Oznanila za 5. teden 2015

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2015_05-1
Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. (Mr 1,16–18)

BESEDA O BESEDI

KOT LJUBLJENI BOŽJI OTROCI (Mr 1,7–11)

Markov evangelij se lahko pohvali z dvema »naj«: je najstarejši in najkrajši. Napisan je bil okrog leta 70 kot prvi izmed štirih evangelijev.
Spominjam se besed profesorja, ki nam je pri razlagi filmske govorice dejal, da iz začetnih kadrov lahko spoznamo »ozračje« v filmu: resno, tragično, moreče, zabavno … Nekaj podobnega bi lahko rekli za evangelije. Ali nam predgovor v Janezov evangelij ne razkriva njegovih značilnosti? Podobno je z začetkom evangelija po sv. Marku.
Današnji evangelij, vzet iz prvega poglavja, nam poleg pripovedi o poklicu prvih apostolov predstavlja prvo Jezusovo »pridigo« (gr. »kerygma«), ki je povzetek njegovega sporočila. Štiri teme, ki jih Kristus oznanja v prvem delu današnjega evangelija, bodo postale jedro njegovih prilik in govorov v prihodnosti.
»Čas se je dopolnil«  (Mr 1,15) – zgodovina odrešenja doseže v Kristusu svojo polnost. »Božje kraljestvo se je približalo« – Bog bo okronal svoj načrt življenja, miru upanja in odrešenja. Tema dvema dejstvoma morata odgovarjati drugi dve temi Jezusovega učenja »Spreobrnite se« – to je, temeljito spremenite smer življenja in »Verujte evangeliju« tako, da se bomo držali nauka evangelija, ki nas odrešuje in osvobaja.
Pomena teh besed se je zavedal tudi sveti papež Janez Pavel II., ki je v novi del rožnega venca uvrstil desetko »Ki je oznanjal Božje kraljestvo«. Desetka povzema prav Jezusov klic k spreobrnjenju in veri, saj se je približalo Božje kraljestvo. Povabilo je namenjeno »vsem, saj smo vsi poklicani, da vstopimo v Božje kraljestvo … Da bi pa mogli stopiti vanj, je treba sprejeti Jezusovo besedo« (KKC 543). Krščanstvo ni ideja, ampak hoja za osebo Jezusa Kristusa. Naj nam k sprejetju Kristusove besede pomaga skrbno prebiranje Markovega evangelija in življenje po njem. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

3. nedelja med letom – ned. Svetega pisma

Teden molitve za edinost kristjanov se zaključuje

2015_05-2Na praznik spreobrnenja apostola narodov sv. Pavla, ki letos pade ravno na nedeljo, zaključujemo teden molitve za edinost kristjanov. Teden je je iztekel, ostaja pa še leto molitve in dela »da bi bili vsi eno.- tudi znotraj naših župnijskih občestev. K temu naj prispeva tudi ŽPS v novem mandatu.
2015_05-3
NEDELJA SVETEGA PISMA je tudi na to zadnjo januarsko nedeljo. Sveto pismo, ki je vsem kristjanom sveta knjiga. Žal, pa je različno razumevanje, včasih tudi razlog za medsebojno oddaljenost.

Zahvaljen, Gospod, da si za svoje učence izbral preproste ribiče. Niso pomišljali, kaj naj storijo, ker so spoznali, da je tvoj evangelij Božja beseda. Z nami je dostikrat drugače. Ne moremo zapustiti svojih mrež in se ti pridružiti na pot skozi trpljenje. Preveč udobno nam je v zavetju blagostanja. Pokliči nas z močnim glasom, zbudi nas iz tope dremavosti. (po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

MOLITEV V PRIPRAVI NA IZBOR ČLANOV ŽPS

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd; daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane ŽPS, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška, blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih mučenk.  
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  Amen

