si ugled spodkopavajo prav z odklanjanjem pogovora. Nevede so žrtev občutka lastne manjvrednosti. Ko bi ga premagali in se spustili v pogovor, bi se skupaj s sogovornikom povzpeli do višje resnice, ki bi presegla obe strani, ju osvobodila ter privedla do želene edinosti. Pravi ekumenizem nikoli ne vodi navzdol, vedno le navzgor. Ko je Krstnik svoje poslušalce usmerjal k Jezusu, se njegova veličina ni manjšala, temveč je ravno zaradi tega tudi sam postajal vedno večji.
Ko se je ozrl na mimo gredočega Jezusa ter o njem rekel, da je Jagnje Božje, sta to slišala dva učenca. Šla sta za Jezusom, se z njim spustila v pogovor ter ostala pri njem ves tisti dan. Pozneje sta se mu za vselej pridružila. Eden je napisal čudovit evangelij, drugi pa je zvestobo Jezusu zapečatil z lastno krvjo. Pomeni, da je njuno srečanje ob Jordanu moralo biti zelo osebno in doživeto in je pustilo v njima neizbrisen vtis.
Razna so pota, po katerih se pride do Jezusa: verska vzgoja, lep cerkveni obred, poučna knjiga, duhovne vaje, pogovor z vernim človekom … V mnogih primerih pa ta poznanstva sčasoma zbledijo ali gredo celo v pozabo. Dokazujejo, da so bila le zunanja in da niso segla do srca. Za vse življenje in v vseh preizkušnjah pa bo Jezusu ostal zvest tisti, ki se je z njim srečal osebno. (po: Beseda da Besedo)

2. nedelja med letom

2015_04-2Morda se še spomnite, da smo preteklo nedeljo ob prazniku Jezusovega krsta razmišljali o njegovem in našem krstu: kako smo deležni neizmernega dostojanstva krsta,  da smo po njem postali Božji otroci, Kristusovi bratje in sodediči kraljestva. Ali uresničujemo krst v življenju, se pa vidi v naši edinosti in ljubezni.
Če smo pri krstu postali vsi bratje in sestre, ali v resnici tako tudi živimo? Pa ne samo s katoličani, pač pa tudi z ostalimi kristjani, pravoslavnimi in protestanti?

Pred nami je teden krščanske edinosti. Prav je, če se nanj duhovno pripravimo, da ne bo šel mimo nas neopaženo in brez sadu.
Ko je Jezus ustanovil Cerkev, je goreče molil, da bi bila edina, nerazdeljena. Toda že čez dobrih tisoč let se je razdelila (pravoslavje) in čez petsto let še enkrat (reformatorji). Iskati danes krivdo ni umestno. Ta je bila obakrat na obeh straneh. Pomembneje za nas je, da si prizadevamo edinost zopet vzpostaviti – vsak po svojih močeh.
Ker smo si vzeli za vzor Jezusa Kristusa, naj nam bo to tudi glede ekumenskega življenja. Pri svojih bratih in sestrah, ki so prav tako krščeni v Kristusa kakor mi, čeprav so od nas ločeni, ne bomo gledali na ovire in malenkostne razlike, pač pa na to, ali vsi častimo Boga v duhu in resnici.
V tednu ekumenske osmine prosimo predvsem za to! (po: Bogoslužno leto B)

MOLITEV V PRIPRAVI NA IZBOR ČLANOV ŽPS

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd; daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane ŽPS, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih mučenk.  
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  Amen

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Sedanjemu Župnijskemu svetu naše župnije se izteka petletni mandat. Tako je v večini slovenskih župnij. Zato se pripravljamo na izbiro (predlaganje, »volitve«), članov ŽPS za novo petletno obdobje. To bo po vsej Sloveniji na prvo postno nedeljo, 1. marca 2015.  Vsi župljani , ki jim je življenje in delovanje župnije kaj mar, ne morejo ostati ob tem ravnodušni in brezbrižni. O tem naj bi razmišljali, se pogovarjali, v ta namen molili (tudi molitev, ki je predložena na predhodni strani). …da bi se tisti, ki imate pogoje za delovanje pri poslanstvu ŽPS velikodušno dali na razpolago in bi vsi, ki imate »volilno pravico in dolžnost«  to tudi uveljavili ter izbirali modro in odgovorno.

III. SESTAVA (po statutu ŽPS)

6. člen: … ŽPS sestavljajo:
A – člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev.
B – voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj,molitvenih in drugih skupin ter združenj;
C – izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;
D – župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

ODSLEJ NAJ BI BILO STALNO OBJAVLJENO
Od 1. januarja letošnjega leta naj bi v teh oznanilih objavili koga smo v zadnjem tednu s krstom sprejeli v našo župnijsko občestvo, kateri so s cerkveno poroko stopili v zakonski stan, od katerih župljanov smo se cerkvenim pogrebom poslovili, …
V soboto smo se poslovili od pokojne Katarine (Katice) Šorn Rezar. Iz Grajske vasi. Naj počiva v Bogu.

DUHOVNI DNEVI ZA STAREJŠE
Kot ste bili že obveščeni, bodo duhovni dnevi za starejše od petka do nedelje, 30., 31. januarja in 1. februarja. Pričakujemo zanimive goste.
Potrebno je pa začeti s prijavami udeležencev. To lahko storite pri Mariji Rančigaj ali pri župniku. Odločite se in povabite še druge.

MAŠNI NAMENI

NED—18.1.
2. nedelja med letom
Marjeta Ogrska, knegin.    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Alojza Lukmana
Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov                           

PON. – 19.1.
B. sl. Friderik Baraga, misijonar    
17.00 za +Matjaža Tiselja oblet.

TOR—20.1.   
Sebastijan (Boštjan), mučenec    
17.00 za +Julijano -oblet., sorod. Korošec

SRE—21.1.
Neža (Janja), mučenka    
17.00 za +župnika Adolfa Pikla -oblet

ČET—22.1.
Vincencij, diakon, muč.    
16.00 za +Marijo in Milana Korun (v Šentrupertu)
17.00 za  +Katarino  Šorn Rezar – osmina

PET—23.1.   
Zaroka Marije in Jožefa        
17.00 za +Jožeta Turka – oblet.

SOB—24,1.
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Antona in Dragota Šmit

NED—25.1.
3. nedelja med letomned. Svetega pisma
Spreobrnitev ap. Pavla  
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Marijo Semprimožnik (otroška maša)
Sklep molitvene osmine za edinost kristjanov

Ta teden je molitvena osmina za edinost kristjanov – pridružimo se molitvi!

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 19.30 uri v Domu srečanj. Člani, lepo vabljeni.  /Srečanja za odrasle, ta teden ne bo/.

Mladinski: bo v soboto ob 19.00 uri v Domu srečanj.

Bralci: v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Jure Vasle  II. Rakun Simeona, Marija Rančigaj
Dežurni ministrant(ka):  Klemen Jernejc, Aljaž Lončar
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Pozor! Druga sv. maša je zdaj vedno ob 10.00 uri (v katerikoli cerkvi).