Naslovljeno na vas

PROGRAM DUHOVNIH DNEVOV STAREJŠIH: »ŽIVITE NOVO ŽIVLJENJE«!
Osrednje duhovno dogajanje bo pod okriljem evangelija O USMILJENEM OČETU (Lk 15,11-32)
Petek, 30. januar 2015: v Domu srečanj se zberemo ob 15. uri, kjer se nam bo pridružila spoštovana ga. Berta Golob, slovenska pisateljica, učiteljica, ki navdušuje s svojimi duhovnimi nagovori. Prepustili se bomo njenemu prav gotovo zanimivemu predavanju. Ob 17. uri se bomo udeležili sv. maše, po njej se bomo ponovno zbrali v Domu srečanj in se pod duhovnim vodstvom našega g. župnika poglobili v evangeljski odlomek tega dne Prilika o rastočem žitu (Mr 4,27). Dan bomo zaključili do 19. ure z okrepčilom in molitvijo.
Sobota, 31. januar 2015: Zbrali se bomo ob 10. uri in se osredotočili na prvo gostjo, go. Majdo Donko, dipl. med. sestro. Za nas je izbrala temo: »Dejavniki tveganja, ki povzročajo srčno žilno obolenje«. Ob 11.  uri se bomo lahko popolnoma prepustili osrednji gostji, sestri Štefki Klemen, ki je pripravila celodnevno aktivnost, tako duhovno kot praktično. 1. del predavanj je naslovila POKLICANI – Življenje je dar! Po njem bo dovolj časa za pogovor in delo z materialom. Po kosilu, ki bo ob 13. uri ji bomo prisluhnili v 2. delu predavanj z naslovom POSLANI – Življenje, ki ni darovano, je izgubljeno! Tu bo čas tako za osebno delo kot delo v skupini.  Ob 17. uri se bomo udeležili sv. maše, na kateri bomo aktivno sodelovali, naša gostja pa nas bo na to pripravila na poseben način.
Po sv. maši se ponovno dobimo v Domu srečanj, da se okrepčamo in kaj pogovorimo. Čez ves dan se bo zagotovo nabralo dovolj občutkov, o katerih bomo z veseljem spregovorili. Pripravili se bomo na nedeljsko sv. mašo. Okrog 19. ure se bomo odpravili domov z molitvijo, nasmehom na ustih in radostjo v srcu. Tudi zaspali bomo z mislimi na lepo preživet dan v domačem okolju, z domačimi ljudmi, s katerimi smo se družili na poseben način. Dar, ki ni samo po sebi umeven. Prejeli bomo veliko, ker bomo delili.
Nedelja, 1. februar 2015: dobimo se pri jutranji sv. maši v cerkvi, ob 7.30 uri. Po sv. maši se v Domu srečanj, tako kot že prejšnja dva dneva, dobimo na »kavici«. Nekje do 11. 00 ure bomo zaključili z vsemi formalnostmi in se poslovili ter seveda izrekli: »Nasvidenje na naslednjih dnevih«, ki so sedaj že postali tradicionalni.
Pomembne informacije: Zaradi lažje organizacije prosimo, da se prijavite do 28. 1. 2015 na tel.: 041-696-866, Marija Rančigaj in 5-726-198, g. župnik. Tu smo vam na voljo tudi za morebitne dodatne informacije. Udeležba na duhovnih dnevih, razen kosila (cca 10 €, gostilna Gomlanka), je brezplačna. Nabirka pri sv. maši bo namenjena za pokrivanje stroškov. V primeru, da rabite prevoz, pokličite! Ne pozabite na očala in sv. pismo. Število odmorov bo prilagojeno potrebam.
Iz srca vabljeni! Privoščite si razkošje Duha! Vse to si zaslužite, saj ste soustvarjali današnje pogoje za delo! Čakajo vas edinstvene izkušnje in krepitve!

MAŠNI NAMENI

NED—25.1.
3. nedelja med letom
Nedelja Svetega pisma
Spreobrnitev apostola Pavla      
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Marijo Semprimožnik  (otroška maša)
sklep molitvene osmine za edinost kristjanov

PON. – 26.1.
Timotej in Tit, škofa    
17.00 za zdravje (R.)

TOR—27.1.   
Angela Merici, ustanoviteljica uršulink    
17.00 za +Ivanko in Franca Dobovišek

SRE—28.1.
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj    
17.00 za vse +Lončičeve

ČET—29.1.
Valerij, škof    
16.00 za +Albina in Marijo Stepišnik (v Šentrupertu)
17.00 za  rajne

PET—30.1. 
Martina, mučenka 
17.00 za +Silvo Kundih

SOB—31.1.
Janez Bosko, duhovnik, stanovitelj salezijancev
17.00 za +Ljudmilo in Franca Rančigaj

NED—1.2.
4. nedelja med letom
Brigita Irska, opatinja    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana Štuseja (v Šentrupertu)

Ta teden dva godova redovnih ustanoviteljev.

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tema: Studenci odrešenja – zakramenti, med njimi tudi sv. bolniško maziljenje. Voditeljica  diplomantka Katehetsko pastoralne šole gospa Fanika Cmok.

Mladinski: bo v soboto izjemoma že ob 18.00 uri v Domu srečanj.

Bralci: v nedeljo: I. Tilen Natek, Anka Trogar II.   v Št.R. tamkajšnji bralci
Dežurni ministrant(ka):  Melanija Hadolin, Špela Pajer
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko

Pozor! Druga sv. maša je zdaj vedno ob 10.00 uri (v katerikoli cerkvi).